Bảo Tuệ Minh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật Điện đại từ đại bi ban xuống muôn loài chúng sanh.

Mô Phật, Bảo Thành kính chào tất cả các bạn.

Bảo Thành sẽ dành một tuần 7 ngày liên tục, nói về lợi ích khai mở 7 Luân Xa, ta gọi là Thất Bảo trong Thiền Thất Bảo Huyền Môn. Để nhớ rằng đây là một phương tiện người xưa các bậc Tổ, cũng như Phật dạy cho chúng ta tu luyện thân, thành phương tiện cho bền vững, đúng chánh kiến, chánh pháp. Để không lạc vào những tư tưởng bởi vì chấp vào sức khỏe và sợ hãi bệnh tật, lại bỏ Phật theo những tư tưởng của phàm phu miệt mài rong ruổi để thành tựu những thứ hư ảo. Bảy luân xa trong Thất Bảo có lợi ích cho sức khỏe của từng con người, nhưng không phải nó như những điều huyền ảo, chữ nghĩa người đời đặt để cho đến mức siêu màu, cao siêu, huyền bí đâu.

Bởi bảy luân xa có giá trị như thế nào đi nữa, quy luật thành, trụ, hoại, diệt cũng sẽ tới, chẳng thể tồn tại. Nhưng khi còn phương tiện là thân người, luân xa vẫn là những điều cần quan tâm để cho thân khỏe mạnh mà thôi. Các bạn dừng ngay chỗ tư tưởng đó thì giúp ích thật nhiều. Và nếu như các bạn miên man vào rừng ngôn ngữ hoang tưởng của người người đời đặt để trở thành những câu chuyện huyền bí, cao siêu chỉ là kiếm hiệp, chỉ là truyện hư ảo không thực.

Chúng ta hãy cùng nhau nhớ rằng luân xa là 7 vùng đại huyệt gắn kết con người giữa âm và dương, tức là giữa nhâm mạch và đốc mạch mà thôi. Nếu vận hành được chúng bởi năng lượng từ bi của Phật, trong lòng của chúng ta sẽ thư thái nhẹ nhàng. Nếu vận hành chúng bằng năng lượng bất tịnh của loài người với tâm tham chấp, si mê, hỉ, nộ, ái, ố, nó làm uế trược.

Nhớ, bảy vùng huyệt đạo cũng như bảy cửa khẩu đi vào sức khỏe của con người, nếu để hàng hóa dơ bẩn rác rưởi đi vào thì tâm ta cũng sẽ bất tịnh và thân ta cũng sẽ yếu và bệnh hoạn. Và nếu như bảy cửa khẩu đi vào cuộc đời thân tâm này, chúng ta rước vào tha lực từ bi của Phật tâm sẽ thanh tịnh, luân xa sẽ xoay chuyển trợ lực cho sức khỏe.

Nếu các bạn muốn chăm sóc cho sức khỏe của mình hoặc có bạn nào muốn chăm sóc cho sức khỏe, bảy ngày liên tục vừa học, vừa trợ lực để mở Luân Xa cho các bạn sẽ hữu ích thật nhiều. Cho nên nếu các bạn có ai đó muốn tham khảo xin hãy mời gọi tham dự vào những lớp như vậy trực tiếp hoặc coi lại gián tiếp để có sự hiểu biết rõ và nếu như không, các bạn có thể gửi lời nhắn Bảo Thành sẽ trả lời các bạn một cách nhiệt tình.

Hôm qua ta học về Luân Xa số một là mặt trước của xương cùng, nó nằm ngay vùng đằng trước của xương cùng. Đằng trước tức là trước bụng của chúng ta, đằng sau là sau lưng, con người có cột xương sống đi từ cổ xuống tới xương cùng, xương cùng là đốt xương cuối cùng mặt trước. Luân Xa không phải là một huyệt tượng trưng mà là một vùng huyệt đạo bao trùm chung quanh nó. Luân Xa số một nằm ở mặt trước xương cùng ta đã học ngày hôm qua.

Luân Xa số 02 hôm nay chúng ta sẽ học khai mở để năng lượng từ bi của Chư Phật trong đó nối liền giữa Luân xa một và hai.

Luân Xa 02 nằm ở phần dưới rốn của chúng ta khoảng chừng một đốt hay hai đốt ngón tay, vùng này có chứa những huyệt rất quan trọng mà trong thực tập chúng ta thường nhắc tới đó là đan điền khí hải, nơi đây khí được tích tụ xoay chuyển, phát ra từ Luân Xa số một gắn kết với Luân Xa số hai.

Sự sống khai mở từ Luân Xa số một chuyển qua số hai. Luân Xa số 02 sẽ thanh lọc và đưa tới các tế bào hệ thống thần kinh của nhâm mạch, tức là khí âm ở đằng trước và đốc mạch khí dương ở đằng sau lưng. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi tới Luân Xa số 02 này. Bảo Thành xin nhắc lại Luân Xa số 02 là vùng huyệt đạo nằm ở dưới rốn của chúng ta, khoảng chừng một đốt đến một đốt rưỡi ngón tay, ở ngày vùng huyệt đạo gồm có đan điền, khí hải.

Luân Xa là vùng huyệt đạo không phải là 01 huyệt, cho nên các bạn chú ý đến các vùng Luân Xa số 2 ngày hôm nay.

Mời các bạn đặt bàn tay phải – trí tuệ, vào lòng bàn tay trái – từ bi để chúng ta bắt đầu vận hành.

Con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống Luân Xa thứ 2 của chúng con ngay vùng đan điền khí hải, hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến

Mô Phật, ở đời người ta gọi 07 Luân Xa thường gán ghép với hai chữ nhân điện. Điện năng của con người có giới hạn và con người cho dù mở luân xa cũng chẳng biết được khí của trời đất Đại vũ trụ, hay Tiểu vũ trụ ra sao, đó chỉ là sự nhất tâm, tâm nghĩ đến Đại vũ trụ, hóa Đại vũ trụ, tâm nghĩ đến Tiểu vũ trụ, hóa ra Tiểu vũ trụ, do tâm mà tạo. Phật nói vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta, người con Phật, chẳng lấy trời cũng chẳng lấy đất, chẳng trụ vào trời, chẳng trụ vào đất, dù khí trời đất thiên địa có cao siêu nhiệm màu như người đời diễn tả, người con Phật không màng tới. Bởi thiên địa cũng thành, trụ, hoại, diệt, hư mất. Khối năng lượng vi diệu siêu thế tồn tại muôn đời chẳng phải của trời, chẳng phải của đất, chẳng phải là nhân điện, chẳng phải của Đại vũ trụ, tiểu vũ trụ, mà của lòng từ bi, sáng suốt tin vào ba ngôi Tam Bảo, hiểu rõ nhân quả, giữ năm giới, hành thập thiện, tu Thất Bảo. Chúng ta khẳng định rằng không có nguồn năng lượng vô biên nào, chúng ta cần thiết trong vũ trụ thiên địa, chỉ có nguồn năng lượng từ bi của bậc giác ngộ chúng ta cần đón nhận để nuôi dưỡng sự tự cầu đạo giác ngộ bởi lòng từ, bi, hỷ, xả của chúng ta.

Cũng luân xa đó, bảy cửa ngõ đi vào châu thể hoạt động trong các vùng huyệt đạo, tăng sức mạnh chuyển hóa bệnh tật và làm cho tâm thơi thới nhẹ nhàng. Ta vận hành nó bằng năng lượng từ bi, Phật điển siêu thế Mu A Mu Sa. Hiểu rõ được điều này, chúng ta thấy nó khác biệt vô cùng, khác là bởi vì vận hành luân xa bằng tha lực Phật điển chẳng phải bằng nhân điện của thầy này thầy kia, của trời này trời kia, của đất nọ đất kia, không khéo trong nhân điện, các bậc thầy truyền cho chúng ta lại là những năng lượng bất tịnh do tâm của họ vì những bậc thầy đó nào có tâm thanh tịnh như bậc giác ngộ là Phật đâu. Cho nên năng lượng của những bậc thầy nhân điện truyền cho chúng ta cũng gửi gắm đi qua tâm bất tịnh của họ. Do đó những năng lượng tiếp cận được từ những vị đó chuyển vào trong chúng ta, xoay vần luân xa được gọi như thế, ẩn chứa những năng lượng bất tịnh của con người phàm phu.

Học Phật là chỉ chứa đựng năng lượng tha lực Phật điển từ bi của Phật mà thôi. Lấy năng lượng của Phật là nhịp cầu nối, tăng trưởng sức khỏe và bảo vệ thân này hết bệnh, khỏe mạnh, để gìn giữ phương tiện dài lâu mà thôi, nhưng không tham, không chấp, không đắm chìm. Đây là ý niệm cao siêu nhiệm màu, đi từ chỗ phương tiện tới ta ứng dụng, phương tiện đi ta nhẹ nhàng buông bỏ.

Luân xa số hai hôm nay chúng ta nói, nó nằm ở dưới rốn khoảng chừng một đốt đến hai đốt ngón tay, trong phương vị đó, vùng đan điền khí hải, vùng đại huyệt giao nhau từ nhâm mạch và đốc mạch. Nhâm là đằng trước, đốc là đằng sau, nhâm là âm ở đằng trước. Đốc là dương ở đằng sau lưng, giao thoa với nhau qua luân xa số hai tại vùng đan điền khí hải, ta thường nhắc mỗi một ngày khi hít xuống dưới bụng dưới và đan điền khí hải, ngay đó luân xa được đặt tên là số hai.

Khi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển đi tới, luân xa số 1 nó sẽ tự xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ tùy theo dương nhiều hay âm nhiều. Âm dương, nếu âm nhiều thì nó sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Nếu dương nhiều nó sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ, còn nếu nó dung thông nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ thấy nó lắc qua lắc lại, bình thường chỉ cần nó rung động ở vùng đó là tốt.

Cũng như mở cửa gió lọt vào, ánh nắng tràn vào, gió và nắng tràn vào trong nhà của chúng ta. Thì luân xa khai mở năng lượng chạy qua vùng đó, vùng huyệt đạo đó có sự rung động tùy theo âm dương như thế nào, cơ thể của chúng ta như thế nào, nó sẽ tự tác động và vận hành một cách tự nhiên, không cần chúng ta điều khiển mà chỉ cần chúng ta tác ý như pháp thiện của Như Lai. Đó là năng lượng từ bi của Phật vào đó. Nhớ, chúng ta không cần phải dùng tâm để điều khiển nó làm việc, tự thể các luân xa, các huyệt đạo biết phải làm gì. Chúng ta không cần điều khiển, chúng ta không cần làm chủ, chúng ta chỉ cần hoà mình nhưng theo tinh thần nhà Phật như pháp thiện, tác ý như pháp thiện. Pháp thiện là mang hạnh phúc an vui cho ta và cho người, chẳng có tham cầu, tham ái tham dục, tham quyền, tham danh ở trong đó.

Cho nên những phương pháp nhân điện mở luân xa người ta vẽ vời trong cuộc đời là khi bạn mở, bạn chứng đắc, bạn thành tựu, như siêu nhân để có thể trị bệnh, chữa bệnh, để có thể làm chuyện này, làm chuyện kia mà không cần học gì, đó là một ý tưởng của tà kiến, tà tâm. Không tác ý như pháp thiện, mà tác ý như tà pháp. Các bạn hiểu rõ phần này chúng ta tu sẽ đúng và nhất định sẽ thơi thới nhẹ nhàng ở trong lòng, lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và bình an.

Khi hơi thở đi vào từ mũi, ta thấy được hơi thở vào, biết bụng phình ra, ngay chỗ đó luân xa thứ hai, tác ý như pháp, nguyện xin Chư Phật hãy rải hãy tha lực Phật điển vào luân xa số hai, nối kết với luân xa số một.

Hôm qua ta đã mở luân xa số một, năng lượng xoay vần ở đó, nay tác động luân xa thứ hai do tha lực Phật điển và hai vùng luân xa xoay chuyển, hai cửa khẩu được mở, những nước láng giềng được tới với nhau một cách an hòa. Tức là năng lượng của Phật, Bồ Tát, Thánh chúng và năng lượng tự thể của ta giao thoa nơi ngay hai luân xa đó với tâm tác ý pháp thiện. Các bạn nhớ, tác ý pháp thiện, tức là đơn giản, chúng ta khởi ý, nguyện khai mở luân xa với pháp thiện lành để cơ thể được khỏe, hành pháp của nhà Phật.

Đừng tác ý pháp tà, ồ ta mở được luân xa số hai, mai mốt không cần học bác sĩ, bệnh gì ta cũng chữa được hết. Đó gọi là tà ý tham chấp trong danh, trong vọng, hão huyền không đúng, như vậy dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Tất cả những hiện tượng xáo trộn cơ thể, huyệt đạo, tinh thần đều do tâm, tâm tác ý như thế nào. Bởi vậy trong Phật pháp, Đức Phật luôn luôn khuyên dạy đồ chúng của mình phải tác ý như pháp, mà pháp của Phật tượng trưng trong kiếp người này của chúng ta là pháp thiện.

Chúng ta chưa nói đến những điều kỳ diệu cao cả của những bậc A La Hán, Thánh Tăng, Bồ Tát, nói đến phận người bình thường của Bảo Thành và các bạn chỉ cần tác ý thiện, tác ý với pháp thiện. Thiện lành mang an vui cho ta, an và vui cho mọi người, chứ đừng vui mà bất an nha các bạn, như vậy là đã đủ.

Và luân xa số hai khi vận hành, các bạn sẽ thấy từ vùng đó là vùng đan điền khí hải, năng lượng từ luân xa số một gọi là lửa Tam Muội. Nó bắt nguồn ở đó rồi bắt đầu tỏa lên luân xa số hai là đan điền khí hải, cả vùng khí hải, tức là lửa đó được tiếp bởi năng lượng của thềm lục địa khí hải, hải là biển, khí ở dưới biển, khi cháy, khi đốt.

Hồi xưa ông bà, tổ tiên đặt tên thật là hay. Đúng mà, ngày nay người ta khai thác dầu mỏ và các thứ ở dưới thềm lục địa rồi. Các bạn thấy chưa, thì huyệt khí hải là thềm lục địa của vùng đại huyệt luân xa số hai, cùng với đan điền tức là ruộng lục địa có gì, có khí đốt ở đó, lửa Tam Muội từ luân xa số một khởi lên ngày hôm qua, nay tác động xoay chuyển và được tiếp, tiếp và đốt cháy bởi thềm lục địa tức là khí hải đan điền luân xa số hai. Nó sẽ tỏa mạch, nó sưởi ấm toàn bộ eo của chúng ta, vùng hông của chúng ta. Tĩnh tọa tại đó và nương vào hơi thở vào ra, tánh thấy biết, đón nhận tha lực Phật điển tác động vào luân xa số một và số hai này để trong người của chúng ta cảm ứng được năng lượng vi diệu chuyển hóa trợ lực cho thân.

Các bạn nhớ, chúng ta sinh ra đời ai cũng bệnh, Bảo Thành cũng bệnh, ai cũng có bệnh hết. Nhưng khi khai mở được luân xa nó trợ lực cho bệnh tật của chúng ta chuyển hóa theo chiều hướng tốt đẹp. Và nó giúp cho tâm của chúng ta thư thái, thơi thới, buông thư, nhẹ nhàng, an yên và tự tại. Miệng dễ cười, mắt dễ nhìn đời yêu thương, hành động luôn từ ái. Cho nên tất cả những người được mở luân xa đúng với chánh pháp luôn luôn có phong thái tự tại, mặt bừng sáng, con người nhẹ nhàng, khoan dung, có phong thái từ tốn. Còn ai gọi là đã mở luân xa mà phong thái không có được sự điềm đạm, tự tại như thế thì đó chưa phải là luân xa của nhà Phật. Bởi họ tác ý để trở thành những con người có thể làm chuyện này, làm chuyện kia. Nhưng tác ý mở luân xa của chúng ta là gì, là tác ý pháp thiện, khởi xướng nguồn hạnh phúc, an nhiên, tự tại của ta lan tỏa đến muôn người.

Chỉ có năng lượng từ bi, an vui, tự tại mới chuyển hóa được bệnh tật khổ đau mà thôi. Không có một năng lượng của ông trời nào làm được chuyện đó, không có năng lượng của ông đất nào làm được chuyện đó. Trời đất, thiên địa không làm được chuyện đó. Nếu làm được chuyện đó Phật đã dạy, nhớ ta là Phật tử, các bạn nhớ là như vậy, học theo chánh pháp, có chánh kiến.

Các bạn có thể hỏi: đã gọi theo Phật, phải học theo luân xa để làm chi? Thật ra trong thân xác của con người, khi ta bệnh, ta còn đi châm cứu mà phải không các bạn. Khi ta mệt mỏi ta còn đi mát xa, châm cứu, giải thoát các huyệt đạo bế tắc, thậm chí còn đi xông hơi. Đó là phương thức về Đông y, những phương thức mà người xưa tìm hiểu sự lợi lạc của các huyệt đạo, các mạch điện, kinh mạch của con người, âm dương hòa hợp trong 36 thể loại kinh mạch đan xen lẫn nhau trong châu thân của chúng ta, để trợ lực giúp cho ta khỏe.

Chỉ khi học luân xa trong thiền mật Thất Bảo là hỗ trợ các luân xa khai mở để cho thân được khỏe, được hết bệnh, tâm được nhẹ nhàng thư thái, rất cần. Ta không cần phải mở luân xa để thành Phật, cũng như đi thuyền qua sông ta phải bảo vệ thuyền, không thể cứ đục cái thuyền thủng nhiều lỗ rồi ngồi trên đó thong dong. Các bạn cứ thử đi, thuyền nói có vẻ xa với không thực tế. Các bạn có chiếc xe, các bạn đi làm, các bạn đi ra ngoài đường, trước khi đi, nổ máy, các bạn lấy gì đâm vào vỏ đằng trước, vỏ đằng sau chừng chục lỗ, các bạn chạy, các bạn thấy an tâm không? Đâu có an tâm, vỏ xe bị đâm thủng, tự mình đâm thủng, nó xì rồi làm sao đi.

Cho nên vỏ xe và chiếc xe là phương tiện vận hành từ điểm A tới điểm B. Ta cần bảo dưỡng chiếc xe cho tốt trước khi đi. Xăng dầu, máy móc các thứ. Cơ thể của chúng ta là phương tiện cầu đạo giác ngộ mà Phật gọi là phương tiện vi diệu. Vì thế, chúng ta không thể bỏ phế, không quan tâm nó. Chúng ta quan tâm nhưng mà không chấp nó là thật, xe đưa ta tới nhưng ta chẳng thể khi xe tới nhà ta, ôm xe mang vào trong phòng đắp chiếu, đắp chăn, lau chùi sạch sẽ ôm nó ngủ, không có.

Tâm ta không ôm lấy thân xác này suốt cuộc đời, kiếp này qua kiếp sau. Nó là phương tiện đưa ta đi và bao nhiêu lâu nó còn là phương tiện cho ta tầm cầu đạo pháp giải thoát, ta cần bảo dưỡng và nuôi dưỡng nó trong chánh niệm hơi thở của tác ý như pháp thiện. Cho nên học hai mảng luân xa là như vậy. Các bạn yêu cầu Bảo Thành nói rõ và giúp các bạn hiểu được phần này đúng chánh pháp, các bạn nghe hiểu được, các bạn sẽ nhẹ nhàng, và các bạn sẽ tự tại trong sự tu tập luân xa Thất Bảo để các bạn luôn an nhiên và tự tại. Trong bảy ngày chúng ta sẽ vận hành khai mở cùng với nhau, năng lượng từ bi đã có sẵn rồi, cũng như trong nhà các bạn đã có đầy đủ dầu, đầy đủ xăng tốt rồi, nay chỉ cần đổ vô bình xăng của xe để rồi xe chạy đi đây đó.

Bao nhiêu ngày tháng qua chúng ta đã tiếp được tha lực Phật điển từ bi đi vào trong châu thân rồi. Nay ta vận hành năng lượng đó đổ vào trong luân xa thứ nhất, luân xa thứ hai để vận hành năng lượng của cơ thể giúp cho chúng ta có thể ngồi lâu nhẹ nhàng, giúp cho chúng ta khi ngồi không tê chân, tê tay, không làm phiền toái đến tâm và tâm thư thái nhẹ nhàng quán chiếu, không những ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi, năng lượng luôn vận hành giúp cho chúng ta khỏe mạnh, điều tốt.

Biết nuôi dưỡng sức khỏe ngay bây giờ thì không cần phải gặp bác sĩ thường xuyên. Và khi bệnh chúng ta không sợ hãi bởi chúng ta đã bắt đầu chăm sóc sức khỏe cho chúng ta rồi mà. Ngày nay người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Học cách này là để phòng bệnh nha các bạn cho nên rất tốt, mà đúng như tinh thần tác ý như pháp thiện của Như Lai.

Do đó các bạn nhớ kỹ rằng luân xa thứ nhất, Bảo Thành phải lặp đi lặp lại thật là nhiều để các bạn hiểu được, trước là chân lý vận hành luân xa, sau là vị trí luân xa là những vùng huyệt đạo giao thoa với nhau, nó không phải là một huyệt. Nói đơn giản nó không phải là chỉ nhà của ta mà là cả một thành phố. Cho nên huyệt đạo đó bao trùm trong khu vực đó, nó liên đới với nhau, giao thoa với nhau bằng năng lượng để giúp cho chúng ta khỏe mạnh.

Luân xa thứ nhất, ở đằng trước xương cùng, vùng đó gọi là luân xa thứ nhất. Nơi giữa nhâm mạch và đốc mạch gọi là nhâm đốc giao thoa. Cho nên ta tác động vào đó thì năng lượng âm và năng lượng dương hòa nhập vào với nhau xoay chuyển. Khi nó xoay chuyển như vậy, người xưa gọi là nguồn năng lượng tự hữu vốn có của con người, mang sức sống mới, tái tạo lại sức sống và tưới tẩm sức sống, lan tỏa đến toàn bộ huyệt đạo và các tế bào của chúng ta. Từ đó ngọn lửa, ngọn lửa từ luân xa số một, gọi là lửa tam muội được tiếp vào luân xa thứ hai, ngay đan điền khí hải và bắt đầu nó tỏa ra toàn châu thân. Từ vùng huyệt đạo dưới này nó lan tỏa ra vùng chân và vùng vai dọc theo cột xương sống. Xương sống của chúng ta mặt đằng trước là âm, mặt đằng sau là dương. Âm dương chạy theo cột trụ xương sống vùng huyệt đạo đó đi lên dần, đi lên dần các luân xa khác.

Như hôm nay, chúng ta ở ngay luân xa số hai. Tập trung vào đó đón nhận tha lực Phật điển để cho vùng luân xa đó nó xoay chuyển. Khi các bạn hít thở vận hành với Bảo Thành, hoặc ngay bây giờ các bạn chú tâm xuống đó, tức là tác ý như pháp thiện, khởi tâm đón nhận tha lực Phật điển vào luân xa số một tiếp tới luân xa số hai. Số một, Bảo Thành nhắc đằng trước xương vùng đó, số hai ở dưới rốn khoảng chừng một đốt đến một đốt rưỡi ngón tay, vùng đan điền khí hải, hai cái đó nối kết số một và số hai. Số một phát ra năng lượng, số hai tiếp năng lượng và lan tỏa.

Y như khi các bạn có những cuộc thi gọi là chạy tiếp sức, mình chạy tới kia rồi mình trao cho họ cái cây, họ cầm cây, họ tiếp tục chạy thì bảy luân xa là bảy người bạn chạy tiếp sức trên đoạn đường dài từ cuối xương cụt cho tới đỉnh đầu của chúng ta. Dọc theo đoạn đường đó luân xa thứ nhất chạy tới luân xa thứ hai, tiếp lửa cho luân xa thứ hai. Lửa gì? lửa tam muội do âm dương tương hợp hòa mình, phối hợp với nhau lan tỏa từng tới tế bào, từng kinh mạch, từng huyệt đạo. Với tâm phát ý thiện để từ đó lửa thiện hảo nó cháy tỏa, nó lan tỏa, nó thắp sáng trong tâm của chúng ta, mang lại sức khỏe.

Các bạn, luân xa số hai nằm ở trước bụng, dưới rốn của chúng ta, nó nằm ở ngay điểm giữa, giữa bụng và xương sống ngay chỗ đó. Nhiều người nói, nằm ở ngay xương cùng nhưng thực sự, các bậc tổ hồi xưa tu luyện luôn luôn nhắc rằng vùng huyệt đạo luân xa số hai nằm ở dưới đan điền khí hải, ngay dưới rốn khoảng một đốt đến hai đốt ngón tay. Mà Bảo Thành bao nhiêu năm tu tập thấy lợi ích cho sức khỏe, mà thấy lúc nào lòng cũng vui. Vẫn còn nóng, vẫn còn giận nhưng mà nóng giận đó chỉ thoáng qua rồi hết. Nó không có dằn vặt, làm cho khó chịu thân tâm. Và trong lòng, trong người, trong thân lúc nào cũng cảm nhận được năng lượng xoay chuyển ở trong, dù có những lúc thật là mệt nhưng chú tâm đến pháp thiện, tác ý của Như Lai truyền dạy thì năng lượng đó vận hành, Bảo Thành sẽ nhẹ nhàng. Kinh nghiệm này được truyền dạy từ các bậc tổ, từ các bậc thầy lâu đời của những bậc cao Tăng truyền dạy để giữ thân.

Nhớ luân xa khai mở để là giúp cho thân được khỏe, tâm được an. Do vậy khi chúng ta tu tập, các bạn nhớ rõ như vậy để vận hành cho đúng. Tác ý như pháp thiện đón nhận tha lực Phật điển tác động vào luân xa thứ nhất ở đằng trước xương cùng của chúng ta. Rồi tiếp nối lửa tam muội luân xa thứ hai ở dưới rốn của chúng ta, khoảng chừng một đốt rưỡi ngón tay, ngay huyệt khí hải đan điền. Và rồi khi tới như vậy, hai vùng luân xa đều xoay chuyển. Luân xa thứ hai chúng ta sẽ thấy nó lan ra, rộng ra như cục đá chúng ta thảy xuống dưới nước nhẹ, thì tự nhiên có những lớp sóng nó xoay nó lan lan ra như vậy. Chúng ta sẽ thấy năng lượng nó lan tỏa ra như vậy, rộng ra 2 bên vòng eo của chúng ta, và thấy như một vòng tròn nhỏ, rộng bao trùm eo của chúng ta, bắt đầu nó lan tỏa sức nóng lên toàn châu thân. Khi thấy như vậy ta cứ tự nhiên, ta cứ tự nhiên đón nhận và để cho năng lượng đó nó chuyển hóa, chỉ cần tiếp tục đi theo hơi thở vào, hơi thở ra.

Thở vào biết vào, thở ra biết ra, thở vào thấy vào, thở ra thấy ra, bụng phình và bụng xẹp vào đều đặn như thế, đón nhận năng lượng tha lực Phật điển. Các bạn sẽ cảm nhận luân xa xoay chuyển rất là tốt. Các bạn, bây giờ chúng ta đặt bàn tay phải là trí tuệ vào lòng bàn tay trái, chúng ta vận hành một cách rất từ từ và quán chiếu luân xa số hai với số một của chúng ta. Chúng ta lắng đọng tâm hồn nghe, đón nhận Phật điển vào trong rất từ từ vì đây là sự khai mở và thực tập, cho nên nói rõ, chúng ta vận hành hơi thở rất từ từ.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống Luân Xa số một và số hai của chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa –  7 Biến”

Các bạn, giờ đây hãy chú tâm đến luân xa số một và luân xa số hai, nó có sự gắn kết với nhau. Chúng ta lắng tâm, đưa sự hiểu biết cảm ứng tới hai vùng này, chúng ta sẽ thấy luân xa số một và số hai vận chuyển xoay vòng, tương tác với nhau. Nếu các bạn chú tâm, sẽ cảm nhận được năng lượng vận chuyển tại hai vùng này thật mạnh.

Nhớ rằng, năng lượng này đón nhận bởi lòng từ bi của Phật. Trong Phật pháp ta luôn rải tâm từ. Trong ta có năng lượng gì ta rải năng lượng đó. Nếu tiếp năng lượng bất tịnh phàm phu thì chúng ta sẽ rải ra bất tịnh mà thôi. Nếu đón nhận và tiếp năng lượng từ bi của Phật, kích hoạt những vùng đại huyệt luân xa của ta thì từ đó tâm ta hướng tới pháp thiện lành, hồi hướng rải tâm từ thì năng lượng từ bi, thanh tịnh sẽ tới với muôn người.

Tác ý như pháp thiện lành hướng tới mười phương Chư Phật, đón nhận năng lượng từ bi, kích hoạt luân xa số một và luân xa số hai. Chúng ta chú tâm tới nơi đó, cảm nhận luân xa vùng số một, luân xa vùng số hai, liên kết với nhau. Khi các bạn khiêm tốn, lắng lòng đón nhận từng giây phút chúng ta đều thực tập đón nhận được.

Còn nếu các bạn không thấu rõ, không sẵn sàng tâm để đón nhận thì tất cả sự tu tập ở trên đời chỉ là một cuộc chơi mua vui mà thôi. Cho nên từng giây phút chúng ta giành cho nhau sự đồng tu, khởi lên từ tâm thiện lành, cầu đạo giác ngộ, dung thông với Chư Phật. Khai mở luân xa, để chuyển hóa bệnh tật, tăng trưởng sức khỏe, tinh thần an nhiên. Đó là mấu chốt. Khi ta mở và tu tập để chúng ta tịnh dưỡng trên con đường tu, thử thách dù có tới, khó khăn dù có phải gặp, chúng ta cũng có sẵn sàng, có sự chuẩn bị, ta sẽ vượt qua tất cả.

Tâm của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta tới với tâm đồng tu như thế nào thì chúng ta sẽ lãnh nhận như thế. Cho nên tâm là mấu chốt quan trọng. Cần phải có một sự hiểu biết sẵn sàng, rõ ràng. Tâm hướng đến Phật, tâm cầu đạo giác ngộ, tâm đón nhận năng lượng từ bi của Phật vào luân xa số một, luân xa số hai, xoay chuyển để những vùng luân xa, đại huyệt khai mở, liên kết với nhau trợ lực cho sức khỏe, khởi ý với pháp thiện lan tỏa yêu thương, từ bi đến muốn người.

Dùng tâm thiện lành quán chiếu, hơi thở vào ra nhẹ nhàng, tánh thấy biết quán chiếu hơi thở vào, hơi thở ra, bụng phình, bụng xẹp, luân xa xoay chuyển, toàn châu thân của chúng ta, bất cứ hiện tượng nào, năng lượng lan tỏa  tâm ta đều biết, đều thấy và nương vào tha lực Phật điển Phật ban rải xuống hỗ trợ cho chúng ta.

Cứ nhẹ nhàng nhìn thật rõ luân xa số một của chúng ta ở đằng trước xương cùng vùng đại huyệt ở đó, cảm nhận nó. Thấy năng lượng xoay chuyển thì ta từ từ đưa tâm nhìn luân xa số hai, ở dưới rốn một đốt rưỡi ngón tay, vùng khí hải đan điền. Chúng ta thấy ngọn lửa tam muội xoay vần ở đó, liên kết giữa luân xa số một và số hai cả một vùng ở dưới lan tỏa ra toàn bộ eo của chúng ta, thấy hơi nóng, thấy nó vận hành, cứ để tự nhiên, lắng đọng, quán chiếu. Với tánh thấy, biết được năng lượng vận hành xoay chuyển, đón nhận nó và chúng ta nguyện mười phương Chư Phật tiếp vào đó tha lực Phật điển để luân xa số một, số hai được gắn kết bằng năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật. Cứ như vậy chúng ta quán chiếu trong từng giây phút khi tu tập và rồi trong từng giây phút của cuộc sống, dù bận rộn, dù lăng xăng trong công việc thì năng lượng vận hành nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung lại được.

Bởi khi luân xa khai mở, năng lượng sẽ luôn luôn chuyển hóa chẳng dừng nghỉ từng giây đâu. Do đó, sự kích hoạt được rồi, năng lượng chuyển hóa rồi, thì chúng ta luôn luôn thấy thơi thới ở trong lòng, nhẹ nhàng lắm, toàn thân thư thái, dễ buông thư, dễ buông bỏ, thật là nhẹ.

Khí âm dương vận hành điều hòa, bệnh tật thuyên giảm, tinh thần có được cái định, không dễ lung lay trong mọi thử thách của cuộc sống. Khi các bạn thấy lan tỏa ra vùng lưng, tức là vùng đốc mạch ở đằng sau xương sống, nó hừng hực. Hoặc là nhâm mạch, âm dương tương hợp xoay vần từ luân xa số một, số hai. Các bạn thấy cảm nhận nóng, lấy năng lượng chuyển hóa từ luân xa số một, số hai làm đề mục để tâm quán chiếu, đó là một trong những đề mục giúp ta gắn kết với tâm. Tâm làm chủ năng lượng từ bi của Phật ban rải luân xa số một, số hai. Và chúng ta quán chiếu, nhìn với tánh thấy biết, các bạn tiếp tục vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa cùng với Bảo Thành.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống vùng Luân Xa số một và Luân xa số hai của chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng lại, trì mật chú Mu A Mu Sa – 7 Biến”

Mô Phật, chúng ta đã xong buổi đồng tu.

Chắc chắn các bạn luân xa số một và số hai tràn đầy năng lượng vận hành. Các bạn nhớ quán chiếu tu tập từng giây phút, giờ đây chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và khai mở luân xa số một, số hai cho chúng con. Sự đồng tu này có phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ ngồi lại với nhau thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Cầu mong cho các nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược chế tạo Vacxin chữa lành bệnh tật, đại dịch. Nguyện cầu có các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới chữa lành bệnh nhân.

Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, đặc biệt nơi tổ quốc Việt Nam của chúng con hết hoảng sợ, bệnh hoạn, đau khổ, trở lại đời sống bình thường. Hồi hướng cho các vong linh luôn siêu sanh tịnh độ, nguyện xin Chư Phật từ bi chứng minh

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.