Search

Thích Ca Phật Đài

THÍCH CA PHẬT ÐÀI
Thích Ca Phật Ðài, nằm ngay bên cạnh bờ hồ Quán Thế Âm, tôn tượng Phật Tổ hướng về triền đất rộng trải dài xuống ba con suối nhỏ. Ba con suối này tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo.

Tích xưa kể rằng: “thủa xưa, có thời Ðức Phật ngồi bên bờ sông cùng với các đệ tử, đợi thuyền để qua sông, đợi qúa lâu, các đệ tử không còn kiên nhẫn được nữa, và ngay trong lúc đó, họ nhìn thấy một lão ông đầu tóc bạc phơ, bay trên mặt nước qua bên kia hồ. Tưởng bậc thế ngoại cao nhân kia đi mất, nhưng không, ông đã phi thân trở lại ngay bên các đệ tử của Phật. Các đệ tử Phật nhốn nháo hỏi ông tập luyện bao lâu mà thành đạt được phép thuật phi thường như vậy? ông trả lời khoảng trên 20 năm. Khi ông đi rồi, trong lòng các đệ tử muốn xin được tu luyện thần thông đó để khỏi phải khốn khổ trong cảnh đợi chờ, biết được tâm sự đó, Ðức Phật liền nói: các đệ tử muốn tu luyện trên 20 năm để bay qua sông hay hãy tịnh tâm mà chờ đợi, khi thì thời đến, thuyền cập bến, chỉ cần trả có 25 xu là qua được bờ bên kia?”

Tôn tượng Phật Tổ ngồi tọa thiền bên bờ hồ Quán Thế Âm thật giống như hình ảnh của chuyện trên, Ngài ngồi đó, hướng dẫn cho chúng ta có được sự an ổn nơi tự tâm, để chờ đợi con thuyền bát nhã cập bến, đưa chúng ta qua bờ giác ngộ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn