Search

Bài 1154: Buông Bỏ Quá Khứ – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư cô, tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ đồng tu kính mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn. Thế giới đang sống ngày hôm nay, con người nhìn về hiện tại, mong cầu tương lai, nhưng vẫn bị lôi kéo về quá khứ. Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “Buông Bỏ Quá Khứ” Làm sao mỗi người chúng ta có thể thành tựu được điều này.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy bắt đầu cùng với nhau bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Khi hơi thở đó đi vào trong thân tâm của chúng ta bằng mũi, các bạn từ từ đưa nó xuống dưới phổi và nhẹ nhàng đưa xuống dưới bụng dưới. Tại dưới rốn của mình một đốt ngón tay gọi là đan điền khí hải. Nơi đây các bạn phình bụng ra, sau đó, hóp bụng lại thở từ từ và đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa. Khi các bạn trì niệm mật chú Mu A Mu Sa với hơi thở chánh niệm, các bạn sẽ đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, nguồn năng lượng từ bi của Phật ban rải vào thân tâm của các bạn. Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay trí tuệ vào lòng bày tay trái từ bi. Chúng ta hãy lấy từ bi và trí tuệ vận hành hơi thở chánh niệm, quán chiếu thân tâm của mình ngay trong hiện tại này. Chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta có được chánh định buông bỏ tất cả mọi quá khứ đã qua đi sống ngay trong hiện tại, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con có đủ chánh định buông bỏ quá khứ sống ngay trong chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta vừa trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, nhận tha lực Phật điển trong buổi sáng thanh bình tại nước Mỹ, cũng như vào một buổi tối thật nhẹ nhàng nơi các bạn ở Việt Nam. Chúng ta một ngày mới, hay một buổi tối chuẩn bị đi vào sự nghỉ ngơi, đều đón nhận tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế vào cơ thể chúng ta.

Các bạn, tha lực Phật điển, năng lượng này hiện hữu thật là rõ trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta đều cảm nhận được trong từng giây, từng phút. Do đó, mỗi một người chúng ta sống, sự cảm ứng năng lượng từ bi hiện hữu ngay trong giây phút này, rất quan trọng. Bởi nếu chúng ta không đón nhận tha lực Phật điển và từ nguồn tha lực Phật điển đó khơi dậy tự lực vốn có của chúng ta dung thông, hiệp nhất với nhau tạo thành nguồn sống hiện tại, thì chúng ta sẽ bị lực của nghiệp thức quá khứ kéo đi.

Các bạn thân mến, hầu hết trong chúng ta khi xảy ra một chuyện gì, chúng ta gọi là nghiệp. Nhưng nghiệp đó là nghiệp của quá khứ. Lực của quá khứ đó tới với chúng ta chính là trong giây phút hiện tại này đây. Các bạn có nhớ không, những gì đã xảy ra trong quá khứ nó trở về qua những lực tương tác hiện tại. Nếu các bạn mở cửa đón nó vào, như người khách không mời mà tới, gõ cửa, các bạn liền mở thì họ sẽ vào quấy rối chúng ta. Còn nếu như chúng ta đóng cửa lại hoặc là mở cửa chờ một vị khách, hoặc mở cửa đón mời một vị khách chúng ta mời khi biết rõ vị khách đó là ai, thì chúng ta có một sự chuẩn bị và từ đó chúng ta sẽ có sự thanh tịnh. Cứ thử đặt một câu hỏi rằng, nếu chúng ta mở cửa đón mời một vị khách, vị khách đó là bạn thân, là tri kỉ, là những người tốt, thì trong lòng của chúng ta khởi lên niềm vui hân hoan, đón chờ, có sự chuẩn bị chu đáo để khi khách tới ta và khách an vui trong những giây phút gặp gỡ nhau.

Hiện tại là giây phút chánh niệm, nếu chúng ta không mời khách quá khứ mà vị khách quá khứ đó tới, ta giữ tâm tỉnh giác, không mở cửa đón thì quá khứ dù có đứng đầy ở ngoài kia cũng không thể xâm chiếm chúng ta. Có điều ta không buông bỏ được quá khứ, nghĩa là khi quá khứ tới, chúng ta mở cửa trái tim, để rồi chúng ta mời những quá khứ kia tới, sống chật chội trong trái tim của chúng ta. Rồi khi hỏi tại sao để cho quá khứ vào, chúng ta lại có một câu hát rằng, gõ cửa trái tim, bởi có ai gõ cửa trái tim nên chúng ta mở cửa trái tim để đón vào. Thực ra trong cuộc sống, những cảm xúc của quá khứ thường hay gõ cửa tâm thức trái tim của chúng ta. Đó là sự hiển nhiên, trong cuộc đời quá khứ của ai cũng thật nhiều lần trở về. Nhưng cái tự do quyết định vẫn là bạn có mở cửa để đón quá khứ như mở cửa để mời các vị khách không mời mà tới hay không? Nếu các bạn làm chủ được điều đó, thì quá khứ, những vị khách vô số kia tới, bạn không mở cửa tâm thức cho họ vào thì tâm của bạn vẫn rỗng lặng, thinh không, an vui tự tại. Còn nếu như bạn lại mở cửa thì họ sẽ vào làm chật chội tâm thức của các bạn.

Các bạn thấy gì trong cuộc sống, thấy quá khứ. Các bạn thấy gì trong cuộc sống, thấy tương lai, nhưng ít có khi nào thấy hiện tại. Đức Phật nhìn rõ được điều đó nên thường khuyên đệ tử, chúng sanh rằng: quá khứ là một phần của cuộc đời, tương lai cũng là một phần của cuộc đời đi tới, nhưng hiện tại này nó tạo nên quá khứ và nó tạo nên tương lai. Vậy thì nếu muốn quá khứ tốt đẹp hay không, tương lai tốt đẹp hay không, chúng ta phải sống trọng vẹn với chánh niệm ngay trong hiện tại. Cái được gọi là quá khứ là hiện tại của quá khứ đã tạo ra. Cái được gọi là tương lại là ngay hiện tại, bây giờ sẽ tạo tới. Khi sinh làm người mang nghiệp của quá khứ chi phối để có hiện tại ngay bây giờ, và cái hiện tại ngay bây giờ là cái tạo ra tương lai của ngày mai. Đừng ngưỡng cầu tương lai, đừng truy tìm quá khứ, sống ngay trong hiện tại, chánh niệm hơi thở. Các bạn sẽ hạnh phúc.

Đức Phật dạy như vầy:
“Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới.
Hãy quán chiếu sự sống 
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chải và thảnh thơi.
Phải tinh tấn hôm nay, 
Kẻo ngày mai không kịp.
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả…” 

Không thể nào mà chúng ta có thể biết được những điều như vậy. Các bạn, cho nên sự chết tới ta không biết, nhưng ta có thể biết được hơi thở vào ra. Khi các bạn có thói quen an trú trong hiện tại, để không bị quá khứ làm lu mờ. Tâm tỉnh thức của các bạn sẽ luôn rỗng lặng thinh không, nhận rõ ngay bây giờ, tại đây, và sống hiện tại ngay bây giờ. Chính vì thói quen thực tập sống trong chánh niệm, chúng ta sẽ không bị quá khứ gõ cửa. Chính vì thực tập cho mình một thói quen hít thở trong chánh niệm, sống ngay trong hiện tại, quá khứ sẽ nhường bước cho đời sống hiện tại tràn đầy năng lượng, năng lượng sống để chúng ta an vui trong cuộc đời.

Phật là bậc giác ngộ, Ngài hiểu thấu, Ngài hiểu rõ, Ngài dạy cho chúng ta hãy sống như vậy. Theo Ngài ta sẽ được hạnh phúc, theo lời hướng dẫn của Phật, ta sẽ được bình an. Điều này hiển nhiên, so lại với những cái cảm xúc đau khổ của chúng ta thường gặp mỗi ngày. Chúng ta thấy rằng những đau khổ đó là những quá khứ, những vui buồn đó cũng là quá khức. Đau khổ và vui buồn của quá khứ sẽ không kích hoạt đời sống hiện tại của các bạn. Nó sẽ giết chết các bạn ngay trong hiện tại, để rồi các bạn cứ đắm chìm trong những cảm xúc quá khứ vui buồn đó. Đốt cháy, giết chết cái hiện tại, như vậy các bạn đâu có sống, các bạn đã chết và các bạn đang chết dần dần. Mà đã là một con người đã chết rồi, đang chết rồi, các bạn đầu có thể tạo dựng được phước báu, công đức nữa. Cho nên sống trong chánh niệm là từ bỏ cõi chết, sống trong chánh niệm là vươn mình từ mồ sâu của quá khứ để vươn lên như một bông sen tươi nở, dâng hiến cho đời. Quá khứ là chết, tương lai là ảo tưởng, hiện tại là chân thực pháp hiện ngay đây.

Các bạn, Phật dạy như vậy. Mà đúng, nếu các bạn cứ sống trong quá khứ, các bạn sẽ bị trầm cảm đau khổ. Buông bỏ quá khứ là một nghệ thuật sống. Trong lời đức Phật dạy, buông bỏ quá khứ là một nghệ thuật sống của đức Phật, một nghệ thuật sống để có hạnh phúc, và bình an. Chúng ta đừng nghĩ Phật giáo như những pháp môn kì diệu, cao siêu mà nhớ rằng, đức Phật tới với chúng ta như một bậc thầy, hiểu và nắm rõ quy luật của cuộc sống, nên Ngài biết được những nghệ thuật chuyển hóa thân tâm, để bỏ đi những lo lắng trong đời thường, quăng đi những sầu muộn đang gắn kết trên vai của chúng ta.

Các bạn chúng ta cần nên học, học buông bỏ quá khứ, sống tịch tĩnh trong hiện tại, đó mới là điều chúng ta cần. Để làm được điều đó, mỗi người chúng ta phải tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, tìm hiểu về lời dạy của đức Phật. Và thực hành giáo lý lời dạy của đức Phật. Chúng ta sẽ chuyển hóa được năng lượng hướng và vướng vào quá khứ thành cái năng lượng thực tại đón nhận tha lực Phật điển nuôi dưỡng chánh niệm tại chỗ ngay bây giờ. Thì quá khứ chỉ là những tiếng chuông cảnh tỉnh vang vọng lại để chúng ta thấu rõ được hiện tại là đây.

Thưở xưa, chúng ta nhớ trong hàng đệ tử của chư Phật, có biết bao nhiêu những người có quá khứ anh hùng, siêu xuất, ví dụ phải kể tới Ngài Ca Diếp, quá khứ của Ngài là một vị giáo chủ Bà la môn. Dưới trướng của Ngài có biết bao nhiều đồ chúng thân thương, gần gũi với Ngài. Thế mà khi đón nhận đức Phật, giáo lý của đức Thế Tôn, toàn bộ kho tàng quá khứ của một vị giáo chủ có biết bao nhiêu đệ tử đó, Ngài đã không để vướng bận, Ngài sống trong chánh niệm hơi thở, thiền định của đức Thế Tôn truyền dạy.  Bởi thế Ngài đã trở thành vị Tổ. Nhắc tới một vị nữa là Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất, cũng vì buông bỏ quá khứ, sống ngay trong hiện tại, thế nên ông ta trở thành một bậc thức giả thời đức Phật. Một vị A-la-hán, thường xuyên gần gũi với đức Phật, sống ngay trong hiện tại tỉnh thức. Và như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-nan cũng vậy. Tất cả những ai theo Phật đều nghe theo Phật nhắc nhở từ bỏ quá khứ, bằng cách an trú trong chánh niệm. Nếu như không thể an trú trong chánh niệm, quá khứ không thể từ bỏ, không thể buông bỏ. Để buông bỏ quá khứ ta phải an trú trong hơi thở chánh niệm.

Nếu như các bạn thường bị quá khứ nó trở về, nó hồi về, nó dằn vặt lương tâm của các bạn, những quá khứ đó là quá khứ sầu muộn, quá khứ sầu bi. Chúng ta cần phải buông, các bạn hỏi làm sao buông? Ngay khi nhận ra quá khứ nó tràn về dù là ít hay nhiều, các bạn chỉ cần chú trọng vào hơi thở, hít vào cho đầy lồng ngực, đưa xuống đan điền khí hải. Huyệt đạo đan điền khí hải của các bạn nó có khả năng mang oxy dẫn nhập vào toàn thân, tăng trưởng sức sống hiện tại của cơ thể, làm cho não bộ các bạn luôn luôn tỉnh thức. Và rồi trong hơi thở ra, các bạn nương vào tha lực Phật điển tiếp vào trong thân, tha lực có sức mạnh nội tại ngay trong đó, ngay tại đó, ngay tại nơi này. Nó sẽ đẩy lùi những chướng ngại của năng lượng bất tịnh do quá khứ xâm nhập vào. Như vậy thì năng lượng quá khứ bất tịnh đó sẽ được năng lượng Phật điển, từ bi chư Phật hòa nhập dung thông, chuyển hóa để thành năng lượng siêu thế, nâng đỡ chúng ta an trú trong hiện tại.

Và nếu như quá khứ của các bạn là những chuỗi ngày bình an và hạnh phúc nó tới, ta lại đắm chìm trong niềm vui đó, quên đi cái hiện tại. Thì các bạn nhớ cũng phải giữ mình lại trong hơi thở chánh niệm vào ra. Để rồi nương vào tha lực Phật điển vào trong thân tâm. Quá khứ dù là vui, hay là buồn nó cũng là anh lính gác cửa tâm hồn của chúng ta, gác cửa tâm thức của chúng ta, báo hiệu với chúng là hãy sống tỉnh thức trong chánh niệm. Từ đó các bạn không còn sự quá khứ, cũng chẳng sợ hiện tại. Mà những cái quá khứ, hiện tại tới sẽ phải trở thành những người làm công cho chúng ta, đứng ở ngưỡng cửa tâm thức báo cho chúng ta biết hãy tỉnh thức ngay tại đây, nơi đây, là chính chỗ này để nuôi dưỡng cuộc đời bằng tha lực Phật điển thanh tịnh.

Các bạn thân mến, có một đệ tử của Phật, anh ta là một người có quá khứ ghê tởm nhất trong những hàng đệ tử của Thế Tôn. Đó là một kẻ cướp sát nhân, một kẻ giết người. Nhưng ông ta sau khi nghe lời Phật quán chiếu hiện tại trong hơi thở chánh niệm, toàn bộ quá khứ là một kẻ cướp, là một kẻ sát nhân giết người chỉ còn gom lại trong quá khứ. Và trong mọi giây phút hiện tại, từng bước chân chánh niệm trong an lạc, ông ta luôn luôn chỉ có hít vào thở ra thấy Phật. Trong hơi thở hít vào thấy Phật, trong hơi thở thở ra thấy Phật. Thấy Phật tức là thấy được sự tỉnh giác, giác tỉnh ngay trong hơi thở vào ra. Khi chúng ta thấy được hơi thở đi vào bằng mũi xuống dưới bụng, thở ra hít vào, phình, hóp, hít, thở. Hít vào thấy được hơi thở vào ra và phình hoặc là hóp bụng đó, tức là thấy Phật, các bạn, đó là thấy Phật. Mà khi các bạn thấy Phật hiện diện trong hơi thở chánh niệm, thì toàn bộ ma chướng của quá khứ sẽ phải nhường bước. Và khi thấy được Phật trong hơi thở chánh niệm, các bạn sẽ đón được thật nhiều năng lượng từ bi của Ngài. Đây là một sự thực, và rất hiển nhiên, pháp Phật rất hiển nhiên, không gò ép, không ép buộc, rất là tự nhiên. Chỉ cần hài hòa trong hiện tại các bạn sẽ có được năng lượng vi diệu của hiện tại, bởi tha lực Phật điển sẽ tác động vào chánh niệm hơi thở. An trú ngay cái vào ra phình bụng và hóp bụng đó, các bạn sẽ có nguồn an vui, năng lượng dồi dào để sống không có chướng ngại.

Các bạn thân mến, biết bao nhiêu con người chúng ta đã bị quá khứ vùi dập, bị quá khứ làm tổn hại. Để rồi thế giới ngày nay, hầu hết người ta chỉ tự hào về quá khứ. Quá khứ năm ngàn năm, quá khứ bốn ngàn năm, quá khứ trăm năm, quá khứ một đời người, quá khứ, quá khứ và quá khứ. Để rồi quên sống hiện tại, vun đắp cho hiện tại, có tương lai tốt. Họ cứ vùi đầu tán tụng quá khứ, thế là họ trở thành con người của quá khứ. Các bạn có biết thuật ngữ con người quá khứ là gì không? Là một cổ mộ di động trong hiện tại. Nếu các bạn sống với quá khứ, các bạn là thây ma di dộng, thây ma di động, các bạn chết rồi, các bạn không sống nữa. Cho nên nhớ theo lời Phật, sự buông bỏ quá khứ để sống trong hiện tại là một nghệ thuật sống rất là đẹp. Và khi các bạn sống được trong hiện tại, mọi sự chết chóc trong tình cảm, trong mối tương quan giữa người và người lại có cơ hội tái sanh, chuyển hóa trở lại như một mầm sống cho muôn người. Các bạn hãy quán chiếu đi, quá khứ như sự chết của lá cây. Khi nhìn chiếc lá vàng, vàng dần trong mùa thu, rồi nó rụng xuống, nó bay đi, nó bay mãi, các bạn ngơ ngác. Nhưng các bạn quán chiếu sâu sắc trong sự chuyển hóa từ chồi non xanh thành lá xanh, rồi từ lá xanh thành vàng rụng xuống. Nó là một chu kỳ vận hành của sự tái sanh sống chết liên tục.

Thực sự, cây rất tỉnh thức, do đó khi lá vàng rụng rơi, cây vẫn thong dong tự tại, sống giữa đất trời. Để khi xuân tới, chồi non, lộc non nó lại vươn mình hiện hình lá màu xanh. Con người chúng ta nếu quán tưởng quá khứ như là một chiếc lá vàng rụng rơi thì nhất định lá vàng đó rụng đi, cây chẳng nuối tiếc. Ta không hồi tưởng mở cửa mời gọi, ôm giữ mãi cái lá vàng của quá khứ đã khô héo. Hiện tại quan trọng, chính ngay trong hiện tại khi lá vàng đã rụng hết, cây vẫn hút sâu vào lòng đất bởi rễ cây, để từ đó hút sự sống nuôi dưỡng chờ mùa xuân.

Mỗi người chúng ta khi quá khứ tới, chúng ta nhớ trụ vào trong hơi thở chánh niệm, để cái rễ thần thức của chúng ta hút được năng lượng từ bi của chư Phật, đang thấm, đang thấm từ từ vào thân tâm của chúng ta. Từ đó sẽ nuôi dưỡng những niềm vui, hạnh phúc, bình an ở trong tự thân của chúng ta trỗi dậy. Và các bạn không bao giờ đau khổ. Đây là một nghệ thuật sống, nghệ thuật sống để giác ngộ.

Đức Phật khi Ngài đi qua bốn thành ở trong cung vua, bốn cửa thành đó toàn bộ là dân chúng sống. Ngài thấy sự chết, Ngài thấy sự già, Ngài thấy sự bệnh hoạn, rồi Ngài thấy cái sự sanh ra. Sinh, lão, bệnh, tử vần xoay mãi. Và Ngài quán chiếu bốn cái sinh, lão, bệnh, tử đó để rồi thấy rằng trong cuộc sống này, nếu chúng ta trụ trong hiện tại, sống tịnh tĩnh trong hiện tại sẽ tăng trưởng được phước báu và vòng xoáy của sinh, lão, bệnh, tử đó sẽ không bao giờ tới với chúng ta.

Các bạn thân mến, nghệ thuật sống của đức Phật cao cả vô cùng. Thấy gì không các bạn? Chúng ta thấy gì trong cuộc đời này? Chúng ta thấy gì trong hiện tại? Chúng ta thấy gì trong tương lai? Mỗi người chúng ta đều có những cảm giác như vậy thường xuyên rồi. Dù các bạn trẻ, hay các bạn lớn tuổi, thì chúng ta thường phải trải qua những kinh nghiệm đắm mình trong quá khứ quên mất hiện tại, vọng tưởng tới tương lai quên luôn hiện tại. Đức Phật dạy cho chúng ta con đường đi về với niết bàn an vui không xa tầm tay, thật là rõ rằng ngay tại nơi đây, hơi thở chánh niệm. Từ đó, mỗi người chúng ta nhớ rằng, quá khứ là một phần của đời sống và quá khứ chỉ là những vị khách vãng lai, ta có quyền đóng cửa tâm thức không mời họ vào. Nhưng nếu chúng ta giữ được hơi thở chánh niệm khi họ bước tới cuộc đời của chúng ta, thì họ sẽ thừa nương vào hơi thở chánh niệm, năng lượng tịch tĩnh đó mà tự tình nguyện trở thành những người bảo vệ, gác cửa cho ta, để nhắc nhở ta về cái hiện tại cần thiết. Chúng ta nên sống trọn vẹn với nó. Và cũng như vậy, những người khách tương lai thường lai vãng đến cuộc đời, dẫn chúng ta trượt mãi tới những điều vô tưởng để quên đi đời sống hiện tại. Trong hơi thở chánh niệm vào ra, hít thở thật chậm, nhẹ nhàng biết hơi thở đi vào, biết bụng phình ra. Tánh thấy biết đó giúp chúng ta thâu nhiếp được năng lượng từ bi của Phật, phối hợp nhịp nhàng với lực sống hiện tại sẽ tạo thành nguồn năng lượng vi diệu vô cùng. Để chuyển hóa quá khứ và tương lai thành những người luôn luôn đứng gác cửa tâm thức cho chúng ta. Hạnh phúc biết bao khi ở cửa nhà chúng ta có lính gác cửa. Quá khứ và tương lai là những người phá phách chúng ta, nay chúng ta huấn luyện cho quá khứ và tương lai trở thành những anh vệ sỹ thật là giỏi đứng ngay hai bên cửa của tâm thức. Để chúng ta sống ngay trong hiện tại, sống ngay trong giây phút này mà nhìn thấy đức Phật hiển hiện trong từng hơi thở chánh niệm vào ra. Thấy Phật là thấy được sự tỉnh giác, thấy Phật là thấy được năng lượng từ bi đi vào cuộc sống của chúng ta.

Các bạn thân mến, khi các bạn thâu nhiếp thân tâm trong hơi thở chánh niệm và trong cảm ứng đạo giao nhận được tha lực Phật điển tiếp ứng vào cơ thể, chính lúc đó các bạn đang sống trong chánh niệm. Cho nên chánh niệm sẽ giúp đỡ các bạn tăng trưởng được năng lượng từ bi của Phật, rải xuống cuộc đời của chúng ta dồi dào hơn, nhiều hơn, mạnh hơn, tốt đẹp hơn, để không làm khô cạn hồ tâm thức của chúng ta, và không để cho anh chàng quá khứ, tương lai vô tát hết cái nước từ bi trong lòng chúng ta. Các bạn nhớ, quá khứ và tương lai sẽ trở thành vệ sỹ dũng mãnh nhất, bảo vệ cho chúng ta ngồi đó, hưởng một cái giọt nước cam lồ tịnh thủy, từ bi của chư Phật đang đưa vào cuộc đời của chúng ta. Do đó, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, còn có diệu lực là chuyển hóa quá khứ và tương lai để từ đó buông bỏ, không dính mắc.

Nhưng mà không phải xua đuổi quá khứ và tương lai đi các bạn. Sự buông ở đây là không dính, nhưng chúng ta có thể hướng dẫn cho quá khứ và tương lại trở thành vệ sỹ gác cửa cho tâm thức của chúng ta. Chỉ cần các bạn hít vào thở ra với Mu A Mu Sa, đón nhận cảm ứng với năng lượng từ bi của chư Phật mọi giây, mọi phút. Thì anh chàng quá khứ và anh chàng tương lai sẽ sẵn sàng tự nguyện đứng trước cửa như một vệ sỹ oai hùng bảo vệ chúng ta. Sẽ không có làm cho chúng ta đau khổ, sợ hãi, bồn chồn, lo lắng cho những điều hoang tưởng nữa. Nghệ thuật sống này rất hữu hiệu. Nếu các bạn nghe và thực tập cho đúng, các bạn sẽ thấy cuộc đời của các bạn luôn tràn đầy năng lượng yêu thương, gặp ai các bạn cũng có thể mở trái tim ra để yêu thương họ một cách không có dính mắc. Vạn vật cuộc sống thiên nhiên luôn hiện hữu trong trái tim của các bạn.

Các bạn, buông bỏ quá khứ, có nghĩa không phải chúng ta từ bỏ, chúng ta trốn chạy, chúng ta đẩy cho nó lui đi. Buông bỏ quá khứ là không dính mắc vào nó nữa, bằng cách tực tập hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa để có đủ năng lượng từ bi cảm ứng ngay trong hiện tại, chuyển hóa năng lượng của quá khứ khi nó ghé vào hoặc nó vãng lai trở lại thăm ta. Để biến chúng thành vệ sỹ oai hùng đứng trước cửa tâm thức bảo vệ cho ta ngồi tịch tĩnh trong chánh niệm.

Mời các bạn đặt bày tay phải bàn tay trí tuệ vào bàn tay trái bàn tay từ bi. Chúng ta an trú trong bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con có đủ chánh định buông bỏ quá khứ sống trong hiện tại của chánh niệm. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành nhắc lại cho các bạn để chúng ta đồng hiểu được rằng, buông bỏ quá khứ sống trong chánh niệm là nghệ thuật sống của bậc giác ngộ. Khi các bạn thực hành được nghệ thuật sống này, các bạn biết trang trí cho tâm thức của mình những cảnh giới an lạc trong hiện tại, những cảnh giới bình an trong hiện tại. Chúng ta sẽ trở thành những nhà biết sống bằng nghệ thuật giác ngộ của đức Thế Tôn truyền dạy. Để trang trí nội thất tâm thức của chúng ta bằng những cảnh giới an vui ngay trong hiện tại. Để không nuối tiếc, đắm chìm trong quá khứ, dù buồn hay vui cũng là một đoạn đời đã đi qua.

Sống ngay trong hiện tại để trưởng dưỡng cái đẹp nhất mà ta đang sống. Nếu biết sống chánh niệm hơi thở là đang sống thực thụ. Nếu quên đi chánh niệm hơi thở là đang chết dần, chết mòn, nếu nuối tiếc quá khứ, ôm ấp nó chỉ là thây ma biết di động trong cuộc đời. Các bạn lựa chọn gì? Cách sống hiện tại với nghệ thuật giác ngộ của Phật hay muốn trở thành một con người đang chết dần mòn trong cái không biết chánh niệm. Hay muốn biến mình thành một thây ma, hoạt động trong cuộc đời nhảy múa lung tung, ôm ấp quá khứ. Để người đời cười chê, gia đình đau khổ, mọi người không có được hạnh phúc chung sống với chúng ta.

Thương yêu một con người là biết tự chăm sóc cho chính mình trong chánh niệm hơi thở. Thương yêu vợ chồng, con cái, cha mẹ là biết tự chăm sóc mình sống ngay trong hơi thở. Nếu các bạn biết sống trong chánh niệm hơi thở, và biết tiếp năng lượng từ bi của Phật trong từng giây phút, bạn chính là món quà cao quý nhất, dâng lên cho đấng bậc sinh thành trong mùa Vu Lan. Bạn chính là món quà cao quý nhất, dâng lên cho người mình yêu thương trong gia đình.

Các bạn, nghệ thuật sống giác ngộ của Phật cao siêu, mênh mông vô tận, nhưng chẳng vượt khỏi tầm tay với của chúng ta. Thật dễ áp dụng điều mà thiên hạ bàn, điều siêu việt mà thiên hạ nói về Phật nó không nằm xa khỏi tầm tay, nó trọn ngay trong hơi thở vào ra chánh niệm. Hơi thở chánh niệm vào ra là hơi thở sống, là nghệ thuật sống cao đẹp, là nghệ thuật sống vô thượng, là nghệ thuật sống giác ngộ, là một nghệ thuật sống để không những cho chúng ta mà cho người người, muôn người được sống an vui. Chỉ cần sống trong chánh niệm các bạn sẽ an vui. Và chỉ cần an vui trong chánh niệm, tiếp được năng lượng từ bi của chư Phật, thì mọi người trong gia đình của các bạn sẽ hạnh phúc và an vui. Chúng ta không cần bắt họ phải làm gì, sống như thế nào, chỉ cần sống với chính mình trong chánh niệm hơi thở, và ứng xử với nhau trong hơi thở chánh niệm vi diệu siêu thế đó. Thật đơn giản, cái vi diệu siêu thế nằm ngay trong tầm tay, hơi thở bình thường của sự chánh niệm.

Đấng giác ngộ là Phật, Ngài là gì, là bậc thầy hiểu được nghệ thuật sống giác ngộ trong hơi thở bình thường như vậy. Hãy theo Ngài và học, hãy theo Ngài để thực hành, để chúng ta thực sự là một con người đang sống. Các bạn lâu rồi chúng ta chỉ là thây ma di động bởi quá khứ ràng buộc, hoặc chúng ta chỉ là một con người đang chết dần bị tê liệt cảm xúc bởi vì ngưỡng vọng đến tương lai. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được tái sanh trở lại trong hiện tại hơi thở chánh niệm với năng lượng từ bi của chư Phật, luôn tràn đầy trong hơi thở vào ra Mu A Mu Sa. Hãy sống trọn vẹn trong giây phút này, để được sống, được sống, được sống thật sự như một bậc thầy giác ngộ có nghệ thuật sống hạnh phúc trong chánh niệm. Để mang năng lượng dồi dào, chánh định, thanh cao vô thượng tối cao đó hiến tặng cho những người ta có nhân duyên gặp được họ trong cuộc đời này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi. Chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con biết buông bỏ quá khứ sống ngay trong hiện tại, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Quý Sư Cô và các bạn cùng với Bảo Thành, chúng ta vừa hoàn thành đồng tu hai mươi mốt biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Nghệ thuật sống giác ngộ mà Phật dạy cho chúng ta là nghệ thuật chánh niệm hơi thở, nghệ thuật của bậc giác ngộ, sống ngay trong hiện tại Mu A Mu Sa. Để mọi quá khứ và tương lai vọng về nó như những vệ sỹ oai hùng mạnh mẽ đứng bảo vệ trước ngưỡng cửa tâm thức của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đồng tu. Mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức này. 

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới tất cả đệ tử chúng con để chúng con biết buông bỏ quá khứ sống trong chánh niệm hơi thở. Đặc biệt buổi đồng tu này nếu có công đức nào chúng con nguyện xin chư Phật ban rải xuống các nguyên thủ các quốc gia để họ thành lập được chính sách hòa bình cho thế giới. Và nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược có trí tuệ chế ra được vaccine thuốc chữa bệnh đại dịch. Nguyện cầu cho tất cả các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ trên thế giới luôn luôn sẵn lòng tận tâm chữa lành bệnh nhân. Hồi hướng cho tất cả người dân trên thế giới, đặc biệt tại quốc tổ Việt Nam đau khổ vì ôn dịch được vượt qua cảnh này sống trong an nhiên tự tại. Nguyện cầu cho các vong linh được tái sanh cảnh lành. Con nguyện chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts