Search

4085. Sức Mạnh Của Những Thứ Vô Hình

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu.

Mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo với một lòng thành kính, để chúng ta bắt đầu buồi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, hành trì các pháp thiện, quán chiếu thấy rõ các pháp đều Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Chúng con đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu  trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Các bạn ơi chúng ta hãy ngồi xuống trong tư thế phù hợp với cơ thể của chính mình, buông thư toàn thân tâm, trở về với hơi thở của chánh niệm, hít vào phình bụng chậm rãi từ từ, thở ra hóp bụng trì mật ngôn chậm rãi. Quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành. Nhận biết thật rõ mọi cảm thọ và suy nghĩ của mình, ghi nhận rõ, nhận biết rõ, không dính mắc giữa hai bờ đúng – sai, tốt – xấu, có – không, chỉ ghi nhận trong tánh biết, chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu, mỗi một ngày hành trì mật thiền trong hơi thở của chánh niệm, hít vào thở ra chậm rãi nhẹ nhàng, lắng nghe toàn thân tâm những cảm thọ qua các cảm xúc, những cảm thọ qua các tư tưởng. Giữa cái bên trong cũng như ngoại cảnh ở bên ngoài. Chẳng một mảy may chấp vào cái đúng – sai, trắng – đen, dài – ngắn, có – không, tốt – xấu, không dính mắc. Chúng ta tu tập để không còn dính mắc, còn dính mắc là còn chấp, còn chấp là mê, mê thì vô minh không thấy rõ dễ lầm lạc, sai đường, tạo nghiệp ác. Thật hạnh phúc chúng ta có lòng quả cảm với tâm kiên định, kiên nhẫn, từng ngày, từng ngày sắp xếp giữa đời thường bận rộn, giữa đời thường nhiều trái ngang nghịch cảnh không như ý, để ngồi xuống tu tập, để chánh niệm tỉnh giác, để từ bi trí tuệ, để thiện lành an yên.

Chúng ta thực sự đã dấn thân vào con đường rất đúng không bao giờ sai, đó là tự chăm sóc đời sống của mình, đời sống của tinh thần, đời sống của sức khỏe của thân, đời sống của tâm linh. Phải vậy sống trên đời này kiếp người có bao lâu, không chăm sóc cho mình thì ai sẽ chăm sóc cho ta đây. Đức Phật dạy đừng ỷ vào ai đó để cứu mình, để chăm sóc cho mình, để nâng đỡ mình, để dìu dắt mình. Phải tự mình đứng dậy, phải tự biết chăm sóc, phải tự biết thắp đuốc mà đi, phải tự làm ốc đảo thật sáng để vững chãi trong cuộc đời. Bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời của chúng ta, hứa hẹn cho nhiều nhưng rồi họ có làm được đâu theo sự hứa hẹn đó. Chúng ta cũng đã hứa quá nhiều với bản thân nhưng ít thực hiện.

Các bạn thân mến, cuộc sống cần phải biết đứng dậy và đứng dậy vững chãi, vững chắc, dù có nhiều lần đổ ngã, gục ngã, té nhào xuống trong những lầm lỗi tội lỗi, không sao. Phật dạy mỗi người chúng ta đều có cơ hội làm lại từ đầu, thay đổi mệnh số bằng sức lực của giới, của tuệ, của định, Giới – Định – Tuệ. Chúng ta bị chi phối bởi những lực vô hình trong cuộc sống này, tại sao gọi là lực vô hình? Vì tất cả mọi dạng lực năng lượng đều vô hình. Nhưng thói đời khi nói tới lực vô hình ai cũng liên tưởng tới ma, tới phần âm, tới linh hồn ở thế giới huyền bí. Quả thật những điều được đặt tên như thế giới huyền bí, vong, linh, vô hình, thần, thánh là vô hình thật, bởi mấy ai thấy đâu. Có thấy thì cũng thấy trong sự tưởng tượng mà thôi, có sờ, có chạm được đâu, cảm nhận được họ nói như thế. Thì đúng, năng lượng là con người có các giác quan, có ngũ căn, nhà Phật gọi là qua sự biến chuyển của ngũ uẩn, ngũ ấm ta cảm nhận được Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức.

Nhưng cứ nói đến vô hình là bổ nhào vào thế giới của ma quỷ, của vong linh, của thần thánh, của bùa ngải. Hôm nay chúng ta đã nghe lại một lần nữa sức mạnh của thế giới vô hình, nhưng không phải là thế giới trừu tượng, tưởng tượng vô hình về những cõi của linh hồn, của thần thánh, của các bậc siêu phàm không có thân. Mà ta nói về sức mạnh vô hình của Giới – Định – Tuệ. Trong nhà Phật ba chữ giới định tuệ cao quý vô cùng, là kho báu cho mỗi người chúng ta cần phải đào bới, mang về để tận hưởng. Phật dạy khi ta ra đi giới là lời ta dạy, là pháp, là Phật, giới tối quan trọng. Đối với hàng Phật tử tại gia của chúng ta, thường cứ xô ngã suy nghĩ của mình vào trong sự vô hình của thần thánh, cái gì cũng đổ thừa cho vong linh hại ta, ma quỷ hại ta, thần tiên hại ta, Trời Phật ban cho ta.

Con mắt giác ngộ của Phật, nhân quả thiện ác tạo thành nghiệp, nghiệp lực, lực vô hình của nhân quả, thiện ác nó ràng buộc ta hoặc nó dẫn ta tới đâu. Ta sinh bởi nghiệp lực, lực đó gọi là lực vô hình chỉ cảm nhận được mà thôi. Lực đó tạo ra bởi ba nơi, nơi suy nghĩ, lời ngôn ngữ ta ứng dụng và nơi hành vi mỗi ngày, thân ngữ ý tạo thành lực của nghiệp thiện – ác. Nghiệp đó vận hành liên tục không ngừng nghỉ, chi phối cuộc đời của mỗi người. Qua cảm thọ ta nhận ra nghiệp lực, nghiệp lực ác và nghiệp lực thiện là hai cái ta suy nghĩ để vận hành cho đúng. Tránh xa điều ác để không tạo thành nghiệp lực ác, tiếp cận và hành trì những pháp thiện để tạo ra nghiệp lực thiện. Lực vô hình của nghiệp chi phối tất cả. Nhân quả tạo thành nghiệp lực chi phối chúng ta. Đầu tiên người học Phật phải tin sâu vào nhân quả, đó chính là giáo lý căn bản và siêu việt nhất Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta.

Học Phật dù tu pháp môn nào đi nữa, tụng kinh, tịnh độ, trì trú mật tông, thiền tông, đại thừa, nguyên thủy, kim cang thừa, tất cả nếu không nhìn nhận qua Văn – Tư – Tu hiểu thấu về nhân quả, không tin vào nhân quả ta chẳng thành tựu được đâu. Nhân quả phải tin sâu, nhân quả phải hiểu thấu và nhân quả đó dẫn đưa chúng ta hiểu được nghiệp lực tương tác hàng ngày trong cuộc sống. Do vậy hôm nay hãy ngừng đổ thừa cho những lực vô hình của âm binh, của vong linh, của ma quỷ, của thần thánh, của bùa ngải, của trời đất tác động vào đời sống. Mà phải nhận thật rõ ràng lực vô hình tác động vào đời sống của chúng ta, có sức mạnh ghê gớm do chính nghiệp ta tạo ra. Phật đã khơi dậy cho chúng ta hiểu điều đó qua suốt chặng đường tại thế của Ngài, truyền đạt kiến thức để chúng ta liễu thông. Ngài nói giữ giới không một lực vô hình thật mạnh, giới này là pháp của Phật, giới này là pháp để giải thoát, là con đường, là phương tiện để thăng hoa.

Phật tử chúng ta chỉ có năm giới duy nhất, năm giới này là năm chữ vàng đáng được khắc ghi ở trên đầu, đáng được treo ở những chỗ cao quý để mà nhìn.

Giới thứ nhất không sát sanh

Giới thứ hai không trộm cắp

Giới thứ ba không tà dâm

Giới thứ tư không nói dối, vọng ngữ

Giới thứ năm không uống, sử dụng các chất say gây hại.

Năm giới này nếu chúng ta giữ được thì tạo thành một nguồn lực vô hình của chánh định, định được tâm, định lực, định được tâm, bước vào bất cứ chỗ nào tâm đều vững chãi, sáng suốt. Giới định, giữ được giới thì tâm định, có chánh định. Giới định, nếu giữ được giới có định thì có tuệ, có trí huệ, có sự sáng suốt. Ba mà là một, một mà là ba, vậy nên Phật nhắc chúng ta phải biết giữ giới.

Nếu nói phải giữ giới cẩn cẩn đếm từ một, hai, ba, bốn, năm giới để suy xét, sám hối mỗi ngày là điều cần thiết. Dựa trên năm nền tảng của giới ta quán chiếu, ta sám hối coi trong ngày hôm nay, trong quá khứ và hôm nay ta có tạo tác điều gì phạm vào giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm hay không? Nếu giữ được bạn có một lực vô hình, mà lực này là lực thần thánh, là lực của pháp Phật giải thoát sẽ cắt đứt tất cả mọi tà lực, mọi nghiệp lực xấu từ nhiều kiếp ta đã tạo. Lực hiện tại của giới rất mạnh, phá vỡ ngục tù của vô minh đưa ta chạm vào bến bờ của ánh sáng trí tuệ. Giới – Định – Tuệ rất quan trọng, đây gọi là lực vô hình. Đây mới gọi là lợi hại, đây không phải là lực vô hình của ma quỷ, vong linh, thần thánh mà lợi hại thôi. Lợi hại ở chỗ là lực vô hình của giới giúp ta phá mê đi đến bờ giác ngộ. Giúp chúng ta bẻ gãy mọi xiềng xích của nghiệp quả bất thiện nhiều đời ta tự cột chặt lấy mình. Giúp chúng ta xua đuổi, đẩy lùi đi những đám mây đen dày đặc, để mặt trăng của tâm từ, để mặt trời của trí tuệ sáng tỏ trên không trung. Lực vô hình của giới rất tuyệt vời.

Chúng ta hành trì mật thiền chánh pháp ngồi hít thở vào ra, tọa thiền vững chãi, chậm rãi buông thư, hòa nhập vào sự quán chiếu tâm Từ bi. Tâm Từ bi là tuyệt vời, tâm Từ bi là cả năm giới nằm ở trong đó. Chúng ta nghĩ đi người có tâm từ bi yêu thương không bao giờ sát sanh, không bao giờ trộm cắp lấy của người, không bao giờ súc phạm đến thân thể của người khác, không bao giờ vọng ngữ nói dối, không bao giờ chuốc độc vào thân mình. Nếu giữ năm giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sử dụng các chất say, thì quán chiếu tâm từ bi là nhiên liệu để cho chúng ta thấy rõ được năm giới một cách tinh vi hơn. Chánh niệm hơi thở quán tâm từ bi là trọn gói năm giới trong một. Điều này đã chứng tỏ thật rõ trong suốt quá trình mà chúng ta chánh niệm hơi thở tỉnh giác, quán tâm từ bi. Tâm từ bi là năm giới trọn gói có năng lượng vô hình thật mạnh. Đời người ai cũng từng trải nghiệm qua lực vô hình của tình thương, của tâm từ bi, của tình yêu cao quý gom lại dễ nhớ, dễ thực hành.

Quán tâm từ bi chính là quán năm giới, quán tâm từ bi tức là có được lực vô hình của giới. Người quán tâm từ bi là người có giới hạnh, người quán tâm từ bi có lực vô hình của tình thương, của cam lồ tịnh thủy gội rửa mọi phiền ưu, chữa lành mọi bệnh tật. Dĩ nhiên điều đó đi liền với trí huệ là làm cho chúng ta sáng suốt. Bởi tâm từ bi chuyển hóa được tâm sân, chuyển hóa được tâm tham, đẩy lùi được vô minh, làm cho sáng suốt đó gọi là trí tuệ. Giới định tuệ ngay chỗ này hiểu đơn giản, dễ thực hành. Người có được năm giới giữ miên mật trong sự quán chiếu tâm từ bi, sẽ khai mở được sự sáng suốt trong tư duy, sáng suốt trong suy nghĩ để luôn luôn tỉnh thức. Thấu rõ được mọi suy nghĩ, lời nói, hành vi tương tác hàng ngày, thấy được giá trị của các pháp thiện lành, mang ra thực hành trong đời sống. Sức mạnh vô hình của giới, của định, của tuệ qua sự đồng tu của mật thiền quả thật mỗi người đều cảm nhận thật rõ trong từng ngày qua ngũ uẩn. Bởi vì qua sắc tướng hư hoại của vô thường sanh diệt thân ta đây vẫn còn hữu dụng vô cùng.

Phật dạy mà thân người dù là vô thường sanh diệt, hư hoại tới lui trong từng giây phút, vẫn là phương tiện vi diệu. Chính điều đó ta đã chú tâm ứng dụng thần phương tiện hư hoại này trong chánh niệm qua sắc thân. Ta quán chiếu sự cảm thọ của mình bằng tánh biết qua hơi thở chánh niệm. Biết ta cảm thọ qua các cảm xúc như thế nào, cảm thọ qua các tư tưởng, suy nghĩ như thế nào, rồi mang năng lượng từ bi, tâm yêu thương của mật ngôn Mu A Mu Sa tưới tẩm vào những cảm thọ của cảm xúc, những cảm thọ của tư tưởng để nuôi dưỡng những cảm thọ và tư tưởng đó bằng tâm từ bi. Chỉ có vậy mỗi người chúng ta sẽ có được lực vô hình thật lớn, lực vô hình này là lực của mật thiền quán chiếu tâm từ bi qua hơi thở chánh niệm tỉnh giác. Không có một lực vô hình nào có thể chiếm cứ ta khi thực tập mật thiền, bởi các lực vô hình của giới định tuệ hiện hữu thật thật rõ, cảm ứng thật rõ, để mang hồng ân Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng luôn luôn có mặt trong đời sống của chúng ta.

Phật là giới, Pháp là chánh niệm, Tăng là hành trì, hành trì giữ giới trong chánh niệm có đủ cả Phật – Pháp – Tăng. Ba ngôi tam bảo, hồng ân của tam bảo luôn hiện hữu trong đời. Lực vô hình này chữa lành mọi chứng bệnh, tin sâu nhân quả, thực hành cho rõ ta sẽ trở thành người biết tự chữa lành cho mình, là người sống hạnh phúc và an vui, là người bẻ gãy mọi gông cùm xiềng xích của những lực vô hình ác nghiệp nhiều đời do chính ta tạo ra. Để giải phóng mình thoát khỏi ngục tù đó và hùng dũng bước lên, đẩy lùi đi mọi đám mây đen, sương mù che lấp mặt trời trí tuệ, mặt trăng tình thương. Đừng nghĩ và đổ thừa cho những lực vô hình của vong, của linh hồn, của ma của quỷ, của thần, của thánh, của bùa, của ngải, của đủ thứ nó đày đọa ta, nó bắt hại ta. Phải nhận rõ tất cả những gì xui xẻo, tai họa tới với ta chẳng phải do những thế lực vô hình đó mà do chính lực vô hình của nghiệp, nghiệp ác ta tạo ra.

Lực là vô hình bạn đồng ý với Bảo Thành không? Năng lượng là vô hình, năng lượng của nghiệp ác rất mạnh, khủng khiếp. Nhưng rất may Phật dạy lực của Giới Định Tuệ qua hành trì mật thiền có sức mạnh giải phóng ta khỏi nghiệp lực, ác nghiệp vô minh nhiều đời ta tạo. Người thực tập mật thiền là người biết tự chủ, biết hành trì để tự đứng dậy, người luôn hoan hỷ, hạnh phúc và bình an. Đức Phật tới chẳng phải nói hãy tới với ta để được cứu, mà Đức Phật tới để nhắc nhở hãy theo Ngài để học làm chủ cuộc đời qua Giới – Định – Tuệ. Các bạn cần phải giữ giới, thuộc lòng thuộc lào để hành trì, mỗi một ngày ta hành mật thiền chánh niệm hơi thở quán tâm từ là giữ cả năm giới rồi. Từng giây, từng phút hành trì như thế các bạn có được năng lượng vô hình thật mạnh để có được chánh định. Chánh niệm hơi thở là con đường Bát Chánh Đạo Đức Phật dạy nay có được chánh định cao quý lắm. Người có chánh niệm hơi thở và chánh định qua giữ giới, qua hành trì chánh niệm hơi thở tỉnh giác, người đó có đủ bát chánh đạo chỉ trong một sát na hành đầy đủ.

Một lần nữa đừng vì bất cứ điều gì xảy ra không như ý ta vội vã mê tín nghe theo, đổ thừa cho những thế lực vô hình của ma, của vong, của thần, của thánh, của bùa, của ngải, của vị này, vị kia nữa. Hãy tin sâu vào nhân quả, đời sống con người chi phối bởi nghiệp lực do nhân quả ta tạo. Nhân nào quả đó, ta tạo những nhân xấu bất thiện, tạo quả xấu, tai ương, tai họa, bệnh tật đau khổ. Ta gieo những nhân thiện lành Sa Bi Mô U, ta được những quả yêu thương Mu A Mu Sa, chánh quả trí tuệ sáng ngời NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và có được quả thành tựu của tâm tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê. Các bạn, sức mạnh vô hình của Giới Định Tuệ là sức mạnh vô song rất cần cho mỗi người Phật tử chúng ta, Phật tử tại gia khi phải đương đầu với hằng hà sa những công việc phức tạp, đối nghịch kéo tới trong cuộc sống của mình. Hãy giữ vững niềm tin tu tập hành trì cho rõ rốt ráo mỗi một ngày chúng ta sẽ thành tựu được năng lượng vô song lực vô hình của Giới Định Tuệ. Mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Đời sống của chúng con bị ảnh hưởng thật nhiều bởi lực vô hình của nghiệp. Nghe lời Phật dạy gieo nhân thiện lành để trổ quả yêu thương, tạo được lực vô hình thật lớn, bẻ gãy mọi gông cùm xiềng xích của ác nghiệp nhiều đời chúng con do vô minh tạo ra, để giải phóng mình, tận hưởng ánh sáng của tỉnh giác, của yêu thương, của sáng suốt. Xin Phật gia trì cho chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn