Search

Building The Front Of The Temple- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Tu Sửa Trước Chùa 2010

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

The spring of 2010 just came. It looked green, fresh and transformed. We started to build little side-walk around in the front of the temple. Our volunteers were very present, worked tireless to make the front of the temple looks good. That was the thought always being with them while working.

Mùa xuân vừa đến, thơm mùi cỏ xanh, vạn vật bừng dậy đổi thay. Mọi người lại bắt tay vào xây dựng cảnh ở trước chùa. Lòng chân thành và sự hiện diện trong an lạc đã dần chuyển hoá sân chùa nên thanh tịnh và tươi đẹp.

Finally, it was done the front steps and sat the incent burner in the center in front of the temple. Anh we also panted the roof. It looked red and very lovely.  

Cuối cùng, quý phật tử cũng làm xong những bậc thềm từ cửa chánh điện xuống và an vị bàn thiên ở giữa sân trước của chùa. Phật tử cũng sơn lại mái chùa màu đỏ nhạt và làm cho cảnh giới già lam hiện diện rõ ràng hơn nơi nông trại này.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn