Search

Bài 1001: Phương Pháp Thực Hành Thiền Mật – Thất Bảo Huyền Môn

Bài giảng

Bảo Nghy:

Kính thưa Quý vị, Thiền Sư Bảo Thành là Viện Chủ của hệ thống Thiền Viện Chùa Xá Lợi, Hoa Kỳ, xuất xứ từ núi Thất Sơn, Châu Đốc, An Giang. Tổ Đình hiện nay là Chùa Xá Lợi bang Maryland, Hoa Kỳ. Thầy Bảo Thành là truyền nhân duy nhất của Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn.

Kính bạch Sư Phụ, đệ tử là Lynh Nghy, pháp danh Bảo Nghy, hôm nay hội tụ đủ phước duyên, đệ tử xin được thỉnh pháp cùng với Sư Phụ, kính mong Sư Phụ mở lòng truyền dạy.

A Di Đà Phật!

Thầy:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa Quý Phật Tử, kính chào Bảo Nghy!

Hôm nay, Thầy trò mình bắt đầu hướng dẫn qua kênh YouTube về cách tu của Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn. Trước khi đi sâu vào, Thầy muốn nói sơ qua để chúng ta nắm bắt thật chặt, thật rõ về Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn.

Trong tất cả các Pháp môn Đức Phật truyền dạy lại cho ngày hôm nay, cũng như các Bậc Tổ thường dạy lại cho chúng ta, mỗi một người Phật tử hoặc không phải là Phật tử, ai nghiên cứu về những cách hướng dẫn Thiền của Chư Phật đều nên biết tất cả những gì Đức Phật dạy chỉ là phương tiện. Phương tiện có nghĩa là những thứ giúp ta hiểu biết, để đi tới thành tựu sự an lạc. Khi thành tựu sự an lạc rồi, phương tiện đó không quan trọng. Có rất nhiều phương tiện giúp ta đạt được sự an lạc trong cuộc sống, không có một phương tiện nào được đánh giá cao hơn những phương tiện khác và cũng không có phương tiện nào được gọi là quá thấp hoặc quá dở bởi tùy vào căn cơ, căn duyên của mỗi người chúng ta mà phương tiện đó được truyền dạy. Khi ta thọ phương tiện đó, nó phù hợp với ta, ta sẽ thành tựu được, còn không phù hợp, ta tu không thành tựu được, là người con Phật, ta hãy tiếp tục chọn một Pháp môn khác mà Đức Phật truyền dạy để học.

Đức Phật dạy thật nhiều Pháp môn thì Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn cũng chỉ là một phương tiện, chỉ là một Pháp môn cho những ai có duyên với nó. Người nào có duyên với Pháp môn này thì khi thực tập, ta sẽ chứng đắc được sự an lạc.

Trong Thất Bảo Huyền Môn có 04 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, ta hiểu được 07 câu Mật chú và theo dõi hơi thở gọi là Thiền Quán. Quán hơi thở, quán sổ tức và trì Mật chú trong tâm, hoặc thành tiếng để ta đánh thức năng lượng tự thể đã có sẵn.

Bài tập đầu tiên hôm nay sẽ nói về câu Mật chú đầu tiên, được đọc là Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa có nghĩa là nguyện xin Tâm đại Từ đại Bi của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mười phương rải lên con và tất cả mọi loài chúng sanh. Có nghĩa mình nguyện xin lòng đại Từ đại Bi rải lên trên tất cả mọi loài chúng sanh, trong đó có bản thân mình, hay nói đúng hơn là nguyện xin các đấng Giác Ngộ rải tâm từ xuống cho muôn loài chúng sanh để chúng sanh có thể sống an bình. Tâm đại Từ đại Bi cũng như nước, khi khô hạn chúng ta cầu mưa, khi phát nguyện để Chư Phật rải tâm từ xuống cuộc đời, ta hứng được nước Cam Lồ Giác Ngộ của Phật tưới tẩm lên miền đất tâm để ta sống an lạc hơn.

Công dụng của Mật chú: Mật chú có diệu lực. Có thể nhiều người nói Mật chú chỉ là ngôn ngữ, không có một công năng gì nhưng thật ra, đã gọi là Mật Tông và đã gọi là Mật chú, mỗi một câu mật chú mang một diệu lực, không phải tự nó có mà do nó tác động vào Tâm Thanh Tịnh của ta, từ Tâm Thanh Tịnh và do âm thanh của mật chú đó khởi lên những năng lượng vi diệu. Ví dụ: Nước chỉ là nước, hạt giống chỉ là hạt giống, nhưng nếu hạt giống đó cứ treo ở hư không sẽ không mọc được cây. Hạt giống đó nếu được gieo vào mảnh đất tốt, được tưới tẩm nước thì hạt giống sẽ mọc lên và trong nước có đầy đủ những chất để khởi nguồn của sự sống mới.

Chữ Mu A Mu Sa có đầy đủ diệu lực gọi là tha lực. Khi ta trì Mu A Mu Sa với tâm thanh tịnh thì tha lực Từ Bi của Chư Phật sẽ tác động vào với hạt giống của chủng tử bồ đề, hay nói đúng hơn là tâm Phật của chúng ta, gọi là Phật Tánh. Mu A Mu Sa là nước Cam Lồ đại Từ đại Bi của Phật. Ta trì chú này miên mật cộng thêm theo dõi hơi thở, giữ tâm thanh tịnh, câu chú được đọc sẽ phát ra một năng lượng tác động vào thân, vào tâm của mình, nó làm cho thân và tâm phối hợp hài hòa, giao thoa với nhau.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Miên mật là sao?

2. Mật chú phải niệm thành tiếng hả Thầy?

3. Liên tục, không đứt đoạn là như thế nào?

4. Nếu con muốn tu tập ngay từ bây giờ thì con sẽ bắt đầu như thế nào?

5. Quán theo thân là như thế nào?

6. Đó là năng lượng trong thân hay trong tâm của mình?

7. Con ngồi xếp bằng rồi thì nên làm những động tác gì hay làm như thế nào để con tập trung được và niệm chú thì niệm sao? niệm liên tục hay bao nhiêu lần?

8. Lúc niệm chú thì tư thế tay như thế nào?

9. Âm lượng là khi mình nói to hơn hoặc nói nhỏ đi thì năng lượng đó có khác nhau không?

2. Giải đáp

Câu 01. Miên mật là sao?

Mu A Mu Sa là một đề mục để chúng ta theo dõi, gắn thân, tâm với cái đề mục đó, và đề mục đó ý nghĩa rằng Chư Phật đang rải tâm từ lên muôn loài chúng sanh trong đó có ta.

Miên mật là liên tục, không đứt đoạn. Con đọc Mu A Mu Sa thì tâm của mình phải quán tưởng tới lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật hiện diện trong trái tim, trong tâm của mình và tâm của mình chỉ nghĩ tới lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật, chỉ nghĩ tới rằng con đang ngồi đây đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật, Bồ Tát tưới tẩm vào cuộc đời, thân và tâm này của con.

Câu 02. Mật chú phải niệm thành tiếng hả Thầy?

Khi ta niệm thành tiếng, âm thanh đó tác động lên thân của mình, tác động lên sự rung động của thân. Nếu ta phát âm đúng, âm thanh của câu mật chú đó hòa nhập vào hơi thở thì con người thật, cái thân thật của mình tự động sẽ cảm giác được nguồn năng lượng tràn vào trong tâm của mình. Cũng như hạt giống, nó sẽ nhận được nước thấm vào nó và khi đã thấm đủ độ, đủ mùa, nó sẽ mọc thành cây.

Tâm Phật của ta tự thể có tất cả nhưng ít khi nào ta quay về với tâm Phật của mình bởi vì nó chỉ là hạt giống thôi, chỉ là chủng tử, chưa mọc lên. Nếu ta tu tập rõ ràng, thường xuyên, không đứt đoạn thì tâm Phật mình có cơ hội được khai mở, và tất cả những sự huyền diệu vượt ngoài sự hiểu biết của con người hiện tại trong vô minh. Ta đang vô minh bởi ta chấp, mà ta tu, ta sẽ hiểu được những điều đó bởi vô minh sẽ tan dần đi và trí tuệ sẽ được khai mở bằng tâm đại Từ đại Bi của Chư Phật. Nên khi hạt giống đã mọc thành cây, ta sẽ nhìn thấy nó lớn từng ngày. Khi câu mật chú Mu A Mu Sa được tu tập liên tục, không đứt đoạn thì nó khai mở tuệ giác của mình.

Câu 03. Liên tục, không đứt đoạn là như thế nào?

Là ta phải có một thời khóa hàng ngày, không thể tập 01 ngày rồi ngưng 10 ngày và không thể tập 10 tiếng đồng hồ, tập miên mật 01 ngày 24 tiếng rồi ta bỏ những ngày kế tiếp, mà chúng ta nếu tập 05 phút, 10 phút mỗi ngày thì ngày nào ta cũng phải tập như vậy, gọi là liên tục, không đứt đoạn. Cũng như hạt giống không thể gieo xuống, ta tưới nước, bón phân cho tốt rồi ta lại lấy nó lên, 10 ngày sau mới ghim xuống dưới đất, nó hư, nó thối, không mọc được. Cho nên, mình phải có sự liên tục, đã ủ vào đất rồi thì phải ghim hạt giống đó xuống đất vừa đủ độ sâu, để nó thở được và rồi tưới tẩm nó mới mọc lên.

 Sự thực tập liên tục có nghĩa là ta phải có thời gian nhất định cho mình để thực tập, như bữa ăn, sáng, trưa, tối, điều độ đúng giờ thì bao tử sẽ không bị đau. Nếu ta thực tập có giờ giấc rõ ràng thì ta sẽ chứng đắc, đạt được thành tựu viên mãn còn không thì ta chỉ tham khảo chơi cho vui mà không có hiệu quả gì sau này hết. Vì thế, người thực tập này cần phải có một sự hiểu rõ ràng là ta đang thực tập để thành tựu được pháp an lạc của Phật, và ta ngồi đây thực tập trong thời gian đầu để khai mở tâm Phật của ta để ta đón nhận được năng lượng Từ Bi của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền để làm sống lại sự an lạc của tự thân mình, để mình sống trong an lạc, trong lòng từ bi.

Câu 04. Nếu con muốn tu tập ngay từ bây giờ thì con sẽ bắt đầu như thế nào?

Đầu tiên, con phải chọn một thời gian phù hợp cho con, không nhất thiết vào buổi sáng, tối, vào bất cứ lúc nào cũng được, không phải giờ nào là giờ linh để con tập. Giờ nào con có cơ hội thực tập mà xong hết mọi việc, để những người đang sống chung với ta không xen vào, để con có thời gian yên tĩnh trong 05 phút, 10 phút, 15 phút, …con nên chọn giờ đó.

Không gian, không nhất thiết phải sang trọng, tìm không gian vừa đủ để ngồi, nên ngồi trước, ngồi xếp bằng. Tại sao phải xếp bằng?

Đầu tiên, theo tư thế nào cơ thể cho phép để tạo cho ta có sự tĩnh tọa, thân bất động, như như như vậy thì nó giúp cho năng lượng cơ thể chuyển xoay tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, sau này thành tựu rồi thì 24 tiếng đồng hồ, đi đâu, ở đâu, lúc nào, năng lượng đó cũng luôn luôn lưu giữ và luân lưu trong cơ thể của mình. Nhưng hiện tại thì ta nên chọn một chỗ ngồi xuống như tọa thiền, kiết già, bán già hoặc một tư thế nào cơ thể cho phép để máu lưu chuyển, rồi ta trì chú và quán theo thân mình.

Câu 05. Quán theo thân là như thế nào?

Quán là theo dõi, nhìn. Khi con hít thở đúng và trì mật chú này thì năng lượng sẽ chạy trong người, quán tức là khi vừa trì chú đó, con vừa nhìn cơ thể, nhìn bên trong coi năng lượng đó nó chạy ở đâu, chạy ở trên tay, trên đầu, toàn thân con phát hiện ra năng lượng đang khởi lên chỗ nào, không cần biết chỗ đó là chỗ nào, chỉ dùng tâm nhìn nó, gọi là quán. Quán là nhìn cho rõ ràng, nhìn cho sâu, đừng nhìn thoáng qua, theo dõi thật sát, thật sâu để hiểu năng lượng đó đang tồn tại ở đâu, đang di chuyển như thế nào, khi nào nó tới, khi nào nó đi.

Câu 06. Đó là năng lượng trong thân hay trong tâm của mình?

Đó là năng lượng thật sự tác động vào thân của mình, đã gọi là năng lượng thì thân phải cảm nhận được. Ta đang sống hiện tại trong kiếp này có thân và tâm, nếu không có thân thì tất cả những sự vận động của tâm không ai biết được. Cho nên, những vận hành của tâm luôn tác động đến cái máy là thân và chính vì tác động vào thân này nên ta cảm giác được thật sự có, đó không phải ảo tưởng.

Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn giúp ta tu thân và tâm, giúp cho sức khỏe của thân, giúp cho thanh tịnh của tâm, và giúp ta hiểu được ở đằng sau cuộc sống hiện tại của cuộc đời này có nhiều thứ thật thú vị như lời Đức Phật dạy, để ta từ từ gạt bỏ được những thứ không cần thiết trong cuộc đời để tập trung cho sự an lạc nhiều hơn.

Câu 07. Con ngồi xếp bằng rồi thì nên làm những động tác gì hay làm như thế nào để con tập trung được và niệm chú thì niệm sao? Niệm liên tục hay bao nhiêu lần?

Có 04 giai đoạn: thứ nhất là quán, thứ hai là trì chú, thứ ba hơi thở, thứ tư là động tác. Chúng ta hôm nay sẽ thực hành hơi thở, trì câu chú, câu chú là nguyện xin Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền rải năng lượng Từ Bi xuống muôn loài chúng sanh. Ý nghĩa là như vậy nhưng đọc theo mật ngữ xưa chỉ có bốn chữ: “Mu A Mu Sa.”

Giờ, Thầy dạy cho con cách phát âm chữ này trước. Theo cách phát âm thì ta hít vô một hơi thật sâu đưa xuống bụng, trong khi hít ta không đọc mà khi thở ra ta sẽ đọc. Đọc theo cái hơi từ bụng phát ra mà đọc, không đọc hơi phát ra ở cổ họng. Đọc theo âm trầm ở dưới bụng, ở dưới bụng mà người xưa thường gọi là Đan Điền, dưới rốn của mình, hơi tụ ở đó gọi là Đan Điền. Khí từ đan điền bắt đầu đi lên, phát âm từ đan điền phát âm ra, chia làm 04 giai đoạn vì câu mật chú này có 04 chữ: Mu, A, Mu, Sa. Hơi thở và âm thanh đều với nhau, không thể cái này chậm, cái này nhanh mà phải thật là đều. Con ngồi thẳng lưng, hít sâu vô, đưa hơi xuống dưới bụng, khi thở ra con đọc: “Mu A Mu Sa.” Thực tập như vậy liên tục, thư giãn, không cần số lượng là bao nhiêu cái, có thể bật đồng hồ báo thức 07 phút, 10 phút cho phép, tùy vào thời gian của mình. Ngồi xuống, hít thật là sâu đưa xuống bụng, thở ra, đọc mật chú. Miệng thì đọc, hơi vẫn thở nhưng tâm theo dõi xem khi ta hít thở, đọc chú đó, năng lượng có khởi lên từ thân không, nếu ta đang đọc mà năng lượng chuyển vào trong thân thì mình thấy nó bắt đầu chạy ở tay, chân, bất cứ chỗ nào thì ta nhìn thật rõ, không để phân tâm, chỉ nhìn thôi, nhưng vẫn hít thở và đọc câu chú đó liên tục.

Hình minh họa hơi thở vào ra

Câu 08. Lúc niệm chú thì tư thế tay như thế nào?

Con đặt tay phải lên tay trái, và nhẹ nhàng đặt lên bàn chân của mình. Ví dụ như Thầy, khi Thầy đang thực tập như vầy, trên đỉnh đầu của Thầy có nguồn năng lượng đang xoáy trên đầu. Đây là sự thật của cơ thể Thầy, Thầy nói để con hiểu được, khi Thầy tập như vậy trên Bách Hội, tức là trên đỉnh đầu Thầy đón nhận được nguồn năng lượng, năng lượng đó cũng như nước thấm xuống đất vậy. Người của Thầy như thân cây, nó thấm xuống thì đầu của Thầy là rễ cây, nó hút xuống là nó chạy đi hết cơ thể của Thầy và Thầy cảm giác được nguồn năng lượng đó.

Người ta hay diễn tả khi gặp một chuyện gì đó mình bị sởn da gà, sợ hãi, cái này thực ra nó không phải như vậy mà nó tương đồng. Tức là, có một nguồn năng lượng chạy xuống.

Con nên nhớ, có những âm thanh con nghe tới con sợ như cái miếng tôn, nó kéo mà nó kẹp vào với nhau con nghe sợ. Trên đời tất cả các âm thanh chỉ là âm thanh, nhưng cái thân vật lý của mình nghe những âm thanh đó, nó bị tác động, nó tác động vào sự sợ hãi, nó khởi lên những năng lượng làm mình bị run sợ, hoặc có những âm thanh làm mình vui và hạnh phúc. Ví dụ như con là người sáng tác nhạc thì có những nốt nhạc con khởi lên, con đánh đàn, ca sỹ hát người ta nghe người ta thích, khi người ca sĩ hát đúng, người ta thấy hạnh phúc, hát không đúng thì nghe sợ.

Mu A Mu Sa đọc cho đúng thì âm thanh đó tác động vào não bộ con người, cái này rất khoa học, người xưa đã nghiên cứu rồi, Chư Phật truyền dạy cách tu Thiền nhưng rồi các Tổ nghiên cứu ra có những âm thanh trợ lực cho thân mình vì chúng ta là những người căn thật là tối, không có đủ phước như các vị Bồ Tát, A La Hán cho nên phải nương nhờ vào âm thanh và hơi thở để giữ tâm tịnh, khỏe, thân bớt bệnh, tâm bớt phiền não để ta tu. Cũng như cái âm thanh của Mu A Mu Sa, nó giúp cho ta khởi lên năng lượng Từ Bi, và từ đó, khế hợp năng lượng Từ Bi của Chư Phật vì năng lượng Từ Bi của Chư Phật là vô hạn còn năng lượng Từ Bi của mình có giới hạn, vốn liếng năng lượng Từ Bi của mình quá ít, nó không đủ để rải đến những chúng sanh còn đang đau khổ nên ta mới nguyện xin Chư Phật rải Tâm đại Từ đại Bi của các Ngài. Vì nguồn năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật đầy đủ quá, không bao giờ cạn. Thế nên, ta mới đọc câu Mật chú này.

Thật ra, Mu A Mu Sa chỉ là ký tự của con người tạo ra, gọi là pháp chế định. Tất cả các ngôn ngữ là những pháp chế định của con người mang một cái ý nghĩa chứ cái chữ đó nó không có thần thông. Nếu chữ Mu A Mu Sa có năng lượng đại Từ đại Bi rồi thì chữ đó tự động nó phát ra, nhưng mà không phải như vậy. Tuy nhiên, cái âm thanh người xưa nghiên cứu rằng khi phát ra thể loại âm thanh như vậy và chúng ta lồng vào cái âm thanh ngôn ngữ đó ý nghĩa rằng nguyện xin Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền rải Tâm Từ của Quý Ngài lên mọi loài chúng sanh để chúng sanh bớt đi những phiền não và đau khổ. Chúng ta cài đặt vào câu Mu A Mu Sa ý nghĩa như vậy, chứ Mu A Mu Sa là vô nghĩa, nhưng đã là con người, chúng ta chế ra cái ngôn ngữ đó.

Âm thanh của Mu A Mu Sa là một loại âm thanh theo như người xưa nghiên cứu, nó tác động trực tiếp vào não bộ của ta, nó giúp cho não bộ của ta hoạt động mạnh hơn, và phát ra nguồn năng lượng chạy toàn thân, làm cho thân khỏe, tâm an, đời sống an lạc hơn.

Câu 09. Âm lượng khi mình nói to hơn hoặc nhỏ đi thì năng lượng có khác nhau không?

Không khác nhau nhiều nhưng mà nó có khác vì khi mình thực tập, vận dụng hơi thở cho đúng, phát âm cho đúng, khế hợp cho phù hợp với tâm nguyện của mình hòa nhập vào Tuệ Giác đại Từ đại Bi của Phật, thân, tâm nhất như, hướng Thượng, hướng về với Phật thì năng lượng đó sẽ mạnh lên.

Con người sống là nhờ năng lượng. Có những năng lượng tốt, năng lượng xấu tồn tại trong con người qua cuộc sống ảnh hưởng từ bên ngoài và ta cũng dùng tự lực của năng lượng Phật Tánh nơi mình, gắn liền với tha lực của lời phát nguyện hướng Thượng tới lòng Từ Bi của Phật, hòa quyện vào cái âm của ngôn ngữ này, nó tác động, nó đánh thức não bộ, giúp cho não bộ của mình hoạt động mạnh hơn để tăng trưởng những năng lượng vốn có trong tự thân của mình và hòa nhập với năng lượng tự thể của thiên nhiên, nó giúp cho mình khỏe, mình vui, mình an trên con đường tu và nó khởi lên những Niệm Thiện dễ dàng hơn.

Thầy ví dụ, trong chúng sanh, ngay bây giờ, trên Thế giới, ai cũng sợ hãi vì vi trùng Corona, Thầy với con, nếu tất cả mọi người, đều nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ đến mọi loài chúng sanh để chúng sanh không còn đau khổ bởi sự sợ hãi với con vi trùng này nữa thì đó là Niệm Thiện, nó có cộng hưởng năng lượng chung, nó giúp cho mọi người và cho chính chúng ta tốt đẹp hơn nếu ta hướng đến chồng, vợ, con cái, cha, mẹ, những người rất gần, đừng nghĩ quá xa trong cái Thế giới rộng lớn để trở thành hoang tưởng. Nghĩ đến mỗi một con người, những người gần gũi mình nhất thì tự nhiên nhà nhà, người người sẽ an vui ngay trong cơn ôn dịch này.

Năng lượng của mỗi người sẽ mạnh lên theo công hạnh tu tập và đó là cái vốn có của ta khi hòa quyện vào năng lượng Từ Bi của những Bậc Giác Ngộ.

Chúng ta hướng những năng lượng đó tới người thân yêu, gọi là hồi hướng. Hồi hướng là trao đi, gửi đi, có thì mới gửi được, nếu chúng ta không tu tập thì lấy gì để hồi hướng. Cho nên, mỗi một người phải tự tu tập để kiến lập được cái công hạnh phước báu đó và chúng ta hồi hướng. Nhất là trong lúc này, khi chúng ta bị giới hạn bởi việc đi đứng ở bên ngoài thì ta nên ngồi xuống, tĩnh lại trong Chánh Niệm, nguyện xin Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mười phương rải Tâm Từ xuống muôn loài chúng sanh.

Thực hành

Các con nhớ dành thời gian để tu tập mỗi ngày, trong giờ nào mình rảnh rỗi, thoải mái, không có ai tác động lên sinh hoạt Thiền của mình thì khi các con tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, nó sẽ tăng năng lượng thật nhiều tới thân của mình, nó điều được tâm của mình trong sự an lạc.

Các con thanh tịnh thân, tâm. Quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân, tâm này.

Phát nguyện:

Con nguyện xin Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mười phương rải Tâm đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh để chúng sanh sống an bình.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện hồi hướng công đức tu hành mật chú Mu A Mu Sa Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn hôm nay tới muôn loài chúng sanh để chúng sanh chuyển hóa mọi khổ đau, phiền não, sống an bình.

Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển

Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts