Search

Nghĩa Cử Thanh Cao

🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật
Người đã đến như rừng cây thầm lặng
Xanh bên đường che bóng mát con đi
Người đã đến sau bao mùa hạ nắng
Tấm lòng lành đức hạnh quang minh

Dòng suối mát ươm mầm xanh thiện từ
Hương sen dậy trong tiếng dế ngân vang
Màu tham chấp tan theo làn diệu chú
Đưa con về tâm hằng tịnh an

Con xin tạ ơn người
Con xin tạ ơn người
Rải từ bi khắp trên sầu thương
Nguồn nhân ái thắp lan mười phương 

Tri ân người khai thị 
Cho con lòng minh định 
Phủi si mê chánh tâm thiền tu
Nguyện tinh tấn đáp ân Phụ Sư

Vọng ánh mắt nhân từ như trời biển
Gieo an lành xoa trách oán lo âu
Hoà tiếng hót chim bay về tìm bến
Đẹp muôn vàn nghĩa cử thanh cao 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn