Search

Bài 1045: Dấu Chỉ Từ Bi – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta lại cùng nhau đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn!

Trong sự biến động và thay đổi cách sinh hoạt trên thế giới hiện nay, tất cả những Chùa lớn, Tổ Đình lớn, tất cả những cơ sở vật chất của các tôn giáo xây dựng thật là lớn trong thời gian qua đã hoàn toàn vắng bóng. Có chăng là những vị Đại Đức, Tăng Ni, Hòa Thượng, Thượng Tọa an trú tại Nội Tự còn ở đó. Hầu hết, các Phật tử chúng ta cũng khó có thể tới Chùa. Ngôi Chùa trở nên hoang vắng và Chư Phật hiện tiền ở trong đó, mấy ai có thể tới để lễ Phật được. Chính vì những nhân duyên như vậy, chúng ta khó có thể gặp nhau trong thời gian qua. Cách sống sẽ thay đổi trên thế giới bởi có gặp nhau đi nữa thì giữa con người với con người vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn. Ở bên phương Tây, người ta phải cách nhau 2 mét, các luật đã tạo ra y như bên Việt Nam, phải có khẩu trang, phải bịt mũi bịt mặt. Con người rất sợ sự tù túng nhưng ngày nay họ lại sẵn sàng cột chặt khuôn mặt của họ lại, che dấu toàn bộ. Chúng ta khi gặp nhau cũng khó có thể nhận biết ra.

Nhân duyên có được kênh YouTube này cũng chính vì lẽ đó. Kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn được mở ra đã trên một tháng 15 ngày để chúng ta tạo nhân duyên gặp gỡ đồng tu dù chúng ta xa cách đến nửa vòng trái đất, chúng ta vẫn hiện hữu thật gần trên kênh YouTube này. Kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn là một kênh để chúng ta đồng tu và dẫn ý để chúng ta tu Thiền Mật song tu, Pháp môn có sự gắn kết giữa tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, với sự cộng hưởng tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi một Hành giả, mỗi một các bạn, có một sự trải nghiệm để chúng ta thấy được dấu chỉ rõ ràng trên con đường tu, không mờ mịt, không mập mờ, thật rõ! Mỗi một Hành giả khi bước vào con đường Thiền Mật song tu này đều có một sự trải nghiệm nhìn rõ tự thân của mình, và có trải nghiệm cảm nhận được tha lực Phật điển rõ ràng.

Xưa tới giờ ta chỉ có tự lực của thân xác, cơ bắp, của sự vận động của não bộ. Nhưng nay khi tu Pháp môn này, mỗi người sẽ có một cảm nhận đặc biệt giữa sự giao thoa của tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi chúng ta. Điều đó giúp cho chúng ta có sự hiểu biết thâm sâu hơn về những điều mà bao năm qua chúng ta có thể chỉ nghe chứ chưa có cơ hội để thẩm nhập nó.

Các bạn thân mến! Nền tảng của giáo lý Đức Phật truyền dạy cho chúng ta sau khi Ngài viên tịch dựa trên sáu điều: Tín – Nguyện – Hạnh. Tín là Tín Tâm với ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng, mỗi một Hành giả khi tu Thiền Mật song tu đều phải có Tín Tâm với Phật – Pháp – Tăng và đều phải quy y với Phật – Pháp – Tăng, nhận Đức Phật làm Thầy, Đấng tự Giác Ngộ giáo dưỡng cho chúng ta, nhận Giáo pháp của Ngài là Giáo pháp duy nhất mà cả cuộc đời của chúng ta nghiên cứu để tu hành. Nhận Tăng Thân, Tăng Đoàn là những người đã xuất gia có tinh thần hòa hợp, nương vào sự hòa hợp đó để chúng ta vững tâm trên con đường tu. Đó gọi là Tín Tâm. Sau đó, chúng ta tin sâu vào Nhân Quả Thiện – Ác, với giáo lý Đức Phật dạy Nhân Quả chỉ tóm gọn trong hai chữ Thiện – Ác, tất cả mọi nhân ác chúng ta phải gạt bỏ còn những nhân thiện chúng ta huân tu, chúng ta tu dưỡng dù nhỏ như hạt bụi đối với nhân thiện đó, chúng ta vẫn phải tích lũy từng ngày, chúng ta phải giữ Năm Giới nhà Phật, chúng ta phải hành Thập Thiện, trong Tín – Nguyện, lời cầu nguyện sâu xa là xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, chúng ta có Tín – Nguyện. Hạnh là chúng ta hành Mười Thập Thiện, mười Điều Thiện giúp chúng ta có công hạnh để tăng trưởng phước báu. Khi nói đến chữ Giới – Định – Huệ, chúng ta giữ Năm Giới, an trú trong hơi thở Chánh Niệm vào ra, chúng ta sẽ có được Chánh Định khai mở Trí Huệ với mật chú Mu A Mu Sa. Khi mỗi một người chúng ta an trú trong hơi thở đó, trì mật chú, chúng ta sẽ tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của chúng ta.

Đối với các bạn mới bước vào kênh YouTube này hoặc các bạn đang nghe Bảo Thành nói, nếu như các bạn đã từng nghe qua tha lực của Tịnh Độ, nghĩa là tha lực của Đức tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, nay khi tu tập Pháp môn Thiền Mật song tu, các bạn không phải chỉ có hiểu, chỉ có nghe mà các bạn sẽ có một cơ hội thẩm nhập được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật. Các bạn sẽ cảm giác được, các bạn sẽ thấy được sự tương tác thật rõ nét trong mỗi cử động, mỗi hành vi, mỗi tư tưởng khởi lên từ Ý đều có sự tương tác mật thiết với tha lực Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi. Chúng ta không còn mơ hồ chỉ nghĩ tha lực là gì và định nghĩa chữ “tha lực” theo ngôn ngữ của loài người chế định ra để chúng ta hiểu, mà chúng ta có một sự trải nghiệm. Nói cho rõ, chúng ta không còn nghe nói mà chúng ta có cơ hội nếm được tha lực là gì? Cảm thọ được nó, hiểu rõ nó và có sự tương tác mật thiết giữa thân tâm của ta và tha lực.

Sự cộng hưởng giữa tự lực và tha lực giúp cho các Hành giả, giúp cho các bạn có các đề mục thật sáng, như chúng ta có được ngọn đèn sáng lên để chúng ta có thể nhìn rõ trong nội tâm của mình. Tha lực của Phật điển mười phương Chư Phật thật là rõ nét khi tương tác với Thân, Tâm của chúng ta. Khi chúng ta tương tác được như vậy, chúng ta thấy được những sự gắn kết mật thiết liên tục trong từng hơi thở Chánh Niệm, trong từng hơi thở mà các bạn an trú trong Chánh Niệm, trong Chánh Pháp của Như Lai, tha lực Phật điển này sẽ mãi mãi tồn tại trong thân, nó có sự gắn kết miên mật như vậy, nó có sự gắn kết thật gần gũi mà mỗi các bạn khi thực tập, khi tu tập Pháp môn này đều có một sự trải nghiệm, một sự trải nghiệm thích thú, không mơ hồ bởi nó tới với trái tim, với thân xác, với linh hồn, lý trí và dùng tất cả phương tiện sáu căn của các bạn đều quy về cảm giác tha lực đó. Sáu căn lúc này không còn rong ruổi theo sáu trần nữa mà có một đề mục tha lực Phật điển tiếp cận nên nó giữ tâm của chúng ta, giữ sáu căn của chúng ta chuyên chú quán chiếu vào tha lực, quán chiếu vào sự tương tác giữa tha lực và tự lực. Chúng ta sẽ thấy sự hài hòa giữa âm – dương, giữa trời – đất, giữa Phật và ta, và từ đó thân của ta này sẽ nở lên một đóa sen tươi bởi vì công hạnh tu tập Thiền Mật song tu.

Mời các bạn đặt bàn tay phải, bàn tay phải gọi là bàn tay Trí Tuệ, tượng trưng cho Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi đại diện cho Giới hạnh của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Chúng ta đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta ngồi theo một tư thế nhẹ nhàng thoải mái, buông lỏng toàn thân. Trong khi đồng tu, chúng ta có diễn giải và chúng ta sẽ trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và an trú trong hơi thở Chánh Niệm, chúng ta sẽ trì 7 biến mỗi lần và chúng ta sẽ làm như vậy ba lần là 21 biến. Trong khi các bạn cùng trì chú với Bảo Thành tu tập như vầy, các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển vào thân tâm. Nếu tha lực Phật điển vào thân tâm của các bạn khi các bạn cảm thọ, cảm giác được, nó tác động vào thân, các bạn cứ để tự nhiên như con thuyền nhẹ trôi trên dòng nước, vững chãi, còn dòng nước nhẹ nhàng đưa thuyền về đâu cứ để tự nhiên, chỉ cần chú tâm quán chiếu con thuyền đó trôi lăn trên dòng nước nhẹ nhàng trong suốt là được. Các bạn hãy tiếp điển một cách thật nhẹ nhàng và đón nhận với tâm thành kính bởi đây là tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật đến với thân tâm của các bạn!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con nhận ra dấu chỉ Từ Bi hiện hữu trong tâm.”

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng ra, thở từ từ và hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa lãnh nhận được tràn đầy tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của chúng ta. Pháp môn Thiền Mật song tu an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa, Mu A Mu Sa có nghĩa theo tiếng Việt là: “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh” và khi chúng ta hít thở vào, phình bụng khi hít vào bằng mũi, giữ ở đó, thở từ từ ra hóp bụng, và chúng ta phát nguyện “Mu A Mu Sa”, liền ngay lúc đó, mỗi người chúng ta sẽ lãnh nhận được tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật đổ xuống thân tâm của chúng ta, tương tác với tự lực của chúng ta, tạo thành một luồng tha lực Phật điển lan tỏa khắp châu thân.

Có các bạn cảm giác được tha lực đó tác động vào thân, di chuyển như con thuyền nhẹ trên mặt nước, từ bên trái lắc sang bên phải hoặc từ bên phải lắc qua bên trái, trước sau. Cũng có các bạn cảm thọ được tha lực Phật điển tác động vào trong các kinh mạch Huyệt Đạo, lưu thông được sức mạnh trong Huyệt Đạo, khai mở được Luân Xa, tác động vào Huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, Ấn Đường, Nhân Trung, lan tỏa khắp châu thân, tạo thành một luồng Phật điển thật là rõ, mà chúng ta cảm thấy thật rõ tha lực đó đang luân lưu, luân chuyển trong thân tâm của chúng ta. Pháp môn này có sự vận hành giữa tha lực Phật điển với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta, nó tuyệt vời bởi có sự đồng hành giữa tha lực và tự lực.

Các bạn thân mến! Hôm nay, đề mục mà Bảo Thành cùng các bạn quán chiếu đó là: “Dấu Chỉ Từ Bi”.

Trong cuộc sống, bất cứ một sự việc gì cũng cần một dấu chỉ để chúng ta nhận biết được đó là sự thực. Sự tương tác giữa con người với con người cũng cần có một dấu chỉ tương quan, giữa tình cảm thương mến, tất cả những tình cảm giữa con người giữa cha mẹ ông bà hay con cháu của chúng ta đều có dấu chỉ của tình yêu, dấu chỉ đó được thể hiện qua sự tương tác của ánh mắt, của nụ cười, của lời nói và hành động. Dấu chỉ rất quan trọng, cũng như chúng ta đi trên con đường giao thông, chúng ta luôn phải có những dấu chỉ để hướng dẫn cho chúng ta quẹo phải, quẹo trái, chạy thẳng hay dừng, chạy chậm hay nhanh, chính vì dấu chỉ đó mà giao lộ, trung lộ giao thông an toàn và tốt đẹp.

Trên con đường tu cầu Đạo Giác Ngộ, chúng ta đi, đi mà cứ đi mãi miệt mài như trên sa mạc, vô định không có một dấu chỉ, trên đó khô cằn không có một dấu ấn để lại, chúng ta sẽ lạc lõng, chúng ta sẽ bơ vơ và chúng ta sẽ có cảm giác như bị lạc loài, chúng ta cô đơn và chúng ta thực sự sợ hãi. Nhưng trên con đường vượt qua sa mạc mênh mông khổ ải của cuộc đời, mỗi một bước chân đi để lại một dấu ấn, một dấu chỉ của con đường Giải Thoát thì dù sa mạc kia có mịt mù, bão cát đổ xuống, dấu chỉ kia vẫn hiện hữu, thì chúng ta có độc cư một mình vẫn tiếp tục bước trên con đường đó, để vượt khổ tới được sự Giác Ngộ.

Dấu chỉ Từ Bi là gì? Trên con đường tu tập Thiền Mật song tu, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn an trú trong hơi thở Chánh Niệm vào ra, và chúng ta đã gọi là trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa mà không có một dấu chỉ gì tương tác xảy ra thì thật là mù lòa và chúng ta chỉ tin một cách dị đoan, mê tín. Đã gọi là Pháp của Chư Phật truyền dạy là làm cho Tâm – Trí của chúng ta sáng ra, là làm cho chúng ta có một sự nhận biết rõ ràng sau khi tư duy bằng Chánh Kiến. Chánh Tư Duy bằng Chánh Kiến giúp cho chúng ta xác định được rõ ràng sự việc mà chúng ta đang làm, không phải như năm kẻ mù bịt mắt sờ con voi. Mắt của chúng ta sáng, Trí Tuệ của chúng ta sẽ được thắp sáng bởi mật chú thần thông, tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm. Chính vì khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, hít vào thở ra, quán chiếu mọi hiện tượng tương tác giữa tha lực Phật điển và tự lực của chúng ta, đó là thể hiện lên dấu chỉ tương tác. Nếu hai con người gặp nhau mà không có một dấu chỉ gì tương tác thì chúng ta sẽ chỉ là những kẻ xa lạ, huống hồ khi chúng ta không có một dấu chỉ để thể hiện sự tương tác với một con người nào thì hoàn toàn chẳng có ai ở đằng trước. Có hay không cần phải có một dấu chỉ để biểu hiện giữa hai người chúng ta khi gặp nhau, để chào hỏi, chào anh hoặc chào chị. Câu chào đó là dấu chỉ của sự hiện hữu trong tương tác giữa ta và người.

Khi nói mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi mà ta hoàn toàn không có một dấu chỉ, không có một ấn tượng, không có một điềm gì tương tác hết thì hóa ra Bảo Thành đang lừa gạt các bạn. Bảo Thành đang nói về những Pháp thực sự không có hữu dụng, và như vậy Bảo Thành đang tạo Khẩu nghiệp.

Với sự công phu trên 45 năm theo Thầy Tổ, Bảo Thành đã thực tập, gần trên nửa đời người, thấy được giá trị lợi lạc vô cùng của Thiền Mật song tu, của Thất Bảo Huyền Môn, của an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa, tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật vào trong thân tâm, và ngày nay đã truyền bá rộng rãi ra trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, ngõ hầu ai đó có nhân duyên thoáng qua chợt thấy và nhìn, có thể tạo nhân duyên cho mình tự trải nghiệm, và những ai trải nghiệm qua Thiền Mật Tông song tu này khi trì mật chú Mu A Mu Sa, tức khắc thân tâm của họ sẽ liền cảm thọ được tha lực Phật điển vi diệu đại Từ đại Bi tương tác với thân, tương tác với tâm của họ, tương tác với sáu căn của họ, để từ sáu căn đó  họ nhận ra sáu căn của họ là phương tiện, là phương tiện vi diệu, bởi Đức Phật đã khai thị, thân người là phương tiện vi diệu. Sáu căn của chúng ta là phương tiện vi diệu, chúng ta sử dụng nó để đón nhận tha lực Phật điển tương tác với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta.

Các bạn ơi! Trên con đường tu cũng như trên con đường vượt sa mạc mênh mông, có được những dấu chỉ rõ ràng cho ta biết bên kia sa mạc mịt mù bão cát đó là Niết Bàn thì trời ơi, không cần biết sự thử thách gì, gian lao tới đâu, khổ cực tới đâu thì cuộc đời này ta cũng phải băng băng qua sa mạc mịt mù đó để tới được Niết Bàn.

Trên con đường thực hành, trên con đường tu tập và công phu Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, mỗi một Hành giả như Bảo Thành và các bạn hít vào thở ra, quán chiếu thật rõ thậm thâm mọi hiện tượng, mọi Pháp đang xảy ra giữa thân và tâm, quán chiếu sự tương tác rõ nét giữa tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn và tha lực Phật điển, các bạn nhìn rõ được dấu chỉ, dấu chỉ đó hiện thật là rõ. Mà khi phận làm người, khi kiếp người tràn đầy tội lỗi này, khi con người hiện hình trong kiếp này của bạn và của Bảo Thành, chúng ta lăn trôi lặn ngụp trong vô lượng kiếp qua, chúng ta tạo biết bao Nghiệp chướng, thế mà hôm nay khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, hôm nay chúng ta an trú trong đó, trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa thì tha lực Phật điển liền đổ tràn tới cuộc đời của chúng ta. Ai trong chúng ta đều là kẻ tội lỗi, ai trong chúng ta đều là những những kẻ đã từng tạo ra hằng hà sa số nghiệp nhưng hôm nay, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật đổ tràn vào thân tâm của chúng ta thì dấu chỉ này là dấu chỉ Từ Bi.

Các bạn thân mến! Các bạn đặt mình vào trong ta là con của cha mẹ, biết bao nhiêu câu chuyện của người cũng như của ta, không cần biết đứa con kia hoang đàng tới đâu, không cần biết đứa con kia ngỗ nghịch tới đâu, không cần biết đứa con kia hư đốn tới đâu, không cần biết đứa con kia đã phạm tội lỗi gì thì khi nó mở cửa bước trở về căn nhà xưa yêu dấu có cha mẹ, dấu hiệu đầu tiên nó nhận thấy từ cha mẹ là ánh mắt yêu thương, vòng tay nhân ái, nụ cười bao dung, nó nhìn thấy ánh mắt đó, vòng tay đó, nụ cười đó thì tất cả những tội lỗi, những lầm chấp, tất cả những sai phạm của nó liền tiêu tan bởi nó trở thành một đứa con thực sự được cha mẹ yêu thương. Những dấu chỉ đó đã đánh thức nó, và nó dũng mãnh bước vào bên trong, sà mình vào vòng tay của mẹ và để mẹ đặt tay trên đỉnh đầu xoa cho nó, và để ánh mắt dịu dàng của mẹ tưới tẩm tình yêu làm cho nó sống dậy như một người con chưa hề phạm lỗi, biết quay trở về với cội nguồn của tình yêu thương.

Chúng ta là những người con tha phương lặn ngụp trong sáu nẻo Luân Hồi đau khổ, tội lỗi, Nghiệp chướng trùng trùng, bất thiện nghiệp đầy ắp hết. Thế nhưng, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, liền ngay tức khắc mỗi nột người chúng ta như người con trở về mở cửa thấy được cha mẹ ngồi đó, như chúng ta mở cửa tâm hồn, mở cửa tâm linh trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta liền thấy Chư Phật từ mười phương ban rải tha lực Phật điển tràn ngập tới thân tâm của chúng ta. Chúng ta cảm giác được, chúng ta đón nhận được nó tương tác với hành động của chúng ta, nó đổ tràn đầy vào trong thân trong tâm và tha lực Phật điển đó tác động vào ý của chúng ta, khởi lên muôn nguồn hạnh phúc vĩnh lạc. Các bạn, dấu chỉ đó chính là dấu chỉ của mười phương Chư Phật vẫn thầm nói với chúng ta: “Không cần biết con là ai, không cần biết bao nhiêu kiếp qua con có lăn trôi, lặn ngụp trong sáu nẻo Luân Hồi đau khổ, không cần biết bao nhiêu những bất thiện nghiệp con đã tạo ra, không cần biết con tội lỗi đến cỡ nào, không cần biết con hư đến cỡ nào, không cần biết con đã bỏ và chạy xa ta đến cỡ nào, nhưng hôm nay con đã thành kính, thành tâm quay trở về thì ta là Phật ở trên trời vẫn ban rải tha lực Phật điển Từ Bi như tình yêu của cha mẹ đón chờ đứa con hoang trở về sau bao nhiêu năm tháng nó bỏ nhà ra đi.”

Các bạn! Năng lượng đó vào trong thân tâm của chúng ta, nó không mờ mờ ảo ảo như sương mù, nó cũng không mịt mù như bão cát trên sa mạc, nhưng nó rõ như mặt trời hiển hiện giữa không trung, nó thật là rõ trong thân tâm của chúng ta để chúng ta nhận biết ra rằng: “À! Ta là con hoang đàng nay đã trở về, ta là đứa con lạc loài trong sáu nẻo Luân Hồi, ta là đứa con phạm biết bao nhiêu tội lỗi, ta là đứa con đã bỏ nhà ra đi, ta đã trầm mình gây ra bao nghiệp ác từ vô lượng kiếp qua”. Thế nhưng hôm nay, khi chúng ta an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm, an trú vào hơi thở Chánh Niệm có nghĩa là chúng ta khép mình vào trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm có nghĩa là chúng ta sà mình vào để bàn tay của mẹ xoa vào đỉnh đầu của chúng ta, an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm có nghĩa là chúng ta đang đắm chìm vào trong ánh mắt yêu thương của cha mẹ. Và mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng ta đang nghe những lời tâm tình của cha mẹ khuyên bảo chúng ta sau bao nhiêu ngày tháng chạy xa cha mẹ, bao nhiêu tháng ngày chôn vùi trong tăm tối và tội lỗi, các bạn an trú vào trong hơi thở đó và chúng ta đồng trì mật chú Mu A Mu Sa, sức mạnh thần thông của mật chú Mu A Mu Sa đã mang chúng ta trở về để gặp Phật, trở về để đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Và khi mỗi một Hành giả chúng ta, khi mà Bảo Thành và các bạn đồng an trú trong hơi thở Chánh Niệm, đồng trì mật chú này thì tức khắc các bạn và Bảo Thành đều nhận được tha lực Phật điển, tha lực Phật điển tương tác vào thân tâm của chúng ta là dấu chỉ Từ Bi rõ ràng nhất, báo hiệu cho chúng ta trên con đường vượt qua sa mạc này, bên kia là Niết Bàn. Dấu chỉ của tha lực Từ Bi tác động vào thân tâm của chúng ta, nó biểu hiện rõ nét để nó chứng minh rằng phía trước chúng ta đang tiến về là ngôi nhà Như Lai, Tự Tánh An Nhiên Tự Tại đang chờ đón, và trong ngôi nhà đó, mười phương Chư Phật đang hiển trị, đang ngự trị ở đó để đón mời chúng ta trở về.

Chúng ta là ai? Là những đứa con hoang đàng, chúng ta là ai? Là những đứa con bị lạc loài từ bỏ cha mẹ, tội lỗi, Nghiệp chướng vô cùng. Nhưng không sao! Chẳng cần biết tội lỗi như thế nào, không sao, chẳng cần biết bao nhiêu nghiệp các bạn đã tạo ra, miễn là hôm nay, chỉ nhân duyên một lần duy nhất và khởi lên một niệm duy nhất an trú trong hơi thở Chánh Niệm đó và trì mật chú Mu A Mu Sa một lần duy nhất thì các bạn cũng một lần duy nhất lãnh nhận được dấu chỉ Từ Bi bằng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật ban rải xuống thân tâm của các bạn.

Trên biển đời mênh mông khô cạn sa mạc nóng bỏng đó, một giọt nước thôi cũng đã làm cho bạn trở lại sức sống bình thường, huống hồ chi một giọt Ân điển, một giọt tha lực Phật điển của Chư Phật nhỏ vào trong tâm của chúng ta, nó nhỏ vào trong thân tâm của chúng ta và âm ba vang vọng của giọt tha lực Phật điển đó làm rung chấn tất cả tinh thần Tâm – Trí của chúng ta. giọt tha lực Phật điển đó nhỏ vào trong cuộc đời Phàm phu của chúng ta, nó làm rung động, nó làm chấn động Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới hiện hữu trong thân xác làm người. Bao nhiêu tội lỗi, Nghiệp chướng lầm than, bao nhiêu gian ác của cuộc đời chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp qua, giọt tha lực Phật điển này khi nó đổ xuống cuộc đời của chúng ta, sự rung động toàn thân đó sẽ làm rụng rơi hết mọi phiền não đau khổ, Nghiệp chướng và tội lỗi của các bạn.

Dấu chỉ Từ Bi. Dấu chỉ Từ Bi là gì? Là sự tương tác giữa tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tác động vào thân của các bạn. Trên con đường đi để trở về với Niết Bàn, trên con đường đi để thành tựu được Pháp an lạc, chúng ta có dấu chỉ Từ Bi bởi tha lực Phật điển luôn tương tác với chúng ta, cũng như người con đi trên con đường mênh mông vô tận khi tuổi còn thơ, ít nhất ta còn có dấu chỉ là bàn tay của người mẹ, nó nắm vào để mẹ dắt nó đi trên con đường này, và trên con đường mênh mông này từng ngày tháng, nó sẽ được trưởng thành dũng mãnh cho tới khi nó có thể tự lực bước tới phía trước. Chúng ta như những trẻ thơ như vậy, bắt đầu đi trên con đường cầu Đạo Giác Ngộ, nhân duyên và phước báu vô cùng, chúng ta có giọt tha lực Phật điển của Chư Phật, để nắm vào đó, để quán chiếu vào đó, để vịn vào đó như dấu chỉ Từ Bi mà dũng mãnh bước đi dù chúng ta còn rất trẻ, rất thơ trên con đường cầu Đạo, nhưng chúng ta có dấu chỉ Từ Bi từ những giọt tha lực Phật điển đó, đặt để vào trong cuộc đời, chúng ta bước đi một cách mạnh dạn không hề sợ hãi và run sợ.

Các bạn thân mến! Dấu chỉ Từ Bi thật là rõ rồi các bạn ơi! Chúng ta phải đón nhận dấu chỉ Từ Bi này một cách thật tuyệt vời trong từng giây phút tu tập. Dấu chỉ Từ Bi hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa là gì? Là một Pháp Bảo cao siêu. Pháp Bảo cao siêu đó được đặt tên là xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn có thấy xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa như vậy không? Đây là xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa, từng hột trên xâu chuỗi này, các bạn lần từng hột là từng giọt tha lực Phật điển sẽ đổ vào cuộc đời của các bạn. Đây là Pháp Bảo vi diệu, xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Dấu chỉ Từ Bi là xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà khi các bạn cầm trên tay, lần từng chuỗi quán chiếu hơi thở của mình thì sức thần thông của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ ban rải thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm của các bạn. Khi các bạn đang nghe Bảo Thành đang nói đây, các bạn đã thấy rằng rõ ràng xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa kia đang được lần từng hạt trên tay của các bạn, mỗi một hạt được lần qua đó là từng giọt tha lực Phật điển đang nhỏ vào thân tâm của các bạn, nó đang tẩy rửa hết mọi phiền ưu, phiền não. Những não phiền, não trược, những sai lầm tội lỗi, những rác rưởi tiêu cực, những bất thiện nghiệp dồn ép bao nhiêu kiếp qua thì xâu chuỗi Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa này có sức thần thông để mỗi một hạt mà chúng ta lần trong mật chú đó, mỗi một hạt chúng ta nhìn trong từng hạt đó thì từng giọt tha lực Phật điển Mu A Mu Sa liền đổ xuống cuộc đời của bạn, thì trên sa mạc mênh mông bão cát mịt mù kia, từng bước chân đi, từng giọt tha lực Phật điển nhỏ vào trong thân tâm của các bạn, nóng bỏng như sa mạc, cuồng phong như bão cát, mắt bạn vẫn sáng, chân bạn vẫn mạnh, thân tâm vẫn vững chãi bước qua sa mạc đó, tới được Niết Bàn.

Dấu chỉ Từ Bi vi diệu là bởi vì chúng ta có dấu chỉ đó hiện hữu thật rõ, chúng ta không bao giờ mất dấu chỉ đó, như người đi trên giao lộ giao thông của cuộc đời, luôn luôn thấy được đèn xanh, đèn đỏ, thấy được dấu hiệu, dấu chỉ quẹo trái, quẹo phải và đi theo sự chỉ dẫn đó sẽ an toàn trở về nhà. Trên giao lộ của lộ trình tâm đi về cảnh giới của Chân Như, lộ trình tâm đó được những dấu chỉ Từ Bi bằng tha lực Phật điển trải dài ở trên đó dẫn chúng ta đi, còn có gì để sợ, còn có gì để sợ các bạn? Không có gì để chúng ta sợ nữa, chúng ta phải dũng mãnh lên, trong tay đã có xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa, sức thần thông lớn của Mu A Mu Sa giúp cho chúng ta tiếp cận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi trong từng sát na, từng giây phút chúng ta tịch tĩnh an trú trong hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn ơi! Các bạn hãy vững tâm đi trên con đường này, để chúng ta thành tựu được Pháp Lạc.

Các bạn hãy đặt bàn tay Văn Thù Sư Lợi vào bàn tay của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền để chúng ta trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con nhận ra dấu chỉ Từ Bi hiện hữu trong thân tâm của chúng con.”

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng ra, các bạn thở từ từ và hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn, chúng ta lại trì lần thứ hai 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Các bạn ơi! Khi chúng ta có nhân duyên tu tập Pháp môn này, mỗi người chúng ta đều lãnh nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tương tác vào thân tâm của chúng ta. Sự tương tác đó là dấu chỉ Từ Bi mười phương Chư Phật luôn chiếu cố tới chúng ta, luôn quang giáng qua tha lực Phật điển tác động vào thân tâm để chúng ta cảm nhận rằng sự hiện hữu của lòng Từ Bi Chư Phật qua tha lực Phật điển luôn ở trong cuộc đời của chúng ta. Pháp Bảo hôm nay được đặt tên là chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này là một Pháp Bảo có sức thần thông mà mỗi lần các bạn lần từng hột một, thì từng hột đó sẽ liền biến thành từng giọt Cam Lồ Tịnh Thủy, từng giọt tha lực Phật điển tưới tẩm vào cuộc đời thân xác, tâm này của các bạn.

Chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này có sức thần thông để từng hột các bạn lần, các bạn xoay thì các bạn xoay vần những chướng ngại của cuộc đời. Mỗi lần các bạn xoay tròn hột đó, các bạn đang xoay đi những năng lượng tiêu cực do bất thiện nghiệp của các bạn tạo ra. Mỗi lần các bạn xoay tròn nó là các bạn đang xoay vần vận mạng của các bạn từ tối thành sáng, số mệnh của các bạn đã được thay đổi bởi nó thay đổi tất cả những bất thiện nghiệp thành thiện nghiệp, thành những Pháp Thiện an trú trong hơi thở. Sức mạnh thần thông như vậy là dấu chỉ Từ Bi, là dấu chỉ đường cho chúng ta đang đi về nhà của mình. Chúng ta đã thấy dấu chỉ đường đó cho ta rồi các bạn.

Và biết bao nhiêu con người trong cuộc đời này, họ đang mù lòa trong Tham Sân Si, họ đang mù lòa trong những lầm chấp của biên kiến, của tri kiến, của hý luận, của đàm luận, của phiếm luận, của tranh cãi, của tranh giành, của gian ác, của sân si, họ đang mù lòa như vậy làm sao họ có thể nhận ra được dấu chỉ đường để trở về với Chân Tâm. Những người mù không thể thấy đường, họ không thể đi bằng con mắt nhưng họ có thể đi bằng cảm giác ở trong tâm. Nếu như các bạn và tất cả những người chung quanh của các bạn đã mù lòa vì lầm chấp trong những Tham Sân Si, làm sao có thể làm cho con mắt đó sáng được trong lúc đầu? Phương tiện vi diệu đầu tiên là các bạn giao cho họ xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn này, để như cây gậy của người mù quờ quạng phía trước thấy đường mà đi.

Xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa cầm trên tay của họ các bạn ơi! Xâu chuỗi đó khi cầm trên tay như vậy từng bước từng bước họ lần từng hột thì từng giọt tha lực Phật điển đại Từ đại Bi thấm nhuần vào tư tưởng thân tâm của họ, tẩy rửa đi mọi ngăn ngại trong cuộc đời lầm chấp, để họ cảm nhận được dấu chỉ đại Từ đại Bi, giọt tha lực Phật điển đang lắng đọng chấn động trong Tâm thức. Và từ trong con mắt mù lòa nhưng tâm họ sáng ra, bởi cảm nhận được giọt tha lực Phật điển Từ Bi đang tuôn chảy ở trong đó.

Xâu chuỗi Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn vô cùng các bạn à! Từng hột như vậy các bạn lần qua, các bạn xoay vần nó thì tiêu tan Tam Tai đại Nghiệp. Từng hạt như vậy, từng giọt tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, các bạn lắng đọng đón nhận cho nó rơi vào thân tâm của các bạn, nó tẩy rửa mọi phiền ưu não trược, nó đẩy lui mọi Nghiệp chướng tiêu cực, nó rửa sạch mọi tội lỗi, lầm chấp, nó thanh tẩy cuộc đời của các bạn để các bạn trở thành một con người không còn mù ở bên trong, và rồi ánh sáng ở bên trong sẽ tiếp cho cặp mắt của các bạn sáng lại để nhìn thấy dấu chỉ Từ Bi qua những giọt Phật điển tha lực đại Từ đại Bi rớt vào trong Chân Tâm của các bạn.

Dấu chỉ Từ Bi quan trọng vô cùng! chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa quan trọng vô cùng! Các bạn phải cầm trên tay để lần từng ngày và từng hột như vậy xoay vần trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa là từng tảng núi Nghiệp chướng sẽ bị tiêu tan, từng hột như vậy xoay vần trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa là chồng chất của những bất thiện nghiệp phải tiêu tan ngay. Từng hột như vậy các bạn lần trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì bao nhiêu tội lỗi chất chồng trong bao nhiêu kiếp qua liền biến mất ngay, và từ trong từng hột lần chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này thì từng giọt tha lực Phật điển sẽ nhỏ vào trong tâm của các bạn, sẽ rớt vào trong tâm của các bạn để rửa sạch hết phiền trược não phiền, rửa sạch hết mọi tội lỗi, Nghiệp chướng để thanh tẩy thân tâm của các bạn, để thân của các bạn hết bệnh, để tâm của các bạn hết phiền não, thân tâm thanh tịnh, hết bệnh hết não phiền. Nó thần thông đến mức mà từng hột như vậy các bạn lần trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, thân tâm của các bạn nhảy mừng vui, vui mừng hoan hỷ là bởi vì các bạn đã đón nhận được giọt tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Đó là dấu chỉ, đó làm dấu chỉ đường, làm kim chỉ nam để các bạn biết đúng hướng, đúng phương, đúng vị và đúng đường để trở về.

Các bạn không cô đơn, các bạn ơi! Các bạn không cô đơn, các bạn không cô độc, các bạn không mồ côi lần mò trong cuộc đời nữa, các bạn có cha mẹ đang ôm ấp, có vòng tay của mẹ ôm, có ánh mắt của cha, có nụ cười của cha mẹ, các bạn có giọt Phật điển tha lực Từ Bi của Đức Phật đã ban cho các bạn. Các bạn đã có mười phương Chư Phật đồng hành, các bạn đã có tha lực vi diệu, siêu thế tiếp cận vào thân tâm, và từng hột của xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này là từng bước, là từng dấu chỉ, là từng kim chỉ nam chỉ cho các bạn vượt trùng trùng những thử thách chướng ngại để trở về đích Chân Như Tự Tại và Hạnh Phúc.

Dấu chỉ Từ Bi hiện hữu thật, dấu chỉ Từ Bi có thật trong cuộc đời. Các bạn hãy mang xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này mà gửi tới tất cả những người mù lòa trong cuộc đời đang quờ quạng trong đau khổ phiền não và chấp trược, những người đó, những chúng sanh đó là những người ta yêu thương, những chúng sanh đó là những chúng sanh mà chúng ta đang hồi hướng thì chi bằng chúng ta hãy mang tới đó với lòng thành kính, dâng cho họ xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để từng hột họ lần qua là từng núi chướng ngại họ vượt qua được, từng hột họ lần qua là từng những tội lỗi chấp trược mê lầm của họ liền ra đi để cho họ không còn quờ quạng, sợ hãi trong đêm tối Vô Minh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì từng giọt dầu tha lực Phật điển Mu A Mu Sa sẽ thắp sáng Trí Tuệ cho họ để họ đi tới phía trước. Sa mạc mênh mông mịt mù bão cát, dấu chân son vẫn nhẹ nhàng bước tới. Trên sa mạc hừng hực lửa cháy, đóa hoa sen đã khai nở đợi chờ.

Có gì để các bạn sợ? Các bạn đã có Bảo Thành, các bạn đã có các bạn đồng tu, các bạn đã có tâm cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn. Có gì để các bạn sợ?

Không có gì để sợ nữa các bạn. Hãy vững tâm trên con đường tu để các bạn trở về với bến bờ của Chân Như. Cuộc đời này là bể khổ, cuộc đời này là sa mạc khổ mênh mông bão cát, chỉ một cơn gió xoáy trôi qua là sẽ chôn vùi bạn muôn đời ở đó. Nay có xâu chuỗi Chánh Niệm Mu A Mu Sa, từng hột bạn lần là từng giọt nước Cam Lồ tha lực Phật điển Từ Bi siêu thế nhỏ vào trong thân tâm của các bạn, thắp sáng Trí Tuệ. Dấu chỉ rõ ràng để vượt qua sa mạc mịt mù bão cát đó. Bể khổ không còn sợ nữa bởi trên đó giọt nước Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly, giọt nước tha lực Phật điển sẽ lót gót cho các bạn vượt trên sóng đó để đến được bờ.

Các bạn hãy tới và hãy đi!

Hãy đặt bàn tay phải, bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi, Bảo Thành và các bạn sẽ trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm.

“Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới tất cả mọi loài chúng sanh, để chúng con nhận ra dấu chỉ Từ Bi hiện hữu trong thân Tâm của chúng con.”

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng ra, các bạn thở từ từ, hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn đã vừa đồng tu an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa 21 biến và chúng ta đã đón nhận được thật nhiều năng lượng đại Từ đại Bi tha lực của Chư Phật, đó là dấu chỉ Từ Bi hiện hữu rõ nét trong cuộc đời.

Cầu chúc cho các bạn tinh tấn trên con đường tu học!

Cảm ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành! Các bạn nếu thấy được sự lợi lạc xin hãy gieo duyên với tất cả những người mà các bạn biết trong cuộc đời để họ một lần được biết về Pháp môn này.

Giờ đây, nếu các bạn có câu hỏi gì, Bảo Nghy Bảo Thy cho Bảo Thành biết để chúng ta có cơ hội nói rõ hơn cho mọi người nghe.

Phần II: Vấn đáp

1. Câu hỏi

Câu 01. Khi con Thiền, con quán chiếu thân thấy cũng dễ dàng, nghĩa là mình theo dõi được những hiện tượng đang diễn ra trên thân của con, nhưng khi quán chiếu về tâm thì con có chút lẫn lộn là đôi khi có những dòng tư tưởng xuất hiện trong thời gian con Thiền như vậy thì đôi lúc dòng tư tưởng đó đi như vậy, rồi mình để tự nhiên cho nó xảy ra như vậy phải không ạ?

Con có biết vệ tinh không? Trên vệ tinh ở trên trời người ta phóng lên, nó chứa thật là nhiều dữ liệu trên đó phải không con? Mỗi một vệ tinh đó khi chúng ta sử dụng phone bắt một tín hiệu khác nhau, như vậy vệ tinh kia có rối loạn không con?

Nó không có rối loạn bởi vì chức năng của nó hoạt động rộng lớn.

Khi con an trú trong vệ tinh Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì hằng hà sa những niệm khởi lên ở trong tâm và hằng hà sa những chuyện khởi lên trong thân cũng chỉ là sự hoạt động nhỏ bé trong vệ tinh đó mà thôi, vệ tinh đó đủ khả năng để dung nhiếp chuyện đó. Con cứ việc an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa và quán chiếu tức nhìn rõ những hiện tượng, những ý khởi lên trong tâm và những hiện tượng của thân tương tác. Thân như thửa ruộng gieo trồng xuống rồi thì cây sẽ mọc lên, rau cỏ sẽ mọc lên. Sau khi gieo chúng ta chỉ nhìn rau và các cây đó nó trổ mầm lên là chúng ta sẽ thấy được ruộng của chúng ta là tốt hay xấu. Cây mà trổ mầm tốt là ruộng của chúng ta đầy đủ nước và phân.

Khi thân của chúng ta có sự tương tác với tha lực Phật điển tốt nghĩa là chúng ta thấy khỏe, còn tâm của chúng ta có sự tương tác và nhiều những ý niệm khởi lên, chúng ta cứ để tự nhiên, đó là vườn của Tâm, nó sẽ mọc mầm, nó trổ mầm, còn ta chỉ quán chiếu hơi thở an trú trong mật chú Mu A Mu Sa thì vạn sự dù có xảy ra thì không có vấn đề gì phải quan tâm. Nghe không con? Nghĩa là con cứ để dòng tư tưởng diễn ra, nhưng con phải an trú trong hơi thở Chánh Niệm và tiếp tục trì mật chú Mu A Mu Sa. Không thể buông bỏ cái đó được, bởi vì nó xảy ra là do sự tưới tẩm của tha lực Phật điển, cho nên đó là hiển nhiên của sự sống của cái tâm của con. Ý không bao giờ dừng, nhưng chúng ta dừng, không theo nó, chỉ quán chiếu hơi thở và mật chú Mu A Mu Sa.

Hồi hướng:

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi chúng sanh đều nhận ra dấu chỉ Từ Bi hiện hữu trong thân tâm.

Chúng con xin hồi hướng công đức này tới các bậc nguyên thủ ở Năm Châu Bốn Bể có được Trí Tuệ tạo ra những chính sách giữ cho nền hòa bình thế giới bền vững.

Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho các nhà khoa học ngành Y, ngành Dược, bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu thương, cứu trợ trên toàn thế giới tìm ra được vắc xin, thuốc trị bệnh ôn dịch và có Trí Tuệ, lòng bao dung biết che chở và chữa lành cho tất cả anh, chị, em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Xin Chư Phật từ thụy chứng minh.  

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts