🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật

Cs Khánh Ly

Mẹ Dặn Con
🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật

Mẹ đã dặn 
Hãy đứng lên trên miền đất chân. 
Và chánh niệm 
Nhất quán tâm trong từng hơi thở. 

Đứng lên con, đứng lên con
Hãy đứng lên con, đứng thẳng làm người
Hiên ngang trong đất trời đi tới
Biển sóng đời 
Mãi nhấp nhô xô ngàn lớp khơi

Rộng tấm lòng 
Sống biết yêu thương là sẽ đủ
Chớ gian tham, chớ sân si
Lấy đức bao dung rắc hạt thiện từ
Hiến cho đời làm nhịp cầu tư lương 

Hãy đứng lên! 
Đứng lên con, để biết làm người 
Và chắt chiu từng niềm vui rất nhỏ
Vượt ải đời qua khổ đau khốn khó

Hãy đứng lên! 
Đứng xa trên lợi danh ảo vọng 
Một kiếp người ngắn lắm con ơi! 
Mẹ đã dặn con đứng lên làm người

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.