Search

Gallery of Thai Monk 2008- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Các Vị Sư Thái Lan Lễ Phật.

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

 

In The early of 2008, many monks from Thai Land came to our temple to chant and visit our master. They were very happy and enjoy with the humble beginning of our temple.

Nhiều các vị Sư Thái Lan đã đến lễ Phật, tụng kinh và thăm viếng Thầy Bảo Thành. Các vị sư này rất hạnh phúc và hứng thú với cảnh chùa trong những ngày tháng đầu tiên mới thàn h lập.

The beautiful outside was amazing for those forests monks from Thai Land while they walked and had a good conversation with the master.

Ngoài sân chùa, đồng cỏ xanh mướt tận chân trời, như trải thảm đón chào các vị sư. Quý Ngài có một ngày thật an lành ngắm cảnh chùa và chia sẻ với thầy Bảo Thành về sự tu học Phật Pháp.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn