Search

Bài 1013: Khai Mở Huyệt Đạo Và Luân Xa – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Đề mục chúng ta quán chiếu hôm nay là để mọi người cùng phát Tâm Từ hòa nhập vào với năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật để năng lượng đó đổ tràn vào thân của ta, vào tâm của ta. Năng lượng này sẽ giúp khai mở mọi Huyệt Đạo, khai mở tất cả mọi Luân Xa trong cơ thể, đánh thức tất cả các nguồn năng lượng tự hữu, vốn có trong thân, tâm của ta, làm nó luân chuyển khắp châu thân giúp cho thân ta điều hòa kinh mạch, khí huyết và tạo những nguồn năng lượng kích hoạt sự sống, sự an vui, tinh thần, khả năng mà ta có thể làm việc để cống hiến cho cuộc đời. Vì ta tu tập và quán chiếu đề mục tăng trưởng năng lượng này giúp cho thân, tâm của ta tăng thêm sức khỏe mỗi một ngày.

Trong cuộc sống, từ xưa đến giờ, khi con người ý thức được sức khỏe là quan trọng thì ta bắt đầu tập trung vào sự vận động. Ngay cả các bác sĩ thời nay cũng thường xuyên khuyên các bệnh nhân đi bộ, chạy bộ, tập thể dục thể thao, tập Yoga, tập khí công, tập võ, tập vận động cơ thể và nhiều phương pháp thực tập. Chúng ta cũng từng thấy Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới Thiếu Lâm Tự khi thấy các đệ tử ở trong Thiếu Lâm Tự bị bệnh do ngồi thiền không đúng phương thức hít thở, không có sự dưỡng nuôi Thân này mà chỉ chú trọng đến Tâm. Do đó, Thân bị bệnh, Ngài truyền dạy môn Dịch Chân Kinh để làm cho Thân được khỏe mạnh, tăng trưởng sức mạnh bền vững để mượn Thân tu tập cho Tâm. Và rất nhiều người ngày hôm nay vẫn tập Dịch Chân Kinh, vẫn tập thể dục thể thao, có nhiều người sử dụng cả một tiếng, hai tiếng đồng hồ đi đá banh, đi đánh tennis, đi đánh bóng bàn, chạy bộ, tập thể dục, tập võ và có những bạn nữ còn sử dụng một tiếng, hai tiếng trong ngày, dành nhiều thời gian chú trọng vào thân cho khỏe qua các phương pháp tập luyện khí công, võ thuật và đặc biệt nó phù hợp tương đối với tập thể lớn như là Yoga hoặc là Aerobic, nhảy múa. Tất cả các môn học đó đều tốt vì đó là sự vận động của thân, tăng cường sự hoạt động, kích hoạt năng lượng của Thân để tăng thêm sức khỏe, tăng thêm cơ bắp, độ bền của cơ bắp, hơi thở và độ bền của thân này. Điều đó hoàn toàn tốt hết.

Tuy nhiên, Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn Thiền mà chúng ta thật sự lãnh nhận được năng lượng Từ Bi, thật sự truyền vào trong thân. Có những nhà khí công, người ta tập luyện 30 năm may ra mới cảm nhận được năng lượng, những người tập Yoga thì thực tế chỉ là vận động cho những cơ bắp, khớp xương, độ giãn của cơ thể, giữ được thăng bằng, máu huyết lưu thông nhưng chưa chắc đã vận động được năng lượng chuyển hóa. Có những người thực tập về Nhân điện, dùng năng lượng của con người với con người, của vũ trụ với con người mà không biết năng lượng đó từ đâu tới để làm cho khỏe, sau một thời gian họ lại lâm bệnh, họ gây ra những chướng ngại trong thân, tâm bởi năng lượng bất tịnh đó hoặc năng lượng họ mời gọi đi vào trong thân của họ, họ không biết ở đâu, họ gọi chung là Nhân điện, mở Luân Xa.

Chúng ta không cầu năng lượng tự thể của thân mình, của thân người khác truyền vào ta bởi ta biết năng lượng đó là năng lượng Hữu hạn của thân, nó tới rồi đi, sanh rồi diệt. Nó có tác dụng hiện thời cho thân khỏe nhưng chưa phải là Vô hạn, chưa phải là năng lượng cao quý nhất.

Năng lượng cao quý nhất là năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật. Do đó, khi chúng ta tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn với Mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta mỗi người có căn duyên rồi sẽ nhận được nguồn năng lượng đó ngay tức khắc. Nguồn năng lượng Từ Bi của Phật chuyển vào trong thân như một luồng từ trường làm rung động tất cả các huyệt mạch, làm rung động cơ bắp, làm rung động Thân, Tâm, Trí và Ý của ta. Thân và Ý rung động, những luồng từ trường đó tự động kích hoạt, giao thoa với nhau và sự kích hoạt, giao thoa đó sẽ làm cho cơ bắp, khớp xương, làm cho tất cả 360 huyệt mạch của ta liên kết, giao thoa với nhau, nó trao đổi những năng lượng tích trữ được luân lưu như một mạng điện chạy khắp châu thân, khắp cơ thể của ta để giúp cơ thể của ta càng ngày càng khỏe hơn. Khi luồng điện chạy như vậy, sẽ tăng trưởng khí huyết, tăng thưởng sự lưu thông máu huyết, làm cho các kinh mạch được mở, máu huyết được lưu thông không bị bế tắc, làm cho hơi thở và khí của ta hòa nhập với máu nhanh hơn.

Đặc biệt hơn nữa, nếu những ai bị bệnh mà đang uống thuốc thì luồng năng lượng Từ Bi này nó sẽ làm cho thuốc được kích hoạt và có ứng dụng mạnh mẽ hơn giúp cho ta mau lành bệnh. Còn như ta không uống thuốc mà vì cơ thể yếu đuối, năng lượng này giúp cho cơ thể của ta kích hoạt năng lượng ở bên trong phối hợp với năng lượng Từ Bi của Chư Phật tác động vào thân, tâm và luồng từ trường này làm rung động từng thớ thịt, từng cơ bắp, từng tế bào, từng mạch máu, từng Huyệt Đạo để làm chúng dung thông với nhau tạo thành một nguồn năng lượng luân lưu liên tục trong sự Thanh Tịnh Chánh Niệm của hơi thở nơi sự tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn.

Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa có được công năng tăng cường sức khỏe, giúp thân cường, tinh thần sảng khoái, an vui, giúp cho tướng hảo của ta càng ngày càng tăng trưởng đẹp hơn. Vì đây là nguồn năng lượng Từ Bi của Chư Phật thuần tịnh, thuần khiết như Cam Lồ Tịnh Thủy tẩy rửa mọi phiền ưu từ bệnh của Tâm, từ bệnh của Thân, từ cái khổ của Tâm, từ cái đau của Thân. Nó làm tăng cường sức mạnh, tăng trưởng sức mạnh, nó làm cho tướng hảo càng ngày càng xinh đẹp bởi vì hơi thở Chánh Niệm, bởi năng lượng vi diệu, siêu thế Từ Bi của Chư Phật đổ tràn vào trong lòng, trong Thân và trong Tâm của ta để thanh lọc những năng lượng bất tịnh.

Khi những năng lượng bất tịnh được tẩy rửa, được thanh lọc và thân, tâm của ta thuần tịnh năng lượng Từ Bi của Phật thì thân của ta sẽ thay đổi tướng. Thứ nhất là đẹp, phát ra những năng lượng thanh tịnh xung quanh cuộc đời, làm cho ta bớt bệnh, hết bệnh, làm cho ta vui khỏe, an vui trong cuộc sống, làm cho tinh thần thăng hoa, làm cho ta an vui không còn sợ hãi.

Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn rất quan trọng bởi ta không tìm cầu những năng lượng của con người qua Nhân điện, không tìm cầu năng lượng của vũ trụ sanh − diệt, ta cũng không tìm cầu những năng lượng bất thiện khởi lên từ những Tà Niệm. Ta cũng không tìm cầu từ những sự vận động cơ thể, vẫn biết rằng những phương pháp đó đều mang lại sức khỏe nhưng trong cuộc sống của ta 24 tiếng đồng hồ, khi ta dành và đầu tư quá thời gian vào tập thể dục mà mức đạt được cũng tương ưng với sự ngồi thiền, hít thở, giữ Chánh Niệm, tin sâu vào Tam Bảo, Nhân Quả, giữ Năm Giới và hành Pháp Thiện tiếp nhận được năng lượng làm rung động thân, tâm, tiếp được năng lượng vi diệu Từ Bi chuyển vào trong thân của ta, khai mở các Huyệt Đạo, làm rung động, chấn động từng tế bào, máu huyết lưu thông, nuôi dưỡng toàn cơ thể thì công dụng đó còn hơn công dụng tập những môn thể dục, thể thao khác.

Thay vì một tiếng ta dùng để chạy bộ, tập Yoga, tập hít thở, tập võ, đánh tennis,… đó chỉ giúp ta tăng trưởng sức khỏe của thân nhưng nếu ta mang vào thực tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn một tiếng đồng hồ thay vì những thứ kia thì ta tiếp xúc được với năng lượng vi tế siêu thế, năng lượng mà có thể thoát tục, xuất thế gian, tràn vào trong thân và hiệu ứng của nó là Khai Mở Huyệt Đạo, tăng trưởng sức khỏe, tăng cường tuổi trẻ, tăng cường sức mà ta có thể bật dậy sau khi gục ngã để sống và tồn tại trong sự an vui. Vì vậy, công hiệu của nó còn tốt hơn hàng trăm, hàng ngàn lần. Mình mang con số đó ra để so sánh nhưng thực tế nó vượt trội lên trên tất cả mà không thể so sánh được.

Một tiếng, 15 phút hay 05 phút ta thực tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn tiếp thu năng lượng thì năng lượng, luồng từ trường, luồng khí từ năng lượng vi diệu Từ Bi của Phật đó luôn đổ tràn vào trong thân, tâm và nó sẽ tồn tại trong thân xác của ta 24 tiếng đồng hồ.

Nếu như ta thực tập miên mật, thường xuyên không gián đoạn thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi hơi thở trong Chánh Niệm của cuộc đời, thân và tâm ta sẽ tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật và nó sẽ nuôi dưỡng, kích hoạt giúp cho ta từ từ hết bệnh, hết đau, hết khổ, tất cả những chứng bệnh đau nhức từ xương khớp, tất cả những chứng bệnh bị ức chế do khí huyết không lưu thông đủ, tất cả những chứng bệnh nan y cộng vào với những chứng bệnh bình thường, thường xảy ra trong cuộc đời bởi tích trữ năng lượng này dần dần chuyển hóa giúp cho ta khỏe dần và hết bệnh. Dĩ nhiên, ta vẫn phối hợp song song với Đông y, Tây y với Y học để trợ giúp cho ta.

Khi ta thực tập miên mật, người không có bệnh sẽ không bao giờ bệnh, người đang yếu sẽ khỏe, người đang già nua cằn cỗi theo năm tháng bởi vì tất cả những sự việc xảy ra hoặc do thân mình từ từ theo tuổi già mà bệnh hoạn. Nó sẽ tăng trưởng sức mạnh làm cho ta trẻ trung, phấn khởi, phấn chấn trong cuộc đời. Và nếu ta có bệnh nan y, ngoài vấn đề Tây y, Đông y còn vấn đề Thiền đạo như vậy nó cũng trợ lực để Đông y và Tây y giúp chữa cho thân này, tăng hiệu lực mạnh hơn và giúp cho mau lành bệnh, ngoại trừ thọ mạng của ta đã tới và phải đi thì nhất định ta phải đi theo và trở về với Tứ Đại. Nếu như thọ mạng của ta vẫn còn thì những căn bệnh nan y kia khi nó tới, ta tu tập như vậy nó sẽ trợ lực cho ta thoát khỏi và trở thành con người dũng mãnh, khỏe mạnh và tươi trẻ hơn mỗi một ngày.

Đề mục hôm nay không phải là để trị bệnh, chữa bệnh, không phải để tăng trưởng sức khỏe không bởi nó là sự tất yếu, năng lượng Từ Bi của Chư Phật như tình yêu của ông, bà, cha mẹ. Tình yêu của cha mẹ, ông, bà có năng lượng xoa dịu tất cả những nỗi đau, niềm đau, những đau khổ của mỗi một người con và nó làm cho những người con, cháu đó khỏe mạnh, sống có niềm hưng phấn trong cuộc đời thì năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật còn có công dụng lớn hơn. Nó giúp cho thân ta thực sự sẽ khỏe ra mỗi ngày, giúp cho Huyệt Đạo được khai mở, năng lượng được luân lưu, máu huyết được chuyển thông đến từng tế bào và mang sự sống đến cho tất cả những tế bào đó. Nó kích hoạt thần kinh, tinh thần của ta hòa hợp, hiệp nhất, tương thông trong sự bình an.

Nhiều người khi học Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn đã tự trị bệnh được, nâng cao tầm sức khỏe của họ và nói một danh từ bình thường trong đời thường có nghĩa là họ: “Cải lão hoàn đồng”. Họ được trẻ trung hóa tinh thần và thể chất, con người họ lúc nào cũng tươi vui, tướng hảo lúc nào cũng sáng, nụ cười lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười và ngôn ngữ của họ luôn luôn là những ngôn ngữ Từ ái, mang lại sự an vui, gắn kết giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. Họ làm đẹp bản thân từ trong gia đình, trong cuộc sống của họ, họ thay đổi xã hội bên ngoài bởi vì sự tương quan giữa luồng năng lượng Từ Bi của Phật khế hợp với đời sống tịnh tu, Chánh Niệm với hơi thở, tin sâu vào Phật − Pháp − Tăng, vào Nhân Quả, giữ Giới, hành Thiện. Những điều kiện đó tương đồng với nhau, hiệp nhất, tương thông với nhau, họ lĩnh hội được thật nhiều năng lượng Từ Bi siêu thế của Phật và làm cho sức khỏe tăng trưởng mỗi ngày.

Nhiều người bệnh hoạn, những căn bệnh nan y không chữa được, hoặc bệnh hoạn quá lâu ngày, mệt mỏi khi họ tập cái này họ tiếp nhận được năng lượng. Họ có thể thực tập trực tiếp như ngày hôm nay với ta hoặc khi họ thực tập theo những cuốn video phát lại trên YouTube của ta, họ cũng nghe, cũng bắt đầu thực tập ba thời 21 biến thì công năng tu tập trong hơi thở Chánh Niệm đó sẽ giúp cho thân xác của họ tiếp nhận được năng lượng siêu thế của Chư Phật, đẩy lùi bệnh tật, tăng trưởng sức khỏe, khai thông trí tuệ và làm cho đời sống an vui.

Khi chúng ta tiếp nhận được năng lượng luân lưu vào trong thân, thân của ta sẽ chuyển động kích hoạt năng lượng vốn có từ các Huyệt Đạo, nó rung động từng phần của cơ thể tùy theo nhân duyên. Thay vì ta phải chủ động di chuyển để tập thể dục, chủ động để di chuyển các động tác phù hợp để giúp đỡ cho các khớp xương, các cơ bắp, các phần cơ thể khác biệt trên thân xác của ta hoạt động, để nó khỏe, nó mạnh, để dưỡng được thân cho khỏi bệnh thì năng lượng này là luồng từ trường Từ Bi của Phật cũng có diệu dụng như vậy nhưng nó cao hơn vì nó vừa có tác dụng cho thân được khỏe mà ta còn lãnh hội được để thanh lọc Tâm Bất Tịnh của ta, có lợi lạc cả cho thân và tâm.

Nếu như ta tập thể dục, khí công, võ thuật, chạy bộ, đá banh, tập Yoga, Nhân điện, tất cả các môn thể thao, nó chỉ giúp cho thân của ta khỏe để tinh thần vì thân khỏe đó mà vui, vui với cuộc đời chứ nó không thể thanh lọc được những năng lượng bất tịnh do Tà Kiến khởi lên nhiều đời nhiều kiếp của ta.

Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn này, năng lượng của Phật sẽ tới, luồng từ trường Từ Bi của Phật sẽ giao lưu với thân xác của ta. Có công hiệu là làm cho thân được khỏe bởi kích hoạt và khai mở tất cả 07 Luân Xa, 360 Huyệt Đạo, làm chấn động toàn thân và giúp thanh lọc tâm của ta khỏi những năng lượng bất tịnh do Tà Kiến nhiều đời ta đã tích lũy bởi Ác nghiệp mà ta tạo ra hoặc do sự cộng hưởng với những chúng sanh khác.

Thế nên, sự lợi lạc về cả hai mặt: Thân và Tâm gói trọn trong sự tu người ta gọi là tu sửa Thân − Tâm. Ta sửa thân cho khỏe, sửa tâm cho tịnh đồng với một Pháp tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn tiếp thu năng lượng từ trường thanh tịnh Từ Bi của mười phương Chư Phật. Có mà như không, không mà như có, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Ta tiếp vào nguồn năng lượng như vậy, ta trở về đắm cái tâm của ta trong nguồn năng lượng từ trường đó. Thân sẽ khỏe, sẽ được sạch sẽ mọi bệnh hoạn, tâm sẽ thanh tịnh và được thanh tẩy tất cả những năng lượng bất tịnh từ vô lượng kiếp qua ta tạo ra bởi Tà Niệm, bởi những dòng nghiệp thức mà ta đã tạo tác.

Có nhiều người khi tới với Bảo Thành, thân của họ bị bệnh thì khi Bảo Thành hướng dẫn cho họ hít thở niệm Mật chú Mu A Mu Sa chỉ vài lần thân đó liền hết bệnh. Có những người đau khổ triền miên do dòng nghiệp chướng trổ quả mang tới sự phiền não trên mọi phương diện của cuộc sống, từ khía cạnh của con bất hiếu không nghe, vợ chồng không hòa hợp, cha mẹ không thể đồng hành trong cuộc sống, ra làm việc thì những người trong công sở hoặc những người mà ta giao tiếp với nhau hằng ngày khó có thể gần gũi, gắn bó trong sự chân thật. Khi họ tu Pháp môn mà Bảo Thành giới thiệu, họ thực tập và đã thấy nhiều sự đổi thay, đổi thay tới mức mà đi tới đâu họ cũng được yêu thương như câu: “Hữu xạ tự nhiên hương.”

Xạ hương của Pháp giới mười phương Chư Phật qua năng lượng siêu thế Từ Bi tràn đầy trong cuộc sống của họ, tăng trưởng năng lượng hạnh phúc, an vui, khỏe mạnh mà từ đó họ ra đi những tạo tác của họ luôn gắn kết với năng lượng Từ Bi, những ngôn ngữ họ sử dụng luôn lan tỏa hương yêu thương, những tư tưởng họ khởi lên nó bao trùm tất cả thế giới xung quanh họ bằng tình thương chân thật. Từ đó, cảm hóa thân của họ an vui hơn, tâm của họ thanh tịnh hơn, những con người đang sống trong môi trường của họ cũng ảnh hưởng với sự an vui của họ mà sống bình an, hạnh phúc hơn.

Và chắc chắn các con đã chứng kiến Thầy Bảo Tịnh Đức là đệ tử cư sĩ tại gia của Thầy đã mang công dụng của Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa bao nhiêu năm nay miệt mài, liên tục để trị bệnh, để giúp đời, giúp đỡ cho biết bao nhiêu người khỏi thân bệnh, tâm bệnh và tăng trưởng sức khỏe, tăng trưởng niềm vui giúp họ tìm về nguồn sống an lạc của tự thân.

Hôm nay, ta có sự đồng tu cộng hưởng năng lượng vi diệu siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật để tích lũy vào thân, tâm của ta và mời gọi những người khác hãy mạnh dạn tiến tới, thử thực tập Pháp môn này để đón nhận được năng lượng đó mang vào đời sống để giúp tăng trưởng sức khỏe cho thân này, để cường tráng, để trị tất cả những bệnh đang tồn tại trong thân của họ, để giúp cho họ thu được năng lượng siêu thế, Từ Bi của Phật để thanh tịnh tâm của họ, để giúp tâm của họ không còn những khối phiền não từ những năng lượng bất tịnh do Tà Kiến, Tà Niệm do chính họ đã khởi lên từ vô lượng kiếp qua.

Pháp môn này chuyển năng lượng trong thân bởi vì nó khai mở 360 Huyệt Đạo, 07 Luân Xa. Nhân điện tức là điện của con người sao có thể bằng với năng lượng của Chư Phật. Năng lượng của cơ bắp do vận động thể dục thể thao như đá bóng, tennis, bóng bàn, Yoga, võ thuật, khí công, chạy bộ, nhảy cao, bơi lội,…các năng lượng đó tốt, ta tập được là tốt. Tuy nhiên, nếu ta đầu tư quá nhiều thời gian vào đó để tốt cho thân xác mà ta không đầu tư thời gian vào một phương pháp Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn có lợi lạc còn hơn những môn thể thao kia, để giúp cho ta cường tráng, khỏe mạnh, trẻ trung hóa cả thân xác và tinh thần, khai mở mọi Huyệt Đạo, khai mở Luân Xa, có luồng từ trường vi diệu siêu thế Từ Bi của Phật, giúp cho ta khỏi hẳn những căn bệnh truyền kiếp do nghiệp, giúp cho tâm của ta thanh tịnh.

Tại sao ta không dành nhiều thời gian hơn để tu tập mà ta quá hẹp hòi với bản thân của mình khi nhìn thấy sự lợi lạc đó. Phải chăng, ta chỉ chạy và đeo đuổi theo số đông, niềm vui của con người mà quên trở về để tự chủ, tu tập để có lợi cho ta và mang sự lợi lạc của ta ảnh hưởng đến môi trường sống. Có phải ta quá ích kỷ với chính mình hay ta quá keo kiệt thời gian tu tập để gắn kết với Chư Phật, với năng lượng của mười phương Chư Phật, để tăng thêm niềm tin nơi Tam Bảo: Phật − Pháp − Tăng, tăng thêm sự hiểu biết về Nhân Quả, để có dũng mãnh giữ được Năm Giới và có Tâm Bi để hành việc Thiện, cứu đời và thực tập Pháp môn này hay không?

Chúng ta có thể cho đi tất cả vì niềm vui của thân mà không sẵn sàng cho một tiếng đồng hồ cho chính ta để trở về với cội nguồn thanh tịnh cùng với luồng từ trường siêu thế từ Bi của mười phương Chư Phật để trị bệnh của thân, để làm cho thân cường tráng, để làm cho tâm của ta thanh tịnh, làm cho ta được trẻ ra trong sự Thanh Tịnh của luồng từ trường vi diệu, siêu thế Từ Bi của Phật. Nếu ta không làm điều đó, ta sẽ có lỗi với chính mình, ta đã có lỗi với chính ta.

Và nên nhớ, mỗi một con người sống trên hành tinh này nếu giữ cho thân, tâm của ta luôn xanh với niềm hạnh phúc của Như Lai, năng lượng siêu thế của Chư Phật thì hành tinh này sẽ trở thành hành tinh xanh. Bởi vì nó có xanh hay không là do Tâm của mỗi một con người hướng Thượng vượt trội lên tất cả những năng lượng và tạo tác bất tịnh, chính vì năng lượng vi diệu, luồng từ trường siêu thế của Phật giúp cho thân, tâm của ta được xanh tươi, cường tráng, thanh tịnh, tươi vui thì chính trong sự sống nhỏ bé của mỗi người sẽ góp phần thật to lớn làm cho hành tinh, vũ trụ này được tươi xanh mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống của ta. Xin mọi người hãy góp một bàn tay làm cho thế giới này thêm xanh trong năng lượng Từ Bi của Phật. Xin mọi người hãy cho phép mình một cơ hội để thực tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa như tưới tẩm và nuôi dưỡng thân xác, tinh thần này được thêm xanh tươi, khỏe mạnh, trẻ trung hơn, để cho Trái Đất này, vũ trụ này được trẻ hóa, có năng lượng mới, tái sanh mới để luân lưu những nguồn năng lượng vi diệu, từ trường yêu thương của Phật để chuyển hóa tất cả mọi năng lượng bất thiện, những năng lượng ôn dịch đang làm hoảng hốt, sợ hãi cả thế giới ngày hôm nay. Sao không nở một nụ cười tiếp nhận nguồn năng lượng Từ Bi nơi Chư Phật, sao không mở vòng tay thực tập mỗi ngày để tiếp đón năng lượng Từ Bi của Phật tràn vào cuộc sống để cho thân khỏe, tâm an, để cho thế giới được hòa bình và bình an.

Thầy muốn nhắc nhở không có một nguồn năng lượng, một nguồn từ trường nào có thể so sánh được với năng lượng từ trường Từ Bi của mười phương Chư Phật. Đây là nguồn năng lượng Vô Thượng chữa được bệnh, tăng trưởng sức khỏe của thân, thanh tịnh tâm của ta, rất cao quý. Đừng đi tìm những nguồn năng lượng có giới hạn, đừng tiếp cận với nguồn năng lượng tàng chứa những sự Bất Tịnh mà hãy trở về với tự thân của Phật Tánh với Tâm Chí Thành và Chân Thành đảnh lễ Như Lai, ba ngôi Tam Bảo, tin sâu Nhân Quả, giữ Năm Giới cấm, hành được Pháp Thiện, thực tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa để chúng ta trở về gắn kết với năng lượng vi diệu, bất sanh − diệt, bất cấu − tịnh, bất tăng − giảm, gắn kết với luồng từ trường vi diệu Từ Bi ấy để cho thân được khỏe hết bệnh, tâm được thanh tịnh.

Hãy góp phần sống lành mạnh và thử thực tập. Bất kể những ai mới coi qua đoạn video này, các bạn cũng có thể ngồi xuống coi lại từ đầu, các bạn cũng có thể thực tập từ đầu cho tới cuối, nghe theo sự dẫn ý, các bạn đều tiếp nhận được nguồn năng lượng vi diệu Từ Bi giúp cho thân của các bạn được khỏe. Mặc dù chỉ coi lại video nhưng nó cũng lợi lạc vô cùng bởi Pháp môn phương tiện này vượt thoát khỏi không gian và thời gian. Pháp của Phật vi diệu không lệ thuộc vào một phương tiện nào hết bởi từ Pháp Phật mà hiển lộ nhiều phương tiện, diệu dụng để giúp mỗi chúng ta dù là ở phương Đông hay phương Tây, ở cõi sáng hay cõi tối, ở bờ đại dương này hay ở bờ đại dương kia, có cùng thời gian, không gian hay không cùng không gian và thời gian, chúng ta khi có duyên gặp nhau trực tiếp, mặt đối mặt hoặc gián tiếp qua video này, ta đều có sự lợi lạc. Ta biết buông bỏ cống cao ngã mạn, biết khiêm tốn ngồi xuống để tham cứu, cho mình một lần thực tập, chúng ta sẽ đón nhận, sẽ được khai mở 360 Huyệt Đạo, sẽ được khai mở năng lượng từ 07 Luân Xa tác động vào thân và làm cho thân của các bạn khỏe ra, tươi trẻ ra và tâm của các bạn sẽ thanh tịnh mỗi ngày.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Hôm nay, đồng tu với Thầy, người con lắc nhiều. Thời đầu tiên, con thấy đầu và người con nhẹ, sang thời thứ hai thì đầu con căng ra, cổ và vai con bị cứng, qua thời thứ ba thì nhẹ hơn một chút mà giờ con căng cái đầu, vai, cổ, như vậy là bị làm sao thưa Thầy?

2. Mỗi người có một cái bệnh gọi là bệnh nghề nghiệp, ví dụ như con đánh máy nhiều nên tay con nhức mỏi, đôi lúc bị sưng lên. Như vậy, mình có cách thực tập nào luyện riêng cho những phần cơ thể có nguy cơ bị bệnh nhiều nhất không Thầy?

3. Hôm nay, tay chân của con căng phồng lên, có phải năng lượng vào người làm cho tay chân phồng lên phải không Thầy?

4. Đôi lúc con thiền cùng với Thầy, con có hiện tượng buồn ngủ thì hai mắt con nhắm chặt lại nhưng trong đầu vẫn vang vảng nghe tiếng của Thầy, như vậy những năng lượng đó truyền vào trong con để con cảm nhận được đúng không ạ?

5. Những hôm trước khi tu tập, con ngủ rất sâu nhưng hôm qua sau khi tu tập, con đi ngủ thì thấy những hình mộng mị tiêu cực, khi tỉnh dậy con không thể nhớ được gì để quán chiếu và hồi hướng, chỉ có thể nhớ là giấc mộng đó không hay lắm, con nghĩ nó giống như là nước mình rải vô thì nó bóc những lớp bụi, những tàn dư của những rác rưởi trong Tâm thức mình nó trở về phải không Thầy?

2. Giải đáp

Câu 01. Hôm nay, đồng tu với Thầy, người con lắc nhiều. Thời đầu tiên, con thấy đầu và người con nhẹ, sang thời thứ hai thì đầu con căng ra, cổ và vai con bị cứng, qua thời thứ ba thì nhẹ hơn một chút mà giờ con căng cái đầu, vai, cổ, như vậy là bị làm sao thưa Thầy?

Thầy nhắc lại, khi chúng ta tu như vầy thì ta sẽ nhận được thật nhiều năng lượng của Phật. Khi nó vừa đủ, nó giúp cho thân khỏe, khi nó nhiều quá mà thân, tâm của ta chưa có cơ hội để điều hòa, tiếp nhận, cân bằng thì ngay lúc nó tràn vào quá nhiều mà nó căng quá thì ta hãy nghĩ tới ông bà, cha mẹ, nghĩ tới những người bạn thân, nghĩ tới con cái, nghĩ đến chồng, vợ, nghĩ đến cộng đồng xã hội và ta hồi hướng năng lượng này đến cho họ thì năng lượng Từ Bi, luồng từ trường siêu thế của Phật tràn vào thân, tâm của ta nó mạnh như vậy, nó được gắn kết được với người khác, nó tràn vào những con người ta đang nghĩ tới, liên tưởng tới, ta hồi hướng năng lượng đó cho họ, thì ta san sẻ năng lượng đó với họ, đó gọi là bố thí Pháp. Bố thí Pháp tức là cúng dường Pháp, trao tặng năng lượng vi diệu của Phật tới những người đó. Cho nên, ngay bây giờ, con còn căng nhưng Thầy cùng với con, chúng ta hãy hồi hướng năng lượng của Phật đang tràn vào thân của con tới với chồng, các con, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, mọi loài chúng sanh để con được nhẹ nhàng và lần sau khi bị như vậy con cũng hồi hướng tới cho mọi người.

Khi ta có dư thì chúng ta phải san sẻ và nhất là ta phải luôn luôn hồi hướng để năng lượng tới vừa đủ để thân được khỏe, tâm được an và những người ta hồi hướng tới cũng lãnh nhận được như ta mặc dù họ chưa thực tập Pháp môn này hoặc họ chưa có nhân duyên nhìn qua nhưng bởi Tâm Thiện san sẻ của ta mà họ được nương nhờ.

Câu 02. Mỗi người có một cái bệnh gọi là bệnh nghề nghiệp, ví dụ như con đánh máy nhiều nên tay con nhức mỏi, đôi lúc bị sưng lên. Như vậy, mình có cách thực tập nào luyện riêng cho những phần cơ thể có nguy cơ bị bệnh nhiều nhất không Thầy?

Có con à! Khi con tụng Mật chú Mu A Mu Sa, tiếp được năng lượng, luồng từ trường Từ Bi của Phật rồi thì con phát nguyện và hướng tới những phần cơ thể con đang đau đớn thì tức khắc nguồn năng lượng đó sẽ vận dụng ra lòng bàn tay của con và nó sẽ xoa bóp, nắn bóp, nó sẽ tự động chạy và day vào những Huyệt Đạo đó và giúp con được khỏe mạnh ngay lập tức.

Cũng như Thầy, khi Thầy mệt mỏi, Thầy nghĩ đến phần mệt mỏi đó thì tự nhiên năng lượng sẽ chuyển vào hai lòng bàn tay, hai lòng bàn tay của Thầy phát ra một hơi ấm và hơi ấm đó tự động sẽ dẫn tay Thầy tới phần đau đó. Nó sẽ bóp, nó sẽ day những cái Huyệt, tự động làm những tạo tác làm cho con được khỏe. Nếu vì nghề nghiệp, con ngồi tại chỗ, vận động những khớp xương tay nhiều hoặc là trên vai nhiều, con bị căng, bị đau thì sau đó hoặc trong khi con làm việc, con nghĩ đến Pháp tu này, con chú tâm dẫn năng lượng thì năng lượng sẽ tới ngay chỗ đó trong vòng 30 giây hoặc 01 phút để con thư giãn, để con tiếp tục làm tiếp.

Câu 03. Hôm nay, tay chân của con căng phồng lên, có phải năng lượng vào người làm cho tay chân phồng lên phải không Thầy?

Khi con như vậy thì không sao hết, năng lượng vào nó như vậy, không có vấn đề. Quan trọng là con hít thở, tiếp tục theo dõi hơi thở từ nơi mũi đi xuống Đan Điền rồi phình bụng ra, hóp bụng thở ra bằng miệng, con hít như vậy tức là con điều phối hay nói cho nó nghệ thuật hơn là con giống như nhạc trưởng, con đánh nhịp để năng lượng đó lan tỏa ra các phần chi thể khác của con, các phần tế bào khác của con được lưu thông. Khi nó vào quá nhiều, nó bị tắc nghẽn. Con có biết tắc nghẽn giao thông không? Ở Việt Nam tắc nghẽn giao thông do xe cộ nhiều mà đường thì nhỏ thì khi con mới tập luyện như vầy, năng lượng nhiều quá, nó chưa chảy được vào trong kinh mạch của con, nó bị tắc nghẽn cho nên tay chân căng phình ra thì ngay lúc đó con phải như một nhạc trưởng, nhẹ nhàng điều phối bằng cách hít vào thở ra, cũng như người cảnh sát thổi còi cho xe ngừng, thoát khỏi ngã tư rồi mới cho lưu thông tiếp. Khi con hít vào, phình bụng thở ra hóp bụng như vậy 07 hơi thì tự nhiên sự chuyển động của năng lượng, từ trường đó có cơ hội luân lưu, giúp cho thân của con sẽ giảm bớt và hết căng.

Một phần là ta nhớ đến người khác, hồi hướng năng lượng đến cho họ, một phần là ta giữ hơi thở trong Chánh Niệm luân lưu và trì Mật chú này để điều phối năng lượng cho phù hợp. Hãy trở thành một người nhạc trưởng đánh nhịp cho đúng khi hơi thở nó tới, trở thành một người cảnh sát biết thổi còi để chặn đứng bế tắc giao thông để tiếp tục luân lưu cho tốt.

Câu 04. Đôi lúc con thiền cùng với Thầy, con có hiện tượng buồn ngủ thì hai mắt con nhắm chặt lại nhưng trong đầu vẫn vang vảng nghe tiếng của Thầy, như vậy những năng lượng đó truyền vào trong con để con cảm nhận được đúng không ạ?

Đúng rồi, năng lượng đã truyền vào trong thân của con nhưng mắt của con có thể mệt mỏi, cái tốt là con chỉ buồn ngủ thôi chứ không có buồn đời. Vì năng lượng truyền vào, đôi khi, nó sẽ giữ hai con mắt mình khép lại và mình cảm giác như mình buồn ngủ nhưng thực tế trong Tâm của con rất là tỉnh táo, rõ biết tất cả, nghe được tất cả. Những năng lượng khi chạy qua các Huyệt Đạo nơi mắt mình, làm cho hai mắt khép chặt lại bởi nó muốn con tập trung để nhìn vào bên trong. Con có thấy không, ngay lúc đó, con rất tỉnh táo ở bên trong, con thấy Tâm của con sáng như ban ngày, năng lượng và âm thanh của Thầy khi tụng Mật chú này vang vọng trong Tâm thức của con. Khi con cảm giác được như vậy thì luồng từ trường, âm ba của Mật chú này sẽ vang vọng suốt 24 tiếng đồng hồ trong Tâm thức của con. Nó sẽ đi vào trong Tiềm thức của con, sống mãi, vang mãi để làm rung động Tâm thức của con, làm sạch Tâm của con.

Thế nên, con cố gắng, nếu như ngoài sự tu tập này mà trong những giây phút bình thường các con vẫn còn nghe được âm thanh của Mật chú này vang vọng trong Tâm thức có nghĩa là A Lại Da Thức của con, Tâm thức của con đã thu vào được âm thanh này, nay nó tiếp tục phát ra, phát ra sóng vi ba, sóng từ trường đó, con chỉ việc tiếp tục mà thôi. Cũng như hình ảnh mình thu, mình tiếp tục phát thì trong đầu mình có một công năng là thâu vào âm thanh khi chúng ta đồng tu, cộng hưởng thì âm thanh của Mật chú này vẫn vang vọng trong Tiềm thức, trong Tâm thức của ta để tiếp tục có công năng làm cho luồng từ trường tăng trưởng hơn mỗi ngày. Những lúc như vậy, con cứ tịnh tâm đón nhận bởi vì chính con và Thầy và mọi người đã có sự gắn kết thật là sâu và bền vững trong Tâm rồi.

Câu 05. Những hôm trước khi tu tập, con ngủ rất sâu nhưng hôm qua sau khi tu tập, con đi ngủ thì thấy những hình ảnh mộng mị tiêu cực, khi tỉnh dậy con không thể nhớ được gì để quán chiếu và hồi hướng, chỉ có thể nhớ là giấc mộng đó không hay lắm, con nghĩ nó giống như là nước mình rải vô thì nó bóc những lớp bụi, những tàn dư của những rác rưởi trong Tâm thức mình nó trở về phải không Thầy?

Đúng rồi. Tất cả những gì con thấy dù mà mộng, là mơ hay thực tế trong cuộc đời đều là nghiệp của con tích lũy trong A Lại Da Thức, tức là cái máy thâu. Nay luồng năng lượng này nó bắt những hiện tượng đó phải lộ ra để cho con nhìn rõ. Tâm thái của con khi nhìn thấy là phải hít vào, thở ra, an trú trong Niệm Từ Bi, Mu A Mu Sa để con hoan hỷ đón nhận khi nhìn thấy nó một cách trực diện để con tẩy rửa nó bằng năng lượng này. Nó là của con dù chỉ là mộng. Con không cần cố tìm để nhớ nó nhưng nếu nó tới con biết nó tới, nó đi con biết nó đi, chỉ cần an trú trong từng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Lần sau con cứ như vậy, không cần tìm về để nhớ nữa. Ngay lúc đó, con nghĩ đêm qua có một giấc mộng gọi là không ưng ý hoặc có những ý tưởng không thích thì con an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ giúp cho con tốt đẹp hơn.

Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân, tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh để chúng con được khai mở những năng lượng từ các Huyệt Đạo luân lưu khắp châu thân, giúp cho thân khỏe và tinh thần của chúng con được thanh tịnh trong Pháp Lạc của Như Lai. 

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện hồi hướng năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tâm được an, thân bớt bệnh và được sống an vui hơn.                       

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn