Gương Kiếm Trừ Yêu

🎼LynhNghy

Danh tiếng lừng vang một trời
Uy pháp thị oai độ đời
Bảo gương chiếu tới bóng yêu ma hiện soi
Quỷ vương khiếp vía, kiếm vung lên liền hồi

Đi khắp trần gian một thời
Xương máu đầu rơi ngụt trời 
Một hôm nhớ tới nghĩa ân sư thiền môn 
Dừng chân lữ thứ, gác kiếm gương hồi sơn

Đường xa vượt cheo leo núi cao
Thiền am tịnh yên trong giấc thu
Ngồi đây tĩnh tâm buông thư
Đem gương báu soi mình
Thấy quỷ vương hiện hình
Bảo kiếm vung lên
Nghe nhói đau thanh cổ, máu rơi loang thềm 

Thầy nghe, phải chăng con đã về?
Thầy ơi! Thầy ơi con đã về
Về trong nỗi đau ăn năn 
Quên soi chiếu tâm hạnh
Bao năm không một lần soi lại tự thân

Gương pháp dùng soi rọi mình
Thanh kiếm trừ yêu tàng hình
Tự tâm ngã tướng, bắt ma nơi lòng sinh
Phải đâu chém giết thế nhân muôn tội tình

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau