Search

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 2017

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 14/05/2017 DL

Dear all friends,

We would like to invite you and your families to celebrate Buddha’s birthday with us at Xa Loi Temple on Sunday May 14, 2017. The celebration will be started at 10:30 Am until 12:30 Pm and lunch is available for all after that.

Thank you.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thành kính cũng nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý phật tử về chùa Xá Lợi dự lễ Phật Đản.

Thay mặt ban tổ chức.
Nay kính.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn