Search

TƯỢNG ÐÀI ÐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ÐẠO

TƯỢNG ÐÀI ÐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ÐẠO

 

Ngay đầu hồ Quán Thế Âm, tôn tượng Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo đã được an vị ở đó: lưng xoay vào lòng hồ, mặt hướng ra đường trong tư thế thật uy dũng vô cùng.

 

Là con dân nước Việt, không ai không thể không biết đến Ðức Thánh Trần. Bạch đằng giang, vẫn linh thiêng như ngày nào Ðức Thánh Trần xua đuổi kẻ xâm lăng. Phần đất linh thiêng mà cha ông của chúng ta đã phải anh dũng hy sinh để bảo vệ và mở mang bờ cõi như ngày hôm nay, cần phải được khắc cốt ghi tâm và con cháu Việt-tộc sinh sống khắp nơi trên thế giới nên biết để vinh danh và tôn thờ.

Khai_trang_9_11_2010_007 minh_9_5_2010_008

Trung Hoa có Ðức Thánh Ðế Quân, Việt Nam có Ðức Thánh Trần; Ðức Thánh Trần, theo tinh thần của Việt Tộc, Ngài là vị Hộ Pháp, là vị Thánh bảo vệ bờ cõi của Việt Nam. Chùa Xá Lợi, nơi tôn vinh Ðức Thánh Trần, con cháu Việt Tộc mỗi khi đến chùa sẽ có cơ hội học về lịch sử oai hùng của chính dân tộc mình.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn