2014 Xá Lợi Charity

Từ Thiện Hội Người Mù Ở Đà Lạt.

2014-11-22 13.59.43

In the early of 2014, Ven. Bao Thanh on behalf of the Xa Loi Charity came to the blind organization  in Da Lat province to visit them and offer donation.

Năm 2014, Thầy Bảo Thành viếng thăm hội bạn người mù ở Đà Lạt. Trong chuyến viếng thăm này, thầy đã đại diện Xá Lợi Charity cúng dường tịnh tài và vật thực cho hội.

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.