Search

Building sola House In 2010-Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Xây Dựng Mái Nhà Năng Lượng 2010

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Mrs. Minh and Mrs. Kim the two ladies who were done a great job to ask the Solex company donated to the temple a lot of the sola panels. And under the supervise of Master Jack, we built the roof to put the sola panels up.

Chị Minh và chị Kim Bùi đã giúp chùa nói chuyện với công ty Solex và xin họ cũng dường những tấm năng lượng mặt trời. Cuối cùng họ đã cúng dường cho chùa nhiều lắm. Sau đó dưới sự hướng dẫn cùa thầy Jack, mọi người lại tiếp tục bắt tay vào xây dựng.

800DSC03198 800DSC03194 800DSC03191 800DSC03206 800DSC03209 800DSC03216 800DSC03226 800DSC03233 800DSC03234 800DSC03235 800DSC03238 800DSC03239 800DSC03244 800DSC03248 800DSC03249 800DSC03257

Weeks after weeks, we worked and worked. Some one had to delivery food water for the volunteers and that person was Su Co Bao Co. She was always here and there to bring water and food to all the volunteers. It seemed to work very well. The volunteers didn’t get tire and smile all the time.

Sau nhiều tuần làm việc với sự quan tâm của Sư Cô Bảo Cơ và quý phật tử, đồ ăn nước uống luôn luôn sẵn sàng trao đến tận nơi, do đó công việc hình như cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và ṿới sự quan tâm như vậy, ai ai cũng hoan hỷ và không cảm thấy mệt mỏi.

Yes, the roof medals were moved up and the sola panels were also put up too. Look It was done. We were so happy.

Và rồi, những tấm mái tôn đã được lợp lên cùng với những tấm năng lượng mặt trời. Nó đã được hoàn thành trong sự quan tâm và thương yêu nhau, thật là nhiệm mầu.

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts