Search

Bài 1010: Giải Hóa Bùa Ngải – Thất Bảo# 1 – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Hôm nay, Bảo Thành sẽ nói thêm một phương tiện diệu dụng của Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa. Pháp môn này với Mật chú Mu A Mu Sa có năng lượng giúp chúng ta đón nhận được năng lượng siêu thế từ lòng Từ Bi, từ lòng Bi Mẫn của Chư Phật mười phương. Năng lượng siêu thế là cực lớn, có khả năng chuyển hóa mọi khổ đau từ thân, tâm, có khả năng chuyển hóa những suy nghĩ lệch lạc của con người để hướng họ tới điều Thiện mà ngừng hẳn những tâm ý không phù hợp, gây đau khổ cho người khác.

Diệu dụng của Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn mà hôm nay Thầy muốn nói tới là chúng ta nguyện xin năng lượng Từ Bi, năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật đổ tràn xuống thân, tâm của ta, để hóa giải những năng lượng bất tịnh từ Bùa Ngải.

Trong cuộc sống của mỗi một con người, có nhiều dòng nghiệp thức tương tác đã nhiều năm, tương tác đã nhiều kiếp. Nhiều năm, nhiều kiếp trôi qua, sự tương tác giữa người với người, giữa người với muôn vật có những nghiệp Ác tạo ra. Nghiệp Ác đó là do những hành động Ác, ngôn ngữ Ác, do những tư tưởng Ác tạo ra, tạo thành một dòng nghiệp thức tương ưng để luân hồi với nhau, tìm nhau để oán, để trả. Nếu chúng ta tu, ta ngừng, không ký vào hợp đồng ân oán của tiền kiếp hoặc trong kiếp này mà ta xả bỏ nó. Tuy nhiên, có những người vì danh văn lợi dưỡng, vì tiền bạc, vì nhữngmư u cầu, vì sự hận thù hay chỉ vì các lợi lạc riêng của chính mình, họ không tìm tới Pháp Thiện của Như Lai để công phu tu tập, gạn lọc tâm cho thanh tịnh, đón nhận năng lượng thanh tịnh Từ Bi của Chư Phật, năng lượng siêu thế đó để sống bởi vì có thể nhân duyên của họ chưa tới do nghiệp, cũng có thể vì vội vàng, muốn có một điều gì thật là nhanh trong cuộc sống nên họ đã quên rằng Đức Thế Tôn sẵn sàng khai thị và truyền thụ cho họ những Pháp môn để họ đạt được những điều họ mơ ước. Do đó, họ lại đi tìm một lực khác đó gọi là dùng Ma thuật, Ma lực từ trong Bùa Ngải. Khi một vị Thầy hay một người dùng Bùa Ngải, họ cũng phải tập trung tâm của họ vào vấn đề đó, nhưng tâm của họ không tập trung trong Chánh Niệm mà tâm của họ tập trung trong Tà Niệm.

Cái khác biệt của chúng ta khi tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là ta tập trung trong Chánh Niệm để nguyện Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế tới với ta, để ta nương nhờ vào đại Hùng đại Lực Từ Bi của mười phương Chư Phật mà chuyển hóa, mà thay đổi để làm cho thân, tâm của ta trở nên thanh tịnh thêm mỗi ngày, sống an vui và hạnh phúc. Còn những người kia, họ cũng tập trung nhưng tập trung trong Tà Niệm. Tà tức chướng ngại, những niệm chướng ngại để tạo ra Ma lực trong Ma thuật qua những Bùa Phép hoặc là Ngải.

Nói chung, Ngải là những loài cây, loài cây đó có những cây khi người ta dùng Tâm lực tức là tập trung trong Tà Kiến để khiến cho cây đó có sự tương tác với họ, tạo ra một lực và dùng Phép Bùa để điều khiển cây đó đi làm việc cho họ để đạt được những mục đích về vật chất, về tiền bạc, về tình yêu, về chiếm đoạt về điều khiển những con người khác.

Một phần khác, Ngải cũng là một loại cây được gọi là dược thảo, trong cây đó có tánh dược làm cho người ta mê, làm người ta loạn trí, khiến người ta mê mẩn, bần thần, không làm chủ được, làm cho người ta bệnh và rồi điều khiển người ta theo ý muốn.

Loại thứ nhất, nếu như họ dùng Tà lực, Tà Niệm để điều khiển trên những Phép Bùa để những cây Ngải đi tới mê hoặc người khác. Thì đó là họ tập trung vào Tà Kiến, vận dụng lực tự thân của con người, thực tập Ma thuật để có Ma lực điều khiển ta.

Khi ta tu tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, ta cũng tập trung vào Chánh Kiến, hướng Thượng, hướng tới ba ngôi Tam Bảo, mười phương Chư Phật để lĩnh hội năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế vào trong thân, tâm. Năng lượng siêu thế này sẽ chuyển hóa, sẽ hóa giải tất cả những năng lượng bất tịnh do Ma thuật và Ma lực của những vị Thầy tập trung vào lực của tự thân và khởi lên những Tà Niệm để kiềm chế ta. Không cần biết họ tu bao nhiêu năm, luyện bao nhiêu năm về Bùa Ngải này thì lực tự thân của ông Thầy đó cũng không đủ mạnh để xâm chiếm lấy thân, tâm của ta. Bởi năng lượng siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật qua Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa là cực lớn, cực mạnh sẽ hóa giải tất cả cùng với Tâm Từ Bi, không oán trách, không hận thù, không trả thù. Chính vì điều đó mà chúng ta ngưng được dòng nghiệp thức luân hồi tìm nhau để đối đầu và ta ngừng hẳn tạo nghiệp trong giây phút đó, phát triển được lòng Từ Bi bởi ta nương vào năng lượng đại Hùng đại Lực Từ Bi, siêu thế của Chư Phật chuyển hóa tâm hận thù của ta mà cũng chuyển hóa Tâm Sân Hận của những người khác đang hận thù ta, đang muốn dùng Bùa Ngải để điều khiển, làm cho thân ta bị bệnh, bị mệt, làm cho tâm ta phiền não hoặc là làm Ma thuật đó để điều khiển thân, tâm theo ý muốn của họ.

Loại thứ hai, nếu họ dùng Ngải là những loại dược thảo, mà những loại dược thảo đó tác động đến thần kinh của ta để làm cho thần kinh của ta mê muội, không biết gì để kích thích thần kinh của ta về mọi phương diện từ thân, tâm. Có thể làm cho ta bị mê hoặc, tạo ra những ảo tưởng, hoặc gây bệnh hoạn cho thân, tâm của ta.

Ngải có dược tánh và dược tánh này hầu hết là dược để làm mê, dược để làm hại thân, dược để điều khiển ta bởi nó làm cho não bộ của chúng ta không làm chủ được. Về phần này, họ thường tác động qua khi ta ngửi hoặc khi sờ vào thân xác của ta hoặc khi ta ăn uống. Khi sờ vào thân xác thì dược tánh này của cây Ngải sẽ thẩm thấu qua da, qua thân của ta hoặc khi ta ngửi nó sẽ thẩm thấu qua hơi thở, khi ta ăn uống nó sẽ vô trong bụng. Đã gọi là dược tánh độc, dược tánh mê thì bất kì ai cũng sẽ bị nó làm chủ bởi vì nó có tánh dược, như một loại thuốc do đó ta phải tránh tiếp xúc với nó cũng như con vi trùng Corona ta phải tránh, phải giữ khoảng cách. Nếu ta tiếp cận vừa đủ, nó sẽ xâm nhập, ta phải dùng đến thuốc để chữa trị nó. Có nghĩa khi ta bị tiếp xúc rồi thì ta phải tu tập nhiều hơn để có năng lượng hoặc nhờ một vị Thầy có năng lượng có thể chuyển năng lượng Từ Bi, siêu thế của Chư Phật để hóa giải cho ta. Còn nếu như ta thường xuyên tu tập để tích trữ được một nguồn năng lượng cực lớn từ năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật, năng lượng siêu thế đó khi tiếp xúc với phần đó thì năng lượng này sẽ được chuyển hóa ngay, giúp ta bớt đi, không bị ảnh hưởng nhiều.

Nếu như người kia mang một tâm ý mang độc dược này để làm mê, để làm hại thân xác, điều khiển tâm của ta thì cũng vì năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế của Chư Phật có nơi ta bởi ta thường xuyên tu tập đó, nó sẽ chuyển hóa tâm ý của người kia có ý ác tới hại ta. Tuy nhiên, khi gần, tiếp xúc với ta, họ được năng lượng Từ Bi của Chư Phật chuyển hóa mà tâm ý của họ thay đổi, không còn ý niệm muốn hại ta nữa. Tức là ta chuyển tâm để họ không dùng dược tánh độc, dược tánh mê, dược tánh làm hại thân, tâm của ta bởi vì ý của họ, những Niệm Tà, những niệm bất chánh, những niệm bất thiện nó đã ngừng và nó đã được giao thoa với Chánh Niệm, với năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, năng lượng siêu thế này chuyển hóa tư tưởng, suy nghĩ của họ để họ hành Thiện và họ ngừng việc đó. Từ đó, chúng ta mới thấy được lợi ích của Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa.

Cho nên, khi các đệ tử tu tập Pháp môn này, chúng ta tích trữ năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật vào trong thân, tâm của ta bởi Chánh Niệm nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng đó với tâm tin sâu vào Tam Bảo là Phật –  Pháp – Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, tin một cách trung kiên, không thay đổi. Dù có phải rơi xuống hầm lửa, dù phải rơi xuống từ đỉnh núi cao, hay rơi xuống biển sâu, hay đi vào muôn trùng thử thách nguy hiểm ta cũng không thay đổi. Với đức tin trung kiên, bền vững như vậy và ta giữ được Ngũ Giới, hành Pháp Thiện, nhân duyên ta thực tập Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn sẽ có tác dụng ngay như vậy để hộ mạng, để giữ, để bảo hộ thân, tâm của ta khỏi những niệm bất thiện do chính mình khởi lên và cho những người mà khởi lên những niệm bất thiện do dòng nghiệp tương tác giữa ta và họ, họ khởi lên muốn làm hại ta. Họ sẽ được chuyển hóa để tương tác, tương giao, giao thoa và lan tỏa vào trong thân, tâm của họ năng lượng siêu thế Từ Bi của Chư Phật để tâm của họ hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, giữ được Chánh Niệm, hiểu được Nhân Quả và ngừng những tạo tác gây ra Ác nghiệp mà làm đau khổ những người khác.

Các Thầy Bùa Ngải hay những ai sử dụng Bùa Ngải cũng chính vì ta và họ có dòng nghiệp thức tương ưng do nhiều đời, nhiều kiếp, ta và họ đã tương tác với nhau, nay nó trổ quả nên họ có tâm ý bất thiện, tập trung vào những niệm bất chánh. Chúng ta vì tu, nay có nhân duyên với Phật, tập trung vào Chánh Niệm, còn họ vì nhân duyên nhiều đời tương tác với dòng nghiệp thức nên họ tập trung vào những Tà Niệm để đạt được mục đích. Ta thì tập trung vào Chánh Niệm, nguyện xin Chư Phật quang giáng xuống thân, tâm, ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế. Họ tập trung vào Bùa Ngải để nguyện xin Bùa Ngải cho họ gì đó thì với tâm bất chánh đó, Tà Niệm đó họ tập trung để có Ma lực điều khiển những người khác. Dù với mục đích nào đi nữa thì giữa ta và họ cũng có sự tương tác từ nhiều đời, nhiều kiếp bởi kiếp trước nếu theo Nhân Quả thì nếu bị những Thầy Bùa Ngải ngày nay sử dụng thuật chú đó ám hại ta, thì đời đời kiếp trước của ta, một trong kiếp nào đó cũng đã làm Thầy Bùa Ngải áp dụng những điều đó lên con người, nay con người đó trở về, báo oán ta. Nhưng vì ta có nhân duyên với Phật, ta giữ được Chánh Niệm trong hơi thở, ta giữ được Chánh Niệm trong Niệm Phật – Pháp – Tăng để nguyện xin năng lượng siêu thế Từ Bi tới với ta. Còn họ vì nghiệp thức nào đó, ân oán quá nặng với ta, họ không tập trung vào Chánh Niệm mà họ nghiêng về Tà Niệm. Nếu ta trị những năng lượng bất thiện đó do những Tà Niệm, tu tập Ma thuật để có Ma lực vào với ta thì ta chỉ mới trị ở phần ngọn, tức là bệnh thì uống thuốc, chứ ta không phòng ngừa bệnh.

Bởi vậy, khi ta tu tập thiền Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa, ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ta nguyện rằng xin Chư Phật mười phương, xin các Ngài hãy ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế đó tới cho muôn loài chúng sanh có nghĩa trong đó có ta, trong đó có cả những Thầy Bùa. Những Thầy Bùa chuyên về năng lượng Tà, khởi lên do Tà Niệm mà nay ta lại nghĩ tới họ ở trong chúng sanh, ta dùng Chánh Niệm nơi hơi thở để nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế đó để hóa giải tận tâm của những Thầy Bùa, Thầy Ngải, để giúp cho họ không tập trung vào Tà Niệm nữa mà hướng về với Chánh Niệm, hướng về với Như Lai, hướng về đón nhận năng lượng Từ Bi siêu thế của Phật hơn là hướng về với Bùa, với Ngải để tạo ra năng lượng bất tịnh có giới hạn từ Bùa và từ cỏ cây, tức là từ cây Ngải.

Họ sẽ hiểu rằng là bởi vì Chánh Niệm trong hơi thở và năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật giúp cho họ tỉnh thức hiểu rõ rằng những năng lượng bất tịnh từ Bùa và những cây Ngải đó, họ có mượn, họ có vay, họ sẽ phải trả và họ sẽ bị trầm luân trong đau khổ dù rằng trong kiếp này có thể mang lại lợi lạc vật chất, về danh ảo trong một thời gian ngắn. Nhưng vì ta vẫn quan tâm và hướng tới họ trong từng hơi thở của Chánh Niệm, nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi, siêu thế đó tới với mình và họ để giải những ân oán trong nhiều kiếp, tới với họ để hóa giải họ, để họ hiểu được đâu là Tà Niệm, đâu là Chánh Niệm, đâu là năng lượng Từ Bi, siêu thế của Phật, đâu là năng lượng của Tà Niệm do Bùa Ngải để họ ngừng những phần đó.

Do đó, khi ta tu tập, ta phải hết mực tập trung, tập trung vào sự hồi hướng cho muôn loài chúng sanh trong đó có ta. Để ta và chúng sanh hóa giải tất cả mọi hận thù, để những ai đang sống trong Tà Niệm, đang mang theo tâm niệm rằng tìm Ma lực từ trong Ma thuật bởi Bùa Ngải để ta giúp họ ngừng tư tưởng đó, để họ giữ trong Chánh Niệm với từng hơi thở, hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, Thiện – Ác, tin một cách trung kiên, không thay đổi và giữ Ngũ Giới, hành Pháp Thiện, tạo nhân duyên với các Pháp môn tu mà Phật đã khai thị, đặc biệt là Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn để cho họ có thể chuyển Tà thành Chánh, chuyển Tà Kiến thành Chánh Kiến, chuyển Tà lực thành Phật lực.

Đó là ý nghĩa mà mỗi người chúng ta phải luôn luôn nhớ trong đầu, khi ta tu tập ta cố gắng hồi hướng công đức này cho muôn loài chúng sanh để chúng sanh luôn luôn giữ được Chánh Niệm trong từng hơi thở của cuộc đời. Trong từng hơi thở đó, Chánh Niệm đó, sống hòa nhập với ba ngôi Tam Bảo và đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế vượt lên trên những năng lượng Tà Kiến tu tập của Bùa Ngải, tu tập của Bùa Chú, để những Thầy Bùa Chú, Thầy Bùa Ngải ý thức rằng những phương tiện khởi lên từ Tà Niệm cũng chỉ phục vụ cho nhu cầu của hiện tại mà thôi. Chính trí tuệ bản thân của họ cũng có thể sử dụng được để cung phụng cho đời sống, không nhất thiết phải dùng Tà Niệm đó để có những Ma lực trong Bùa Chú, Bùa Ngải. Hãy dùng trí tuệ của con người để áp dụng vào trong công việc đời sống, tạo nên lợi lạc trong mối tương quan giữa người với người. Và để cho họ nhận thức được Tà Niệm không thể thắng được Chánh Niệm, Tà lực không thể thắng được Phật lực bởi vì năng lượng Từ Bi, năng lượng siêu thế là Phật lực của những Bậc Giác Ngộ có một sức mạnh vô cùng to lớn mà không có một Tà lực nào có thể đè bẹp được. Do đó, sự hồi hướng công đức cho họ là một điều ta luôn phải nhớ tới.

Nguyện xin muôn người sống trong Chánh Niệm, hòa nhập vào với Mật chú Mu A Mu Sa để đón nhận được năng lượng đại Từ đại Bi, siêu thế của Chư Phật để đời sống này thêm vui, thêm bình an và bớt đi hận thù, sống trong Chánh Niệm trong từng giây phút của cuộc đời.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Khi mình hồi hướng năng lượng đến những người đang muốn áp đặt Bùa Chú, Ma lực lên cơ thể mình thì họ có nhận thức, cảm nhận được nguồn năng lượng do mình hồi hướng không?

2. Như Thầy đã nói trong ngày hôm nay, khi mình bị người ta sử dụng Bùa Ngải để ám hại mình thì trước đây mình cũng đã từng làm như vậy đối với người ta, nay nó trổ quả như vậy đó là nghiệp của mình đúng không?

3. Làm sao để nhận biết được mình bị người ta sử dụng Bùa Ngải để ám hại?

4. Trong kinh doanh, buôn bán làm ăn, người ta cũng đi xin những cái Lộc về để thuận lợi trong việc kinh doanh thì những cái Lộc đó có thể gọi là Bùa không Thầy?

5. Nếu như người trong gia đình của mình bị thì mình làm như thế nào?

2. Giải đáp

Câu 01. Khi mình hồi hướng năng lượng đến những người đang muốn áp đặt Bùa Chú, Ma lực lên cơ thể mình thì họ có nhận thức, cảm nhận được nguồn năng lượng do mình hồi hướng không?

Nghiệp lực phân thành 02 loại: Thiện nghiệp và Ác nghiệp. Thiện nghiệp thì tạo ra Thiện lực Từ Bi. Ác nghiệp tạo ra Tà lực luôn luôn tìm cách để điều khiển người khác.

Khi chúng ta tu tập Mật chú Mu A Mu Sa, bản thân của ta cảm được năng lượng Từ Bi của Phật chuyển vào thân. Khi người ta tu tập những Chú thuật về Bùa Ngải, bản thân của họ cũng cảm nhận được năng lượng từ Tà Niệm trong Bùa Ngải. Và khi ta hồi hướng năng lượng cực lớn, năng lượng siêu thế, năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Bởi năng lượng Từ Bi của Chư Phật là năng lượng siêu thế cực lớn mà ta hòa vào hồi hướng cho họ, thì năng lượng siêu thế này sẽ chuyển hóa năng lượng nhỏ bé kia của Bùa Ngải và bản thân của họ sẽ cảm giác được năng lượng thanh tịnh tràn vào đánh thức Chánh Niệm của họ, để họ hiểu và họ ngừng sử dụng những năng lượng bất thiện kia.

Thầy ví dụ: khi chúng ta có một ly nước đã pha mực tàu đen rồi, nhưng nếu ta mang ly nước đó xuống dòng sông và để cho nước sông chảy liên tục vào ly nước thì ly nước pha mực tàu đen thui đó, một lúc sau dù mực có đen đến đâu đi nữa thì nước dưới sông chảy vào sẽ hòa tan và tới một lúc nào đó thì mực tàu trong ly nước sẽ tan hết vì nước sông này quá nhiều. Còn nếu dùng một ly có chứa nước bằng lượng mực tàu trong ly nước kia thì nước đen kia chỉ loãng ra được một phần. Năng lượng đen trong tâm bởi họ tu Bùa Ngải chỉ là vừa mức với Tâm lực của con người mà thôi, nó có giới hạn, nó nhỏ như ly nước. Ly nước có thể có nhiều cỡ: ly nhỏ, ly trung, ly lớn và ly đại, tùy theo công phu tu tập Bùa Ngải của họ mà họ có lực bất thiện nhiều hay lực ít.

Tuy nhiên, dù lực của họ có mạnh tới đâu thì năng lực bất tịnh này từ Tà Niệm này không thể so với năng lượng Từ Bi, năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật. Vì thế, năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật từ lòng Từ Mẫn, Từ Bi của các Ngài như suối nguồn Cam Lồ Tịnh Thủy trong suốt, khi ta hồi hướng thì họ sẽ bắt được nguồn năng lượng từ suối nguồn Tịnh Thủy Cam Lồ, Từ Bi của Chư Phật. Năng lượng siêu thế này từ từ hóa giải những năng lượng đen tối trong tâm của họ, để họ không còn bị lệ thuộc vào Tà Niệm và dần dắt dìu họ trở về với Chánh Niệm, sống trong hơi thở Chánh Niệm và tiếp cận với năng lượng của suối nguồn Cam Lồ Tịnh Thủy của Đức Như Lai. Và người đó sẽ cảm nhận được năng lượng đó một cách từ từ tùy theo sự hồi hướng của ta. Nếu như năng lượng bất tịnh của họ quá lớn nhưng công phu tu tập và nhân duyên của ta còn quá nhỏ thì ta phải cộng hưởng trong những buổi tu tập cùng với Thầy, cùng với đại chúng để ta có thể cộng hưởng năng lượng Thiện mà ta tiếp được của Phật lớn hơn, để ta hồi hướng cho người đó thì người ta sẽ nhận được lớn hơn. Nhưng dù lớn hay dù nhỏ, các con phải nên nhớ: “Nếu các con có một ly nước đen tượng trưng như giá trị của một đống rác so với giá trị của một viên hột xoàn thì giá trị nào lớn hơn?”

Phật tử: Dạ, giá trị của hột xoàn lớn hơn.

Thầy: Vậy hột xoàn nhỏ hay cái đống rác đó nhỏ?

Phật tử: Dạ, hột xoàn nó nhỏ nhưng giá trị nó lớn.

Thầy: Đúng rồi, còn đống rác đó lớn nhưng giá trị nó nhỏ.

Năng lượng bất tịnh do tu tập Bùa Ngải dù có lớn đi nữa thì một giọt nước Cam Lồ Tịnh Thủy của Như Lai, từ năng lượng Từ Bi, siêu thế của Chư Phật cũng đủ sức mạnh để hóa giải cả một khối năng lượng đen trong tâm của họ. Cho nên, khi ta hồi hướng, dù ta hồi hướng với năng lượng thật là ít nhưng từ Chư Phật thì vị sử dụng Bùa Ngải kia cũng sẽ được đánh thức từ từ. Họ nhận ra năng lượng Thiện đó đang trỗi dậy trong Tâm Thiện của họ, nhưng họ sẽ không nhận ra là con đang hồi hướng cho họ. Họ không nhận ra là Thầy hồi hướng cho họ. Thế nên, khi hồi hướng, ta không cần biết người nhận phải biết rằng Thầy và các con đang hồi hướng cho họ, họ chỉ biết rằng trong Tâm Thiện vốn có của họ, nay có những Chánh Niệm khởi lên, nó không còn Tà Niệm nữa và những năng lượng Từ Bi đang đổ tràn vào thân, tâm của họ, chứ không còn năng lượng bất tịnh của Bùa Ngải nữa.

 Phật tử: Dạ, ý con hỏi là họ cảm nhận được nhưng mà họ có nhận thức được không ạ?

Thầy: Họ cảm nhận được, mỗi một con người đều có những chủng tử Thiện ở trong Tánh Bồ Đề của mình, ở trong Phật Tánh của mình. Một khi năng lượng Từ Bi này vào trong đó thì hạt giống Bồ Đề sẽ trỗi dậy và mọc lên, họ sẽ cảm nhận được, nhận biết được, Tánh Thiện của họ được đánh thức và họ sẽ sống với Tánh Thiện đó thì những Tánh Tà kia dần dần tiêu tan và hết, họ sẽ sống Thiện hơn và thay đổi từng ngày.

Câu 02. Như Thầy đã nói trong ngày hôm nay, khi mình bị người ta sử dụng Bùa Ngải để ám hại mình thì trước đây mình cũng đã từng làm như vậy đối với người ta, nay nó trổ quả như vậy đó là nghiệp của mình đúng không?

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do nghiệp của ta và người. Cái nghiệp đó đã luân hồi nhiều kiếp nay nó trổ quả. Nếu người ta đánh mình hôm nay, có nghĩa trong kiếp trước ta đã đánh họ. Trong kiếp trước ta đánh họ, họ hận thù ta nên kiếp này họ tìm để đánh ta. Kiếp trước ta dùng Bùa Ngải ám hại họ, họ thù ta nên kiếp này họ tu Bùa Ngải để ám hại lại ta. Cái khác biệt trong kiếp này là ta do nhân duyên phước báu hiểu được Phật Pháp, tin sâu vào Nhân Quả nên ta sẽ không đánh họ nữa, ta không gia hạn hợp đồng luân hồi nữa, mà ta xả bỏ bằng Tâm Từ. Nên khi ta bị mà bị những năng lượng từ các Thầy Bùa Ngải đánh vào trong ta. Ta không truy tìm người đó để trả thù mà ta giữ hơi thở Chánh Niệm, tin sâu vào Nhân Quả rằng ngày xưa ta đã làm việc đó, nay họ làm việc này và nguyện: “Con sẽ không làm việc này để trả thù nữa mà con xin tha thứ cho tất cả và xin đón nhận năng lượng Từ Bi của Chư Phật, năng lượng siêu thế để hóa giải cho thân, tâm con được bình an và chuyển hóa thân, tâm của người kia để họ biết ngừng không oán hận con nữa, để đời này chúng con chấm dứt hợp đồng lưu thông mãi từ vô lượng kiếp qua, ân oán để tạo khổ cho nhau.”

Câu 03. Làm sao để nhận biết được mình bị người ta sử dụng Bùa Ngải để ám hại?

Hầu hết nếu ta không tu, ta không nhận biết được. Cũng như con bị bệnh, con không biết con bị bệnh gì, con chỉ thấy phản ứng trong cơ thể như là mệt mỏi, nhức đầu, đau bụng hoặc là đau ở chỗ này, đau ở chỗ kia, xương cốt hoặc là sổ mũi,… thì khi có những thân trạng như vậy, con đâu biết con bệnh gì, con chỉ biết đau thôi đúng không? Biết nhức, biết mệt mỏi, biết sốt thôi, con phải đi tới bác sĩ là những nhà chuyên môn, những người đã bỏ cuộc đời để nghiên cứu về bệnh do cái thân. Cho nên, khi họ chẩn đoán, họ xét nghiệm và họ sẽ tìm ra nguyên nhân gây bệnh và cho thuốc ta uống.

Khi chúng ta bị Thầy Bùa Ngải trù ếm làm chuyện đó, phần lớn không ai biết được hết. Chỉ có những vị Thầy đã tu luyện lâu, sống trong Chánh Niệm, họ sẽ tìm ra được và họ sẽ có phương thức hướng dẫn để giúp ta, họ có năng lượng tu tập để hóa giải năng lượng Bùa Ngải đó.

Cho nên, nếu không tu sẽ không biết, vì vậy khi các con tu tập Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa các con sẽ lãnh nhận được năng lượng cực lớn Từ Bi, năng lượng siêu thế của Chư Phật vào trong lòng của các con rồi, thì tất cả những năng lượng bất tịnh của Bùa Ngải sẽ không còn cơ hội xâm nhập vào thân, tâm của các con nữa. Nếu các con tu tập miên mật, thường xuyên thì năng lượng siêu thế đó luôn tồn tại, trở thành một năng lượng hộ mạng trong Chánh Niệm, trong từng hơi thở của các con. Vì thế, những năng lượng bất tịnh, năng lượng từ những Tà Niệm do Bùa Ngải không còn cơ hội tới với các con nữa. Đó là điều chắc chắn.

Còn để trả lời câu hỏi của con, nếu những người không có tu mà bị thì không thể biết được đó là do Bùa Ngải phải tới những vị Thầy, nhưng nếu các con tới với những vị Thầy có Chánh Tâm, có Chánh Kiến hiểu về Phật Pháp, tin vào Nhân Quả và ba ngôi Tam Bảo, công phu tu tập của họ sẽ nói rõ ràng và giúp cho các con hóa giải chuyện đó. Còn nếu như vô tình cũng vì nghiệp các con đến những vị Thầy không có Chánh Tâm, Chánh Kiến họ sẽ dẫn dụ các con, họ sẽ kéo các con trượt vào những mê tín dị đoan. Thứ nhất là tốn sức, thứ hai là tốn của và đôi khi họ còn xâm hại đến thân mạng của chúng ta nữa.

Cho nên, các con, hôm nay đã đủ phước báu để đồng hành cùng với Thầy, tu tập Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn thì các con sẽ không bao giờ bị nữa từ những giây phút các con tu tập như vầy. Do đó, các con phải thường năng hồi hướng năng lượng Từ Bi, siêu thế của Chư Phật tới muôn loài chúng sanh, để chúng sanh có ân oán hận thù dùng Bùa Ngải tác động lên nhau, họ ngừng lại điều đó.

Câu 04. Trong kinh doanh, buôn bán làm ăn, người ta cũng đi xin những cái Lộc về để thuận lợi trong việc kinh doanh thì những cái Lộc đó có thể gọi là Bùa không Thầy?

Trong Thế giới kinh doanh, từ hàng ngàn năm xưa cho đến nay và mãi mãi, họ luôn muốn lợi nhuận nhiều hơn khả năng họ làm ra. Thông thường Đức Phật dạy: “Trí tuệ tạo ra phước báu.” Và trí tuệ của con người có phước báu Thiện luôn luôn có khả năng tạo cho mình những cơ hội buôn may bán đắt đúng như tinh thần của nhà Phật. Nhưng cũng có những người không đủ phước báu, làm 01 mà muốn 100 do Tâm Tham khơi dậy, dựa dẫm vào những cái Lộc. Chữ “Lộc” là mỹ từ của loài người tạo cho chúng ta có cảm khoái tốt đẹp nhưng Lộc đằng sau đó nó tàng chứa. Như họ đi thỉnh một vì Thầy nào cái Ngải ăn, Ngải nói, Ngải câu khách, Ngải mê để làm cho công việc của họ lợi khẩu, lợi việc, lợi này, lợi kia thì việc này không tốt, không nên.

Họ mà xin những cái Lộc để kinh doanh tốt hơn, cái Lộc này, cái Lộc kia nếu mà tìm đến những vị Thầy xài Bùa Ngải, Bùa Chú thì được dùng mỹ từ là “Lộc”. Nhưng thực ra, nó không phải là Lộc của phước báu do hành Pháp Thiện tu tập của chính ta. Chẳng qua dùng chữ “Lộc” nhưng đó là Ma lực của những vị Thầy sử dụng Bùa Chú để tác động để giúp cho ta thành tựu. Cái Lộc đó có năng lượng cũng thành tựu được như buôn may, bán đắt, lợi khẩu, lợi chuyện nhưng năng lượng đó là năng lượng ta vay mượn của Thế giới Tà Ma, Bùa Chú.

Có vay thì phải có trả. Do đó, con phải nhớ rằng ta đừng vay nặng lãi để phải trả quá nhiều mà ta hãy trở về với những lời khai thị của Phật, tức là tu tập phước báu của mình, tu trong Chánh Niệm, giữ hơi thở, hướng về Tam Bảo, tạo được phước báu đó là Lộc siêu thế, vượt lên trên cả những cái Lộc khác, để làm lợi lạc trong cuộc sống, làm ăn trong kiếp con người.

Phật tử: Vậy trong trường hợp con đến những nơi có dùng phép làm ăn, con cảm nhận được nguồn năng lượng bất tịnh đó, ví dụ như khi con đi mua thuốc mà tiệm thuốc đó sử dụng Bùa Phép thì con nên xử lý như thế nào?

Thầy: Trong trường hợp của con, đi mua thuốc về trị bệnh, thuốc đó để trị bệnh nhưng người buôn bán thuốc họ sử dụng năng lượng kia để kéo khách thôi, chứ họ không dùng năng lượng đó ếm vào viên thuốc làm cho con bệnh. Cho nên, viên thuốc đó không có tội, viên thuốc vẫn có công dụng của nó. Con mua thuốc từ cái tiệm có năng lượng lôi kéo con mua thuốc để cho người nhà uống cũng hết bệnh, mà nếu con mua thuốc từ tiệm không sử dụng năng lượng đó thì người nhà con uống cũng hết bệnh. Cho nên, chuyện đó là cái vế tương ưng rồi.

Nếu mình tới một tiệm buôn bán nào đó, mình cảm ứng, giao thoa được với năng lượng bất tịnh nào đó lôi cuốn ta thì ta chỉ cần tập trung hơi thở và thở ra trong Mu A Mu Sa để năng lượng đó không tác động vào ta nữa thôi, và ta có được sự bình tĩnh, an nhiên. Dùng trí tuệ của mình để muốn làm, muốn mua cái gì đó theo sự hiểu biết riêng mà không bị Bùa Ngải, năng lượng bất tịnh đó lôi kéo, xui khiến mình mua nhiều hay mua ít. Con giữ Chánh Niệm trong hơi thở, hướng về Chư Phật niệm Mu A Mu Sa trong thời khắc mà con cảm nhận được năng lượng bất tịnh đó.

Câu 05. Nếu như người trong gia đình của mình bị thì mình làm như thế nào?

Nếu bây giờ con đang gặp một người đang giặt quần áo, quần áo đó dơ mà họ không có xà bông, họ giặt không sạch, con có xà bông thì con sẽ làm gì?

Phật tử: Dạ, mình cho họ xà bông.

Mình cho mà mình quăng ra đó không phải là họ nhận đâu, phải cho thật là khéo phải không con. Đó là phương tiện, khéo léo sử dụng phương tiện để cho người lãnh nhận do hoan hỷ đón nhận trong an vui, chứ còn con chọc giận họ, con có đưa xà bông rất tốt, họ cũng không nhận.

Cho nên, mình hồi hướng cho người ta mình phải hồi hướng bằng Tâm Thiện chứ đừng hồi hướng bằng Tâm Thương Xót: “À, ta thấy ngươi bị như vầy, ta muốn cứu ngươi”. Tâm đó là Tâm Ngã Mạn, Tự Cao, Tự Đại họ sẽ không lãnh nhận được đôi khi còn tạo cho họ sân si khó chịu, tạo cho cái sân của họ khởi lên do tâm của ta mong muốn quá nhiều vào điều ta có để ban cho họ. Ta chỉ cần ân cần, nhẹ nhàng hít thở trong Chánh Niệm, nghĩ về Chư Phật: “Mu A Mu Sa, con sống trong Chánh Niệm, nguyện xin Chư Phật gắn kết với con, xin hãy ban rải năng lượng Từ Bi, siêu thế này tới với con và người kia đang bị như vậy để năng lượng của Ngài có thể hóa giải theo nhân duyên của họ.” Con cứ làm như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy họ sẽ nhận được và họ dần dần thay đổi và tốt hơn.

Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân, tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh để chúng con chuyển hóa tất cả những năng lượng bất tịnh để giúp cho mọi người hòa nhập vào Chánh Niệm, trở về với Tự Tánh an nhiên và tự tại, hạnh phúc và bình an.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện hồi hướng năng lượng đại Từ đại Bi siêu thế của mười phương Chư Phật đến muôn loài chúng sanh. Nếu như chúng con có thành tựu được phước báu gì hôm nay, chúng con xin hồi hướng hết cho tất cả mọi người.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn