🎼Lynh Nghy Minh Nhật 

Này con ơi
Mai đây phong ba và cay đắng 
Đường đời chập chùng bao gai sắc 
Mỗi người mỗi cảnh
Chớ nên sầu thương, nản chí buông xuôi 

Và con ơi
Khiêm cung thanh cao tài song đức
Ngọc thạch gọt mài sao cho chất
Lao trần nếm trải
Sẽ cho mình thêm vững chãi tâm lành

Lời cha khuyên năm xưa giờ con vẫn nhớ trong lòng
Vẫn thoáng nghe lời cha bên tai thì thầm hôm sớm
“Dù ngôi sao trên kia chợt thôi thắp sáng ánh nồng  
Hãy dũng cảm con ơi
Đứng giữa đất trời trái tim rộng mở"

Dù hôm nay con không còn cha nhắc nhớ nữa rồi 
Tiễn bước cha về nơi xa xôi bỏ lại con côi
Lòng con luôn tin cha ở phương xa đó mỉm cười 
Con sống đời bao dung
Như lời cha dạy, phụng hiến tha nhân

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts