2014 Xá Lợi Charity- Hội Người Mù Đà Lạt

 

2014 Xá Lợi Charity

Từ Thiện Hội Người Mù Ở Đà Lạt.

2014-11-22 13.59.43

In the early of 2014, Ven. Bao Thanh on behalf of the Xa Loi Charity came to the blind organization  in Da Lat province to visit them and offer donation.

Năm 2014, Thầy Bảo Thành viếng thăm hội bạn người mù ở Đà Lạt. Trong chuyến viếng thăm này, thầy đã đại diện Xá Lợi Charity cúng dường tịnh tài và vật thực cho hội.

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau