Tuệ Uyên đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa

Nguyện xin chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn!

Các bạn đang theo dõi kênh Youtube Thiền Mật Tông – Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn có thể gõ vô trên mạng “Thất Bảo Huyền Môn”, kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn sẽ hiện lên để các bạn tiếp tục theo dõi. Nếu được các bạn có thể đăng nhập vào.

Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành muốn nói về một kinh trong nhà Phật, nói về nghiệp báo của sự ghen tuông. Nghiệp báo của sự ghen ghét tạo ra định nghiệp, làm cho xui xẻo mà khó ai có thể tránh được. Các bạn có khi nào tự hỏi: Các bạn có xui xẻo không? Dĩ nhiên Bảo Thành và các bạn sẽ trả lời: À, ta thật nhiều xui! Xui quá! Nếu không xui sao ở trong nhân gian, từ những quán ăn, quán cafe, hay những lúc ngồi với nhau ta thường hay nói “Bạn ơi, ta xui quá!” hoặc là “Chu choa, hôm nay xui quá!”. Cái câu “Xui quá!” là một từ thông dụng mà chúng ta nói hàng ngày. Điều đó để chứng tỏ rằng, xui xẻo thực sự có xảy ra trong đời sống của mỗi người chúng ta. Xui xẻo đó không những nó xảy ra từ ngày nay, mà ngày mai nó cũng tiếp tục. Mà nó liên tục xảy ra. Cho nên có nhiều người than van “Trời đất ơi, sao mà tôi xui hoài như vậy? Tôi xui cả cuộc đời. Xui mãi!”

Các bạn, thật sự có một người xui cả cuộc đời. Hy vọng rằng người đó không phải là các bạn. Mong rằng các bạn chỉ xui chút xíu rồi gặp hên. Nhưng Bảo Thành muốn kể về một câu chuyện thời đức Phật. Có một người thực sự xui xẻo cả cuộc đời, xui cho tới giây phút cuối cùng trước khi chết.

Thời đức thế tôn còn tại thế, ngài có một người đệ tử. Người đệ tử này xui từ trong lòng mẹ, cho đến khi sinh ra cũng đã xui. Xui xẻo đủ thứ. Lớn lên trưởng thành cũng xui. Không có miếng ăn, không có thứ gì hết. Xui đến mức mà không có ăn, không có áo mặc, không có công ăn việc làm. Xui xẻo hằng hà sa số. Xui xẻo vô cùng. Xui xẻo đến mức đốn mạt trong cuộc đời. Có thể nói là một người xui nhất thế giới vào thời đức Phật. Nhưng người đó lại đi theo đức Phật qui y và làm đệ tử. Khi đi kinh hành, hành khất để thọ thực vào những buổi sáng để ăn trưa, người này còn mang theo sự xui xẻo. Ai trong tăng chúng cũng được cúng dường đầy đủ đồ ăn, nhưng người này lại không được cúng dường đồ ăn. Anh ta xui như vậy, ai cũng được cúng đồ ăn, nhưng anh ta không được cúng đồ ăn. Xui đến mức mà đi với Phật, đi với bồ tát thánh chúng, đi với mọi người mà cũng không nương nhờ được hồng đức để có sự cúng dường để mà ăn. Bởi làm sao? Bởi ta xui. Do đó đức thế tôn đã gửi anh ta cho ngài Xá Lợi Phất và ngài Xá Lợi Phất đã phải san sẻ một phần ăn của mình cho anh ta để anh ta hưởng dụng. Anh ta xui như vậy và xui triền miên. Xui theo danh từ ngày nay mình sử dụng, đó là xui một cách bền vững. Và ngài Xá Lợi Phất cứ phải san sẻ bữa ăn trưa của mình cho anh ta. Khi anh ta hỏi Phật thì đức Phật mới giải thích, là do sự ghen tuông, ghen ghét nhiều đời của anh đã tạo. Anh ghen ghét, anh sống trong cuộc đời ghen tuông. Tánh ghen tỵ, ghen tuông, tánh ghen ghét người này người kia đã tạo ra định nghiệp. Định nghiệp đó gây ra xui xẻo mà không thể tránh được. Không ai có thể trốn tránh được định nghiệp của mình.

Định nghiệp là nghiệp mặc định trong kiếp này ai cũng phải chịu. Không ai trốn được. Mỗi người chúng ta có một định nghiệp khác nhau. Tùy theo hành vi tạo tác kiếp trước. Tùy theo nghiệp chướng của kiếp trước tạo nên định nghiệp khác biệt. Có những người định nghiệp theo nghèo khổ. Có người có định nghiệp gây ra không có tình thương. Có người có định nghiệp gây ra thân bệnh. Có người có định nghiệp gây ra không có đủ trí tuệ, thiếu cái này, thiếu cái kia. Thì anh này có định nghiệp do ghen tuông, ghen ghét và ghen tỵ của nhiều kiếp tạo ra định nghiệp gây ra xui xẻo. Nên anh ta xui. Xui triền miên, xui truyền tiếp. Xui bền vững. Xui đến mức mà không có ai có thể xui hơn anh ta.

Thì khi đức thế tôn khai thị cho anh ta biết rằng đây là định nghiệp do ghen tuông, ghen ghét, do ganh tỵ tạo ra, anh ta bừng tỉnh và hiểu được. Cho nên anh ta chấp nhận định nghiệp này, không giận dữ, không buồn, không chấp khi đi kinh hành thọ thực trên đường. Và trong suốt cuộc đời của anh ta, anh ta cũng đi khất thực, cũng lại xui xẻo chẳng ai cho. Nhưng trong tâm của anh ta khởi nên sự hoan hỷ, hạnh phúc, vui mừng. Bởi tăng chúng trong đoàn ai cũng nhận được đồ ăn. Dù anh ta không nhận được gì anh ta vẫn vui. Bởi hiểu được lời của đức Phật khai thị. Đó là do chính định nghiệp của anh ta, do tiền kiếp ghen tuông, ghen ghét, ganh tỵ mà tạo ra sự xui xẻo ngày hôm nay. Anh ta vui vẻ, cứ đi kinh hành. Cứ đi mãi, đi mãi suốt cuộc đời. Và cũng hưởng dụng phước báu của thầy Xá Lợi Phất san sẻ, chia sẻ đồ ăn cho mình. Và cho tới giây phút cuối cùng chết, anh ta cũng xui xẻo, không có đồ ăn, không có tất cả. Và cũng lại nhờ thầy Xá Lợi Phất chia sẻ và giúp đỡ trong giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Các bạn thân mến, trong nhà Phật chúng ta tin vào nhân quả. Bởi đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài tìm ra tất cả các chân lý sống đều liên quan tới nhân quả. Nhân ác tạo quả ác. Nhân thiện tạo quả thiện. Nhân ác tạo quả ác, nó gây ra xui xẻo. Nó gây ra họa. Nhân thiện tạo quả thiện. Nó gây ra phước báu, may mắn, thành công. Ác và thiện, nhân quả họa và phước, hai điều như thế. Chân lý của nhà Phật dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được chân lý nhân quả này, thì chúng ta nhìn vào những điều đang xảy ra trong cuộc đời, chúng ta sẽ hiểu được nhân của kiếp trước. Cũng như anh chàng đệ tử của Phật xui xẻo đó, không có trí tuệ để quán chiếu, hiểu ra tại sao ta xui. Nhưng anh ta còn có phước báu là đệ tử của Phật, cùng đồng hành với tăng đoàn của đức Thế Tôn. Anh ta lại còn có phước báu để được một bậc thầy vĩ đại thời đó là ngài Xá Lợi Phất san sẻ phần cơm của mình. Xui, không có đồ ăn, chúng ta nhớ là do định nghiệp của anh ta. Đó là sự thiếu thốn. Tuy anh ta xui về phần lương thực, nhưng anh ta hên bởi có phước báu làm đệ tử của Phật. Anh ta hên là có phước báu được ông Xá Lợi Phất chia sẻ cơm.

Cho nên chúng ta đừng có sợ là chúng ta xui. Xui về phần gì, hên về phần gì. Đó! Nói về anh này, anh ta xui xẻo bởi định nghiệp do ghen tuông, ghen tỵ, ganh ghét, và tạo nên định nghiệp xui xẻo không được hưởng về vật thực nuôi thân, cơm ăn áo mặc, tiền tài danh vọng địa vị. Nhưng anh ta lại có một phần phước báu nổi trội hơn, là được làm đệ tử của Phật, được ăn chén cơm của ngài Xá Lợi Phất, được hưởng phước báu ngài Xá Lợi Phất. Thì nếu như Bảo Thành xui xẻo muôn sự mà được làm đệ tử của Phật, được sống với Phật, được đi kinh hành với Phật, được nghe Phật giáo dưỡng, được ăn chén cơm của ngài Xá Lợi Phất, Bảo Thành sẵn sàng xui.

Các bạn à, các bạn thấy không? Cho nên trong cuộc sống, biết bao nhiêu điều xui quấy xảy ra, nhưng nếu các bạn nhìn lại rõ ràng hơn. Các bạn vẫn còn có phước báu, phước báu hơn người là bởi vì chúng ta có cha có mẹ, có Thầy Tổ. Chúng ta còn có phước báu là đệ tử của Phật, được nghe kinh, và chúng ta vẫn còn phước báu là thừa nương vào đại lực của ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta còn có phước báu là gì nữa các bạn? Có ăn, có mặc, có nhà cửa, có vợ chồng con cái, có công ăn việc làm. Còn những phần xui xẻo trong cuộc đời chỉ là một phần nhỏ.

Tuy nhiên không phải vì nhiều phước báu kia, mà ta quên phân tích cái xui của chúng ta. Các bạn phải nhìn rõ xui là gì để hiểu rõ nhân, nhân do gì đã tạo trong tiền kiếp. Nhân của sự ghen ghét, ghen tuông, ganh tỵ tạo ra định nghiệp của sự xui xẻo. Hôm nay nói đến định nghiệp xui xẻo là do nhân ghen ghét. Bảo Thành muốn nhắc nhở, nếu như trong chúng ta ai có tánh ghen tuông, ghen ghét và ghen tỵ. Chúng ta đang tạo nên định nghiệp cho mình đó. Và định nghiệp đó, không hẳn kiếp sau đâu. Có thể ngay trong kiếp này chúng ta sẽ nghèo khổ về vật thực nuôi thân, không có đồ ăn đó. Các bạn nhớ không? Chứ đừng nói đến kiếp sau. Cho nên ai nghèo khổ, cơm ăn áo mặc mà không đủ thì theo như câu chuyện hôm nay chắc chắn chúng ta đã tạo nên định nghiệp do ghen tuông, ghen ghét và ganh tỵ. Do đó các bạn hãy ngừng ghen tuông, ghen ghét và ganh tỵ để phá vỡ định nghiệp này, để có được phần phước báu về phần thực nuôi thân.

Các bạn sẽ hỏi làm sao để tôi hết ghen, hết ghét, hết ganh tỵ? Để hết ghen tuông, hết ganh ghét, hết ghen tỵ, các bạn phải sống trong chánh niệm, và tăng trưởng tình yêu thương, lòng từ bi. Khi các bạn tăng tưởng tình yêu thương và lòng từ bi, thì năng lượng yêu thương và từ bi đó sẽ nuôi dưỡng các bạn sống luôn luôn ở trong chánh niệm. Năng lượng đó có sức mạnh phá vỡ định nghiệp để các bạn hết ghen, hết ghét và hết ganh tỵ.

Cầu chúc cho các bạn bắt đầu lập công hành tu tập để hết ghen tuông, ghen ghét và ganh tỵ. Phá vỡ định nghiệp bằng cách sống trong chánh niệm, tăng trưởng tình yêu thương, nuôi dưỡng tâm từ bi của mình.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.