ÐỒI TỊNH ÐỘ

Tôn tượng Ðức Phật A Di Ðà được an vị trên ngọn đồi cao khoảng 7 mét, xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ thật cao.

 

 

Hình thù ngọn đồi tựa giống như một con linh quy đang tĩnh tọa, đầu quay về hướng chánh điện, đuôi thoai thoải xuống hồ Quán Thế Âm. Ðây là ngọn đồi cao có hạng trong khuôn viên của chùa, đứng trên ngọn đồi, ta có thể nhìn thấy tận xa, xa mãi nơi muôn trùng duyên khởi của từng sát na khi chúng khởi sinh. Ðồi cao lắm, gió lúc nào cũng man mác trên đỉnh đồi, thổi bay đi những bụi bặm nghiệp chướng từ ngàn kiếp qua của bất cứ ai, nếu có lòng thành bước lên đồi Tịnh Ðộ.

Ðồi Tịnh Ðộ, Ðồi Vãng Sanh, trên đỉnh đồi Ðức Phật A Di Ðà đang chờ đón tất cả những ai có hạnh nguyện vãng sanh nơi miền tịnh độ. Lòng từ bi của Ngài như gió mát luôn mang Pháp Huơng giải thoát đến khắp chân trời góc biển, hãy mở rộng vòng tay để đón nhận Ngài.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts