Search
(Ngược Nam Xuôi Bắc)

🎼Lynh Nghy Minh Nhật 

Chen chân người xe hối hả
Bịt khẩu trang che kín cả mặt đời 
Co ro vài manh chiếu vải 
Vỉa hè đêm phơi tấm thân còm cõi
Mẹ ơi xin mẹ cúi nhìn 
Đàn con dân Việt não nề 
Lầm than đói khổ trở về
Mẹ bồng con gồng gánh trên đường quê. 
Gánh gia tài sắm bằng tuổi trẻ

  
Bao năm lìa xa đất tổ 
Bỏ quê cha khăn gói nơi thành đô
Bao năm nằm gai nếm mật 
Cuộc mưu sinh chua chát theo vận cơ
Giờ đây không còn đất trọ 
Loạn ly cách biệt tủi hờn 
Màu tang trắng phủ ngút trời 
Người ra đi không nói một lời 
Ngỡ ngàng hài tro

Mẹ ơi mẹ ơi! 
Mẹ hiện thân khắp chốn trầm luân
Phần cơm tình thương 
Quà tặng trao đến người cơ hàn
Con đường dài ngược Nam xuôi Bắc
Bao đoàn người gục chân đói khát
Kiệt quệ tấm thân, chỉ mong về đến quê nhà

Mẹ ơi mẹ ơi! 
Mẹ từ bi ngó xuống trần gian
Đàn con giờ đây 
Lệ sầu bi trĩu bờ môi mặn
Cơn dịch bệnh tràn lan điêu đứng
Dân mình còn chìm trong nguy khốn
Xin mẹ từ bi đưa chúng con lên bờ thái an

Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ 
Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ 
Đại Từ Bi Quan Thế Âm mẹ hiền

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts