Search

Hung on the sign 2009- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- An Vị Bảng Chùa Xá Lợi

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

In the late of 2009, our members, Mr. Tay and his friend together made and offered to us the new sign. It looked so beautiful.  

Anh Tây và bạn của anh đã bỏ công sức làm bảng chùa xá lợi và cúng dường cho chùa. Với tấm lòng chân thành cúng dường, ai cũng cảm động với nghĩa cử này.

It was raining but non stopped, we put the new sign up . It was great. The spirit of the temple just transformed with the love of our members.

Lúc đó trời mưa thật lớn nhưng mọi người vẫn tiếp tục cố gắng hết sức để treo bảng chùa lên. Thật là những giây phúc tuyệt vời. Bảng chùa đã treo lên và ngôi chùa nhìn thật uy nghi và hùng tráng.

800DSC01355 800DSC01356 800DSC01344 800DSC01348 800DSC01352 800DSC01354

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn