Search

Bài 1011: Hóa Giải Lời Nguyền – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Hôm nay, Thầy nói về chủ đề làm sao để dùng nguyện lực gắn kết với với năng lượng Từ Bi của Chư Phật, năng lượng siêu thế của các Đức Phật trong mười phương để chuyển hóa lực bất thiện của Lời Nguyền Rủa trong thế gian.

Khi chúng ta phát nguyện, ta tạo ra nguyện lực, nếu ta tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, tin sâu vào Nhân Quả và nếu ta giữ được Năm Giới. Thầy nhắc lại:

– Giới thứ nhất là không sát sanh,

– Giới thứ hai là không trộm cắp,

– Giới thứ ba là không tà dâm,

– Giới thứ tư là không nói dối,

– Giới thứ năm là không sử dụng các chất say.

Khi chúng ta giữ được Năm Giới này và hành Pháp Thiện tạo được nhân duyên với Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn và khi trì Mật chú Mu A Mu Sa, nghĩa là chúng ta phát nguyện, khi ta phát nguyện gọi là nguyện lực tạo thành lực gắn kết với năng lượng Từ Bi, năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật.

Trong cõi người này, những chuyện bất như ý hoặc khi chúng ta giận hờn, tánh sân trỗi dậy, chúng ta hay nguyền rủa người khác. Sự nguyền rủa tạo thành một lực bất thiện do ý của chúng ta khởi lên. Đôi khi còn cộng tác với ngôn ngữ trù, nguyền với người khác.

Lời Nguyền Rủa có thể từ vô lượng kiếp khi chúng ta tương tác với những chúng sanh khác, vô tình hay cố tình do dòng nghiệp tương ưng tạo cho Tâm Sân trỗi dậy quá mạnh mà họ không làm được gì ta trong lúc đó rồi họ nguyền rủa ta trong tâm trí của họ, họ nguyền rủa ta qua miệng lưỡi của họ, thậm chí có những người còn nguyền rủa ta qua những tạo tác hình nhân để xâm hại đến thân, tâm của chúng ta. Cốt lõi là làm cho thân chúng ta bị bệnh, tâm phiền não và sinh ra muôn chuyện khó chịu, không phù hợp gây xáo trộn trong cuộc sống, chỉ vì hai chữ: “hận” và “thù”.

Hôm nay, chúng ta khi chúng ta tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn trì Mật chú Mu A Mu Sa là phát một lời nguyện lớn để xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế của những Bậc Giác Ngộ tới với chúng ta. Thầy muốn nhấn mạnh rằng: “Năng lượng siêu thế của những Bậc Giác Ngộ, tức Phật, là cực lớn, lớn đến mức không có lực nào của phàm phu có thể so sánh được là bởi vì hai chữ Từ Bi. Còn chúng sanh cũng tạo nên lực trong nguyền rủa thì lực của nguyền rủa đó chỉ là lực nhỏ bé, hạn hẹp, lòng sân hận của con người mà thôi. Do đó, khi các con tu tập các con nhớ được hai vế: lực của nguyền rủa là lực của Tâm Sân Hận do con người và chúng sanh tạo tác ra, lực này có giới hạn thật là nhỏ còn lực đại Từ đại Bi, lực siêu thế của mười phương Chư Phật lớn mênh mông, lớn như vũ trụ bao la, lớn như cả đại dương mênh mông sóng nước thì lực nhỏ bé kia không thể làm gì được hết.

Khi chúng ta tu tập là chúng ta phát nguyện gắn kết với nguồn năng lượng vô lượng vô biên thế giới Từ Bi, siêu thế của Chư Phật để chuyển hóa những nguồn năng lượng nhỏ bé của tâm bất thiện do sự tương tác bất đồng ý kiến, bất như ý gây hận thù từ muôn đời trước cho đến đời này mà chúng sanh nguyền rủa nhau để tạo khổ cho nhau.

Lời Nguyền Rủa, ý nguyền rủa, tạo tác nguyền rủa cũng tạo nên một lực bất thiện. Đôi khi, con người mượn lời nguyền đó để cộng hưởng với năng lượng bất tịnh của những cảnh giới khác, của những cõi Lục Đạo Luân Hồi khác để có một sự cộng hưởng năng lượng bất thiện để tăng thêm lực nguyền rủa để hại những người họ không ưa thích. Con người là thế bởi chúng ta sinh ra có ci Tâm Sân và Tâm Tham, Tâm Vô Minh. Bởi sống trong Vô Minh nên những chuyện tương tác không hài lòng thường nổi sân, nổi hận và lòng tham tác động vô nên chúng ta thường nguyền rủa nhau.

Có ba trạng thái nguyền rủa, có người nguyền rủa chỉ trong ý tưởng thôi. Nhất định trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, chúng ta đã kinh nghiệm được điều đó, suy bụng ta ra bụng người. Nói trong tư tưởng của ta khi tiếp xúc với muôn người, đôi lúc chúng ta không ưng ý thì ở trong tâm, trong ý của ta liền khởi một niệm, tư tưởng rằng: “À, người này như vậy, người kia như kia.” Đôi khi chúng ta còn khởi lên ý mong ước rằng họ không thành tựu những điều họ mơ ước hoặc đôi khi còn mong ước cho họ gặp những chuyện sai trái, những chuyện đau khổ, những chuyện gây phiền não cho họ. Đó cũng là một ý tưởng nguyền rủa người ta một cách nhẹ nhàng nhưng tạo nghiệp rất lớn.

Đôi khi, chúng ta nghe nói chuyện rồi miệng bật ra một câu: “Ước gì người đó không làm được việc đó”, “Ôi, ước gì người đó thất bại”, “Thôi mong cho nó đừng có thành công, mong cho nó đừng có cái này, đừng có cái kia”. Cũng bởi vì ghen tuông, ganh ghét, sân hận tranh chấp nhau mà từ miệng của ta sử dụng những ngôn lời mong muốn người khác gặp những chuyện xui quấy, hoặc không thành tựu được những ước mơ của họ. Đó cũng là lời nguyền từ trong miệng chúng ta phát ra và khi chúng ta có những lời nói thô ác như vậy, những lời nói mang ý nghĩa nguyền rủa thì ta cũng tạo nghiệp thật nhiều cho ta. Và đôi khi chúng ta cũng có những hành động, ý nghĩ nguyền rủa người khác không mong muốn họ thành công. Thậm chí còn có người thờ ma, thờ quỷ tạo những hình nhân người mình không thích, ghen ghét để làm sao mượn hình nhân tên tuổi đó để nguyền rủa người kia không thành công hoặc gây bệnh cho họ, bệnh về thân, bệnh về tâm, đó cũng là một hình thức nguyền rủa. 

Ba hình thức nguyền rủa này đều tạo ra một lực và đôi khi con người còn cộng hưởng với lực bất thiện với cảnh giới Lục Đạo Luân Hồi, như ma quỷ, âm binh, Bùa Ngải, Bùa Chú để tăng thêm sự nguyền rủa từ đời này sang đời sau. Những tạo tác như vậy sẽ tạo nên nghiệp và Ác nghiệp đó sẽ quay trở lại để trổ quả phiền não, đau khổ cho chính chúng ta. Nhưng vì chúng sanh Vô Minh không nhìn thấy quả nó sẽ trổ, không nghĩ tới quả sẽ trổ đến cho mình đời này và đời sau nên vẫn tiếp tục nguyền rủa những người khác.

Chúng ta là những người con của Phật, có nhân duyên học được Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta không phát Lời Nguyền Rủa người khác, nhưng chúng ta phát nguyện và trong sự phát nguyện này nó tạo thành một nguyện lực vi diệu bởi lời nguyện của chúng ta, lời nguyện Mu A Mu Sa là lời nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Từ Bi xuống với ta.

Nếu như chúng ta bị Lời Nguyền Rủa của người khác hoặc cảm giác được rằng ta bị người khác nguyền rủa, ta không sân, ta không hận, ta không trả thù. Ta chỉ phát nguyện, nguyện lực với lòng thành bởi tin vào Tam Bảo một cách bất thối, một cách trung kiên, một cách bền vững, tin thật sâu vào Nhân Quả, giữ được Năm Giới, hành được Pháp Thiện, tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn sẽ tạo được một lực vô biên, một lực thật mạnh, một lực siêu thế vượt ngoài tất cả mọi Ma lực khác từ những lời nguyền. Và chúng ta hoan hỷ, hồi hướng năng lượng đó tới với tất cả những chúng sanh đang tràn đầy những năng lượng bất tịnh bởi Tâm Sân Hận và Vô Minh. Tức khắc, những chúng sanh đó sẽ lãnh nhận được năng lượng siêu thế, Từ Bi của Chư Phật như nước Cam Lồ tẩy rửa từ từ những năng lượng và ý niệm bất tịnh, Tà Niệm khởi lên trong tâm của họ và giúp cho họ tịch tĩnh, an nhiên, tự tại, giúp cho họ có một trí tuệ hiểu thấu Nhân Quả, tin sâu vào Tam Bảo để khởi đầu một hành trình đi từ Mê tới Giác, khởi đầu cuộc hành trình đi từ đau khổ đến hạnh phúc, đi từ Vô Minh đến bến bờ của ánh sáng Trí Tuệ mà Đức Phật luôn luôn tỏ lộ trên thế gian này.

Đó là cách mà mỗi người chúng ta phải hiểu thật sâu, thật rõ, hiểu để mỗi khi chúng ta thực tập, chúng ta cố gắng chuẩn bị, nhắc nhở lại mình và hỏi rằng ta có tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo chưa? Niềm tin đó có bất thối hay không, có bền vững hay không, có trung kiên hay không? Và để tin vào Phật – Pháp − Tăng một cách trung kiên bền vững, mỗi người phải hiểu rõ Phật – Pháp − Tăng là gì? Và chúng ta có tin sâu vào Nhân Quả hay không?

Để tin sâu vào Nhân Quả thì mỗi người phải tìm hiểu để thấu triệt được Nhân Quả, ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp − Tăng và Nhân Quả được các Bậc Giáo Thọ Sư, các Bậc Trưởng Lão Hòa Thượng, các Bậc Thầy kính yêu và ngay cả các đệ tử của Chư Phật đã ghi chép lại bằng văn tự và được cài đặt trên Google rồi. Các con cố gắng lên Google để tìm hiểu về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp − Tăng và Nhân Quả để hiểu, để liễu thông, để tin một cách vững chắc không hề thay đổi, không hề lung lay. Sau đó, các con cũng lên Google để tìm hiểu về Năm Giới, để thấy rằng Năm Giới là những điều Thiện hảo mà Phật đã truyền dạy lại cho chúng ta. Giữ Năm Giới, nghiên cứu về Pháp Thiện và hành Pháp Thiện. Những điều kiện như vậy sẽ giúp chúng ta có một đức tin vững chắc vào ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp − Tăng và Nhân Quả, vào Năm Giới, vào Pháp Thiện để hành Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa.

Nhất định khi có được những điều kiện như vậy, sự tu tập của mỗi người chúng ta sẽ làm cho năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, năng lượng siêu thế sẽ đổ tràn trên cuộc sống của chúng ta, nó tăng trưởng từng giây, từng phút, từng hơi thở, từng ý niệm khởi lên trong Chánh Niệm của cuộc đời để năng lượng vi diệu đó chuyển hóa tất cả mọi sân hận trong cuộc đời của những chúng sanh khác vì sân, vì hận, vì sống trong Vô Minh nên đã tạo ra những Lời Nguyền Rủa, tạo nên những lực bất thiện cộng hưởng cùng với những năng lượng bất thiện của sáu cảnh Luân Hồi để hại tới những người họ không ưa, họ không thích, họ giận, họ hờn, họ thù, họ ghét.

Để chuyển những oán hận đó, chỉ có thể được bằng phương thức là chúng ta mang lòng Từ Bi của Chư Phật, mang năng lượng Từ Bi, siêu thế của Chư Phật để hóa giải nó. Cho nên, khi tu tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn trì Mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ hóa giải được tất cả những năng lực bất thiện do sự nguyền rủa từ đời đời kiếp kiếp giữa chúng sanh với nhau và ngay cả trong đời này. Nếu như những ai đó đang sống gần gũi, họ không ưa ta, họ ghét ta, họ nguyền rủa ta thì năng lượng bất tịnh của sự nguyền rủa đó sẽ nhờ vào năng lượng Từ Bi, siêu thế của Phật hóa giải mà còn làm cho ta tăng phần công đức bởi ta không hận thù, ta từ bỏ, xả bỏ, ta yêu thương và ta hồi hướng, ta mượn những Tâm lực của những ai đó đang sân hận với ta để dùng Tâm của họ như ruộng Phước điền, gieo vào đó những chủng tử Thiện của mười phương Chư Phật, gieo vào đó năng lượng Từ Bi, siêu thế của Phật để miền đất Tâm của họ dẩn dần êm ắng, nhẹ nhàng, tịch tĩnh, hết sân, giận, hết phiền não, hết ghen tuông, để khởi lên những niệm Thiện để Tâm họ không còn bất thiện, mà Tâm họ có Tâm Thiện thật là tốt, để Tâm họ không còn những Tà Kiến mà Tâm họ sống trong Chánh Kiến của Như Lai, không còn những Tà Niệm và chỉ còn Chánh Niệm mà thôi.               

Cuộc sống của con người tạo nên nghiệp từ Ý, từ Khẩu và từ Thân. Chúng sanh tạo nên hai dòng nghiệp thức khác biệt từ Ý, Khẩu và Thân, đó là nghiệp Ác do ý ác, do lời thô ác và hành động ác và chúng ta cũng tạo nên Thiện nghiệp do ý thiện, do Ái ngữ, do những hành động thiện. Hai luồng nghiệp thức luôn luôn đối nghịch nhau, là con người khi thấu hiểu Tam Bảo, tin vào Nhân Quả, là con người có phước báu biết về Phật Pháp chúng ta nhìn rõ giữa Thiện và Ác, chúng ta phải lựa chọn Pháp Thiện như Chư Phật dạy, các con hãy làm việc thiện và ngưng hẳn các việc ác. Vì chúng ta làm thiện, ngưng ác, tâm ý của chúng ta thanh tịnh, gắn kết với năng lượng Từ Bi của Phật, năng lượng siêu thế đó để ta ngừng tạo nghiệp, để ta chuyển nghiệp, những nghiệp xấu, nghiệp Ác mà đời trước, kiếp trước hoặc đời này, kiếp này ta tạo ra để những chúng sanh khác, những con người khác từ kiếp trước hoặc ở kiếp này họ hận ta, thù ta, họ ghen ghét ta để họ có những ý tưởng nguyền rủa ta, có những ngôn ngữ thô ác nguyền rủa ta, có những hành động không đúng nguyền rủa ta thì ta dùng những ý thiện khởi lên gắn kết với Mu A Mu Sa là nhịp cầu đón nhận năng lượng siêu thế, Từ Bi của Phật, chúng ta dùng Ái ngữ, dùng niệm Từ, niệm Bi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Mu A Mu Sa để lan tỏa từ khẩu của ta bằng những ngôn ngữ Từ Bi, Ái ngữ bằng những Mật chú để năng lượng Từ Bi lan tỏa đến mọi chúng sanh, không làm cho chúng sanh sân hận, buồn phiền, không làm cho chúng sanh đắm chìm trong Vô Minh mà giúp cho chúng sanh hiểu được và nhẹ nhàng bước ra từ Vô Minh.

Chúng ta cũng dùng những hành động từ thiện, bác ái yêu thương, san sẻ tình thương trên mọi góc cạnh với mọi điều kiện chúng ta có được để làm giảm bớt những sầu muộn, nỗi khổ của người khác, để tạo thêm bạn bè tăng trưởng cho công hạnh tu tập, đừng gây ra sự hận thù, ghen ghét. Cho nên, nghĩa vụ của người có phước báu tu tập vẫn là phải hành thường xuyên, mang tất cả những thành quả công hạnh của mình tu được hồi hướng và trao ra để cho những người khác lãnh hội được năng lượng đó từ trong những môi trường như Thầy từng nhắc là nhỏ bé từ gia đình, cộng đồng, xã hội và thế giới. Mỗi một con người làm được điều đó thì gia đình đó lan tỏa năng lượng Từ Bi hạnh phúc, chuyển hóa hận thù giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau, rồi từ từ lan tỏa ra tình bạn, hàng xóm hoặc những người chúng ta quan hệ hằng ngày. Nó có một sự liên thông trong Tâm Tĩnh Tịnh, trong cái tâm giao thoa với năng lượng Từ Bi, chính vì điều đó thế giới sẽ có thái bình, thế giới sẽ có hòa bình và ôn dịch, bão tố, thiên tai, nạn lụt sẽ dần dần mất đi bởi sự cộng hưởng của hận thù, bởi sự cộng hưởng của những năng lượng bất thiện sẽ được hóa giải do sự cộng hưởng của năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật, do sự cộng hưởng của năng lượng siêu thế, Từ Bi qua những con người như chúng ta đang tu tập Pháp Thiện hoặc qua tất cả mọi người tu tập những Pháp môn phù hợp mà họ có nhân duyên. Không cần biết Pháp môn đó là Pháp môn gì, không cần biết đó là tôn giáo nào miễn là những người có tôn giáo hay là không có tôn giáo đều hành Pháp Thiện, đều giữ được những Giới hạnh nghiêm minh và đều phát tâm rải năng lượng Từ Bi của họ hoặc từ những Đấng họ tôn thờ, sùng kính thì thế giới này đã an bình rồi. Chúng ta không nhất thiết phải bắt họ theo tôn giáo này hay tôn giáo kia, bởi mỗi một tôn giáo đều có nhân duyên do phước báu của họ tái sanh trong cuộc đời này, ở trong gia đình có tôn giáo đó,  môi trường có tôn giáo đó. Mỗi một con người khi sinh ra, đi tu học một Pháp môn này hay Pháp môn kia đều do nhân duyên phước báu của họ. Do đó, chúng ta không cần bắt họ phải cải đạo, không cần bắt họ phải thay đổi Pháp môn mà ta hãy tinh tấn tu tập Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa để cùng với họ cộng hưởng năng lượng Thiện, năng lượng hướng Thượng, năng lượng sống để mình cải hóa cuộc đời mình từ tốt thành tốt hơn, từ xấu thành tốt, từ Vô Minh thành Giác Ngộ. Đó là những giai đoạn mà mỗi người cần ý thức, cần có sự tu tập miên mật và cần phải tăng trưởng hàng ngày để nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta có phước báu thật nhiều, phước báu thật là nhiều nên tạo ra được nhân duyên trong hiện kiếp này tu tập những Pháp môn giải thoát của Phật hoặc tu tập những con đường mà các Bậc Giác Ngộ trong tất cả mọi tôn giáo để giúp cho chúng ta bỏ ác, làm thiện để huân tu cuộc đời này cho an vui hơn, lành hơn, cho tốt đẹp hơn để góp một phần vào sứ mệnh tạo ra một môi trường sống bình an, thái bình trong dân gian hiện trong kiếp này.

Vậy nên, các con nên nhớ hãy cố gắng tinh tấn tu học, chỉ có sự tu học miên mật không đứt đoạn, chỉ có sự tu tập liên tục không gián đoạn thì chúng ta mới có thể gắn kết mạng mạnh năng lượng Từ Bi, siêu thế của Chư Phật để chuyển hóa mọi năng lượng bất tịnh do sự hận thù trong Vô Minh mà nguyền rủa lẫn nhau từ các chúng sanh, từ muôn đời kiếp qua cho đến kiếp này. Chúng ta tu tập Pháp môn này, ta có được khả năng đón nhận năng lượng siêu thế, Từ Bi của Chư Phật để chuyển hóa tất cả mọi năng lượng bất tịnh từ sự nguyền rủa từ nhiều kiếp qua cho đến kiếp này. Vì vậy, khi chúng ta tu sự nguyền rủa lẫn nhau sẽ không còn tác dụng nơi trái tim, nơi tâm của người đã tu tập Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Thầy nói nguyện lực thì lực đó đến từ Tâm Ý, Thân Ý, Khẩu Ý nhưng lại có câu là “Lực bất tòng Tâm”. Đôi khi, con nguyện nhưng con không làm được, vậy nó có mông lung, viễn tưởng quá không khi mà mình nguyện một điều to tát nhưng mình không có khả năng làm được như vậy?

2. Con có một chị bạn chơi thân, do ghen ghét vì kinh tế gia đình con làm ăn được, con cái hòa thuận nên chị ấy đã nguyền rủa và ghi tên họ của gia đình con cho một người thầy để dùng Bùa Phép hại gia đình con. Thầy cho con hỏi con phải làm sao để giúp cho chị ấy?

2. Giải đáp    

Câu 01. Thầy nói nguyện lực thì lực đó đến từ Tâm Ý, Thân Ý, Khẩu Ý nhưng lại có câu là “Lực bất tòng Tâm”. Đôi khi, con nguyện nhưng con không làm được, vậy nó có mông lung, viễn tưởng quá không khi mà mình nguyện một điều to tát nhưng mình không có khả năng làm được như vậy?

Con có nghe câu là “Mưu sự tại Nhân, hành sự tại Thiên”, ý nói rằng Ý lực, Khẩu lực, Tâm lực của chúng ta gọi là nguyện lực. “Lực bất tòng Tâm” thì chỉ là Nhân lực thôi, lực của chúng ta, lực của phàm phu. Lực đó đến từ Ý, từ Khẩu, từ hành động thì đó gọi là Nhân lực. Nhân lực đó nhỏ bé nên đôi khi nó gọi là bất lực, Lực bất tòng Tâm. Tâm muốn mà thân không làm được, thân muốn là tâm không có làm được gọi là Lực bất tòng Tâm hoặc là Lực bất tòng Thân, tâm con muốn mà cái thân không chịu làm, thân khởi lên điều đó mà tâm không làm, tức là thân tâm không hiệp nhất để làm được bởi Nhân lực của chúng ta có giới hạn.

Nhưng phước báu thay, chúng ta ngày nay không độc hành cô đơn một mình, chúng ta có Nhân lực phát nguyện, nguyện lực để khế hợp với Phật lực. Chúng ta lấy lực của con người, tức là lực của kiếp người này phát nguyện trong Tâm, Khẩu và Thân. Tâm ta luôn nghĩ đến mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi, miệng ta trì Mật chú, thân ta tĩnh tọa, như vậy Thân − Ngữ − Ý đều đang ở trong Chánh Niệm và Pháp Thiện tạo thành lực tên là Nhân lực cực lớn tuy cũng có giới hạn nhưng nó được khế hợp bởi lời nguyện tiếp đón Phật lực từ mười phương Chư Phật, những Đấng Từ Bi đó nên Phật lực dung thông với Nhân lực của chúng ta từ đó mà kiến tạo ra phước báu lớn hơn, mạnh hơn, to hơn để thành tựu được những Pháp Thiện.

Con nhớ là chỉ thành tựu được Pháp Thiện mà thôi, chứ không thể thành tựu được Pháp Ác. Pháp Ác thì không cần tu, Pháp Ác chỉ cần khởi Ý Ác là con làm được, con muốn đánh người ta là con đánh được, cái ác không cần tu cũng hành được nhưng Pháp Thiện thì ta phải chuyên tu, phải tinh tấn để chuyển Tâm Ác của ta, để ta làm chủ được Tâm Ác và làm chủ được Tâm Thiện, từ đó ta khơi Tâm Thiện dậy và phát triển nó, tăng trưởng nó và sự tăng trưởng này do lực của chính ta gọi là Tự lực gắn kết với lực của Phật gọi là Tha lực.

Tha lực Từ Bi, siêu thế của mười phương Chư Phật dung thông với Tự lực của ta, Tự lực và Tha lực phối hợp với nhau thì hai lực này khi nó dung thông, nó tạo ra phước báu và công hạnh tu tập, song hành với sự tin sâu vào Tam Bảo, Nhân Quả, giữ Năm Giới, hành Pháp Thiện thì nó tạo ra phước báu, công đức vô lượng để chuyển hóa những năng lượng khác. Cho nên, những ước nguyện của con dần dần sẽ thành tựu tùy theo công hạnh tu tập của con và sự thành tựu nhanh hay chậm, lớn hay nhỏ.

Hồi xưa, mình chỉ có Tự lực thôi, chỉ có Nhân lực do chính mình nên đôi khi chúng ta buồn, ta sầu, khóc, thất vọng, chúng ta gào lên Lực bất tòng Tâm, ông Trời không có thương ta. Nhưng Trời nào mà không thương con người, ông Trời ờ đây là Chư Phật, Chư Phật tu chứng được đạo quả luôn phát tâm mang lòng Từ Bi ban rải và giúp đỡ chúng sanh, có điều là chúng ta có đón nhận năng lượng đó hay không mà thôi hay chúng ta quá tự cao, tự mãn nói rằng ta tự tu được rồi mang lực của Nhân để phá tất cả và chuyển hóa tất cả. Nhưng trong đời, trong thế giới của kiếp người này, ngoài Tự lực chúng ta còn đón nhận Tha lực để phối hợp trên con đường tu.

Vì thế, Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là sự phối hợp, dung thông giữa Tự lực của con người, của hành giả đang tu với Tha lực Từ Bi, siêu thế của mười phương Chư Phật để giúp chúng ta thành tựu được công đức và phước báu để những ước mơ Thiện, những suy nghĩ Thiện, những hành động Thiện, những điều Thiện chúng ta mong muốn, mong cầu sẽ được thành tựu tùy theo công hạnh tu tập của mỗi người.

Câu 02. Con có một chị bạn chơi thân, do ghen ghét vì kinh tế gia đình con làm ăn được, con cái hòa thuận nên chị ấy đã nguyền rủa và ghi tên họ của gia đình con cho một người thầy để dùng Bùa Phép hại gia đình con. Thầy cho con hỏi con phải làm sao để giúp cho chị ấy?

Con có nghe câu “Sóng to thì biển lớn” hay “Sóng lớn thì biển rộng”, câu nào cũng có ý nghĩa tức là sóng càng lớn thì biển càng rộng, sóng càng to thì biển càng lớn. Lực bất thiện của phàm phu không có lớn đâu con, nó có giới hạn so với lực của Chư Phật nhưng mà đôi khi nó lớn so với ta bởi vì ta chưa đủ lực để chuyển hóa nó. Nhưng mà chúng ta tu tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn này chúng ta có Chư Phật đồng hành cùng với ta, hướng về phía ta, cho nên năng lượng bất thiện này khi họ quay vào để hại chúng ta thì năng lượng Từ Bi, siêu thế của Phật sẽ hóa giải liền để không có chuyện. Thêm nữa, nếu ngay trong tâm ý con biết được thì con hồi hướng phần năng lượng siêu thế, Từ Bi của Chư Phật tới cho chị ấy thì chị ấy thay vì đang tăng trưởng lòng bất thiện, nghĩ về hận thù, ghen ghét, ghen tuông, cạnh tranh với con nó sẽ được chuyển hóa và năng lượng Từ Bi của Phật mà con lãnh hội, con lãnh nhận được sẽ hồi hướng, chuyển qua cho chị ấy và nó dung hòa từ từ những năng lượng bất thiện của chị và giúp cho chị ấy từ từ ngộ ra, hiểu dần và biết được Tam Bảo và chị ta sẽ ngưng hẳn chuyện ghen ghét để mượn Thầy nguyện chú, nguyền rủa con nữa. Đó là điều tốt.

Con đã có phước báu, bởi khi con biết được điều đó, tâm con hoan hỷ, con không có hận thù, con không có ghét chị ấy, con giữ bình tĩnh. Thứ nhất là bởi vì con đã tu, đã biết dùng Tâm Từ Bi, không lấy oán trả oán mà con lấy Tâm Từ Bi để đối diện với oán giận nên con đã hoán chuyển Tâm Sân của chị ấy để giữ được tình bạn đó là một đức tính tốt, Thầy tán thán công hạnh đó.

Có thể kiếp này con tốt với chị ấy, nhưng vô tình trong kiếp nào đó, nhân của tiền kiếp con đã làm chị ta buồn, sân hận và trong kiếp này nó còn chủng tử Sân hận đó nay nó trổ quả và chị ta đối xử với con như vậy. Nhưng vì con đã có tu, con không sân, không giận, không muốn gia hạn hợp đồng sân hận với chị đó nữa. Con mang Tâm Từ Bi, Tâm tu tập Thất Bảo Huyền Môn, con hoan hỷ và phát nguyện xin Chư Phật đổ tràn đầy năng lượng Từ Bi qua cho chị ấy để cho chị ấy từ từ chuyển hóa đó là điều rất tốt, con đã làm đúng.

Bây giờ, con có thể gợi ý cho chị coi những video YouTube, đặc biệt là video mà hôm nay Thầy đang dạy đây, chuyển hóa những năng lượng bất thiện từ sự nguyền rủa lẫn nhau và nói về sự nguyền rủa tạo ra nghiệp, không tốt, gây họa cho mình, gây tổn phước báu cho chính người đang nguyền rủa người khác để chị ấy hiểu được và chị tìm hiểu về Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, về Nhân Quả, về Năm Giới, về Pháp Thiện và tạo nhân duyên tu tập. Đó là phước báu quan trọng nhất.

Con có tiền con cho người ta để giúp khi người ta nghèo là việc tốt, con có thể giúp cho người ta làm ra tiền thì đồng tiền đó sẽ vững chắc trong cuộc sống của họ. Con có năng lượng Từ Bi của Phật, con hồi hướng cho họ là điều tốt nhưng con giúp họ cũng tu tập được như con đó mới gọi là đại Phước. Cho nên, đầu tiên con giới thiệu video này cho họ, cho họ tham khảo kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để chị bạn có cơ hội từ từ nghe, tham khảo, nghiên cứu, thấy có lợi lạc chị sẽ tìm hiểu và hỏi thêm con, biết đâu người đang nguyền rủa con trong lúc này, sau này sẽ trở thành bạn đồng tu và những người thân của con.

Phần III: Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh để chúng con nương nhờ vào năng lượng siêu thế này hóa giải mọi năng lượng bất tịnh từ sự nguyền rủa của chúng sanh từ muôn kiếp qua.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Chúng con nguyện hồi hướng năng lượng Từ Bi, năng lượng siêu thế này tới tất cả muôn loài chúng sanh để chuyển hóa mọi sân hận và năng lượng bất tịnh từ sự nguyền rủa lẫn nhau trong vô lượng kiếp qua nơi chúng sanh.                   

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn