Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 2017

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 14/05/2017 DL

Dear all friends,

We would like to invite you and your families to celebrate Buddha’s birthday with us at Xa Loi Temple on Sunday May 14, 2017. The celebration will be started at 10:30 Am until 12:30 Pm and lunch is available for all after that.

Thank you.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thành kính cũng nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý phật tử về chùa Xá Lợi dự lễ Phật Đản.

Thay mặt ban tổ chức.
Nay kính.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau