Search

Ground breaking 2003-Hồi Ký Chùa Xá Lợi-Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Ground breaking 2003

In early May, 2003 there was the ceremony to celebrate the Buddha birthday by our sangha and members, most were kung-fu students and their families. In this day, Ven. Thich Bao Thanh had purify the land and the barn to dedicate to build the temple.

Trong dịp lễ kỷ niệm Đức Phật Đản Sanh vào tháng năm, 2003, toàn thể tăng đoàn của chùa xá lợi và các em võ sinh đệ tử của thầy Bảo Thành cùng gia đình đã tham dự lễ sái tịnh và dâng cúng nông trại lên Chư Phật để kiết thiết Chùa Xá Lợi.

After the ceremony, we ̣had a wonderful picnic outside and we enjoyed all the activities with students and ate lunch.

Sau lễ, thầy cùng các đệ tữ và gia đình đã có một ngày vui chơi thật vui vẻ và cùng thưởng thự́c những món ăn việt nam thuần tuý.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn