Search

Bài 2060: Ngày Tháng Cũ | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Hương bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Chúng ta cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con thành kính nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi và gia trì thắp sáng đuốc tuệ để chúng con thấy rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn. Chúng con cũng ngưỡng nguyện lên Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền gia trì đặc biệt đến quê hương Việt Nam của chúng con và các nước Á Đông đang bị đại dịch. Nguyện xin Chư vị gia hộ để cơn đại dịch này chóng qua, mọi người được bình an, thoát khỏi tăm tối và sợ hãi.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Đức Phật dạy: “Hãy tự đứng dậy thắp đuốc mà đi”, chúng ta cũng hãy dùng tự lực với niềm tin bất thối vào ba ngôi Tam Bảo, với nguyện giải thoát, chí nguyện đó sẽ giúp chúng ta luôn tăng trưởng tự lực dõng mãnh và giữ giới, hành thiện. Để trong giây phút này, với tự lực, chúng ta đón nhận, thắp đuốc tuệ của Như Lai vào cuộc đời, đón năng lượng từ bi vào thân tâm, nhìn thấu vạn pháp vô thường sanh – diệt biến hiện từng giây phút trong cuộc đời, chẳng bám víu, chẳng ôm ấp, chẳng chấp thủ, nhận rõ duyên tới giả hợp duyên đi. Nghĩ đến tất cả mọi người thương yêu, mang năng lượng tình thương của Phật, chúng ta rải tới tất cả, mang trí tuệ của Phật thắp sáng cho tất cả. Trong hơi thở Chánh Niệm, mọi người lắng đọng tâm hồn, một lòng thành kính, khiêm tốn để chúng ta thể nhập vào Phật tánh chân như.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, Bảo Thành tin chắc các bạn hôm nay tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, sức khỏe và tình thương bởi chúng ta đã học lời của Đức Phật, đã thực hành quá lâu, thấm nhuần được chân lý mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta, dù cho muôn sự ở đời đổi thay, quán chiếu vô thường để lòng của chúng ta không bị sự đổi thay đó làm thay đổi cảm xúc của mình.

Mật ngôn Mu A Mu Sa như mưa từ trời rải xuống cõi hành tinh này, và chúng ta nhận thấy, thế giới xung quanh ta, từ muôn thú đến con người đỉnh cao của trí tuệ, từ sơ sài như cọng cỏ bên đường, cây cối, hoa lá, giun dế đều sống nương vào nước, mưa từ trời rơi xuống. Nước là tượng trưng cho sự sống. Mà thật sự, nước mang sự sống tới cho muôn loài, không có nước, chẳng có sự sống nào có thể hiển lộ trong trái đất này. Nó sẽ biến thành những hành tinh nóng bỏng, khô cháy, sự sống chẳng có. Và mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang như ánh sáng từ mặt trời lan tỏa, chiếu vào các nơi, phối hợp nhẹ nhàng với nước khi trời mưa để tạo ra sự sống thực sự. Giữa ánh sáng của mặt trời dung thông hoà hợp với nước, muôn điều kỳ diệu ta có thể nhận thấy ngay trong cuộc sống này, từ những sự sống nhỏ bé, đơn giản cho đến những sự sống siêu kỳ, khó hiểu hơn, đều phải nương nhờ vào nước và mặt trời. Đời sống tâm linh của chúng ta và cuộc đời của chúng ta sẽ biến thành sa mạc thật sự nếu chẳng có mưa từ bi, năng lượng tình thương của mười phương Chư Phật ban rải xuống phận đời. Nếu chẳng có mặt trời trí tuệ của đấng giác ngộ chiếu soi vào thì cuộc sống của chúng ta tăm tối như một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời, chẳng thể có mưa, mịt mù đường tăm tối muôn thuở, sự sống không bao giờ có. Tâm linh của mỗi người chúng ta sẽ chết mãi trong miền đen tối vô minh và lửa hận thù tham sân.

Chủ đề: “Ngày Tháng Cũ”, đi xuôi về dòng lịch sử trước thời Đức Phật, chúng ta thấy, trước đó, tất cả mọi nền tôn giáo lớn, tất cả mọi tín ngưỡng và niềm tin đều được hình thành dưới con mắt của Phàm phu, không thấy rõ được luật luân hồi, nhân quả và chỉ mù mờ trong sự tưởng tượng, hình thành lên biết bao nhiêu những sắc tướng để dệt đưa con người đi vào trạng thái an ổn. Những nền tôn giáo, tín ngưỡng trước thời Đức Phật, tất cả, nói theo một cách dưới cái nhìn của bậc giác ngộ mà Đức Bổn Sư đã khai thị thì tất cả mọi phương thức đó, chỉ là những phương thức được hình thành theo chiều sâu của tâm lý để giải tỏa những khúc mắc tạm thời và làm cho an tâm, khủng hoảng bớt đi. Nhưng có một điều là hình thành tâm lý trong tôn giáo, tín ngưỡng thuở đó, một phần là giúp con người tìm được sự bình ổn trong cuộc sống, nhưng lại đặt để quyền lực quá cao về một đấng vô hình và đặt để quyền lực của đấng vô hình đó vào trong bàn tay của những người đứng đầu tôn giáo. Cho nên, đã là con người, được trao quyền lực đại diện cho đấng vô hình, bị dẫn dụ bởi tâm Tham – Sân – Si, cho nên phương pháp tâm lý về tôn giáo, tín ngưỡng thuở chưa có Đức Phật hòa lẫn vào với Tham – Sân – Si càng ngày càng đi xa, chẳng thể làm cho người tin theo, đi theo có được sự bình an mà đã biến con người tin theo đó, trở thành nô lệ cho một hệ thống ý thức của một tôn giáo do một nhóm người tạo dựng nên. Cho nên, bao nhiêu cái khổ của cuộc đời, bao nhiêu phiền não của con người cứ chất chồng, chất chồng mãi, chẳng thể chuyển hoá. Đó là ngày tháng cũ đó các bạn!

Chủ đề: “Ngày Tháng Cũ”, đó là ngày tháng cũ của một thuở tăm tối mà con người và nhân loại chìm đắm trong vô minh, màn đêm không có trí tuệ, đau khổ và hận thù, muôn sự cứ rối, chẳng thể gỡ, chẳng thể tìm thấy đường. Rồi nhìn vào sự khủng hoảng, đau khổ của nhau, có những con người bắt kịp cơ hội đó, tạo cho mình danh tiếng, dựng nên những nền tôn giáo, tín ngưỡng, và rồi trở thành những đấng bậc được ca tụng bởi những con người quá đau khổ, mà chính bản thân họ cũng khổ thật nhiều. Cho tới khi Đức Phật giác ngộ, Ngài nhìn thấu mọi chân lý của luật nhân quả, chẳng phải đây là chân lý của riêng Đức Phật, chân lý về nhân quả, về luật nhân quả vốn là như thế, hiện hữu, chẳng thuộc một hệ thống tư tưởng, ý thức hệ, tôn giáo, tâm lý, triết học. Nó là định luật thật rõ, Ngài giác ngộ, nhìn thấu. Và từ thuở đó khi Đức Phật giác ngộ, những ngày tháng cũ tăm tối của cuộc đời nơi con người đã dần dần được mặt trời trí tuệ của Chư Phật và Pháp vũ mưa ân điển từ bi của Ngài ban rải xuống và từ từ, từ từ, những ai có phước báu tiếp cận với lời khai thị của Phật như tiếp cận với Pháp vũ từ bi thanh điển, nhẹ nhàng và đón nhận được trí tuệ viên mãn của Ngài mà lột trần đi hết bao nhiêu tăm tối, bao nhiêu những bụi trần khổ ải, bao nhiêu những sự sai trái, lầm mê để hiển lộ và thấy rõ sự khai thị của Phật nói: “Ta là Phật, các con là Phật sẽ thành”. Chúng ta thấy rõ được Phật tánh của chúng ta.

Đây là điều kỳ diệu để mỗi người chúng ta phải nhận ra rằng, ngày tháng cũ không phải của riêng ta mà ngày tháng cũ của toàn nhân loại và chúng sanh từ kiếp này và vô vô lượng kiếp trước của quá khứ đã không còn. Đã không còn làm cho chúng ta chìm đắm trong đau khổ, mù lòa trong mê tín dị đoan. Ngày tháng cũ đó đã qua đi bởi đấng minh tuệ, bởi bậc giác ngộ đã hiện hữu 2560 mấy năm trước và mãi mãi, mãi mãi Ngài vẫn còn hiển lộ, dù thân xác làm người của Ngài không còn vì phải theo quy luật Sanh – Lão – Bệnh – Tử của kiếp người nhưng trí tuệ và từ bi của Ngài vẫn luôn luôn hiện hữu, vượt khỏi thời gian và không gian, bao trùm tận hư không pháp giới, dù là chúng sanh nhỏ bé li ti như vi trần hạt bụi hay như chúng ta đều có thể cảm ứng đạo giao với Chư Phật và đón nhận được năng lượng từ bi của Ngài ban rải xuống cho chúng ta và đón nhận được ánh sáng trí tuệ của Ngài chiếu soi vào tâm thức để chúng ta nương vào năng lượng từ bi đó, sống, để chúng ta nương vào thể tánh sáng chói của trí tuệ của Ngài mà nhìn rõ, sống để nhìn rõ, rõ để hiểu, để buông, để tự tại. Đây là một chân lý cao vời!

Khi con người chúng ta nhìn lại thôi, một kiếp người ngắn như chúng ta mà đã chồng chất biết bao nhiêu những ngày tháng cũ, mà trong những ngày tháng cũ đó, biết bao nhiêu những kỷ niệm của quá khứ vui – buồn lẫn lộn. Trên đời, những ngày tháng cũ chứa đựng những kỷ niệm vui – buồn đó thường cứ lảng vảng như ma trơi, chập chờn trước mắt, ẩn hiện trong tâm thức, lúc tỉnh cũng như lúc mê, lúc thức cũng như lúc ngủ để muôn sự ta cứ gặp nhau để nói, ta nói về biết bao nhiêu những chùm cảm xúc của ngày tháng cũ thật sự đã qua đi. Chúng ta đốt cháy hiện tại đang sống bằng quá khứ, bằng ngày tháng cũ. Ta ngồi xuống, ta ăn một bữa tiệc, khởi đầu của câu chuyện là bắt đầu lần mò cùng nhau về những chuỗi ngày tháng cũ đã qua đi, kỷ niệm vui – buồn của một thời, đắm chìm trong những thức ăn, thức uống của bữa tiệc và rồi bơi mãi ngược dòng để cười cho những ngày tháng ta sung sướng, hạnh phúc trên đỉnh cao của danh vọng, địa vị để khóc. Cũng là để khóc cho những điều gì ta đau khổ của quá khứ.

Các bạn, với mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là thắp sáng đuốc tuệ bởi tự lực cầu đạo với chí nguyện giải thoát, giữ giới, hành thiện, tin sâu vào Tam Bảo để trí tuệ của chúng ta được truyền tới và bừng sáng, hoà lẫn vào trí tuệ của Phật để trong từng giây phút, ta thẩm nhập được năng lượng yêu thương của Phật vào cuộc đời, để con mắt tuệ của chúng ta qua Giới – Định – Huệ, qua Tín – Nguyện – Hạnh, nhìn thấu được các pháp vô thường sanh – diệt để hiểu ngày tháng cũ cũng nằm trong vòng xoay của vô thường, đã qua đi mãi mãi chẳng thể về. Nó sanh – diệt như vậy và chẳng có một cái ngã nào có thể tồn tại theo dòng thời gian để ta bám víu vào và nói: “Tôi, một thuở của quá khứ”. Cái tôi của một thuở quá khứ chẳng còn để giúp chúng ta không phải là từ bỏ quá khứ, để giúp cho chúng ta không phải là chối từ quá khứ, mà giúp chúng ta có một cái nhìn bằng tuệ giác, thấu rõ được quá khứ tiền kiếp, thấu rõ được quá khứ của kiếp này và hiểu rằng quá khứ đó tuân thủ theo luật của vô thường, vô ngã, sanh – diệt từng giây phút. Từ đó thấu triệt được, nhìn nhưng không dính, thấy nhưng không bám để tự tại hiển lộ trong từng giây phút với hơi thở Chánh Niệm, sống ngay trong hiện tại, sống ngay bây giờ, sống ngay chỗ này và tại đây.

Mỗi người chúng ta phải tập quán chiếu như vậy để những quá khứ của ngày tháng cũ đau đớn không dằn vặt chúng ta, để những quá khứ của những ngày tháng cũ dù có sung sướng, hạnh phúc tột cùng nhưng nó là vô thường đã qua đi, không còn chễm chệ, ngạo nghễ, cười ngất để ta có thể tập trung sống trong hiện tại, để vui, để hạnh phúc, để an lạc và để tận hưởng từng giây phút giữa bầu trời mênh mông vô tận mà mưa ân điển luôn rải xuống cho chúng ta. Giữa bầu trời mênh mông vô tận mà nắng của trí tuệ Chư Phật, ánh sáng đó luôn chiếu vào cuộc đời của chúng ta. Ngày tháng cũ đã không còn nữa, ngày tháng cũ của cuộc đời tăm tối chìm đắm vào trong biết bao nhiêu những cảm xúc vui – buồn, sướng – khổ, cơm áo gạo tiền, danh vọng, địa vị, tham sân đủ thứ, đã không còn những điều đó nữa bởi ngày hôm nay, mỗi người chúng ta, dù chẳng có phước duyên lớn sinh vào thời Đức Phật nhưng có phước duyên thật lớn sinh vào thời mà chúng ta vẫn còn đủ phước báu để nghe được Pháp âm vi diệu của Như Lai. Vẫn còn phước báu lớn để hiểu được, để học được và hành được. Đây là một thể loại phước báu cao tột vô cùng!

Chúng ta đã cùng đồng tu với nhau, chúng ta đã có phước duyên nghe về Phật pháp dưới các pháp phương tiện khác biệt, phù hợp với nhân duyên của ta do các bậc tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Tăng, Ni tôn kính hướng dẫn, do Kinh điển còn truyền lại, do băng dĩa còn lưu truyền hoặc qua những phước duyên nào đó mà ta biết được lời của Phật, ứng dụng, thực hành, dù các bạn là Phật tử đi theo Phật giáo hay không phải là Phật tử, chẳng thuộc về Phật giáo, có tôn giáo hay không có tôn giáo thì con đường của Đức Phật là con đường chân lý của nhân quả, hiểu rõ để làm chủ cuộc sống và hiện hữu trong Chánh Niệm hiện tại để bình an và hạnh phúc, thoát khổ và phiền não. Nói đến hai chữ “thoát khổ” và “thoát phiền não” thì chẳng thuộc vào một hệ thống tôn giáo nào hết, nó thuộc về ước nguyện của con người muốn đạt được và chân lý của Đức Phật dạy là để giúp cho chúng ta thành tựu được ước nguyện đó, ước nguyện chuyển hoá đau khổ, phiền não thành hạnh phúc và bình an. Rất cần, rất cần trong kiếp sống của nhân sinh, dù là kiếp sống nhân sinh của loài người hay của thực vật, của muôn sự sống thì sự hạnh phúc và bình an luôn luôn cần có. Cho nên các bạn chẳng cần phải là Phật tử mà chỉ cần là con người cảm nhận được giá trị của hạnh phúc và bình an, nhất định sẽ thực hành theo lời của Phật để thành tựu được điều đó, không có khổ và phiền não bám víu, nhận chìm chúng ta vào những ngày tháng cũ đã qua đi.

Các bạn! Bảo Thành và các bạn đã đồng tu một thời gian, chúng ta đã có những cơn mưa Pháp vũ từ bi, ân điển của Phật rải xuống thân tâm mà mỗi người chúng ta đều cảm nhận được năng lượng vi diệu đó tới với chính mình. Các bạn đã cảm ứng được năng lượng tình thương, một nguồn năng lượng vô biên, siêu thế thẩm nhập vào trong thân tâm. Năng lượng đó đã dần dần đánh thức chúng ta và chúng ta đã nhận được nguồn năng lượng tình yêu đó để trỗi dậy trên đống đổ nát của quá khứ, thuộc vào ngày tháng cũ đã qua đi, để một lần nữa chúng ta trỗi dậy dưới ánh mặt trời trí tuệ bừng tỉnh của Chư Phật để chúng ta xứng đáng là một con người được sống ngay trong hiện tại, để chúng ta sống chân thật với chính mình ngay bây giờ và tại đây, qua hơi thở Chánh Niệm từ bi – trí tuệ quán.

Các bạn! Phước báu vô cùng. Các bạn cứ nghĩ, nghĩ cho thật kỹ, các bạn cứ quán chiếu cho thật kỹ để thấy rằng các bạn có phước báu vô cùng. Trong cuộc sống bận rộn, dòng đời ngược xuôi, tít mù làm cho người ta chóng mặt, không thể đứng được để đi tìm cơm ăn áo mặc, bận rộn trong kế sinh nhai của một thời đại mà nền kinh tế đang khủng hoảng và một nền chính trị, xã hội chưa được thăng bằng, ứng dụng phù hợp và biết bao nhiêu đại dịch, những sự nguy hại xảy tới bất chợt, chỉ một giây phút lan tỏa là hàng trăm hàng triệu những con người phải nằm xuống. Và rồi mỗi ngày trôi qua, hình như chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Với tình trạng đất nước Việt Nam hiện tại, giữa đúng và sai, nó hoà trộn, chẳng còn nhận biết được, và đại dịch đang lan tràn, quét ngang các tỉnh thành, khu phố, những khu công nghiệp, khu dân cư, dù ở miền thôn quê hay trong thành phố, ai ai cũng sợ bởi dịch bệnh cứ lan tràn, mọi sinh hoạt bị chặn đứng, mọi công việc toàn bế tắc, và nếu như chúng ta không quay về với Chánh Niệm hơi thở quán chiếu thì cuộc sống của chúng ta chỉ đi tới sự khủng hoảng, đi đến sự trầm cảm và rồi chúng ta sẽ sống buông tuồng, sống xả láng, sống lăn xả vào những điều bất thiện bởi có một chân lý Phàm phu thường hiển lộ trong lúc cùng đường bí lối, là gì? Chỉ một đời người, biết chuyện gì sẽ xảy ra, thôi xả, mà đây không phải là xả bỏ mà là xả láng ăn chơi xuyên đêm, xuyên ngày. Những tình trạng như vậy vẫn có, không phải hiện tại mà quá khứ trong lịch sử của nhân loại đã từng xảy ra.

Điều vô cùng quý báu là chúng ta đã nhận được ân điển của Phật, đã tiếp cận được với trí tuệ của Phật, chẳng phải qua ngôn ngữ bình thường nữa, chẳng phải qua sự diễn giải, biện luận, lý luận bằng ngôn ngữ mà qua sự chứng ngộ cảm nhận qua thực hành để có một sự trải nghiệm rõ ràng, ta đã tiếp cận được, ta đã tiếp nhận được năng lượng tình thương từ bi của Phật và ta đã được thắp sáng bởi trí tuệ, ánh sáng viên giác của bậc giác ngộ trong cuộc đời. Cho nên, ta có thể sờ vào trái tim của mình để nghe những nhịp đập con tim, nó mừng vui xiết bao khi thấy rằng nó không còn lệ thuộc vào những ngày tháng cũ chìm đắm trong tăm tối, vô minh, bất thiện mà nó đang tưng bừng hiển lộ trong giây phút hiện tại dưới ánh mặt trời trí tuệ của Phật để đón nhận những cơn Pháp vũ mưa ân điển từ bi rải xuống.

Bảo Thành cùng với các bạn đã đồng tu miên mật mỗi một ngày. Bảo Thành phát nguyện làm điều đó và chia sẻ với các bạn để sách tấn các bạn, để tạo một môi trường thiện lành online trên YouTube, trên Facebook và trên những phương tiện truyền thông để truyền trao cho nhau một động lực, tự lực để làm chủ giờ giấc của mình, khác biệt khung thời gian, chốn ở, nơi trú nhưng không khác biệt tâm đồng thể nhập vào trong Phật tánh, trong Chánh Niệm hơi thở một cách thành kính, khiêm tốn, hạ mình xuống đón nhận ân điển từ bi, thắp sáng đuốc tuệ để ngày tháng cũ đó, ta vui mừng và nói: “Ngày tháng cũ của cuộc đời chúng ta trong kiếp này và những ngày tháng cũ của vô lượng kiếp lăn trôi trong luân hồi đau khổ chẳng còn nữa”, bởi hôm nay, dù sanh vào thời không có Phật nhưng ít nhất, chúng ta đã sanh vào thời Phật pháp còn được xiển dương bởi các bậc tôn túc cao quý, bởi Kinh sách và bởi phước báu, nhân duyên ta tiếp cận được để chúng ta tu chứng và có sự trải nghiệm tuyệt vời, cảm ứng được với tình thương của Phật hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta, cảm ứng được với trí tuệ của Phật, thắp sáng trong tâm thức để biết bao nhiêu những lần chúng ta lầm lỗi, chúng ta nhận thức được điều đó, chúng ta trỗi dậy vượt qua và sửa đổi. Để biết bao nhiêu lần chúng ta đau khổ và phiền não, chúng ta nhận được, chúng ta biết được để chúng ta đưa tay hứng, hứng lấy mưa ân điển của Phật tẩy rửa, gội rửa những đau khổ, phiền não đó đi, để chúng ta đưa cả hai tay hứng lấy mặt trời trí tuệ của Phật đưa vào trong lòng để thắp sáng. Để rồi chúng ta không phải là nhìn thấy những tia hi vọng hứa hẹn mà chứng thấy thực sự Đức Phật hiện hữu trong cuộc đời.

Ai trong chúng ta cũng có cả biển trời tư liệu của biết bao nhiêu những ngày tháng cũ của quá khứ, những tư liệu đó cứ dẫn trôi trong tâm thức của chúng ta, nó kéo chúng ta trượt dài về miền quá khứ để khóc, để vui, để cười, để hớn hở, và rồi những giây phút hiện tại cần đáng sống, chúng ta bỏ qua. Đức Phật đã tới trong cuộc đời, Ngài đã giác ngộ và nhận ra giá trị của đời sống Chánh Niệm hiện tại. Quá khứ đã qua, ngày tháng cũ đã không còn. Thay đổi được quá khứ không phải là bám víu vào quá khứ mà thay đổi được những lầm lỗi hoặc tăng trưởng những điều thiện hảo của quá khứ bằng cách sống trong Chánh Niệm. Quá khứ có điều tốt và điều xấu, có sự thành tựu và cũng có sự thất bại, cho nên chỉ có Chánh Niệm hiện tại mới mang sự thành tựu của quá khứ phát triển, tăng trưởng và chỉ có Chánh Niệm hiện tại mới chuyển hoá những đau khổ quá khứ đã tạo để có được hạnh phúc.

Hiện tại rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Cho nên, Thiền Mật song tu là chúng ta đi trở về sống với hiện tại, không buông lung theo ngày tháng cũ của quá khứ, thể nhập vào trong từng hơi thở, đón nhận Pháp vũ mưa ân điển từ bi của Chư Phật, thắp sáng trí tuệ của chúng ta qua những mật ngôn chân truyền, và trong từng âm của những mật ngôn đó có năng lượng vi diệu dung trấn cuộc đời của chúng ta. Làm cho muôn sự phiền não, đau khổ phải rụng rơi và làm cho tâm của chúng ta được tưới tẩm thấm nhuần và sự sống của Phật tánh được hiển lộ, hiển bày trong từng giây phút hiện tại của chúng ta.

Các bạn! Hãy nghĩ lại chính mình phước báu như thế nào! Không có một thể loại phước báu nào cao quý bằng phước báu mà chúng ta còn nghe được Pháp âm vi diệu của Phật, không có một thể loại phước báu nào có thể cao hơn phước báu mà chúng ta còn được thắp sáng trí tuệ bởi chân lý Đức Phật truyền trao, không có một thể loại phước báu nào cao quý bằng phước báu của kiếp người hiện tại sống trong đời Mạt pháp này mà còn đón nhận được trí tuệ và từ bi của Chư Phật thắp sáng, ban rải xuống.

Thiền Mật song tu, Pháp quán Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là Pháp quán của Bậc Đại Sĩ Quan Thế Âm, Pháp quán của từ bi – trí tuệ. Từ bi – trí tuệ quán là một pháp phương tiện vi diệu có Mật và có Thiền, Thiền quán để thẩm nhập, Mật là thẩm nhập vào tạng mật vi diệu qua Pháp âm cao tột, qua từng âm chúng ta phát ra, hoà nhập vào với hơi thở vào ra với sự Chánh Niệm của niềm tin bất thối vào ba ngôi Tam Bảo, của chí nguyện giải thoát bởi Tín – Nguyện – Hạnh, bởi Giới – Định – Huệ. Chúng ta sống và đồng hành cùng với lòng từ bi của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền và trí tuệ của các Ngài, bởi từ bi – trí tuệ quán là pháp phương tiện vi diệu và mật ngôn Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là phương tiện tổng trì để phá vỡ vô minh, đưa chúng ta thể nhập vào một cách dễ dàng với năng lượng từ bi và trí tuệ của Phật. Ai có nhân duyên, đầy đủ phước báu, đặt tâm của mình xuống cung bậc khiêm tốn để cống cao ngã mạn chẳng ngăn cản và chướng ngại, để cho sự hoan hỷ được nở ra như hoa dưới mặt trời, để cho hương thơm đức hạnh một lần nữa lại lan tỏa thì nhất định những người đó sẽ thấy được sự nhiệm mầu vi diệu qua sự tu tập Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán.

Từ bi và trí tuệ là năng lượng cao tột, là chân lý cao siêu và nhiệm mầu, dù các bạn ở tôn giáo nào, tin theo tôn giáo nào, dù các bạn sinh ra ở đâu, niềm tin đặt để vào một thể loại tôn giáo, tông phái, pháp môn, triết học khác biệt thì trí tuệ và từ bi vẫn là cốt lõi của mọi sự thực tập để đi tới sự viên mãn toàn giác như Như Lai. Thoát khổ, thoát phiền não, hạnh phúc và an lạc sẽ luôn hiển ngự trong cuộc đời. Dù các bạn có nói tới ai và hỏi bất cứ một người nào trong thế gian này, thì đều phải công nhận rằng trí tuệ và từ bi là cốt lõi của sự sống, là mầm chân lý đưa chúng ta tới đỉnh cao siêu xuất để sống an lạc và hạnh phúc, không còn chìm đắm trong cuộc sống tăm tối, mê thức, lầm lạc.

Từ bi – trí tuệ quán có đủ trong mật ngôn Mu A Mu Sa, có đủ trong mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Mu A Mu Sa tức là từ bi quán, đơn giản có thế. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là trí tuệ quán, trí tuệ quán để hiểu được vạn pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, là Vô Ngã, là Niết Bàn. Từ bi quán là để thấy rằng giá trị của tình thương, của từ bi là nước, là Pháp vũ mang sự sống tới cho muôn loài. Quán trí tuệ và quán từ bi giúp cho chúng ta sống đẹp, sống khỏe, sống an vui, sống trẻ trung với tâm linh được tiếp cận với bậc giác ngộ. Hãnh diện vô cùng!

Hãy sống và thực hành, hãy tu mỗi một ngày, hãy cùng với Bảo Thành đồng tu các bạn! Chỉ một giây phút ngồi xuống, hoà nhập vào trong Chánh Niệm hơi thở, tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng tình thương và trí tuệ của chúng ta sẽ bừng tỉnh mỗi một ngày, và mỗi một giây phút Chánh Niệm như vậy mang lại biết bao nhiêu lợi lạc cho đời sống hạnh phúc và bình an. Ai cũng nói chúng ta chỉ có một đời, sự lựa chọn là sống hạnh phúc và bình an, sống để mang hạnh phúc và bình an ngay hiện tại đó, hiến dâng cho muôn người, muôn loài hay sống vùi đầu để chờ ngày chết bởi ai rồi cũng chết, nhưng trước khi chết, ta phải làm gì cho hiện tại? Ta chỉ cần sống bình an và hạnh phúc, lan tỏa yêu thương tới cho muôn loài thì ngày chết của chúng ta sẽ là ngày, ngày mà chúng ta vượt qua để bước vào khải hoàn môn, bước qua cửa của Niết Bàn, tận hưởng sự hạnh phúc. Mà chẳng cần chờ đến ngày đó, ngay bây giờ, ngay trong giây phút này, nếu các bạn thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán thì các bạn đã thể nhập vào Niết Bàn của thế gian ngay trong đời sống bình thường của kiếp người này rồi. Không đợi đến khi chết, không đợi đến kiếp sau bởi chân lý Đức Phật trao truyền và khai thị là chân lý để sống ngay trong hiện tại và Chánh Niệm, Niết Bàn hiển lộ ngay trong cuộc đời này.

Ngày tháng cũ đã qua đi, may mắn thay hôm nay, giây phút này, giờ đây, ta đón nhận được Pháp Bảo qua pháp tu tổng trì Thiền Mật song tu, trí tuệ – từ bi quán, cao siêu và nhiệm mầu. Hãy thực tập để thể nhập vào thể tánh chân như. Hãy thực tập để có một sự trải nghiệm hạnh phúc và bình an để chuyển đau khổ và phiền não, để trái tim của các bạn có thể mở rộng vô biên không bờ cõi, để tình thương của các bạn lan tỏa đến muôn người, muôn nơi, để cho cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, những người thương yêu của chúng ta bớt đi phiền não và đau khổ. Và để tất cả mọi người đều tận hưởng được sự hạnh phúc và bình an trong từng giây phút của kiếp người ngắn ngủi mà đại dịch đang quét ngang trên toàn thế giới, toàn cầu này, ai biết được ngày sau sẽ ra sao. Đúng! Nhưng chúng ta biết chắc chắn ngay bây giờ, chúng ta sẽ hạnh phúc và bình an nếu thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở từ bi quán. Không biết được ngày sau giờ sau nhưng biết được ngay bây giờ. Tánh biết hiển lộ ngay bây giờ trong mưa ân điển từ bi và trí tuệ của Phật để chúng ta có một sự an lạc tuyệt đối ngay hiện tại, đó là điều cần thiết. Còn ngày sau có ra sao chẳng cần biết, chỉ biết trong hiện tại hạnh phúc và an lạc, yêu thương và từ bi – trí tuệ là đã đủ.

Ngày tháng cũ đã không còn, hãy quay về với hiện tại!

Mời các bạn thắp sáng tự tâm của mình bằng cách đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

“Thưa Phật! Ngày tháng cũ của muôn kiếp đời tăm tối trong vô minh đã không còn, chúng con dù không đủ phước sống cùng thời, sinh cùng thời với Phật, nhưng đầy đủ phước báu nghe được Pháp âm vi diệu, thắp sáng được chân lý trí tuệ, thực hành được Chánh Niệm hơi thở và thẩm nhập được cùng với năng lượng yêu thương – trí tuệ đó, cảm ứng được Phật thật gần gũi trong cuộc đời, chúng con rất hoan hỷ. Xin Chư Phật gia trì cho chúng con tinh tấn tu tập miên mật.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng từ bi và thắp sáng trí tuệ, gia trì đặc biệt cho quê hương Việt Nam chúng con được thoát khỏi đại dịch, muôn người thân yêu sẽ tìm lại được hạnh phúc và bình an. Cũng hồi hướng tới tất cả mọi dân tộc Á Đông và trên thế giới mau vượt qua cơn đại dịch này.

Xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn