Search

Beginning Renovation- Hồi Ký Chùa Xá Lợi-Bắt Đầu Tu Sửa 2004

Beginning Renovation

Ven. Thich Bao Thanh and Hanh Su Bao Minh The, Su Co Bao Co, Dee Brown are the founders of Xa Loi Temple.

In early of 2004, Ven. Bao Thich Bao Thanh and his students began to renovate the barn. it was abandoned for a long  time so that all the structures were needed to be fixed. it was also because of hosting the Relic of the Heart Shire Tour from the Tibetan, Master Zopa Rinpoche  in November 2004 then we had to work very hard day in and day out.

 

Thầy Bảo Thành cùng các đệ tử Hành Sư Bảo Minh Thế người Mỹ, Sư Cô Bảo Cơ người Mỹ gốc Pháp và cô Dee Brown người Mỹ gốc Do Thái là những người tiên phuông lập Chùa.

Đầu năm 2004 Thầy Báo Thành cùng một số phật tử bắt đầu sửa chữa và gia cốtoàn bộ chuồng bò. Chuồng bò này đã bỏ hoang đã lâu, không người chăm sóc nên đều hư và siêu vẹo.

Ở tầng trên, các phật tử sửa lại cột kèo, lót lại sàn nhà và trang trí tạm thời để kịp cung nghinh Xá Lợi do phái đoàn Phật Tâm Bảo Điện của Ngài Zopa Rinpoche, Đạo Sư Tây Tạng triển lãm.

Outside the barn, Master Jack and his late Father, Michael Buchanan worked on the wall, built the stars and built windows and hang on the temple sign.

Bên ngoài, Thầy Bảo Minh Thế cùng cha của mình là ông Michael Buchanan làm cửa sổ, thay tường, làm cầu thang và treo bảng chùa lên.

Lower level, Ven. Thich Bao Thanh and Master Jack put down the new footers and all the 8×8 studs.

 

Tầng dưới, Thầy Bảo Thành đổ nền móng và thay lại cột kèo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn