Search

Bài 1009: Hóa Giải Bùa Chú – Thất Bảo# 1 – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Trong cuộc sống của chúng ta, có hai điều ai cũng nhớ và ai cũng biết đó là: Thiện và Ác. Khi chúng ta làm việc Ác, nó khởi lên từ Tâm Ác, nó tạo ra nghiệp Ác và tạo ra lực Ác gọi là “Nghiệp lực Ác”. Và chúng ta khi làm việc Thiện thì sẽ tạo ra những lực Thiện, do việc Thiện gọi là “Nghiệp lực Thiện”. Hai nghiệp đó là nghiệp Thiện và nghiệp Ác đều là dạng lực cho nên nhà Phật chúng ta đều gọi là “Nghiệp lực”. Nói đúng hơn, cho nó rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn theo ngôn ngữ chúng ta đang nói chuyện đó là năng lượng Thiện và năng lượng Ác.

Nếu từ trong tâm hồn của ta khởi lên một Niệm Thiện, tức là ta hành điều Thiện, nó sẽ tích lũy năng lượng Thiện trong ta. Nếu ta từ trong tâm khởi lên một Niệm Ác, tức là ta hành điều Ác từ trong tư tưởng đến lời nói và hành động, nó sẽ tạo ra nghiệp Ác, năng lượng Ác. Mỗi một con người làm việc hàng ngày đều khởi lên những ý muốn của mình. Thầy trò chúng ta khởi lên ý Thiện bởi muốn tiếp với năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật. Đó là Niệm Thiện khởi lên gắn kết với năng lượng Từ Bi của nhà Phật gọi là Niệm Từ, Niệm Bi, Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng để gắn kết với Chư Phật để ta tiếp thu năng lượng Từ Bi của Phật, để ta khởi lên cái niệm tạo ra lực Thiện làm bản thân ta được nuôi dưỡng tình thương bằng năng lượng Thiện, được tưới tẩm thân xác, cái thân, tâm này bằng nước Từ Bi của Chư Phật.

Nói như vậy nhưng trong cuộc đời của chúng ta cũng có những con người khởi lên từ ý Ác, cái đó người ta gọi là Ma thuật. Bên của chúng ta gọi là Phật Pháp, còn bên họ là Ma thuật. Ma thuật là gì? Ma là chướng ngại, Ma không phải là ma, là quỷ, là vong linh mà Ma thuật là một Pháp thuật gây chướng ngại cho bản thân của họ vì họ đang tạo nghiệp và là một Pháp thuật gây chướng ngại cho những người xung quanh hoặc những người mà người ta dùng ý niệm, chú tâm vào một người đó rồi dùng Ma thuật đó, tức là dùng ý niệm khởi lên từ Tâm Ác để truyền lực Ác. Lực Ác đó sẽ dẫn đưa người kia, điều khiển người kia và kiềm chế người kia theo ý tưởng của họ để làm lợi lạc cho bản thân của họ, hoặc lợi lạc cho gia chủ khi tới cầu họ. Nói như vậy không phải các Thầy Bùa Chú đều là Ác, làm sai nhưng đã là con người chúng ta mong cầu sự lợi lạc cho đời sống. Có cung thì có cầu, có cầu thì có cung, có cung lại tăng thêm cầu. Những vị Thầy luyện Bùa Chú vì cung cầu trong cuộc sống và vì cuộc sống, đôi khi họ đã quên đi mục đích cao cả của việc tu tập để tăng Định lực hướng Thiện thì họ lại hướng theo những ý tưởng của những người khách tới. Và khi họ hướng theo ý tưởng của những người tới mong cầu họ dùng Tâm lực tu luyện Bùa Chú để kiềm chế, để bắt buộc, để dẫn những con người họ muốn, làm những việc họ ưa thích. Ví dụ như Bùa Chú để gây mê, Bùa Chú để gây lú lẫn, Bùa Chú để ám hại tư tưởng của người khác không còn thuần thiện mà chỉ hướng tới những cái Ác, họ không còn làm chủ được bản thân của họ nữa. Đó gọi là Ma thuật, Ma lực.

Ma thuật là những Pháp thuật tu tập gây chướng ngại. Từ trong Ma thuật đó tạo thành Ma lực, tức là Tâm lực khởi lên từ những tâm ý Ác, gây chướng ngại cho người khác. Bây giờ, ta có các từ: “Ma thuật tạo thành Ma lực”.

Khi ta tu tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, ta trì chú Mu A Mu Sa tương tác với Pháp của Phật, tức là ta tương tác với Phật – Pháp – Tăng thì ta gắn kết với một cái lực, không gọi là Ma lực mà gọi là Phật lực. Do đó, bây giờ ta có hai từ ngữ để sử dụng: “Ma lực và Phật lực.”

Một bên là Ma thuật tạo thành Ma lực do ý niệm khởi lên từ Tâm Ác gây chướng ngại cho mọi người, chướng ngại từ tinh thần đến thân. Tinh thần thì phiền lụy, đau khổ. Thân thì bệnh hoạn ốm đau. Đó là do Ma thuật tạo thành Ma lực và do ý niệm của họ dùng Tâm lực để điều khiển Ma lực này xâm chiếm vào tâm và thân của người khác theo ý muốn của bản thân họ, cho lợi lạc riêng của họ về mặt vật chất, tinh thần, tiền tài và họ cũng theo sự yêu cầu của khách hàng nhờ họ làm điều đó. Do sự tương tác hàng ngày gây ra thù oán, ghen ghét, ghen tuông, hận thù mà họ sử dụng Ma thuật của một vị Thầy Bùa Chú để dùng Ma lực tác động với chúng ta. Còn một bên gọi là Phật Pháp thì Phật Pháp gắn kết với Phật, tiếp nhận năng lượng Từ Bi của Chư Phật, ta có Phật lực.

Một bên là Ma lực, một bên là Phật lực. Ma không thể thắng Phật, Tà không thể thắng Chánh. Cho nên, khi ta tu tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, ta gắn kết với năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật quang giáng xuống thân, tâm của ta. Và trong cuộc sống của ta dung chứa những năng lượng Chí Thiện, Chí Thánh, đại Từ đại Bi của Phật. Năng lượng đó có đủ diệu lực phi thường chuyển hóa mọi Ma lực từ những Thầy Bùa Chú.

Khi một người nào đó, một Thầy Bùa Chú nào đó theo khách của mình mà dùng năng lượng của Ma thuật này tạo nên Ma lực để giúp họ đạt được những ý nguyện điều khiển thân, tâm của ta theo ý muốn của họ, thì ta bởi vì sự tinh tấn, siêng năng tu tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa, ta cũng khởi lên một ý Niệm Thiện, Chí Thiện gắn kết với mười phương Chư Phật, với Phật Pháp nên ta được gắn kết liên tục và thật gần gũi với Phật lực của lòng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật. Vì vậy, trong ta luôn luôn tồn tại một dạng năng lượng Thiện của Phật và năng lượng đó, ta cũng có thể gọi là Phật lực đã tới với ta do Niệm lực. Bởi ta niệm Mật chú Mu A Mu Sa một cách miên mật, thường xuyên, liên tục trong những ngày tháng tu tập mà Phật lực quang giáng, truyền tới thân, tâm của ta nhờ Niệm lực.

Cái lực nhờ niệm Mu A Mu Sa mà đón nhận được Phật lực và nguồn năng lượng Phật điển, Phật lực này mạnh bởi do lòng đại Từ đại Bi của Phật, do Tâm Từ Bi của chính ta mà nó có thể hóa giải tất cả các Ma thuật do Ma lực mà các Thầy Bùa Chú sử dụng do chính họ mong muốn khởi lên Niệm Ác hoặc do khách hàng, những người khác yêu cầu họ làm. Bởi vì trong cuộc sống của ta có nghiệp tương ưng để rồi họ ghen ghét, họ ghen tuông, họ thù hận, rồi họ sử dụng những năng lượng từ Ma lực để họ muốn điều khiển, muốn hại ta, xâm nhập vào thân, tâm của ta, làm cho thân bệnh, tâm bị cuồng loạn.

Khi ta bị như vậy ta không cần phải trả thù, không cần tìm một phương pháp nào đó để hại lại họ, để trả đũa họ. Ta chỉ khởi lên một niệm hoan hỷ rằng: “À, nếu như tôi đây đã tạo một nghiệp chướng để những con người này dùng Ma thuật, Bùa Chú tạo nên Ma lực tính hãm hại tôi, tôi không buồn, tôi sẽ khởi lên niệm tha thứ, xin Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi để tôi tiếp được Phật lực qua Niệm lực Mu A Mu Sa, tôi hóa giải để tôi được bình an, thân xác được khỏe, Tâm – Trí được an lành và tôi cũng hồi hướng công đức đó cho các Thầy Bùa Chú đó, cho những con người mượn Ma thuật, Ma lực đó đang tác hại lên tôi hoặc những người xung quanh.” Như vậy, ta lấy tình yêu, lấy sự tha thứ, lấy lòng Từ Bi để hóa giải oan gia trái chủ, hóa giải những ân oán, những oán hận trong cuộc đời mà vô tình hay cố tình mà mỗi người trong chúng ta đã tạo nên trong cuộc sống khi tương tác mà ta có thể biết hoặc là không biết.

Do đó, hôm nay Thầy nói rõ công dụng của Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn trì Mật chú số 01 Mu A Mu Sa sẽ tạo nên một luồng năng lượng gắn kết giữa Chư Phật, mà năng lượng này là năng lượng Chí Thiện của những Bậc Giác Ngộ, đạt tới mức cực cao của năng lượng Từ Bi. Năng lượng này gọi một cái tên khác là Phật lực do công phu tu tập, Niệm lực.

Không những Phật lực do công năng tu tập Mật chú Mu A Mu Sa có thể giúp cho bản thân của ta mà nó còn có thể giúp cho những người trong gia đình, những người ta quen biết đang bị Bùa Chú xâm nhập do bị Ma thuật tạo ra Ma lực để kiềm chế họ. Có nghĩa, ta có thể giúp cho ta và ta cũng có thể hóa giải, cúng dường, hồi hướng năng lượng, Phật lực đó cho đối tượng đang bị. Tùy theo công phu tu tập của ta mà luồng Phật lực hồi hướng ít hay nhiều để có thể hóa giải nhiều hay ít lên những đối tượng đang bị đó.

Cho nên, các con phải nhớ rằng hôm nay Thầy nói thật là rõ để chúng ta biết, khi chúng ta tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa, ta không còn sợ những Thầy Bùa Chú dùng Ma thuật để truyền Ma lực xâm chiếm, kiềm tỏa, dẫn đưa, làm chủ thân, tâm của ta, để gây phiền não trong tâm, gây bệnh cho thân, không còn chuyện đó nữa. Tuy nhiên, nếu như các con cảm giác được có một nguồn Ma lực nào đó đang tác động thì ngay lập tức các con khởi lên Niệm Thiện: “Tôi không giận. tôi không oán, tôi tha thứ cho tất cả và tôi nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi để tôi đón nhận được Phật lực vào trong tâm của tôi. Mu A Mu Sa, xin hồi hướng cho họ, để họ bớt sân, bớt giận, bớt tham, để họ không còn khởi lên những cái Niệm Ác muốn dùng Ma thuật tạo ra Ma lực muốn kiềm tỏa, kiềm chế, ám hại những người khác nữa.” Đó là ý nghĩa rất quan trọng, tất cả các Phật tử, tất cả các con phải nhớ đó là một công năng, một công dụng, một diệu dụng mà hôm nay Thầy nói tới từ Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa.

Trong cuộc sống, bởi vì chúng ta là người, có những chuyện chúng ta không làm chủ được, chúng ta lại có những ước muốn quá nhiều về đời sống vật chất mà khi ta không làm chủ được, ta lại không có đủ Tâm lực và phước báu Thiện để có được những điều may mắn. Tâm ham muốn đó khởi lên mà mọi người lại nghĩ sai do niệm nó khởi nên lại đi tìm các Thầy Bùa Chú và nhờ các Thầy Bùa này dùng Bùa Phép để thành tựu những nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tình cảm, nhu cầu về buôn bán, nhu cầu về tất cả những gì thuộc về “rất ta”. Rồi các Thầy Bùa thay vì tu tập cái đó để hiểu về một phần gì đó trong Thế giới tâm linh. Nay, lại vì muốn chúng ta cung phụng tiền bạc nên các Thầy Bùa lại sử dụng các Phép Bùa đó để lợi lạc cho thân của họ. Họ dùng Tâm lực khởi lên những ý Ác, để dùng những Pháp thuật về Bùa Chú đó kiềm chế và bắt buộc những người khác làm theo ý của họ, như tạo ra những thân bệnh nhằm hãm hại người khác, kiềm chế người khác, như tạo ra những ý Ác trong thân người bệnh mà họ muốn dùng Tâm lực truyền qua để dẫn đưa những người đó vào những con đường lầm lỗi, sai trái, bệnh hoạn và đau khổ.

Các con nên nhớ, một vị Thầy Bùa thì cũng phải dùng Tâm lực do Niệm Ác khởi lên để truyền Tâm Ác, lực Ác, nghiệp Ác để kiềm chế ta và đây là nghiệp Ác. Thì ta cũng dùng Niệm Thiện khởi lên gắn kết với Tâm Từ Bi của Phật. Tâm Từ Bi của Phật và Tâm lực Ác của chúng sanh, cái nào lớn hơn?

Dĩ nhiên là tâm cực Ác của chúng sanh cũng có giới hạn nhỏ bé mà thôi. Nhưng Tâm cực Ác này của chúng sanh do các vị Thầy Bùa Chú này khởi lên nó mạnh hơn những con người bình thường như ta bởi vì họ tu tập cái Ác, nó lớn lên, nó cực Ác, nó lớn rồi nên nó có thể xâm nhập và bắt chúng ta làm theo ý họ. Còn không họ sẽ làm cho thân của ta đau bệnh rồi tâm ta khổ do chúng ta tương tác với nghiệp Ác nhiều đời với họ nên ngày hôm nay họ làm chuyện đó, nhưng dù sao đi nữa lực cực Ác của vị Thầy Bùa Chú này cũng không thể lớn hơn được năng lượng đại Từ đại Bi của những Bậc Giác Ngộ là Phật, nó cũng chỉ có giới hạn so với Phật lực, so với Phật lực thì không thể so được bởi vì Phật lực là vô biên.

Thế nên, khi ta tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa, ta sẽ được Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi, đó còn gọi là Phật lực xuống cho tâm và thân của ta. Phật lực này cực lớn trong Tâm đại Từ đại Bi, nó lớn và mênh mông như vũ trụ, nó cực lớn như vậy do đó nó đủ lực để dung hòa và hóa giải tất cả những lực cực Ác từ chúng sanh và phàm phu.

Vì vậy, dù có một Thầy Bùa, dù có một Đạo Bùa, dù có một Phép Bùa, dù có nhiều Thầy Bùa, nhiều Phép Bùa liên tục đánh đến ta bằng những lực cực Ác để hại ta thì cũng không thể làm được gì ta nếu ta miên mật tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa để được gắn kết năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, để tiếp cận được với Phật lực thì thân của ta luôn luôn an toàn, khỏe mạnh và tâm của ta luôn luôn an vui và hạnh phúc.

Do đó, tất cả các con phải nên nhớ rằng Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn từ xưa đến giờ ít khi nào truyền dạy trực tiếp, lan tỏa, rộng lớn trong dân gian, chỉ để cho những Bậc xuất gia tu học. Nhưng ngày nay, chính vì trong Thế giới đang đảo điên, bệnh hoạn, đau khổ, con người chạy đua theo những ham muốn của đời thường, sẵn sàng để cho những Niệm Ác khởi lên để dùng những năng lượng Ác đó kiềm chế bản thân của họ, làm cho họ dung túng và từ đó đắm chìm trong mê muội. Dùng Tâm Vô Minh đó lại bắt đầu áp dụng kiềm tỏa những con người khác để làm sao bắt người ta làm nô lệ của tâm linh để hưởng được những điều gọi là về “rất vật chất” cho đời sống thường. Chính vì lý do đó, Thầy sẵn sàng truyền dạy cho mọi người, không giữ trong hàng Tăng chúng nữa mà truyền dạy để mọi người biết được Pháp này, thực hành Pháp này mà tự hóa giải cho chính mình, để mình sống an vui mỗi ngày và tự mình tăng thêm nguồn Phật lực trong thân, tâm, hồi hướng cho những người ta yêu thương để họ không bị. Bên các Thầy Bùa Chú có thể dùng lực Ác, dùng Tâm Ác để truyền năng lực của Bùa Chú vô người này, người kia và vô ta, thì ta cũng dùng được năng lực từ luồng năng lượng Từ Bi của Phật gọi là Phật lực đó để hóa giải ngay tức khắc cho ta và cho người. Ta với họ không phải là đánh nhau, nhưng mà ta với họ, họ dùng Tâm Ác, ta dùng Tâm Thiện, họ khởi lên Tâm Ác, ta khởi lên Tâm Thiện, họ khởi lên Niệm Ác, ta khởi lên Niệm Thiện.

Bên tất cả những người này có Thầy Bùa Chú, bên ta cũng có tất cả các Bậc Thầy, nhưng các Bậc Thầy của ta là Chư Phật ở trong mười phương pháp giới. Tức là bên họ có các Thầy Bùa tiếp tay, khởi lên Niệm Ác, dùng Ma lực hãm hại ta và mọi người. Bên ta cũng có những Bậc Thầy Vô Thượng và ta gắn kết với Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa để được ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, có được luồng Phật lực hóa giải tất cả mọi luồng Ma lực do những người có Niệm Ác khởi lên mà họ không thể kiềm chế được. Ta hoan hỷ, không chấp, không hận, không sân đối với họ, ta hoan hỷ hồi hướng lực cực Thiện của mười phương Chư Phật, luồng Phật lực đó tới với ta và tới với họ để ta và họ không còn hận thù, sống trong an bình, sống trong hạnh phúc, sống trong sự tha thứ và ta biết sống để hoàn thiện cuộc đời trong những Niệm Chí Thiện, hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, hướng về những điều Thiện hảo để ta sống bình an, đặc biệt nhất là trong Thế giới này.

Thầy Bùa cũng chỉ là con người, cũng chỉ là chúng sanh. Còn bên ta cũng có những Bậc Thầy Vô Thượng đó là mười phương Chư Phật, con người so với Phật lớn hay nhỏ? Thật là nhỏ bé, dù là Thầy Bùa luyện cả trăm năm đi nữa cũng không bằng Chư Phật bởi Chư Phật đã tu luyện vô lượng kiếp nay đã thành Phật nên năng lượng đại Từ đại Bi của các Ngài là cực lớn, cực Thiện nên những nghiệp Ác này so ra thật là nhỏ bé, không có gì đáng sợ hết cho nên khi các con tu, các con đủ cơ hội để làm chủ thân, tâm của mình, nương nhờ vào đại Hùng đại Lực của các Bậc Thầy là Phật ban rải năng lượng Từ Bi để ta đứng vững trên đôi chân của chính mình để ta sống.

Ngày xưa, ta tương tác với kẻ dữ, với kẻ bất thiện, Thầy của ta là những kẻ bất thiện. Nay, ta hồi đầu với Phật, Thầy của ta là mười phương Chư Phật, các Ngài có lòng Từ Bi. Chúng ta chạy tới với các Ngài, xin các Ngài ban rải năng lượng Từ Bi để giúp chúng ta hóa giải và khi tiếp được Phật lực ta hóa giải mọi Ma lực từ Ma thuật. Đó là ý nghĩa của buổi học ngày hôm nay.

Vấn đáp

Câu 01. Phật lực mà con đón nhận được là do quá trình tu tập của con cho nên lúc đầu lực nó yếu, khi con chưa có đủ lực như vậy thì con có khả năng bị những Tà lực xâm nhập không?

Không có khả năng đó, không có một Tà lực nào có khả năng xâm nhập dù Phật lực của con tiếp rất là yếu. Tuy con tiếp rất yếu nhưng con vẫn gắn kết với nguồn năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật liên tục như vậy. Bản thân con nhiều khi chưa có được Phật lực nhưng bởi vì con gắn kết, dung thông, dung thoa với năng lượng của Phật nên những Ma lực từ Ma thuật của những vị Thầy Bùa Chú do mình tương tác hằng ngày vì cuộc sống, vì sự tranh chấp, vì tranh giành hơn thua mà họ không chịu tu, họ dùng những lực của Bùa Chú để muốn thành tựu: buôn may, bán đắt, Bùa mê thuốc lú hoặc là để mà chiếm được tình và tiền tài. Thì khi con dù chưa có Phật lực tiếp vô trong thân nhưng bởi vì con gắn kết nên Phật lực của Chư Phật qua thân của con mà hóa giải.

Cho nên, không cần biết con đã tồn tại nhiều Phật lực trong người hay chưa, chỉ cần con luôn gắn kết với Mật chú Mu A Mu Sa để con được tiếp nhận luồng Phật lực của Phật hóa giải mọi chuyện khi nó xảy ra. Con luôn khởi niệm đó lên, Niệm Từ Bi, Niệm Thiện, gắn kết với Phật thì luôn luôn Phật lực qua thân con mà hóa giải những chuyện mà đang tương tác với thân con. Cho nên, khi mà Phật lực tới hóa giải mọi Ma lực như vậy, hóa giải những Ác nghiệp của con rồi thì nó bắt đầu lớn lên và tồn tại nhiều trong con.

Hiện tại bây giờ, con mới chỉ là nhịp cầu cho Phật lực đi tới hóa giải mà thôi, cho đến khi con thanh tịnh được thân, tâm do giữ Giới, do tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng, Nhân Quả và tu tập thì nó chuyển hóa mọi nghiệp. Cũng như cái ly, nó sạch sẽ rồi, nó rỗng vì con đã đổ bỏ những cái xấu đi rồi thì cái ly đó sẽ bắt đầu chứa được Phật lực. Còn hiện tại bây giờ, Phật lực đang tới để tẩy rửa thân, tâm của con, nó đủ sức để mà chuyển hóa mọi Ma lực đang tới mặc dù con có nguồn Phật lực rất là nhỏ.

Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân, tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đón nhận được Phật lực hóa giải mọi Ma lực do Ma thuật đang kiềm chế thân, tâm của chúng con và mọi người để tất cả chúng con sống trong tinh thần tha thứ và an lành trong cuộc sống.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

          Chúng con xin hồi hướng công đức tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa tới muôn loài chúng sanh để chúng sanh đón nhận được năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, đón nhận được Phật lực mà hóa giải mọi oán hận thù, hóa giải mọi Ma lực do Ma thuật đang kiềm chế chúng con.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts