Search

4076. Thích Soi Mói

Bảo Vô Lượng đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu.

Kính mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn miên mật hành trì Chánh pháp Phật để lan toả tình yêu thương thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, hành trì các pháp thiện lành, quán chiếu thấy rõ vạn pháp là Vô thường, là Khổ, là Vô ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tinh tấn tu học, tim sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ bi chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy ngồi xuống, các bạn hãy ngồi xuống buông thư nhẹ nhàng thư giãn toàn thân tâm, và chúng ta trở về với hơi thở vào ra nhẹ nhàng. Chánh niệm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở chậm rãi hóp bụng vào, đồng trì mật chú, tiếp nhận năng lượng, lan tỏa và hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoangMa Sa Ốp UêSa Bi Mô U(7 biến)

Các bạn đồng tu!

Sau khi chúng ta Chánh niệm hơi thở vào ra, chậm rãi tổng trì mật ngôn thì thân tâm của chúng ta đã gắn kết mật thiết với chư Phật, Bồ tát, với các bậc Thiện Trí thức qua dòng năng lượng của Từ bi, của Trí tuệ, của Tỉnh giác, của Thiện lành. Chúng ta như được tắm gội trong dòng tha lực năng lượng vi diệu để tâm trí u mê nhiều đời của ta có cơ hội nhìn rõ được những chấp ngã u mê, những lầm lỗi sai trái, những chướng nghiệp bất tịnh ta tạo ra, và dọn dẹp cho sạch, rửa cho sạch mọi cấu uế làm cho tâm của ta nhẹ nhàng thơi thới. Từ lâu đời rồi và ngay trong kiếp này đây, mỗi người trong sự u mê của cuộc đời cứ lặp đi lặp lại biết bao nhiêu những sự suy nghĩ đen tối, những lời nói thô ác giả dối, những hành vi bất thiện tổng hợp thành một cái dòng năng lượng tiêu cực gọi là “Tập khí”. Tập khí là thói quen tạo ra năng lượng tiêu cực cuồn cuộn như cơn lũ cuốn trôi ta vào trong sương khói của tham, sân, si, nơi mù loà của tâm thức, quờ quạng, lần mò tìm bới sự rác rưởi của bất thiện. Để rồi Bảo Thành và các bạn thật khó cưỡng và chẳng đứng vững được trên đôi chân Chánh niệm của mình mà đi ra cái vùng mê thức đó. Chúng ta nhiều ngày qua, năm qua, nhiều kiếp qua cứ như vậy hoài. Thảo nào mà Bảo Thành cùng các bạn cứ phải bị nhận chìm vào trong cái dòng mê thức của năng lượng tiêu cực để rồi bị vùi lấp trong sự tiêu cực của suy nghĩ, hành vi, của ngôn từ giao tiếp hằng ngày tạo ra chông gai, tạo ra gươm búa sắc lẹm, làm cho biết bao nhiêu con người gần gũi, những người ta yêu thương đau đớn. Tập khí là dòng lũ của cuộc đời luôn kéo tới. Nếu nói về “nước chảy đá mòn” là một cái ý nghĩa rằng chúng ta kiên nhẫn như dòng nước chảy thì ác nghiệp lâu đời cứng như đá cũng bị bào mòn. Nhưng nói về cái cơn lũ của dòng chảy tập khí không phải là nói đến sự kiên nhẫn trong tu tập, mà nói đến cái thói quen buông trôi theo thất niệm, phóng tâm theo tà niệm cũng xói mòn. Đó là “nước chảy đá mòn”. Nhưng cái dòng lũ của những sự ác, của tập khí, nó cuốn trôi đi những hòn đảo phước báu và công đức nhiều đời ta lập được, nó xói mòn tâm thức thanh tịnh, nó nhận chìm sự sống của các pháp thiện hiện hữu trong đời.

“Hay soi mói” là tập khí nhiều đời của chúng ta như dòng lũ bất tịnh. “Nước chảy đá mòn” là tìm hiểu con đường học, tư duy sâu hơn để biết, để thấu, để hiểu, để buông, để xả là một hạnh đức. Nhưng “hay soi mói” là dòng lũ của tập khí, nguy hại lắm. Nếu bình tĩnh ngồi xuống trong sự buông thư, nếu điềm tĩnh trong hơi thở Chánh niệm, nếu thấy biết ghi nhận thật rõ trong Chánh niệm ta sẽ nhận diện được sự có mặt của tập khí. Chẳng có gì phải sợ tập khí cả. Chỉ cần chúng ta nhận diện được chúng. Chỉ cần chúng ta tiếp hiện chúng và chúng ta ghi nhận thật rõ y như người mẹ tiếp nhận người con vào cuộc đời, biết rõ tánh tình của con theo năm tháng, ghi nhận từng cử chỉ hành vi để mang cái tình yêu vô thượng bất diệt của mẹ đó tưới tẩm vào đời con, chăm sóc cho con, vun trồng và gieo vào trong lòng của con mình những cái hạnh đức nhiệm màu cao quý của tình mẹ. Thấy biết ghi nhận thật rõ tập khí, không khác gì tâm ta lúc ấy trở thành một vị hiền mẫu mang tâm Từ bi nhìn để soi cho rõ tâm tánh của mình bởi tập khí dẫn dắt. Rồi từ ấy mang tâm yêu thương soi sáng vào trong miền tâm thức tập khí đen tối, gieo trồng những chủng tử Thiện lành Sa Bi Mô U, chăm sóc cho vươn mình trỗi dậy đón ánh bình minh trổ bông kết trái. Sen chẳng thể lên nếu không nhờ sình. Sen sẽ nở nhưng chẳng có mùi sình hôi thối. Tập khí là sình lầy của cuộc đời mà từ đó trong quán niệm của Từ bi, trong quán chiếu của Trí tuệ, trong sự soi dẫn của sự Tỉnh thức, các chủng tử Thiện lành Sa Bi Mô U như những mầm sen được gieo vào vùng sình lầy của tập khí. Chăm sóc bởi thần khí Chánh niệm hơi thở mà chủng từ thiện lành Sa Bi Mô U, cái mầm sống tuyệt vời linh diệu kia sẽ vươn mình sẽ trỗi dậy.

Các bạn! “Thích soi mói” là một phần tập khí của con người. Ngồi ở đâu, Bảo Thành và các bạn cũng soi, chẳng phải là soi gương nhìn mặt đẹp để trang điểm cho xinh xắn, mà soi mói chuyện đời tư, chuyện thiên hạ. Buổi sáng, thay vì chúng ta ngồi uống một ly cà phê nhâm nhi cho có vị đắng cà phê mà tỉnh, nhưng ta lại soi chuyện thiên hạ, bàn dân thiên hạ trong một giờ một khắc. Cả thế giới gom đầy trong tâm. Cả ngày mang chuyện thiên hạ đó để rải khắp năm châu bốn bể trên mạng, trên Facebook, trên Zalo, trên TikTok. Sao chúng ta không thay vào những cái điều soi mói chuyện đời gieo rắc khổ đau cho người đó, cũng mượn những hình ảnh đó, thông tin đó phương tiện ấy để gieo mầm Sa Bi Mô U cho mình và cho người để nguyện có được cái diệu lực tối thắng ngăn chặn được cái năng lượng bất tịnh, của tập khí, chuyển hóa tâm mình chạm vào được sự an vui và hạnh phúc. Có phải chăng Bảo Thành và các bạn đã quên rằng cái diệu lực tối thắng của các pháp thiện lành Sa Bi Mô U, như những chủng tử Bồ đề, như những hạt giống Thiện Pháp có thể gieo trồng để thay đổi cuộc đời, để chuyển hóa chính mình và làm tăng trưởng sự an lạc cho thế giới ta đang sống chung với nhau không?. Chắc vậy!

Thói quen nhiều đời tạo thành tập khí. Tập khí là dòng lũ, nếu không học bơi, nếu không học sử dụng những phương tiện mạnh mẽ hơn thì cơn lũ đó cuốn trôi, chẳng thể dừng lại được đâu. Mật Thiền Chánh niệm hơi thở là một pháp phương tiện vi diệu dành riêng cho những ai có căn duyên phù hợp. Mật Thiền Chánh niệm hơi thở là một phương tiện vi diệu nhưng chỉ dành riêng cho những ai có duyên phù hợp mà thôi. Bởi chính Đức Phật dạy: “Phật không thể độ được người không có duyên”. Pháp Phật nhiệm màu cao siêu, Phật là bậc Thầy dạy đa phương tiện. Mỗi một người trong chúng ta khi học, học Phật tùy theo căn cơ mà những pháp phương tiện khi nghe, khi học, khi thực hành, gạn lọc sẽ tìm ra được cái phương tiện gì tùy duyên thực hành hữu hiệu. Những ai có duyên thì Mật Thiền Chánh pháp Phật là phương tiện giúp cho người ấy chống lũ của tập khí, giúp cho người đó trở thành một người thợ mộc tay nghề cao quyết đóng chiếc thuyền của Chánh niệm bằng bốn cái tấm ván vi diệu.

Tấm ván đầu tiên là Từ bi, Mu A Mu Sa

Tấm ván thứ hai là Trí tuệ, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Tấm ván thứ ba là Tỉnh giác, Ma Sa Ốp Uê

Tấm ván thứ tư là Thiện lành chân như, Sa Bi Mô U

Rồi dùng cái chất keo vi diệu của người làm thuyền đó là Chánh niệm hơi thở để gắn kết bốn tấm ván đó lại với nhau để lênh đênh trên dòng lũ của tập khí, thoát khỏi bốn điều Sanh – Tử – Già – Bệnh.

Các bạn thấy đấy! Phương tiện vi diệu như vậy mới có thể băng băng trên dòng lũ của tập khí, chẳng bị nhận chìm, thoát mê tới bờ giác, đáo bỉ ngạn an vui và hạnh phúc. Không thể ngồi ở trên cái bờ mà dòng lũ tập khí cuồn cuộn kéo tới để cầu ông trời hiện xuống tung mình qua bờ kia. Bởi bạn ngồi bên bờ dòng lũ, lũ sẽ cuốn trôi bạn dù ngồi trên bờ đó. Vì sao? Cuộc đời quá mong manh, cuộc đời quá Vô thường và ngắn ngủi, ngồi bên bờ cuộc đời mà chờ đợi, không chủ động đóng thuyền của Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác, Thiện lành và vượt sóng lũ của tập khí tới bờ an yên thì chờ ở đâu để có được?

Các bạn! Phật không thể cứu chúng ta bằng cách hiện ra nắm tay ta, bay lên trên trời, quăng ta vào bờ Giác ngộ, từ bỏ u mê. Nhưng Phật có thể là người thợ đóng thuyền ngồi sát bên cạnh bên bờ lũ của cuộc đời để người học trò như chúng ta tận tụy học cái nghề đóng thuyền bằng ván Từ bi, ván Trí tuệ, ván Tỉnh giác, ván Thiện lành Chân Như. Dùng keo Chánh niệm dán vào đóng vào để ngồi trên đó tịch tỉnh quán chiếu dòng lũ của tập khí nhẹ nhàng trôi trên đó, lướt trên đó mà tới bờ an vui.

“Thích soi mói” là dòng lũ tập khí mà Bảo Thành, các bạn và mọi người đều có cái tánh này. Bạn nhìn lại đi, ngồi lê đôi mách là soi mói chuyện đời đã nhiều năm nhiều lần rồi ta vẫn bị cuốn phăng vào trong đó, để không còn Chánh niệm Từ bi nữa mà là thất niệm, mà là tà niệm.

Các bạn thấy không! Mà là vọng niệm. Tà niệm, vọng niệm, thất nghiệp tạo thành những cái sương khói hư ảo làm mờ con mắt, ảo giác sẽ gây ra, chẳng nhìn rõ con đường để đi. Và cứ thế, Bảo Thành và các bạn để cơn lũ của tập khí cuốn phăng đi bao nhiêu công đức và phước báu. Hôm nay ngồi lại với nhau trong sự đồng tu này, biết bao nhiêu những âm thanh của sự đổi mới đang vang vọng vào trong tâm thức như tiếng mõ, tiếng chuông cảnh tỉnh đời ta. Thế giới này tìm đâu ra chỗ thanh tịnh? Ngồi chỗ nào cũng ồn ào vọng niệm. Thế giới này tìm đâu ra sự thanh tịnh? Bởi nơi đâu cũng có những âm thanh chướng ngại. Thế giới này tìm đâu được sự bình yên? Bởi lũ của tập khí, phiền não và đau khổ luôn luôn tới với chúng ta. Nếu không có con thuyền của Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác, Thiện lành, Chánh niệm thì nhất định đời của Bảo Thành và các bạn sẽ trầm luân khổ lắm. Đừng đợi đến cái lúc mà lũ nó cuốn trôi mới đóng thuyền chẳng kịp đâu. Khi còn có cơ hội ngồi trên bờ cuộc đời của Vô thường mong manh là kiếp người mà Bảo Thành và các bạn đang có, hãy mời ngay một vị thầy đóng thuyền cao tay, tốt bụng, kiên nhẫn luôn luôn dạy dỗ chúng ta. Đó là thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua Chánh niệm của hơi thở, qua sự quán chiếu của tâm Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác, Thiện lành, chúng ta có cơ hội đón tiếp cung nghinh Phật vào trong cuộc đời để dạy dỗ cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải trở thành người học trò thật giỏi, phải kiên nhẫn, phải kiên định, phải cần cù, học, hỏi, rồi hành cho đúng. Chẳng bao lâu đâu các bạn ơi, các bạn sẽ có được một con thuyền, con thuyền độ cho các bạn vượt trên sóng lũ của tập khí, của sự soi mói chuyện đời để lướt phăng phăng trên bão tố, thoát hỏi sự sinh – lão – bệnh – tử. Chẳng cần phải truy cứu như thế nào gọi là giải thoát mà dĩ nhiên bạn sẽ cảm nhận qua sự cảm ứng hằng ngày của cuộc đời. Những cái sóng vi-ba của phiền não đau khổ, những cái sóng của tập khí khi tới chúng liền như phương tiện đưa ta tới bờ bởi ta đang ngồi trên thuyền Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác, Thiện lành của Chánh niệm. Chánh niệm hơi thở quán chiếu tâm Từ bi. Chánh niệm hơi thở quán chiếu cái ánh sáng của Trí tuệ. Chánh niệm hơi thở quán chiếu sự Tỉnh giác và tâm tánh Thiện lành Chân Như vi diệu vô cùng. Bởi mỗi khi ta quán chiếu trong Chánh niệm hơi thở như thế, các bạn và Bảo Thành, thân tâm của chúng ta sẽ đón nhận được nguồn năng lượng siêu thế như ánh sáng của mặt trời chiếu tỏa trên không trung để bao nhiêu tăm tối sương mù mây đen, bóng tối của cuộc đời liền lìa xa, đẩy lùi đi. Chúng ta lại một lần nữa được tỏ lộ, nhìn rõ con đường về phía trước mà dòng lũ của sự soi mói, những tập khí nhiều đời chẳng thể nhận chìm cuốn trôi ta đi. Để mỗi một sớm mai khi thức dậy, ta nghe được cái âm thanh vi diệu của hơi thở vào ra, ta lan tỏa tình yêu thương, ta thắp sáng được tâm trí, và ta tỉnh thức nhìn rõ, biết, thấu, hiểu để xả buông, thông cảm và đồng hành với chính mình và tất cả những ai ta có duyên kề cận họ trong đời. Mang tất cả lòng bác ái, yêu thương, vị tha, bao dung, phụng hiến, dâng hiến một cách trọn vẹn nhất. Mỗi một giây, mỗi một ngày qua lại có thêm những chủng tử thiện lành, những hạt giống tốt được gieo vào đời và gặt hái được nhiều phước báu công đức. Kiếp người Vô thường ngắn ngủi lăn trôi trong sanh tử rất cần phước báu và công đức nhưng chẳng phải cố và miệt mài để kinh kệ sớm hôm đọc tụng rình rang trong chuông mõ. Mà là sự quán chiếu, mang lời Phật ứng vào đời sống của xã hội hiện hành ngày nay trong từng giây phút, với bao nhiêu bận rộn lo toan, ta vẫn tĩnh lặng an nhiên. Đó chính là nhiệm màu của kinh Phật được hành trì do Trí tuệ đưa vào sự ứng xử hằng ngày, như người nông dân khôn ngoan, biết gieo giống từng mùa để gặt hái từng chủng thể, từng thể loại lương thực cần có phục dưỡng cho chính mình và cho những người khác.

Các bạn! Chánh niệm Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác, Thiện lành trong Mật Thiền vi diệu lắm, giúp cho chúng ta ngăn chặn được dòng lũ của bất thiện nghiệp, của tập khí, của cái tâm tánh đời thường mà chúng ta thường phạm phải là hay soi mói chuyện đời. Nước chảy đá mòn là hạnh đức vi diệu của sự kiên nhẫn học hỏi để bào mòn đi ác nghiệp. Nhưng lũ của tập khí trong sự soi mói chuyện đời sẽ giết chết chúng ta. Phải nhận diện thật rõ và ngừng ngay. Có thể ngừng được nếu như các bạn thực tập. Đời này chẳng thể cứ ngồi đó như chú cuội chờ sung rụng mà phải vững chãi đứng dậy như Phật nói: “Té ở đâu vịn ngay chỗ đó, nhìn cho rõ đứng dậy mà đi”. Mỗi một người phải tự là ốc đảo của riêng mình. Mỗi một người phải vững chãi đứng dậy sau vấp té, thắp sáng đuốc tuệ của mình dẫn đường để đi thoát khỏi tăm tối. Bạn chờ ai tới để kéo bạn qua bờ kia? Chẳng ai tới đâu. Nghiệp ai tạo ra, kẻ đó phải trả và phải chịu. Ta hãy đứng dậy chịu trách nhiệm cho cuộc đời như lời Phật đã dạy. Trưởng thành rồi, lớn rồi, phải có trách nhiệm thôi. Suy nghĩ đã chín chắn, tư duy đã rõ ràng thì ta phải một lần này đây đứng dậy thật đi để trách nhiệm với bản thân, tu cho rõ ràng, tư duy cho rõ ràng trong Chánh Kiến, mang vào hành trì một cách tinh tấn để có được Chánh Định trong Chánh Niệm.

Các bạn! Con đường ấy đã tỏ rõ, con đường đó ta đã nghe. Thiếu là thiếu sự hành trì mà thôi. Thấu được thì cơn lũ của bất thiện nghiệp, cơn lũ của sự soi mói chuyện đời sẽ biến thành phương tiện để đưa ta tới bờ an nhiên.

Các bạn! Mời các bạn trở về với hơi thở của Chánh Niệm.

Thưa Phật! “Nước chảy đá mòn”, hạnh đức kiên nhẫn, có tu sẽ thoát khổ. Lũ của tập khí cuốn phăng chúng con và sự soi mói của chuyện đời. Nay thấu rõ, chúng con nguyện đứng dậy nơi chính mình bị vấp ngã, thắp đuốc tuệ, biến thành ốc đảo tự sáng, vượt qua tăm tối u mê trên con đường hành trì Mật Thiền Chánh Niệm. Xin chư Phật từ bi gia trì cho chúng con.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng.

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoangMa Sa Ốp UêSa Bi Mô U (7 biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn