Đường chánh pháp luôn dẫy đầy chướng ngại  
Một bước đi bao cạm bẫy chực chờ  
Ngàn cám dỗ, vạn dèm pha tác quái  
Hạnh bồ đề bất thối chuyển tâm như

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau