Search

Bài 1027: Thay Đổi Tướng Hảo – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang hiện diện trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu. Kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn là kênh để mọi người chúng ta hội tụ với tinh thần Vô Chấp, Vô Tham, Vô Phân Biệt, Vô Ngã Tướng để trải lòng ra thực nghiệm Pháp môn Thiền Mật Tông, để chúng ta cho mình một cơ hội tham học một Pháp môn mới, từ đó gieo duyên lành, chúng ta gắn kết với nhau qua năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật.

Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn có những dữ kiện mà mỗi một hành giả cần phải giữ đúng. Điều kiện đầu tiên là chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, sau đó chúng ta quy y với Phật – Pháp – Tăng, ta tin sâu vào Nhân Quả, chúng ta hoan hỷ giữ Năm Giới cấm của nhà Phật và hành Mười Điều Thiện. Từ đó tạo nhân duyên để chúng ta thực tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa để mỗi một con người khi có nhân duyên tu tập Pháp môn này, chúng ta lãnh nhận được Phật điển đại Từ đại Bi, luồng năng lượng vô biên đó, siêu thế đó tác động vào thân, tâm của chúng ta, để giúp cho mỗi một chúng ta có một đề mục trong năng lượng này để tiếp tục đi và trải nghiệm những phản ứng tự thân, tự tâm do chúng ta mở được con mắt trí tuệ nhìn rõ được các Vạn Pháp đang xảy ra trong cuộc đời.

Phương thức này là một cách tập từ ngàn xưa của các Bậc Tổ phối hợp trong hơi thở Chánh Niệm, do đó hơi thở rất quan trọng bởi hơi thở mang Oxy vào người, hơi thở tác động lên các Huyệt Đạo và Luân Xa giúp khai mở các Huyệt Đạo và Luân Xa để điện lực trong các Huyệt Đạo và Luân Xa gắn kết với nhau như một mạch điện luân lưu trong cơ thể, hỗ trợ cho thân của chúng ta luôn bền vững chắc chắn, khỏe để tỉnh táo. Đồng thời Phép thở cũng giúp chúng ta hít sâu xuống dưới Đan Điền Khí Hải, dùng tâm dẫn khí xuống Đan Điền Khí Hải, từ đó khí ở dưới Đan Điền này, cơ thể sẽ hóa giải, phân giải thành Oxy nuôi dưỡng cơ thể của mình. Mặt thứ hai, nó tác động vào Huyệt Nhâm – Đốc tạo thành một luồng khí nóng gọi là Lửa Tam Muội, chạy dọc theo xương sống lên trên Bách Hội của chúng ta, xuống tới Ấn Đường, vào Nhân Trung thoát ra cửa miệng khi chúng ta trì tụng mật chú Mu A Mu Sa. Khi các bạn hít vào, các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống phổi rồi từ từ đưa xuống bụng. Khi chúng ta đưa xuống bụng, chúng ta phình ra với điều kiện bụng có thể phình được như là một biển càng rộng, càng lớn thì lượng khí đó sẽ tàng trữ ở đó, rồi khi chúng ta thở ra thì chúng ta thở bằng miệng cùng với mật chú Mu A Mu Sa. Lúc đó, chúng ta hóp bụng lại rất từ từ. Với phương thức miên mật như vậy, chúng ta thực hành sẽ có sự tác động thực tế từ luồng Phật điển gắn kết từ tha lực mười phương Chư Phật, tha lực đại Từ đại Bi đó gắn với, liên kết, gắn kết với tự lực công phu tu tập trong hơi thở Chánh Niệm vào ra, phình và hóp, nó sẽ tạo thành một năng lượng giao thoa giữa thân, tâm của chúng ta với năng lượng tự nhiên, Từ Bi của Chư Phật hòa nhập cùng thành một khối. Và khối năng lượng đó sẽ chuyển động tác động vào thân, tạo ra một sự chấn động thân, tâm mà Hành giả hoặc các bạn khi tu tập chỉ cần quán chiếu. Quán nghĩa là theo dõi, chiếu nghĩa là soi sáng, soi tâm cho thật sáng, cho thật rõ để nhìn mà không có sự phân biệt, không có sự chấp, nhìn mà không rong ruổi, chạy theo, nhìn để hiểu rõ được nó. Chúng ta cần phải nắm thật là vững quy trình như vậy để khi thực tập chúng ta sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.

Bây giờ, các bạn ngồi thẳng lưng và các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ lên trên lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, buông lỏng toàn thân.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là: “Thay Đổi Tướng Hảo”. Mình sẽ chuyển hóa tướng hảo của mình, làm thay đổi tướng hảo.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nương nhờ vào đại Hùng đại Lực Từ Bi này thay đổi tướng hảo của chúng con.”

Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra. Hóp bụng vào, thở từ từ.

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta vừa trì mật chú Mu A Mu Sa 07 biến.

Các bạn thân mến! Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp hành, cần đòi hỏi sự công phu mỗi ngày. Đây là sự hội tụ để đồng tu, chúng ta không tới đây để nghe đọc một cuốn Kinh của Đức Phật dạy, nghe sự diễn giải để thấu lý, để hiểu bởi Kinh sách các Bậc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức tôn kính của chúng ta đã dạy rồi, chúng ta đã nghe giảng, đã nghe Kinh, đã bái sám, đã tụng niệm hằng ngày rồi. Sự hội tụ đồng tu này là Pháp hành, có nghĩa chúng ta áp dụng công phu tu tập hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, khế hợp giữa Thiền Chánh Niệm hơi thở và Mật Tông, mật chú Mu A Mu Sa.

Hơi thở Chánh Niệm khi ta hít vào dù ngắn hay dài thì chúng ta cũng phải biết, khi ta hít vào ta biết ta hít vào, ta đưa xuống dưới bụng để nuôi dưỡng cơ thể và khi ta thở ra ta biết ta thở ra. Đồng với cái hít vào đó, chúng ta phát nguyện thật sâu với mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi tới muôn loài chúng sanh. Và khi chúng ta thở ra, chúng ta biết, chúng ta sẽ trì mật chú Mu A Mu Sa để gắn kết với năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tác động vào thân, tâm của chúng ta. Sự quán nghĩa là theo dõi, quán chiếu. Quán là theo dõi và dùng tâm chiếu soi vào trong hơi thở Chánh Niệm để theo dõi sự tương tác giữa năng lượng Từ Bi, luồng điện Từ Bi của Phật tác động vào thân xác của chúng ta. Khi luồng điện đó tác động vào thân xác của chúng ta, nó tạo nên những sự chuyển động từ thân, từ tâm. Thân, tâm của chúng ta sẽ chuyển động theo nhiều chiều hướng khác biệt tùy theo nhân duyên của mỗi một người và khi chúng ta phát hiện năng lượng đó tác động vào, chúng ta theo dõi tiếp tục với hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn! Hôm nay, chúng ta quán chiếu đề mục: “Thay Đổi Tướng Hảo”. Nói nghe có vẻ huyễn ảo nhưng thực tế nó sẽ áp dụng và xảy ra y như vậy.

Chúng ta cứ mường tượng bây giờ, trong lúc này khi chúng ta trồng cây, cây đó sẽ mọc lên như thế nào là tùy thuộc vào sự chăm sóc của mỗi người. Nếu chúng ta tưới tẩm cây và hạt giống đó bằng nước có đầy đủ chất phân tốt thì mầm đó sẽ mọc lên cây xanh tốt, mà nếu chúng ta nghiên cứu đúng nguyên tắc, hiểu được mầm đó, loại cây đó, thể loại giống đó, chăm sóc cho đúng bài bản, đầy đủ nước, đầy đủ phân, tưới tẩm thì mầm đó sẽ mọc thành cây tốt, trổ sinh hoa trái tốt đẹp và chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều tốt, nhiều trái tốt để ứng dụng. Ta cho cây ăn thứ gì thì cây sẽ trở thành như vậy. Nếu chúng ta không tưới tẩm cây bằng nước có phân tốt mà tưới tẩm cây bằng những nước có độc tố, tưới tẩm cây bằng nước có những loại thuốc độc thì mầm sẽ không mọc, giả sử như cây đã mọc rồi mà tưới tẩm những độc tố vào thì cây sẽ héo dần và chết đi. Mỗi một con người chúng ta nói riêng và nói chung, mỗi một chúng sanh từ vô lượng kiếp đã tưới tẩm vào Thần thức của mình, bởi Vô Minh nên không có sự nhìn rõ, quán chiếu thông suốt nên vô tình hay cố tình, chúng ta trong nguồn Vô Minh đó đã tưới tẩm vào Tâm thức của mình những nguồn nước bất tịnh, những nguồn năng lượng tiêu cực do bất thiện nghiệp chúng ta tạo ra. Do đó, dù chúng ta có phước báu sinh ra làm người, dù có tướng hình dung tươi đẹp như điều kiện của con người đặt ra thì hảo tướng là tướng đẹp trong sự tịch tĩnh do Tâm Thanh Tịnh cũng chẳng thể thoát ra được.

Có biết bao những con người có khuôn mặt, có tướng thật là đẹp, mà chúng ta nhìn thoáng qua, họ lạnh, lạnh như tiền, lạnh như băng giá, như một xác chết bởi trong họ không có một năng lượng tích cực của Từ Bi mà chỉ tràn đầy những năng lượng bất thiện, dù rằng có phước báu với Thân tướng đẹp theo phong cách, quan niệm, định nghĩa của loài người. Còn có những con người rất bình thường, khi chúng ta nhìn thấy dung nhan của họ, nó thoát lên một cái Hảo tướng thanh tịnh và mang lại sự bình an cho mỗi người khi nhìn thấy họ, bởi làm sao? Bởi trong con người của họ tràn đầy năng lượng tích cực, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật, năng lượng của Định – Tuệ, của Trí Huệ, của Thiền Định, của Chánh Niệm.

Các bạn thân mến! Chúng ta tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta đã có trí tuệ suy nghĩ, tư duy cho thật rõ để biết rằng ở trong miền đất tâm của chúng ta đã có một mầm mống Bồ Đề, có chủng tử Bồ Đề, có hạt giống của Tâm Thiện rồi. Do đó, chúng ta sẽ lấy nước Mu A Mu Sa, nước Mu A Mu Sa là nước đầy đủ chất liệu Từ Bi của Chư Phật để tưới tẩm vào mầm Từ Bi này, mầm Bồ Đề, hạt giống Bồ Đề này để cho miền đất tâm của chúng ta có đủ nước nuôi dưỡng chủng tử Bồ Đề, chủng tử Tánh Thiện này. Và nhất định, nếu chúng ta lấy Từ Bi của Chư Phật để tưới tẩm nó, nó sẽ trở thành cây Từ Bi. Và nếu chúng ta lấy bất thiện, năng lượng tiêu cực mà chúng ta tưới tẩm vào thì hạt giống đó hấp thụ năng lượng bất tịnh, năng lượng tiêu cực đó và mọc thành cây tiêu cực, bất tịnh, để rồi sẽ tạo thành muôn điều đau khổ, phiền não cho những người khác, trổ sinh những trái họa rồi người khác khi ăn vào, họ sẽ bị họa lây với chúng ta.

Các bạn thân mến! Thay đổi tướng hảo ở đây không phải thay đổi tướng của khuôn mặt, của con mắt, của đôi lông mày, lông mi, bộ tóc hoặc thân tướng cho cao, đẹp theo định nghĩa hình thức của loài người. Mà thay đổi tướng hảo ở đây là ta thay đổi năng lượng tích cực, năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật chan hòa vào trong thân, tâm của chúng ta, để dù rằng Thân tướng của chúng ta có như thế nào đi nữa thì năng lượng đại Từ đại Bi kia, nước Mu A Mu Sa kia luôn tưới tẩm vào đó và thay đổi tướng hảo tự tâm.

Phật có 32 tướng hảo quang minh, chúng ta không có được một phần tướng hảo như Phật, nhưng ngày hôm nay với nước Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta không tưới vào Tâm thức của mình nguồn nước bất tịnh của những bất thiện nghiệp, không tưới vào Thân tướng của chúng ta những nguồn năng lượng tiêu cực bởi bất thiện nghiệp từ vô lượng kiếp đã tạo ra. Chúng ta ngăn chặn nguồn nước bất thiện, tiêu cực của quá khứ, không cho nó tràn vào ruộng Tâm thức của chúng ta nữa.

Làm sao chúng ta ngăn ngừa được, lấy gì để xây dựng bức tường, cái đập, cái đê để ngăn chặn dòng nước tiêu cực, dòng năng lượng bất thiện từ quá khứ tràn vào trong tâm của hiện tại? Đó là Năm Giới của nhà Phật. Năm Giới của nhà Phật là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Năm Giới này là nhiên liệu bền vững xây thành một cái đập để ngăn chặn dòng Nghiệp thức bất tịnh, tiêu cực của quá khứ tràn vào trong kiếp này, rồi chúng ta còn chăm sóc bức tường này cho vững chắc bằng Mười Điều Thiện, hành Giới hạnh như vậy để bức tường này bền vững, dù cho nguồn nước bất tịnh, tiêu cực, năng lượng tiêu cực có lớn tới đâu cũng không thể phá vỡ được Năm Giới và Mười Điều Thiện chúng ta hành ổn rồi. Khi hành ổn như vậy rồi thì mặc khác, chúng ta dùng tự lực phát nguyện thật sâu, thật vững chắc với mười phương Chư Phật để chúng ta đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi, nguồn nước mới, nguồn nước Phật điển đại Từ đại Bi, nguồn nước Phật điển siêu thế, Từ Bi đổ vào trong ruộng Tâm thức của chúng ta. Như vậy, ta đã thay bất tịnh bằng thanh tịnh, tiêu cực bằng tích cực, Ác bằng Từ Bi. Hai nguồn năng lượng này hoàn toàn khác biệt. Chính vì nguồn năng lượng mới, nguồn nước mới đại Từ đại Bi đó khi tràn vào trong thân, tâm và Tâm thức của mỗi người, nó sẽ làm cho hạt giống chủng tử Bồ Đề, Tâm Phật của chúng ta bị khô héo, bị héo úa, gầy gò bởi năng lượng bất tịnh, bởi những năng lượng tiêu cực của quá khứ nay có cơ hội được hấp thụ, đón nhận năng lượng mới, năng lượng của sự sống, năng lượng tái sinh. Làm cho chúng ta tái sinh trở lại trong nguồn năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, Phật điển Từ Bi của Chư Phật tràn đầy trong thân, tâm tái tạo lại cuộc sống, tái tạo lại tướng hảo cho chúng ta. Từ đó, tướng hảo của chúng ta không còn là Thân tướng hiện diện của năng lượng bất thiện của quá khứ, tướng hảo của chúng ta không còn là chỗ dung chứa những năng lượng tiêu cực bởi bất thiện nghiệp của quá khứ. Những thứ bất thiện nghiệp của quá khứ, năng lượng tiêu cực của quá khứ đã bị Năm Giới chặn lại, đã bị Mười Điều Thiện giữ vững ở đó không thể tràn vào và chúng ta dùng tha lực với Nguyện lực trong Mu A Mu Sa, đón nhận nguồn nước mới, Phật điển Từ Bi mới tràn vào để chuyển hóa những khối năng lượng tiêu cực, bất thiện kia thành những nguồn năng lượng tốt hơn, tích cực hơn để rồi chúng ta đón nhận vào cuộc đời này.

Năng lượng Mu A Mu Sa có sức thần thông mới để chuyển hóa nghiệp chướng của chúng ta. Hãy nhớ, năng lượng Mu A Mu Sa, Phật điển Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn để chuyển hóa nghiệp, chuyển hóa nước bất tịnh, tiêu cực thành nước Từ Bi, thanh tịnh và tích cực. Khi tưới tẩm tâm của chúng ta như vậy thì tướng hảo của mỗi chúng ta sẽ thay đổi. Và trong tướng hảo của chúng ta sẽ thể hiện được năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi thoát ra, y như ngọn đèn bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp nay bị tắt lịm trong dòng Nghiệp thức tiêu cực, bất tịnh. Chúng ta đổ hết những dầu bất tịnh, tiêu cực, đổ nó ra, và chúng ta đổ vào nguồn dầu mới của Mu A Mu Sa, dầu của đại Từ đại Bi, dầu này với cái tim của tự lực phát nguyện sâu sắc, bất thối bất chuyển, tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, Nhân Quả, giữ Giới, hành thiện để tim đèn này không bao giờ lụi, không bao giờ tàn, và dầu Mu A Mu Sa Từ Bi luôn tràn đầy trong cái đèn của chúng ta, rồi khi chúng ta thắp vào đó ngọn lửa của Tâm Thiện thì nó bừng sáng như Trí Tuệ. Nó sẽ soi đường, dẫn lối để mỗi người chúng ta thoát khỏi Vô Minh.

Chủ đề quán chiếu năng lượng Mu A Mu Sa để thay đổi tướng hảo hôm nay dựa trên một nền tảng giáo lý vững chắc, phù hợp với sự hiểu biết của khoa học, với những môn của khoa học. Người ta nói: “Mình ăn gì vào trong người thì nó thể hiện qua sắc tướng của chúng ta. Nếu chúng ta ăn những đồ ăn bất tịnh thì tướng bất tịnh sẽ hiện ra, nếu chúng ta ăn những đồ thanh tịnh thì tướng hảo chúng ta có năng lượng thanh tịnh”. Chư Phật và các Bậc Tổ Sư nhắc lại lời của Đức Phật dạy: “Nếu chúng ta ăn mặn, có nghĩa là sát sanh để ăn thì năng lượng sân giận, hận thù của súc sanh nó tồn tại trong những tế bào khi chúng ta ăn đó. Do đó, khi chúng ta giết chúng sanh để ăn thì năng lượng bất tịnh đó sẽ hiện lên khuôn mặt. Tâm Sát luôn luôn đằng đằng sát khí, nhưng nếu chúng ta ăn chay với những năng lượng thanh tịnh của trời đất, nhẹ nhàng của thiên nhiên, nó sẽ thanh lọc cơ thể và cơ thể không còn độc tố thì trong lòng của chúng ta, mỗi bước chân chúng ta kinh hành, nó thoát lên năng lượng thanh tịnh, tướng hảo của chúng ta sẽ đẹp như ánh nắng của mặt trời, đẹp như ánh sáng của mặt trăng bởi tướng hảo đó là tướng hảo của năng lượng Từ Bi, thanh tịnh.

Bạn uống gì thì con người của bạn sẽ thể hiện điều đó. Nếu bạn uống vào bia, rượu, những chất làm cho say, những độc tố, thì cơ thể của bạn sẽ tiều tụy, tướng hảo của bạn sẽ tàn lụi. Không ở đâu xa, ngay ở trước mặt! Các bạn đã chứng kiến biết bao nhiêu con người say sưa đã đổ vào trong miệng của họ những chất kỳ độc do rượu, bia, nhậu nhẹt. Các bạn thấy tướng hảo của họ như thế nào, các bạn đã biết! Nhưng nếu thay vào đó, các bạn uống vào nước Cam Lồ Tịnh Thủy Lưu Ly Mu A Mu Sa, nếu thay vào đó là các bạn uống vào nước đại Từ đại Bi Mu A Mu Sa thì Thân tướng của các bạn sẽ được thanh lọc các độc tố và từ đó, tướng hảo của các bạn sẽ thanh tịnh, đẹp và nó thay đổi hoàn toàn. Điều này phù hợp với khoa học và đúng với giáo lý của nhà Phật. Tiếp nhận sự thanh tịnh, khởi lên Chánh Niệm, khởi nên những niệm thanh tịnh, thân ta thanh tịnh, tướng hảo thanh tịnh, khỏe, hết bệnh, hết phiền não và lúc nào cũng chan hòa tình yêu thương. Nếu chúng ta sống với nguồn năng lượng tiêu cực, bất thiện thì con người lúc nào cũng khó chịu, nhăn nhó, tướng hảo dần dần sẽ già nua theo thời gian.

Các bạn có hai sự lựa chọn, tưới tẩm vào nguồn năng lượng thanh tịnh, Từ Bi, nước Cam Lồ Mu A Mu Sa để tướng hảo được quang minh, thanh tịnh, được sáng, nhẹ nhàng, bớt phiền, bớt não, bớt bệnh để trường thọ với năng lượng sanh ra từ Tâm Thanh Tịnh hay các bạn chọn tưới tẩm vào nước bất tịnh của bất thiện nghiệp quá khứ, năng lượng tiêu cực quá khứ để các bạn sống để trả những hành vi của quá khứ? Hay các bạn đón nhận được nguồn nước Mu A Mu Sa để chuyển nguồn nước bất thanh tịnh của quá khứ thành thanh tịnh, sàng lọc nó để sử dụng nó ngay trong kiếp này.

Sống là để chuyển hóa, sống là để tu, sửa và chuyển hóa, sống không phải để trả cho những gì ta đã làm mà sống để chuyển hóa những gì ta đã làm sai. Cái sai đã sai nhưng không thể cứ bù đầu để trả, trả làm sao hết nếu chúng ta không tăng trưởng Phước Thiện để chuyển hóa nó thì không bao giờ hết được. Chuyển hóa mới hết được. Còn chỉ trả thì vô lượng kiếp qua ta đã từng trả rồi. Đã trả hết chưa?

Chúng ta đã từng trả trong vô lượng kiếp luân hồi, trầm mê, đâu trả hết được nghiệp. Sao cứ vùi đầu lo tu để trả mà không chuyển nó để sử dụng, để tái sử dụng. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng trong đời này, tất cả mọi vật liệu, người ta không gọi là rác nữa, người ta lựa ra từng loại khác nhau để tái tạo nó trở lại, để tái sử dụng, tái sử dụng đó nghĩa là chuyển, chuyển hóa nó từ vô dụng thành hữu dụng, từ bất tịnh thành thanh tịnh.

Chúng ta phải nên nhớ: “Sống là để chuyển nghiệp, không trả nghiệp”. Sống là để chuyển hóa chứ không để trả những gì ta đã tạo ra.

Do đó, trong giây phút này các bạn ngồi thẳng lưng, đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi, ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng thân xác đón nhận Phật điển, luồng năng lượng đại Từ đại Bi vào trong thân, trong tâm của chúng ta, chuyển hóa tất cả mọi năng lượng bất tịnh, tiêu cực để thay đổi tướng hảo của chúng ta.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nương nhờ vào đại Hùng đại Lực này, thay đổi tướng hảo của mình.”

Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng, phình ra. Các bạn hóp vào từ từ, thở.

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!!

Các bạn thân mến! Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn Thiền Mật, là Pháp hành, là Thiền công, chúng ta dụng công để tu tập với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta không ngồi đây để tụng Kinh, để sám hối, để nghe giảng mà chúng ta ngồi ở đây hít thở với sự Chánh Niệm, hít thở với mật chú Mu A Mu Sa để đón nhận, lãnh nhận, gắn kết với năng lượng đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế Từ Bi, nguồn năng lượng đó tác động khi chúng ta hít vào trong Chánh Niệm, thở ra với mật chú Mu A Mu Sa.

Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông bởi nó gắn kết năng lượng tác động vào thân mà mỗi lần các bạn trì niệm 7 biến, mỗi lần như vậy chúng ta sẽ lãnh nhận được năng lượng Từ Bi vào trong thân, tâm. Chúng ta lấy nguồn năng lượng đó để chuyển hóa năng lượng bất tịnh, ta không xua đuổi, tiêu diệt năng lượng bất tịnh. Chúng ta chặn nó lại bằng giữ Năm Giới, bằng hành Thập Thiện, rồi chúng ta tiếp vào thân, tâm của chúng ta nguồn nước mới là Mu A Mu Sa để chuyển hóa nguồn nước bất tịnh, năng lượng tiêu cực kia. Khi nó đã tuyệt đối thanh tịnh và trở nên trong sạch trở lại, chúng ta mở cho nó tràn vào. Chúng ta tu Năm Giới và hành thiện để giữ bất tịnh, tiêu cực, rồi chúng ta lại dùng năng lượng Từ Bi chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa. Sự chuyển hóa trong Thiền Mật Tông, mật chú Mu A Mu Sa cộng với hơi thở Chánh Niệm có diệu dụng là mỗi một Hành giả, mỗi một các bạn khi tu sẽ đón nhận được năng lượng thực tế vào trong thân, tâm. Mà thân, tâm các bạn cảm thọ được nó, như ăn một trái chanh, các bạn nếm được mùi chua thì khi các bạn trì niệm mật chú Mu A Mu Sa đúng với hơi thở thì các bạn sẽ nếm, sẽ cảm thọ được năng lượng của Phật, năng lượng của Phật tràn vào trong thân, tâm của chúng ta, tràn vào Nhĩ căn, Nhãn căn, tràn vào sáu căn của chúng ta từ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý để chúng ta cảm giác và lấy năng lượng đang tác động, đang gắn kết đó thành đề mục để theo dõi, quán chiếu. Không phải là để cột tâm, nhưng tâm chúng ta khi cảm thọ được năng lượng đó, nó sẽ giúp cho tâm chúng ta khởi nên những Niệm Hoan Hỷ và an trú trong hơi thở Chánh Niệm để quán chiếu cảm thọ bởi năng lượng Từ Bi do mật chú Mu A Mu Sa tác động vào thân, tâm của chúng ta. Từ đó, chúng ta có Định – Tuệ để nhìn rõ sự chuyển hóa của những nguồn năng lượng bất tịnh, năng lượng tiêu cực, những bất thiện nghiệp, những nghiệp bất thiện của quá khứ. Chúng ta có cơ hội nhìn thấy nó chuyển hóa, thay đổi để hoàn thiện, tái sử dụng nguồn năng lượng bất tịnh đó. Do thanh tịnh của Mu A Mu Sa, Phật điển Mu A Mu Sa mà bất tịnh nay đã trở thành thanh tịnh.

Các bạn có thấy, hiện tại ở chúng ta, nơi quê hương miền Tây, nước lợ, nước mặn thì người ta đã chuyển nước lợ đó thành nước ngọt tinh khiết cho mọi người sử dụng. Mu A Mu Sa là máy lọc tinh khiết, nó làm tinh khiết những năng lượng tiêu cực, năng lượng bất thiện nghiệp thành thanh tịnh và trong suốt. Ngày nay, nhiều công ty đã chế ra được máy lọc nước để mang nước ô nhiễm chất độc chảy vào nguồn nhà chúng ta, lọc nó thành nước thanh tịnh để uống, trợ lực cho sức khỏe của thân.

Từ ngàn xưa, Đức Phật đã trao cho chúng ta một cái máy lọc năng lượng từ bất tịnh, từ tiêu cực thành thanh tịnh và tích cực. Có lẽ chúng ta chưa có đủ duyên để tiếp cận với máy đó, chúng ta chưa có đủ duyên để có được cái máy đó. Máy móc đó là phương tiện để chuyển hóa nguồn năng lượng cho tốt đẹp. Máy đó là hơi thở Chánh Niệm với mật chú Mu A Mu Sa. Nếu các bạn hữu duyên gặp được mà ứng dụng, sử dụng thì nguồn nước bất tịnh và tiêu cực do năng lượng nghiệp bất thiện từ quá khứ tạo ra sẽ được gắn vào máy lọc trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta sẽ chuyển hóa nó bởi năng lượng đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế Từ Bi. Từ đó, nguồn nước quá khứ bất tịnh, tiêu cực nó sẽ chảy vào, qua Mu A Mu Sa để được lọc thành thanh tịnh và tích cực. Hiểu được nghĩa thú như vậy, khi các bạn tu tập, các bạn thay đổi được nguồn năng lượng tích cực của chúng ta, làm nó tăng trưởng thêm. Hồi xưa nó nhỏ bởi tiêu cực và bất thiện đè nó, làm nó chìm xuống nhưng nay ta tiếp được nguồn năng lượng mới tích cực hơn, thanh tịnh hơn từ luồng Phật điển Từ Bi của Phật, nó sẽ làm chuyển hóa nguồn nước bất tịnh này, năng lượng tích cực này sẽ chuyển hóa năng lượng tiêu cực và làm cho chúng ta tràn đầy năng lượng tích cực. Từ đó, chúng ta sẽ làm thay đổi được tướng hảo của mình.

Người ta thường nói rõ ràng: “Tướng do tâm tạo”. Nếu tâm của chúng ta không đón nhận những năng lượng bất thiện, tiêu cực, mà ngược lại đón nhận năng lượng tích cực, thanh tịnh Mu A Mu Sa thì năng lượng này sẽ chuyển hóa nguồn năng lượng bất tịnh đang có, đó là cách lọc năng lượng tối ưu nhất đối với những bạn đang đồng hành trên Pháp môn Thất Bảo này. Nếu các bạn có duyên, các bạn thực tập, các bạn sẽ có một sự trải nghiệm lớn, các bạn sẽ hiểu rõ được nó và các bạn ứng dụng. Không những cho các bạn mà khi các bạn ứng dụng, các bạn còn thanh lọc được thân xác của mình, thân, tâm của mình cho nó thanh tịnh, tích cực rồi các bạn hồi hướng cho tất cả những người chúng ta yêu thương, những người gần gũi trong gia đình, mà ở đâu có hồ nước sạch, ở đâu có nguồn nước sạch, ở đó sức khỏe và tinh thần sẽ tốt hơn.

Nếu các bạn là một nguồn nước sạch, nếu các bạn chuyển hóa năng lượng tiêu cực, bất tịnh trong cuộc đời của các bạn để thay vào đó là nguồn năng lượng thanh tịnh. Tiêu cực không còn, tích cực chuyển tới và nguồn Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật tràn đầy trong thân, tâm của các bạn. Các bạn đã biến nguồn nước bất tịnh, tiêu cực của cuộc đời thành nguồn nước thanh tịnh, tích cực. Nguồn nước sẽ làm tươi mát cuộc sống của các bạn. Sẽ làm tươi mát cuộc sống hiện tiền của các bạn nơi thôn xóm, nơi quốc độ các bạn đang sống. Chúng ta không cầu cho mọi người như chúng ta mà chúng ta tu sửa chúng ta, và từ đời sống của Tâm Thanh Tịnh này thoát ra làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

Chúng ta thường đi ra ngoài và đôi khi chúng ta than thở: “Ôi! Môi trường này xấu, môi trường này có khí độc hại đang thải ra, môi trường này có một nguồn nước trong và sạch sẽ để chúng ta sử dụng. Môi trường đó bị tác động là bởi từng cá nhân một. Nếu chúng ta thay vì than thở môi trường bên ngoài thì chúng ta trở về để thay đổi môi trường sống ở bên trong của chúng ta. Thay đổi nguồn năng lượng tiêu cực, bất thiện bằng năng lượng Mu A Mu Sa, tích cực và thanh tịnh. Thay đổi ngay, hãy thay đổi đi các bạn! Các bạn hãy thay đổi nguồn sống của chúng ta, tự thân của chúng ta để nó tràn đầy năng lượng siêu thế, Từ Bi, năng lượng hạnh phúc này.

Thay đổi chính mình. Hãy biến mình thành một nguồn nước thanh tịnh, thành một môi trường thanh tịnh tuyệt đối, tự tại, an nhiên và hạnh phúc thì chúng ta sẽ là một môi trường sống sạch cho tất cả những ai đang sống gần gũi với chúng ta. Chúng ta đừng mong cầu thay đổi thế giới, môi trường của thế giới như những con người mà người ta cứ kêu như một phong trào trong chính trị, vì tiền tài, danh kêu gọi để tạo thành một phong trào nhưng chính bản thân của họ không cải hóa, không chuyển hóa để cho bản thân của họ thành một môi trường sạch. Họ chỉ muốn người khác làm sạch môi trường để sống.

Đạo Phật, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, mật chú Mu A Mu Sa là chìa khóa để mỗi người tái tạo lại môi trường sống của mình, để mỗi người được cải tạo lại môi trường sống của mình, mỗi người làm phục sinh, làm thay đổi, làm sống lại môi trường của mình và mỗi một người chúng ta là một môi trường tinh khiết, thanh sạch, một môi trường thật sạch. Sạch để từ một môi trường nhỏ bé của cuộc đời chúng ta, lan tỏa ra tất cả mọi người để mọi người ảnh hưởng vào môi trường của chúng ta đây, mà những môi trường nhỏ này liên kết trong sự tinh khiết, thanh sạch thành lại một môi trường lớn rộng hơn, tỏa ngát hương thanh tịnh, Từ Bi từ Mu A Mu Sa.

Các bạn! Mu A Mu Sa có nghĩa là lời nguyện chân thành, lời cầu nguyện thành kính này sẽ là nguyện lực vi diệu bởi lời nguyện này chúng ta nguyện cùng với mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi xuống cho mọi chúng sanh. Chúng ta tu chưa được chút năng lượng nào, chưa được chút công phước nào mà ta cũng nguyện rải Tâm Từ tới mọi người, tới mọi chúng sanh.

Mười phương Chư Phật từ vô lượng kiếp qua đã phát nguyện rải Tâm Từ đến mọi loài chúng sanh rồi, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn tâm với tâm thành kính, chân thành, khiêm tốn đón nhận bằng Mu A Mu Sa để nước Cam Lồ Tịnh Thủy, nước Từ Bi Phật điển tràn vào trong Thân – Khẩu – Ý của chúng ta, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, bất thiện nghiệp, làm trong sạch, lọc cho nó thanh tịnh để môi trường sống tự Thân, tự Khẩu, tự Ý của chúng ta thành một môi trường tuyệt đối trong sạch, một môi trường tuyệt đối sạch và thanh tịnh, tinh khiết để dâng hiến cho đời.

Các bạn! Chúng ta đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi, ngồi thẳng lưng với tâm thành kính phát nguyện đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta để thay đổi môi trường sống của chúng ta, thay đổi tướng hảo của chúng ta, để mỗi một người chúng ta là một môi trường tinh khiết, mỗi một người chúng ta tỏa ra tướng hảo thanh tịnh nơi năng lượng Từ Bi của Phật, nơi tàng chứa trong Thân – Khẩu – Ý của chúng ta từng sát na trong cuộc sống này.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nương nhờ vào đại Hùng đại Lực Phật điển siêu thế Từ Bi thay đổi tướng hảo của chúng con.”

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn thở, hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Đây là một buổi đồng tu trong Thiền công Thất Bảo Huyền Môn thuộc Pháp hành, nghĩa là mỗi một chúng ta ngồi xuống tu hành. Pháp hành khác với Pháp học. Pháp học nghĩa là chúng ta học để nấu cơm, biết được cần phải dùng gạo, nước và lửa, bếp, nồi, đó gọi là Pháp học. Pháp hành là gì? Là khi hiểu rồi ta mang gạo rửa cho sạch bỏ vào nồi có nước, dùng lửa nấu lên thành cơm, sau khi thành cơm rồi chúng ta ăn gọi là Pháp hành. Pháp học với Pháp hành khác nhau là bởi Pháp học là học cách, Pháp hành là hành cho ra được những gì chúng ta đã học. Pháp hành Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là công phu, là Thiền công. Chúng ta đồng tu không phải là chúng ta ngồi thuyết pháp, tụng Kinh, sám hối mà chúng ta ngồi đồng tu với nhau, công phu với nhau luyện Pháp hành này để chứng đắc, gắn kết với năng lượng Từ Bi để thanh lọc thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến! Nếu các bạn có rác rưởi mà các bạn không chuyển hóa nó để tái sử dụng lại, các bạn đem quăng ra đường thì rác rưởi đó sẽ bay vào nhà của ai? Các bạn quăng qua nhà hàng xóm sẽ làm cho môi trường ô uế. Nếu rác rưởi của ta thì ta đừng khi nào quăng ra bên ngoài, chúng ta phải chuyển hóa để tái sử dụng rác rưởi đó cho nó hữu dụng trong cuộc đời. Năng lượng bất tịnh của ta, năng lượng tiêu cực của ta, ta đẩy nó ra bên ngoài rồi nó tràn lan ra môi trường rồi nó ảnh hưởng tới những con người khác thì chúng ta đang tạo nghiệp, tạo một cộng nghiệp chung bởi chúng ta không chuyển hóa được nó. Những điều xấu nhất của ta, tiêu cực nhất của ta, bất thiện nhất của ta thì ta dùng cái tích cực nhất, thanh tịnh nhất của ta nơi lời nguyện, nơi Nguyện lực Mu A Mu Sa để gắn kết với năng lượng thanh tịnh, tích cực, Từ Bi siêu thế của Phật để chuyển hóa. Khi chúng ta chuyển hóa rồi chúng ta tái sử dụng nó, chúng ta không quăng nó ra môi trường để tạo ra môi trường xấu hơn mà chúng ta tái tạo lại nó để nó trở thành một môi trường sống động trong cuộc đời và mỗi người chúng ta là một môi trường thanh sạch. Với môi trường cực sạch, cực thanh tịnh, cực tinh khiết đó, chúng ta đã thật sự thay đổi được tướng hảo của mình. Và những ai tu tập đúng thì tướng hảo của chúng ta sẽ lan tỏa năng lượng Từ Bi và tạo ra một môi trường sống tích cực, hạnh phúc hơn.

Các bạn thân mến! Bảo Thành cảm ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành.

Giờ đây, nếu như các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể gửi, nếu có thời gian Bảo Thành sẽ trả lời.

Vấn đáp

Câu 01. Thưa Thầy, Thầy có giảng rằng nguồn năng lượng này có thể chữa bệnh. Theo khoa học thì ta bị bệnh là do tích tụ nhiều độc tố trong cơ thể lâu ngày, mặc dù uống thuốc có thể chữa bệnh nhưng cơ thể vẫn chịu nhiều di chứng sau đó. Nếu như chữa bệnh bằng nguồn năng lượng này, nguồn năng lượng sẽ vào cơ thể chữa trị như thế nào, cả về vật lý lẫn về tâm linh và có khả năng chữa trị phục hồi như ban đầu không? Và quá trình thải chất độc sẽ diễn ra như thế nào, có những hiện tượng gì lạ không ạ?

Trên con đường chúng ta tu, thường lầm lẫn giữa thực tế Trí Tuệ và Từ Bi. Chúng ta tu tâm là để tăng trưởng năng lượng Từ Bi, đồng thời khai mở Trí Tuệ, Trí Huệ để ứng dụng thiên nhiên giúp đỡ cho thân xác và thân tâm chúng ta khỏe. Chúng ta không thể lao mình vào một cái nhà mà trong đó có 100 người đang hút thuốc để ngồi giữa đám khói thuốc đó mà hít thở Mu A Mu Sa để cho Tâm Thanh Tịnh. Tâm của bạn có thanh tịnh, có sạch không?

Không bao giờ bởi khói thuốc đó là khói thuốc độc hại, chúng ta phải tránh xa môi trường đó. Nhưng nếu chúng ta tới một môi trường thanh tịnh thì không khí thanh tịnh sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

Trí tuệ giúp cho chúng ta biết độc tố vào trong cơ thể của chúng ta bằng 3 cách. Cách thứ nhất là ngửi, hít thở. Cách thứ hai là ăn uống. Cách thứ ba là thẩm thấu qua các tế bào ở bên ngoài. Biết nó là độc tố, nếu tiếp xúc qua ăn uống thì ta không nên ăn uống những chất có độc tố, còn nếu bây giờ ta cứ ăn uống những chất có độc tố vào rồi tu cũng chết, là bởi vì sao? Nó rõ ràng như thời Đức Phật. Đức Phật là Phật, Phật có năng lượng Từ Bi vô biên chữa trị tất cả, thế nhưng thời của Đức Phật lúc Ngài 80 tuổi sắp viên tịch, có một người Đệ tử là ông Thuần Đà đã cúng dường cho Phật bữa ăn cuối cùng, ông ta là người vô ý đã đi vào rừng hái nấm mà không biết đó là nấm độc, khi nấu cháo dâng cho Phật ăn, Phật đã bị trúng độc, kiết lỵ và rồi chết.

Phật mà còn bị nấm độc giết chết. Các bạn tự hỏi: “Phật đã là Phật tại sao phải chết? Phật đã là Phật mà sao không dùng năng lượng Từ Bi chuyển hóa nấm độc để sống? Nếu Phật không thể làm được điều đó thì làm sao năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa có thể chuyển hóa nấm độc mà bạn ăn vào được?”, nhưng các bạn có thể không bị độc, là vì sao? Là vì các bạn có trí tuệ hiểu được đó là độc mà không ăn vào. Đức Phật nhìn rõ đó là nấm độc nhưng Ngài sắp sửa viên tịch, Ngài sẵn sàng chấp nhận ăn bát cháo có nấm độc của ông Thuần Đà vào để độ cho ông Thuần Đà chứ không phải Ngài vì nấm độc mà chết. Ngài vì muốn cứu độ và muốn cho ông Thuần Đà gieo duyên lớn cúng dường, do đó thấy nấm độc Ngài sẵn sàng ăn, tinh thần của Ngài không chết nhưng thể xác vật lý của Ngài bị hủy hoại bởi nấm độc đó.

Cho nên, Mu A Mu Sa là tiếp năng lượng để có trí tuệ phân biệt giữa cái độc, cái hại khi chúng ta bỏ vào miệng, để chúng ta chọn lựa cái tốt, không có độc chúng ta ăn. Thứ hai, môi trường, không khí độc chúng ta phải tránh xa. Thứ ba, những thứ độc dược đừng để thấm trong người, chất độc đã vô thì chúng ta phải chết, không thể dùng năng lượng Từ Bi. Năng lượng Từ Bi để siêu thoát mà bảo vệ chúng ta bởi nó sẽ tạo cho chúng ta có trí tuệ nhận biết và dùng trí tuệ đó để ứng dụng trong hàng ngày. Có một phương tiện để ứng dụng như vậy ta lại không ứng dụng, ta kêu Phật tới chữa bệnh, đó là quan niệm sai trái, quan niệm mê tín.

Thời xưa Đức Phật khi thành lập Chùa Kỳ Viên đầu tiên, Tịnh Xá Kỳ Viên đầu tiên, có biết bao nhiêu là Tăng chúng của Phật kéo về đó ở, cả hàng ngàn người. Các vị đó có thể là ở thôn quê, thành thị, hỗn lộn hết, người thông thái, người bình thường theo Phật đi tu nhưng họ không biết phép vệ sinh, ăn ở cho đúng nên họ sinh bệnh. Ông Cấp Cô Độc đã xin Phật cho một đoàn bác sĩ Đông y thời đó lập một nhà thương ngay trong Tịnh Xá đó để trợ giúp, dạy dỗ cho các Tăng, Ni thời đó ăn uống cho sạch, vệ sinh cho đúng và trị bệnh cho họ bằng thuốc. Cho nên, thuốc là trí tuệ hiểu được những gì Dược Tánh của những thảo dược chung quanh ta để hỗ trợ cho thân vì thân vật lý có sự tương tác do Đất, Nước, Gió, Lửa và tương giao với môi trường sống thiên nhiên. Từ đó, nếu chúng ta thật sự bị độc tố xâm nhập vào cơ thể một cách bẩm sinh bởi cơ thể vật lý của ta do bất thiện nghiệp tạo thành nay có bệnh ung thư máu, ung thư gan, bệnh này bệnh kia thì chúng ta cũng hãy hoan hỷ dùng trí tuệ của loài người tới từ các bác học về dược, bác học về y, bác sĩ cho ta thuốc để uống.

Nhưng chúng ta trì niệm mật chú Mu A Mu Sa tăng trưởng năng lượng thanh tịnh của Phật nó sẽ giúp cho hệ miễn nhiễm của ta tăng trưởng thêm bởi lòng ta luôn hoan hỷ chấp nhận, đón nhận với Tâm Hạnh Phúc, Hoan Hỷ để trả nghiệp, để chuyển nghiệp, để thay đổi nghiệp đó, nên năng lượng này giúp cho hệ miễn nhiễm tăng trưởng, thay vì chúng ta uống nhiều thuốc nó mới hết, nay chúng ta uống ít thuốc mà tác dụng, công dụng của nó mạnh hơn, tốt đẹp hơn.

Do đó, nếu trong thân của các bạn có độc tố bởi các bạn ăn vào, có độc tố bởi các bạn uống vào, có độc tố bởi môi trường các bạn sinh sống mà nó thẩm nhập qua cơ thể hoặc trong thân của các bạn có độc tố di căn từ tiền kiếp nay phát hiện ra ung thư này, ung thư kia thì các bạn phải tới nhà thương theo dõi và nhờ các bác sĩ cho thuốc trị liệu bằng các phương thức khoa học. Đó là trí tuệ của loài người do công tu mà có được trí tuệ, hiểu được thiên nhiên có những phương thức ngăn ngừa chặn đứng, cộng vào với sự tu tập Mu A Mu Sa để tiếp đón năng lượng siêu thế của Phật, tăng trưởng hệ miễn nhiễm của chúng ta và giúp cho tâm của chúng ta hoan hỷ đón nhận nó, phối hợp với Đông y hoặc Tây y, với Thiền định, với mật chú, với hơi thở Chánh Niệm thì chúng ta sẽ được an nhiên tự tại.

Đừng quá mê tín dị doan, thuốc không uống, nhà thương không đi, bác sĩ không tới rồi cứ ngồi Mu A Mu Sa để chuyển độc tố.

Chúng ta nhìn lại hai vị Hòa Thượng lớn nhất Việt Nam ngày nay, nhìn lại đi. Đó! Đây là thực tế, các Ngài hoan hỷ ngồi trên xe lăn, bệnh hoạn mà vẫn hoan hỷ là bởi các Ngài biết nghiệp đã tới nhưng các Ngài chuyển hóa nghiệp bằng tâm hoan hỷ. Hai vị Hòa Thượng lớn đó chắc chắn các bạn biết, các bạn có thể tìm hiểu và thấy! Hai vị Hòa Thượng lớn, đáng tôn kính của Việt Nam hiện nay đều ngồi trên xe lăn, đều mang thân bệnh nhưng tâm của các Ngài tỏa sáng trong sự thanh tịnh và hoan hỷ. Hai vị Hòa Thượng đó đều tu tập Thiền, rất hoan hỷ, rất hạnh phúc trong thân bệnh, hiện trong thân bệnh ngồi trên ghế của xe lăn.

Trả lời câu hỏi này, năng lượng Mu A Mu Sa tiếp cho chúng ta có trí tuệ để chúng ta ngăn ngừa độc tố qua miệng bằng cách cố gắng ăn những chất tinh sạch, trong sạch, ăn chay. Thứ hai, hít thở với môi trường thanh tịnh, tạo cho mình một môi trường tuyệt đối trong sạch, không tiếp xúc với những thứ độc dược chung quanh ta. Trí tuệ giúp cho chúng ta phân biệt được điều đó. Thứ ba, năng lượng Mu A Mu Sa là một nguồn năng lượng hỗ trợ để cho trí tuệ và thân tâm của chúng ta luôn luôn hoan hỷ, tăng trưởng hệ miễn nhiễm từ đó làm giảm các chất độc tố vốn đã đi vào trong thân xác của chúng ta, và ngăn ngừa những độc tố chưa vào.

Nếu các bạn đã có độc tố và các bạn đã bị bệnh thật là nặng do di căn từ của tiền kiếp hoặc do kiếp này bởi vì một nhân duyên Tứ Đại không điều hòa, các bạn nhớ phải nương nhờ vào trí tuệ của các bác sĩ, uống thuốc cho đúng, trị liệu cho đúng, đồng thời song hành với Pháp tu này để hỗ trợ như âm – dương, như tinh thần và vật lý của cơ thể, giữ lại thân tâm tu và dùng hai phương pháp để chữa trị.

Các bạn đừng mù quáng cứ dùng Mu A Mu Sa để trị bệnh trong khi căn bệnh đó đôi khi chỉ cần một viên thuốc là hết. Ví dụ: “Các bạn bị nhức đầu bởi gió, bởi không khí, bởi nắng, các bạn chỉ cần cạo gió hoặc uống một viên thuốc nhức đầu vào là hết, các bạn không dùng trí tuệ đó, các bạn ngồi đó tu Thiền một hồi không hết, các bạn nản chí nói phương pháp tu này không hết. đó gọi là mê tín dị đoan, mù quáng không có trí tuệ.”

Hy vọng cách giải thích này, các bạn nhìn rõ hơn mà thực tập cho đúng để chúng ta có trí tuệ. Áp dụng Trí Tuệ và Từ Bi, tu là để tăng trưởng Từ Bi, tu là khai mở Trí Tuệ để ứng dụng vào cuộc sống.

Câu 02. Ba con bị ung thư phổi, khi ngồi nhận năng lượng rất đau, có khi bị khó thở, như vậy thì nên xử lý như thế nào và con cũng xin thầy chỉ cách chuyển hóa nghiệp bệnh ung thư này ạ?

Không phải chúng ta tiếp nhận năng lượng mà đau mà bởi vì ung thư làm cho chúng ta đau, không phải năng lượng làm chúng ta đau. Năng lượng Từ Bi của Phật sẽ sưởi ấm tâm hồn, Thần thức của chúng ta để chúng ta hoan hỷ đương đầu với nghiệp thân phải trả bởi bệnh ung thư.

Do đó, nếu như ông cụ đau như vậy thì cho nằm xuống nhẹ nhàng, nằm xuống để bớt đau ở một tư thế nào mà thân ung thư đó không làm cho mình đau đớn, rồi nói ông cụ hít thở đều đều, nhận rõ, quán chiếu những nghiệp quả của mình trong tiền kiếp do nghiệp sát, quán chiếu, sám hối cộng hưởng với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng Từ Bi tẩy rửa những năng lượng bất thiện nghiệp của quá khứ, sẵn sàng đón nhận những căn bệnh ung thư này với tâm tuyệt đối hoan hỷ. Và cầu xin Chư Phật rải Tâm Từ xuống thân bệnh này để thân bệnh này biết rằng tất cả mọi chuyện đều Thành – Trụ – Hoại – Diệt, nó thành, nó trụ nay nó hoại, sắp sửa diệt rồi thì hoan hỷ đón nhận. Cũng như Đức Phật khi sắp chết rồi cũng sẵn sàng nằm đó để ra đi, không than, không thở, thì phương pháp giúp cho ông cụ ngày nay là gì? Là hiểu được do nghiệp quả, biết được đây là do ác nghiệp tiền kiếp đã tạo nên ung thư thì chúng ta hoan hỷ đón nhận, biết rằng thân này sẽ ra đi, nhưng gì sẽ mang theo? Đó là niềm hoan hỷ trong Thần thức, cho nên hãy Mu A Mu Sa đón nhận Từ Bi của Phật để tâm luôn hoan hỷ quán chiếu căn bệnh này và sám hối miên mật từng giờ, từng phút một để tạo thêm phước báu, tăng trưởng phước báu. Nếu thọ mạng còn thì phước chủ may Thầy, sẽ gặp được thuốc, gặp được bác sĩ, gặp được những năng lượng thanh tịnh giúp chúng ta thọ mạng dài lâu trong sự an lạc. Còn nếu như thọ mạng đã hết, căn bệnh này là dấu hiệu báo cho chúng ta thọ mạng đã hết thì tâm ta luôn luôn hoan hỷ, trưởng dưỡng phước báu trong sự tịch tĩnh, nương nhờ Hùng Lực đại Từ đại Bi, thì khi chúng ta ra đi, chúng ta tuân theo Luật Nhân Quả của Phật là Sanh – Lão – Bệnh – Tử để chúng ta tái sanh trong Tâm Hoan Hỷ, năng lượng thanh tịnh để trở về với cảnh giới an lạc hơn.

Cho nên, ông cụ cần phải nghe rõ điều này để thấu hiểu, để chấp nhận. Đừng mê tín là: “Mu A Mu Sa hết bệnh ung thư để giúp cho chúng ta trường thọ mãi” mà Mu A Mu Sa tuyệt đối sẽ hết bệnh ung thư ở trong tâm, hết bệnh chấp vào Thân tướng này là của tôi. Mu A Mu Sa sẽ giúp chúng ta hết bệnh ung thư ở trong tâm, hết sự sợ hãi, nhận rõ được sự chết và chấp nhận sự chết như là không chết bởi biết tái sanh trong cảnh thiện của Tâm Hoan Hỷ Mu A Mu Sa.

Câu 03. Trong lúc chúng con xếp bằng trì Thần chú chúng con mở hay nhắm mắt ạ?

Cả hai cái đều được tùy theo hoàn cảnh và cơ thể của mình. Nếu thấy mở mắt tốt, chúng ta mở mắt, nếu nhắm mắt tốt chúng ta nhắm mắt. Mở mắt hay nhắm mắt tùy theo cơ thể của chúng ta nó tập trung được hay không, cho nên hai phương thức đó không lệ thuộc phải, mà tùy.

Nên nếu bạn ngồi tu tập mở mắt mà thấy thanh tịnh, dễ dàng thì các bạn hãy mở mắt, còn nếu thấy nhắm mắt để dễ tập trung, các bạn hãy nhắm mắt. 

Buổi đồng tu của chúng ta hôm nay tới đây ngưng. Xin các bạn chắp tay lại.

Bảo Thành một lần nữa, trước là cảm ơn tất cả các bạn mới vào kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu, nghe qua những gì Bảo Thành gợi ý trên con đường Pháp hành, Thiền công Thất Bảo Huyền Môn, hy vọng các bạn đăng nhập vào để chúng ta gieo duyên, đồng tu với nhau.

Hồi hướng:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này lên các bậc nguyên thủ các quốc gia để các vị đó có trí tuệ và tình yêu lập ra các chính sách phù hợp giúp đỡ tất cả mọi người sống trong sự hòa bình.

Chúng con đặc biệt trong thời đại này, hồi hướng công đức này tới các nhà khoa học, bác học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, y tá, những người đang làm việc trong các nhà thương, cho họ có trí tuệ, có đủ tình yêu thương lớn đế giúp đỡ anh, chị, em chúng con đang lâm bệnh trong đợt ôn dịch này.

Nguyện xin Chư Phật mười phương chứng minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts