Search

ÐỒI VÔ LƯỢNG

ÐỒI VÔ LƯỢNG
Vào những ngày đầu tháng 3 năm 2003, khi nông trại đã thuộc về chùa, phật tử khi dọn dẹp rác rưởi xung quanh bờ hồ, đã phát hiện một ngọn đồi cao gần bốn mét, trên đỉnh bằng phẳng trông tựa như dấu của bàn chân phải khổng lồ. Cũng nhân dịp này, một phật tử đã cúng dường một tôn tượng Ðức Quán Thế Âm, thấy ngọn đồi mang nét thái đặc biệt nên đã an vị Ngài trên đỉnh đồi và ngọn đồi này được đặt là Ðồi Vô Lượng.

Từ xa, ta thấy Ðồi Vô Lượng thật oai nghi và nhân hậu: đứng giữa hồ và đất liền; giữa đất liền và rừng cây. Càng tiến lại gần ta càng thấy sự tuyệt hảo của Ðồi Vô Lượng. Khi lên trên đỉnh đồi, ta có thể nhìn thấy 2 phần ba lòng hồ Quán Thế Âm và những vách đá ẩn hiện xa gần; ta có thể thấy được toàn diện rừng cây xung quanh và đất liền bằng phẳng chạy dài theo chân đồi. Và nếu nhìn xuống đỉnh đồi ta sẽ thấy hình thù một bàn chân phải từ ái khổng lồ: “có phải chăng đây là bàn chân của Ðức Quán Thế Âm đã khải huyền?”

Ðồi Vô Lượng mang đầy đủ ý nghĩa của tinh thần Tứ Vô Lượng Tâm: Từ-Bi-Hỷ-Xả. Ðứng trên đồi ta cũng có thể chứng thật rõ “tam giới”, “tham-sân-si” (nước, đồi và đất liền).

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts