Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Kiếp Người Ngắn Ngủi

Tìm danh tìm tài xây hạnh phúc 
Cầu vinh cầu lợi đúc ung dung 
Quanh đi ngoảnh lại còn mấy chốc? 
Mang gì theo được lúc lâm chung

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.