Search

Bài 1092: Nhìn Thẳng Phiền Não – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đồng tu với pháp môn thiền mật song tu. Các bạn thân mến, sự khác biệt giữa các pháp tu ở chỗ là pháp tu thiền mật Thất Bảo Huyền Môn chúng ta luôn luôn tiếp được tha lực phật điển, sự gia trì của phật lực vào thân tâm của chúng ta. Tha lực phật điển, năng lượng từ bi của chư phật, sự gia trì của phật lực được ví như chúng ta đi từ nhà tới chùa bằng xe hơi. Nếu đi bộ có thể mười phút, đi xe có thể nhanh hơn và chúng ta đi xe hơi thì ngồi ở trong vừa mát mưa không sợ, nắng không sợ, gió không sợ tới nơi an toàn nhanh chóng hơn. Có nghĩa là phật lực gia trì với tha lực phật điển là phương tiện thật lớn, phương tiện lớn này giúp cho chúng ta đạt tới mục đích, đạt tới cứu cánh nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Và dĩ nhiên ngồi trong xe hơi chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bởi vì mưa nắng và giá lạnh chẳng thể làm cho chúng ta phiền lòng. Ngồi trên chiếc xe lớn thần thông của phật lực gia trì của năng lượng từ bi tha lực phật điển chúng ta đạt tới cứu cánh của sự an bình hạnh phúc. Nhẹ nhàng bình an và hạnh phúc chỉ có những người có phước báu, chỉ có những người có phúc duyên đặc biệt, chỉ có những người từng tu phước thiện từ vô lượng kiếp qua mới tạo đủ nhân duyên, mới có đủ phước báu lớn, có được phương tiện lớn là tha lực thần thông. Nếu các bạn đi hỏi tất cả các vị thầy tất cả những bậc trưởng thượng, những bậc cao tăng đắc đạo ngay cả những bậc hòa thượng tôn kính chúng ta, đều thấy các vị nói rằng tự lực rất quan trọng trong cuộc sống. Đúng vậy, rất chính xác, nhưng các bạn cũng sẽ được nghe rằng, nếu nói về tha lực, những người có phúc báu mới đón nhận tha lực. Rồi chúng ta khi có tự lực đã có phước báu của tự thân cầu đạo giác ngộ, chúng ta có tha lực là phước báu của con đường ta đã đi trên phước thiện, nay được chư phật thương, đi tới rải tâm từ xuống cho chúng ta, chúng ta có được tha lực phật điển là một phương tiện thần thông lớn để chuyên chở chúng ta trên con đường cầu đạo giác ngộ, mong cầu sự hạnh phúc bình an cho chính cuộc đời này. Các bạn thân mến, tha lực rất quan trọng, nếu như chúng ta vận dụng được trí tuệ an trú trong hơi thở chánh niệm, dùng tánh biết và tánh thấy quán chiếu phật pháp vô thường khổ và vô ngã để rồi chúng ta nhìn rõ được vô thường, khổ và vô ngã để từ bỏ chúng thì chúng ta sẽ an nhiên tự tại, tiếp đón thật nhiều, thật nhiều phương tiện lớn từ tha lực phật điển, sự hộ trì của phật lực. Do đó khi chúng ta tu thiền mật song tu, là một pháp môn luôn luôn mang lại sự lợi lạc cho chúng ta, vì trong tay chúng ta, trong cuộc đời, chúng ta có phương tiện thần thông thật lớn.

Nhớ, cuộc đời chúng ta bị đau khổ, bị đầy đọa, phiền não, cuộc đời chúng ta từng dưới địa ngục, ngạ quỹ súc sanh đó là vì một lực người ta gọi là thế lực của ma vương. Nói là văn hoa cho nó hay, nhưng thật ra đó là lực của nghiệp, gọi là thế lực của nghiệp chướng, thế lực của bất thiện nghiệp, những lực tà, lực chướng ngại do bất thiện nghiệp, do ác nghiệp ta đã tạo ra nói chung. Hai chữ gọi là nghiệp lực. Ở trong nghiệp lực đó nó có cả thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu hoàn toàn ác nghiệp ta không thể mang thân làm người. Có ác nghiệp đó nên chúng ta có phiền não đau khổ chúng có thất bại gặp chuyện cay đắng trong cuộc đời, nhưng vẫn có thiện nghiệp nên chúng ta mang thân người, chúng ta có phúc báu gặp được phật, pháp, tăng, chúng ta tin sâu vào tam bảo. Chúng ta có phúc báu hơn nữa là tiếp cận giáo lý cao siêu nhiệm màu của chư phật qua thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn để chúng ta đón nhận thật nhiều năng lượng từ bi của chư phật vào trong lòng. Đây là một phúc duyên thật lớn mà mỗi người cần phải suy nghĩ để trân quý, dấn thân trên con đường tu tập để phát triển được lòng thương yêu rộng lớn, tình yêu thương của chúng ta. Cần phát triển lòng từ bi, cần phải khai mở bằng tha lực, sự gia trì của phật lực, tha lực phật điển từ bi sẽ luôn luôn hỗ trợ giúp cho chúng, ta như phương tiện là chiếc xe hơi giúp chúng ta tới chùa một cách mát mẻ. Phương tiện lớn thần thông vi diệu âm Mu A Mu Sa sẽ giúp ta tiếp cận được mục đích một cách an toàn vì luôn có sự hộ mạng của long thần hộ pháp, chư thiên. Và khi chúng ta hít vào nhớ hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra và khi thở ra thì thở bằng miệng và hóp bụng lại trì mật trú Mu A Mu Sa.

Bây giờ mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi chúng ta hãy lấy trí tuệ và từ bi an nhiếp tâm của mình vào trong hơi thở chánh niệm và trì niệm mật trú vi diệu thần thông Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng con, và gia trì phật lực để chúng con có được định lực nhìn thẳng vào phiền não, hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật

Bảo Thành và các bạn, chúng ta thực sự vừa đón nhận được thật nhiều tha lực phật điển, tiếp vào thân tâm của chúng ta mỗi một con người có những nghiệp khác nhau, nhưng những ai khi đã có nhân duyên tin sâu vào 3 ngôi tam bảo, hiểu rõ phật và tin vào luật nhân quả thiện ác, giữ 5 giới, hành mười điều thiện của chư phật dạy, để rồi chúng ta tiếp cận được với Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta nhận được thật nhiều năng lượng từ bi, sự gia trì của phật lực gắn kết ban rải và tiếp vào trong thân tâm của chúng ta đó là một điềm lành, phúc báu hiếm có ở trên đời. Các bạn nhớ tha lực được ví như chiếc thuyền thật lớn chuyên chở được muôn người qua bờ giác ngộ, nhưng để bước lên chiếc thuyền đó – các bạn nhớ tha lực là chiếc thuyền lớn để giúp chúng ta vượt sóng gió cuộc đời tới bờ giác ngộ – nhưng để bước lên chiếc thuyền đó vẫn cần tự lực cầu đạo giác ngộ đi tới bờ bên kia của chúng ta. Nếu chúng ta có chiếc thuyền lớn ở trước mặt, chúng ta không có sự tự lực đi lên trên đó, thì ta mãi mãi chỉ là người đứng đó ngắm nhìn chiếc thuyền lớn mà thôi, chẳng thể qua được bờ giác ngộ bên kia. Từ đó chúng ta thấy rằng tha lực phật điển chúng ta tiếp được qua vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa là chiếc thuyền lớn đã tới và cập bến vào cuộc đời chúng ta rồi. Chúng ta phải có nguồn tự lực cầu đạo giác ngộ, dõng mãnh bước lên trên chiếc thuyền lớn vi diệu âm Mu A Mu Sa thần thông tự tạo tha lực phật điển này, để chúng ta nhìn thẳng đường qua tới bờ bên kia bờ giác ngộ, không phiền não và đau khổ.

Các bạn, hôm nay chủ để thật là lớn. Và chủ để này cũng là chủ đề đức phật đã dạy chúng sanh bao nhiêu năm trời. Khi ngài còn tại thế, ngài luôn luôn nhắc nhở đệ tử của ngài, các bậc tỳ kheo cũng như các phật tử tại gia chúng ta phải nhìn thẳng vào phiền não. Chúng ta phải quán chiếu phiền não. Nếu như ai muốn mong cầu chứng đắc quả thánh, muốn đạt tới bờ giác ngộ mà thành Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều phải nhìn thẳng vào phiền não, hiểu phiền não, thấu được phiền não, rõ được phiền não để rồi đoạn diệt phiền não mới có thể trở thành bậc thánh, trở thành Bồ tát trở thành Phật, mới thoát khổ được. Ai trong chúng ta mong cầu sự bình an và hạnh phúc mà trốn tránh, sợ hãi không nhìn thẳng phiền não thì chúng ta không có hạnh phúc và bình an. Đức phật dạy, để có trí tuệ nhìn rõ hạnh phúc và bình an ở ngay chỗ phiền não đó, đó là luật nhân quả chỉ thật rõ: ta tạo ra nghiệp ác, phiền não luôn tới với chúng ta. Nhìn thẳng phiền não để thấu được nghiệp ác nào chúng ta tạo ra, để chuyển hóa nó mà thôi. Khi chúng ta chuyển hóa chúng rồi thì sẽ biến thành thiện nghiệp hạnh phúc bình an ngay chỗ đó. Các bạn, cuộc đời của con người chắc chắn mỗi một lứa tuổi đi qua, mỗi một thời gian đi qua, hay mỗi một ngày đi qua, phiền não hầu hết tới với chúng ta. Hạnh phúc và niềm vui tới rồi đi nhưng phiền não luôn tồn tại mãi. Có những người đau khổ vô cùng, đau khổ về muôn mặt, về nhiều hoàn cảnh. Có thể chúng ta sinh ra trong đời thiếu phước báu về tiền tài vật chất, nên chúng ta thiếu hụt mọi thứ, khổ cực ăn uống không có đủ nhà cửa cũng không có, phải ở thuê rồi phải làm sao đây? Phải cơ cực trăm bề mới có thể có được miếng ăn miếng uống lo cho vợ con, lo cho chồng hoặc lo cho gia đình. Chúng ta thấy cảnh đó vẫn còn hiện diện rõ trong cuộc đời đây đó, những người ta quen biết họ cơ cực trong cuộc đời, đó là một phần đau khổ bởi thiếu phúc báu và tiền tài vật chất. Có những người đau khổ vì chồng, vì con, tình yêu chẳng thể cứ đẹp mãi. Và trong tình yêu vợ chồng đó người chồng có thể  đầy đọa người vợ đến mức tận cùng của cuộc đời đau khổ vô biên khó thoát, bởi vì nghiệp duyên chướng ngại trong cuộc đời do nhiều kiếp tồn đọng mà nay mang thân kiếp vợ chồng, chồng hành hạ vợ cho tới mức tưởng chừng như phải chết dù vợ rất mực yêu thương chồng. Ngược lại trong cuộc đời cũng có cảnh vợ hành hạ chồng tức là cảnh nào cũng có đau khổ, về dạng nào cũng có lúc đau khổ. Vu vơ bởi chợt nghe một ai đó không hài lòng về chúng ta, hoặc có những lúc đau khổ tận cùng khi nhận được tin nhắn nguyền rủa, chửi bới mình.  Cũng có lúc chúng ta đau khổ bởi cha bởi mẹ, bởi chồng bởi vợ, bởi con, bởi những người chúng ta giao tiếp. Thật là nhiều điều trong cuộc đời luôn gây tạo ra đau khổ phiền não cho chúng ta. Rồi chúng ta sợ phiền não đau khổ đó, chúng ta chạy từ miền Nam tới miền Bắc. Chúng ta chạy từ miền Bắc tới miền Nam, chúng ta chạy Đông Tây Nam Bắc tứ phương mười phương, chạy ngược chạy xuôi mãi mãi trong cuộc đời, từ địa ngục đến ngạ quỹ súc sanh, tới thân người. Chúng ta chạy hoài mà nào thoát khỏi khổ đó đâu, bởi vì đâu nên nỗi khổ đó? Bởi vì ta vô minh nhìn không rõ là làm sao khổ đó tới, phiền não nó tới. Như thuở xưa đức Phật dạy rằng trong một chén nước đức Phật uống có hằng hà sa số chúng sanh trong đó, thì các bậc tỳ kheo nhìn vào trong chén nước mà chư Phật chuẩn bị uống, ngạc nhiên vô cùng. Một chén nước trong suốt như vậy sao có chúng sanh hiện hữu trong đó. Có lẻ khi chúng ta đọc kinh nhà Phật tới đoạn này chúng ta ngạc nhiên. Đức Phật nói gì đây? nếu chúng ta trở về hai ngàn năm trăm năm trước, thời của đức Phật, chắc chắn chúng ta thấy rằng Phật sao nói kỳ cục, không lẻ phật bị hoang tưởng. Có lẻ Phật bị tưởng thức, tưởng thức là tưởng tượng quá hóa ra khùng điên, điên đảo thần trí, nhìn vô nước mà thấy hằng hà sa số chúng sanh phải không các bạn? Đúng mà, thời đó người ta nhìn đức Phật một cách kinh ngạc. Và hầu hết ai cũng nghĩ đức phật bị loạn thần bởi vì đức Phật nhìn thấy được có hàng hà sa số chúng sanh trong chén nước đó. Ngài là bậc đại giác đại ngộ, ngài nhìn thấy điều đó nên ngài không có chướng ngại. Ngài vẫn uống nước, nhưng trong nước uống đó có sự tương tác trong tình yêu từ bi giữa chúng sanh trong chén nước đó và lòng từ của ngài lan tỏa vào trong chúng sanh nên chén nước ngài uống vô, ngài độ cho chúng sanh đó được siêu thoát.

Các bạn thân mến, cho tới gần đây, khi người tìm ra được kính hiển vi – một kính nhìn vào thấy được những vi trùng vi khuẩn. Người ta thấy rằng thật là siêu đẳng. Đức Phật là bậc siêu đẳng. Hai ngàn năm trăm sáu mươi mấy năm trước, với con mắt bình thường ngài đã nhìn thấy những con vi khuẩn vi trùng trong nước rồi. Cho tới khi khoa học tân tiến hiện đại chế ra kính hiển vi mới giúp chúng ta nhìn rõ được. Nhìn thẳng vô phiền não ngày hôm nay, chúng ta không nhìn bằng mắt trần gian để ngu ngơ mù mờ, để tại sao thầy nói nhìn thẳng vô phiền não, con đã nhìn phiền não của con rồi chỉ thấy đau khổ, ray rứt chứ thấy gì đâu, lợi ít gì đâu để nhìn vào phiền não đó?

Các bạn, chúng ta là những nhà khoa họa gia tâm linh, không nhìn bằng mắt thường xuyên suốt qua tấm thân này đang chứa gì, thân tâm này đang có gì hiện hữu trong ta mà sao nó tạo ra khổ, tạo ra phiền não. Chúng ta là những bậc khoa học gia có đầy đủ phước báu. Chính tay cầm được chiếc kính vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa kính hiển vi Mu A Mu Sa này tiếp được năng lượng từ bi cho thân tâm chúng ta, để nhìn qua kính hiển vi Mu A Mu Sa chúng ta chiếu soi, quán chiếu, chúng ta nhìn thẳng vào phiền não. Chúng ta sẽ thấy được tận gốc rễ của phiền não, nguyên nhân gì tạo ra phiền não đó. Thật là tuyệt vời khi tới bác sĩ, bác sĩ thấy rõ ràng nguyên nhân gây ra bệnh thì thuốc sẽ giảm ngay. Còn bác sĩ mù mờ không thấy được nguyên nhân gây ra bệnh cho thuốc đủ thứ, thử nghiệm cho đến khi tìm được bệnh thì ta chết rồi. Cuộc sống y như vậy, ta có kính hiển vi Mu A Mu Sa để nhìn thẳng vào đau khổ phiền não của chúng ta. Qua kính hiển vi này chúng ta sẽ thấy rõ được nguyên nhân gây ra phiền não đau khổ đó, rồi chúng ta làm sao chích vào đó một mũi thuốc năng lượng từ bi Mu A Mu Sa. Chúng ta rửa vào đó một mũi thuốc từ bi phật lực gia trì, chích vào đó một liều vacxin của tha lực phật điển từ bi yêu thương của mười phương chư Phật, thì phiền não đau khổ liền đoạn diệt và sẽ không thể tăng trưởng nữa. Bởi chúng ta có vacxin Mu A Mu Sa đề phòng căn bệnh phiền não đau khổ xâm chiếm chế ngự và kiềm chế cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã làm chủ được rồi, bởi chúng ta là bác sĩ của tự tâm và tâm linh chính cuộc đời của chúng ta. Những bác sĩ tâm linh cuộc đời chúng ta đây có trong tay kính hiển vi Mu A Mu Sa, có trong tay thuốc trị bệnh Mu A Mu Sa, có trong tay vacxin Mu A Mu Sa, với hơi thở chánh niệm vào ra, an trú trong Mu A Mu Sa vacxin ngừa bệnh, thuốc chữa bệnh. Và kính hiển vi nhìn thấu được mọi nguyên nhân gây ra phiền não đau khổ cho chúng ta. Đau khổ về tình thì nhìn thẳng vào đó ta thấy được những khấp khễnh trong cuộc tình chúng ta, và rồi chúng ta sữa hoặc là thấy nhân duyên đã hết chúng ta đoạn một cách nhẹ nhàng. Đau khổ vì tiền, danh vọng, vật chất của cuộc đời, đau khổ về thị phi, những sự tương tác không như ý thì nay có vacxin Mu A Mu Sa. Và sự đời chúng ta hiểu rõ những điều bất như ý tạo ra khổ, nên đối với chúng ta, chỉ khởi nên lòng hoan hỷ giống như ngài bồ tát Phổ Hiền, đại hạnh Phổ Hiền bồ tát dạy cho chúng ta rằng: Chúng ta sống hòa thuận với tất cả mọi cảnh của chúng sanh, chúng ta không đương đầu, không phản kháng, không chống đối. Chúng ta sống hòa thuận giao thoa với nhau. Mỗi người mỗi một căn cơ, mỗi người có nghiệp chướng khác nhau và mỗi người sẽ thấy cảnh đời khác biệt nhau, ta đừng bắt họ phải theo ta. Ngược lại ta cũng chẳng phải theo họ, ta chỉ cần trở về theo phật tánh của chúng ta và đi theo lời dạy của chư phật để nhìn thẳng vào phiền não của ta tạo ra cho ta, để chúng ta chuyển hóa chúng thành hạnh phúc và bình an ngay chỗ đó. Chúng ta đã phát huy được diệu lực thần thông của vacxin Mu A Mu Sa, của kính hiển vi Mu A Mu Sa, của loại thuốc trị tất cả những phiền não đau khổ – đó là Mu A Mu Sa.

Các bạn có thể ngạc nhiên, nhưng thật sự nó là như vậy. Đức Phật có thể nhìn trong chén nước có hằng hà sa số chúng sanh trong đó. Chúng ta qua năng lượng từ bi của chư phật, chúng ta qua phật lực gia trì, chúng ta nhìn qua tha lực phật điển từ trường yêu thương của chư Phật, nhìn qua đó với tâm quán chiếu, an nhiếp trong hơi thở chánh niệm, nhất định chúng ta nhìn rõ mọi cội nguồn đau khổ phiền não gây ra bởi chúng ta. Chúng ta nhìn rõ hết, nhìn rõ như trong nước thấy được vi trùng, nhìn rõ trong thân tâm chúng ta những con vi trùng phiền não và đau khổ đang tác yêu tác quái trong đó, gây cho chúng ta hao mòn sinh lực, gây cho chúng ta bị tổn hại đến tinh thần, gây ra bệnh hoạn và chết dần theo năm tháng. Nhìn rõ được con vi trùng phiền não đau khổ đó do ác nghiệp gì ta tạo ra, ta sẽ nhìn rõ qua kính hiển vi Mu A Mu Sa. Và chúng ta chích một liều vacxin Mu A Mu Sa, tiêm vào phiền não đau khổ đó từ trường yêu thương của mười phương chư phật, thì đau khổ phiền não liền được chuyển hóa và tận diệt, trở thành hạnh phúc và bình an. Chúng ta nhìn thẳng vào phiền não, chúng ta chích vacxin Mu A Mu Sa, chích liều vacxin của gia trì phật lực từ trường yêu thương để phiền não đau khổ kia sẽ hết ngay, để lòng chúng ta trào dâng lên niềm hoan hỷ hạnh phúc vô biên, bởi năng lượng từ bi mười phương chư Phật tiếp cận gia trì, ban rải và đổ tràn vào cuộc đời chúng ta. Không có một loại vacxin nào vi diệu bằng vacxin Mu A Mu Sa để mà tân diệt con vi trùng phiền não và đau khổ. Các bạn nhớ, nếu không nhìn rõ được con vi trùng đó ở đâu, nguyên nhân gì, gốc gì, thì ta khộng thể chích vacxin Mu A Mu Sa vô được.

Ví dụ chúng ta đau khổ vì chồng bởi kiếp trước vợ chồng sống với nhau có những điều bất thiện nghiệp tương tác nên kiếp này chồng luôn đầy đọa đau khổ cho ta và duyên đã tận thì ta nhìn rõ được nghiệp đó, ác nghiệp đó là do ta và chồng ta từ kiếp nào rồi, và ngay trong kiếp này tích lũy từng ngày từng giờ nên nó tạo tới một đỉnh điểm không thể cùng nhau song hành suốt cuộc đời phải chia tay từ đây, thì ngay lúc đó ta chích vào trong đó liều vacxin Mu A Mu Sa, có nghĩa là chúng ta hồi hướng tình yêu thương của chư Phật vào đời sống của chồng của vợ để như duyên đã tận từ đây và chúc phúc cho nhau có hạnh phúc, sức khỏe, trí tuệ, tôn trọng nhau trong tình bạn để đường ai nấy đi, nhưng trong trái tim của mỗi người có sự qúy kính bởi một đoạn đường đã đi qua trong tình nghĩa vợ chồng. Đó là nói một mặt trong cuộc sống. Chúng ta nói thêm về những mặt khác giữa tình thân hữu, giữa tình con người, giữa tình của cha mẹ với con cái, giữa tình chúng ta với bao nhiêu bạn bè và người thân, chúng ta luôn luôn có đau khổ phiền não tạo ra để rồi chúng ta phải đoạn diệt tình bạn. Nhưng nếu ta luôn luôn biết nhìn thẳng vào những phiền não tạo ra bởi mối quan hệ chằng chịt trong cuộc sống và chúng ta luôn hồi hướng cho nhau bởi chúng ta gặp nhau là nhân duyên đặt biệt ở trên đời và trong cuộc đời có nhân duyên gặp nhau đó ta tưới tẩm bằng từ trường yêu thương của chư phật thì những mối giao hảo tương tác chằng chịt đó dù ở một góc độ nào đi nữa, thì luôn luôn có được sự tôn trọng bình đẳng. Bởi gặp nhau là nhân duyên, tôn trọng và hồi hướng cho nhau tình yêu của chư Phật, lòng từ bi của chư Phật, để thăng hoa mối gặp gỡ đó trong sự tôn kính lẫn nhau, không cần biết quan hệ như thế nào mà được nuôi dưỡng bằng tình yêu, bằng luồng từ trường từ bi của chư phật, những mối quan hệ đó sẽ thăng hoa trong sự tôn kính, tôn qúy và tôn trọng nhau. Có được sự tôn kính, tôn qúy, tôn trọng và bình đẳng như vậy là bởi vì chúng ta ở trong lòng có tình yêu thương, lòng từ bi, mà còn tiếp được năng lượng từ của chư phật.

Các bạn thân mến, tất cả phiền não và đau khổ đến với chúng ta là vì sự tương tác bất như ý trong cuộc đời và những chuyện bất như ý đó hầu hết tới là bởi vì cái tôi cái ngã của chính mình, tôi ngã của tôi, tôi như vậy tôi như kia và trong bản ngã của tôi đó nó tạo ra hơn thua. Một câu kinh pháp cú đã nói rằng: chúng ta khi tương tác với nhau mà muốn hơn thua, thì nhất định nó sẽ như sau. Nếu chúng ta chiến thắng, phật dạy chiến thắng gây hận thù. Trong sự tương tác mà ta muốn chiến thắng, ta thắng rồi thì ta vui đó, nhưng ta gây hận thù với kẻ thua. Và hận thù này là một thù truyền kiếp sẽ trả đi trả lại. Còn nếu như ta thất bại, thất bại gây khổ đau. Trong bất cứ một cuộc nào để so sánh với nhau về mọi phương diện thì chiến thắng sẽ gây ra hận, thất bại gây ra khổ đau. Như vậy chúng ta phải sống ngoài vòng thắng bại. Khi sống ngoài vòng thắng bại, đã dẹp bỏ bản ngã và trong  lòng chỉ có tình yêu thương từ thương mười phương chư phật, năng lượng từ bi đổ tràn tới để ta tương tác với mọi loài mọi vật bằng năng lượng từ bi, và từ đó chẳng thắng cũng chẳng có thua. Chỉ có sự tương tác trong tình thương cao qúy nhất là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn qúy lẫn nhau trong sự bình đẳng tánh và ý. Như vậy thế giới sẽ hạnh phúc, gia đình sẽ hạnh phúc. Đặc biệt trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta biết phát huy năng lượng từ bi này lan tỏa trong cuộc đời, sẽ không còn chiến tranh trong gia đình, sẽ không còn đấu khẩu, xung khắc, sẽ không còn những sự đối nghịch nữa. Bởi vì chính ta lan tỏa được tình yêu đó trong gia đình thì những đối tượng như vợ chồng con cái cha mẹ sẽ được thấm nhuần nguồn ân từ bi từ chúng ta để cảm hóa đời sống của họ cũng tương tác ngược lại với chúng ta bằng tình thương. Ở đâu lấy tình thương đối ứng với tình thương, lấy từ bi đối ứng với từ bi, thì mọi phiền não đau khổ liền đoạn diệt. Các bạn, ta có trong tay kính hiển vi Mu A Mu Sa, ta có trong tay vacxin Mu A Mu Sa, ta có trong tay liều thuốc Mu A Mu Sa. Hãy nhìn thẳng vào phiền não khi nó tới với chúng ta. Đừng sợ, đừng chạy trốn, nhìn thẳng vào nó và tưới vào đó sức sống Mu A Mu Sa, chích vào đó liều vacxin Mu A Mu Sa, và uống viên thuốc Mu A Mu Sa vào ngay trong lúc nhìn thấy phiền não đó, phiền não đó sẽ bị đoạn diệt và trở thành bình an hạnh phúc cho chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi chúng ta hãy lấy trí tuệ và từ bi an nhiếp tâm của mình vào trong hơi thở chánh niệm và tiếp năng lượng từ bi của chư phật như một liều thuốc vacxin, như kính hiển vi nhìn thấu mọi phiền não đau khổ của chính mình để chuyển hóa chúng.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng con và gia trì phật lực để chúng con có được năng lượng từ bi nhìn thẳng vào phiền não và chuyển hóa chúng. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật

Các bạn và Bảo Thành tiếp được thật nhiều tha lực phật điển vào thân tâm của chúng ta. Các bạn như một người học trò thật là giỏi, thi đậu vào những trường nổi tiếng, ngoài ra còn có học bổng thì người học trò đó thật yên tâm. Chúng ta đang thi từ trường đời đau khổ phiền não để vào trường niết bàn hạnh phúc. Và đau khổ  chúng ta đã được rồi chúng ta đã đậu vào niết bàn rồi, chúng ta còn được học bổng của vi diệu âm tha lực phật điển. Chúng ta được học bổng của luồng từ tường yêu thương mười phương chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Chúng ta yên tâm chỉ mài dùi những điều gì đức phật trao chuyền cho chúng ta, thì nhất định chúng sẽ có được bằng lòng – không phải bằng cấp ở đời – chúng ta sẽ có sự bằng lòng với cảnh sống hiện hữu chúng ta đang đương đầu, để nuôi dưỡng hạnh phúc, nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ. Các bạn thấy trên đời này thiếu gì những người có bằng cấp cấp cao luật sư, bác sĩ, y sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, toàn là những sĩ diện cao cả trên cuộc đời, những hàm vị cao, học lớn, thật và không thật. Nhưng các bạn thử coi ở trong những hàm vị cao như vậy, những bằng cấp như vậy đó, những con người đó có thật sự bằng lòng với cuộc sống hay không? hay vẫn rược đuổi theo tham sân si của cuộc đời, để rồi có những bằng cấp cao đó họ vẫn đau khổ phiền não. Bởi vì bóng ma của tham sân si khởi lên từ tâm ngữ ý như bóng ma trơi chập chờn. Họ rượt đuổi hoài mà không bắt được. Họ chưa bằng lòng với cuộc sống, vì sao? vì họ không thấu được nhân quả thiện ác. Họ không nhìn rõ được phiền não bóng ma tham sân si. Còn chúng ta không có bằng bác sĩ, tiến sĩ, hàm vị cao siêu, kỹ sư đây đó, nhưng chúng ta có bằng lòng với mọi cảnh tới với cuộc đời. Bởi chúng ta có con mắt trí tuệ nhìn qua mọi cảnh của cuộc đời khổ, vô ngã đó, bằng từ trường yêu thương của chư Phật tiếp vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta lấy yêu thương, từ ái, khoan dung, từ bi để đối xử, đối ứng, tương tác để hòa mình vào trong mọi cảnh của sống. Nên trong tay của chúng ta có một văn bằng cao cả lớn nhất, thần thông vi diệu. Đó là bằng lòng với mọi cảnh của cuộc đời. Bởi chúng ta luôn luôn đón nhận nó bằng lòng từ bi. Các bạn, cứ tư duy đi, cứ tư duy đi. Chúng ta là phiền não đau khổ và chính chư phật đã nhìn thấy cuộc đời này phiền não đau khổ. Nhìn không thấu nên đắm chìm trong đó, và đau khổ bởi vòng nghiệp chướng, để đầy đọa và gây ra khổ, càng khổ và khổ mãi muôn đời. Phật đã nhìn thấy và phật tư duy giác ngộ, tìm ra phương thuốc duy nhất để chuyển hóa khổ đau phiền não. Đó là từ bi, là vacxin từ bi. Các bạn, tất cả mọi nguyên nhân phiền não tới từ ba chỗ: đó là tham sân si. Mà từ tham sân si này tác động vào thân ngữ ý để tạo ra khổ. Do đó, những người dù có bằng cấp cao trong cuộc đời, họ chẳng bằng lòng đâu. Thiếu gì những người giàu có vô cùng, chẳng bằng lòng với điều đó, rồi cứ tham sân si để chết trên đống tiền đó. Các bạn, có những người chết trên đống tiền hằng bao nhiêu tỷ đô. Người nghèo ở Việt Nam cũng chết trên hằng tỷ đô, nghèo không có cơm ăn áo mặt cũng chết trên hằng tỷ đô. Thật sự nghèo khố rách áo ôm, nghèo lê lết trên đường mà chết trên hằng tỷ đô vì sao? Vì chết rồi mà còn tham. Không những người chết tham, mà người sống cũng tham, mang cả tỷ đô đốt để đưa tiễn người kia về cửa ngục tăm tối, đốt hằng tỷ đô. Tỷ đô vàng giả giấy giả. Dù là giả nhưng cái tâm đó vẫn coi đó là thật nên mới đốt. Có phải chăng chúng ta thấy hiện tượng hiện nay có những ngôi chùa, đình miếu, cúng cho người chết ra đi, họ đốt cả hàng tỷ hàng tỷ. Thật sự trong cuộc sống, họ không có cơm ăn áo mặc và khi chết có hằng tỷ đô đưa xuống địa ngục. Chuyện đó ngỡ ngàng quá phải không các bạn. Chúng ta đừng đua đòi trong cuộc đời và biết mọi kiến thức trong cuộc đời chỉ là kiến thức tạo ra phương tiện phụng dưỡng cho cuộc sống hiện tại. Mỗi một con người chúng ta cần phải cố gắng áp dụng trí tuệ từ nhà phật để thăng hoa kiến thức ở đời và dung thông với với trí tuệ của chư Phật. Lấy kiến thức ở đời để nuôi dưỡng con người như một phương tiện nuôi dưỡng thân người. Nhưng phải lấy trí tuệ nhà phật nuôi dưỡng thần hồn chúng ta trong sự an lạc và hạnh phúc. Kiến thức không thể bỏ, cần phải có kiến thức. Người tu đạo cần phải có kiến thức. Kiến thức đó cần phải song hành với trí tuệ nhà Phật. Mà trí tuệ đây là dựa trên nền tảng nhân quả thiện ác, hiểu thấu được nhân quả thiện ác, mọi kiến thức ở đời sẽ chuyển hóa thành trí tuệ của nhà Phật. Do đó, chúng ta nếu có bằng cấp gì ở đời đi nữa, nay có thêm một cái bằng: đó là bằng lòng với mọi hoàn cảnh xảy ra trong tâm tự tại yêu thương, trong lòng từ bi cao qúy, có được từ tự tánh phật ở trong ta, và từ sự ban rải của phương chư Phật, thì tất cả những gì ta có ở trên đời đều biến thành bằng lòng nhân ái. Với lòng nhân ái đã bằng lòng tất cả, với lòng từ bi đã bằng lòng với tất cả, và với sự tôn quý kính trọng bình đẳng với nhau, ta luôn bằng lòng với nhau trong mọi nghịch cảnh, cũng như thuận cảnh của cuộc đời.

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Hạnh phúc ngay chỗ ta nhìn thẳng vào phiền não, tưới tẩm năng lượng từ bi. Hạnh phúc không ở đâu xa, ở ngay trong tầm tay khi chúng ta nhìn thẳng vào phiền não đó và chích vào đó một liều vacxin Mu A Mu Sa và tưới tẩm vào đó một chất nhựa sống Mu A Mu Sa, thì phiền não đau khổ kia liền chuyển hóa thành hạnh phúc bình an cho mỗi người. Các bạn, đừng sợ hãi nha! Các bạn hãy nhìn thẳng vào đó, bởi trong tay ta có vacxin Mu A Mu Sa. Các bạn là một vị bác sĩ, bác sĩ tâm linh của chính cuộc đời các bạn. Hãy nhìn vào phiền não và đau khổ. Hãy đoạn diệt chúng, chuyển hóa chúng bằng vacxin Mu A Mu Sa và bằng liều thuốc chánh niệm Mu A Mu Sa, mọi phiền não đau khổ từ nay ta không sợ, không trốn, lẫn tránh, không tìm những thứ khác để khỏa lấp đau khổ của chúng ta, mà chúng ta anh dũng nhìn thẳng vào đó và chích vào đó một liều vacxin Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ có được sự bình an.

Các bạn, chúng ta hãy dùng trí tuệ và từ bi an nhiếp bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con có đầy đủ từ bi và trí tuệ nhìn thẳng vào phiền não. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô phật.

Các bạn thân mến, Bảo Thành bây giờ hạnh phúc vô cùng bởi trong thân tâm của Bảo Thành tràn đầy năng lượng từ bi của chư phật ban rải xuống cuộc đời của Bảo Thành và nhất định các bạn khi tu tập thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn chúng ta cũng đón nhận thật nhiều năng lượng từ bi của chư Phật, năng lượng từ bi của chư Phật là tha lực có sức thần thông lớn, để giúp cho chúng ta qua đó nhìn thẳng vào phiền não, thấy rõ được mọi nguồn gốc của ác nghiệp tạo ra, để chúng ta chuyển hóa, và để chúng ta có được sự bình an và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Ở đâu có bình an, ở đó có pháp của như lai. Ở đâu có hạnh phúc, ở đó có trí tuệ của chư phật. Ở đâu có từ bi, ở đó có sự hiển hiện linh ứng của mười phương chư Phật. Chúng ta, những con người có bình an hạnh phúc và có từ bi nữa, thật là tuyệt vời qua vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Các bạn thân mến, thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một pháp tu Bảo Thành và các bạn đồng tu. Chúng ta tu luyện để nhìn rõ vào phiền não chúng ta tạo ra, chuyển hóa chúng, để chúng ta sống hạnh phúc và bình an ngay trong ngôi vị chúng ta hiện tại đang sống. Là cư sĩ nam nữ tại gia, hay tu sĩ ở trong chùa, tăng ni, bất cứ một cảnh nào, dù là phật tử hay không phải phật tử, miễn là con người có tâm cầu sự bình an và hạnh phúc, thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một pháp tu để cho thân được khỏe, bớt bệnh hết bệnh, tâm được thanh tịnh, để chuyển hóa mọi phiền não. Một pháp tu có nhiều lợi lạc cho thân và tâm. Một pháp tu mang lại bình an hạnh phúc trong cuộc đời này. Một pháp tu để giao thoa với mọi con người và chúng sanh bằng lòng từ bi, để sống bằng lòng với mọi nghịch và thuận cảnh trong cuộc đời chúng ta. Các bạn, một pháp tu vi diệu. Đây là sự đồng tu, mời gọi các bạn nếu nghe qua, hãy tham gia vào những lần đồng tu như vậy ở trên kênh youtube. Chúng ta hãy đồng tu với nhau để huân tu viên thành sự bình an hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Cám ơn các bạn đã đồng tu.

Mời các bạn chấp tay hồi hướng công đức ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa 

Chúng con nguyện xin mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để cho mọi loài chúng sanh có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ nhìn thẳng vào phiền não và tự thân chuyển hóa chúng. Đồng tu hôm nay nếu chúng con có tạo được chút phước báu nào, chúng con thành tâm hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ cũng đón nhận được sự gia trì của chư Phật, có đầy đủ từ bi và trí tuệ ngồi lại với nhau, có chính sách mang lại hòa bình cho thế giới. Chúng con nguyện hồi hướng lòng từ bi mười phương chư phật tới cho các khoa học gia nghành y, nghành dược chế ra được vacxin và thuốc chữa bệnh. Chúng con cũng xin chư phật gia trì cho các y sĩ, y tá và nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới có lòng bao dung và tình yêu thương chữa lành cho các bệnh nhân. Đặc biệt, chúng con hồi hướng tới những người dân đang bị áp bức trong sự mất công bằng, biết ngồi lại, biết nhìn nhận, biết tu sửa, để có một nền hiến pháp tốt đẹp, tạo được sự bình đẳng tánh trí trong cuộc sống. Hồi hướng cho vong linh đã mất trong những ngày tháng qua được siêu sanh miền tịnh độ. Chúng con thành tâm xin mười phương chư phật chứng minh.   

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts