Làm Sao Để Hạnh Phúc - Sống Trong Chánh Niệm
Vui buồn sướng khổ tụ rồi bay 
Vô thường tặng ta những tháng ngày 
Chan chứa tình yêu thương ấm áp 
Đã sống trọn lòng hạnh phúc thay

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.