Search

Relic tour 2004-Hồi Ký Chùa Xá Lợi-Triển Lãm Xá Lợi Phật

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Relic tour November 11, 12, 13, 2004

Cung Nghinh Xá Lợi Phật năm 2004

We all worked very hard to prepare to host the Heart Shire Relic Tour. It was just a barn but there was a very nice energy from the warm heart of our volunteers had generated and turned it into a sacred place.

Tất cả mọi người làm việc rất hăng say để chuẩn bị cung nghinh Xá Lợi Phật. Với một nguồn năng lượng vi diệu từ những trái tim thành kính của các phật tử, đã chuyển hoá chuồng bò thành một nơi thật trang nghiêm và linh thiêng.

Finally, we have done our best to the barn and on the 11, 12, 13 of November, 2004, we hosted the Heart Shire Relics Tour at our humble temple. It was very cold rainy days and imagined we did not have heat and any other comfort condition but look there it was .  

Cuối cùng mọi người đã làm xong những gì có thể làm để rồi ngày 11,12,13 tháng 11 năm 2004 thầy trò và phật tử đã có đủ nhân duyên cung nghinh và đê đầu đảnh lễ Xá Lợi của Đức Phật Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong những ngày này, trời mưa và rất lạnh và nghĩ xem, lúc đó chùa không có máy sưởi hoặc bất cứ một phương tiện nào khác như nhà vệ sinh, điện nước nhưng mọi chuyện đã hoàn thành một cách hoàn hảo.

Something was happened on Friday 11th, Nov. Right after the opened ceremony, there were four more Relics were manifested on the Buddha Relics altar. Again, on Sunday 13th, Nov, all people were witnessing two more relics were manifested. Together, six relics were appeared since the last Friday till Sunday. And those Relics are offered to be kept at our Temple by the Heart Shire Relic Tour. After that, we offered one for each Vietnamese Buddhist Temples in Pennsylvania State.

Một điềm lạ đã xảy ra trong ngày 11 thứ Sáu. Ngay sau khi vừa kết thúc nghi lễ cung nghinh Xá Lợi, bốn ngọc Xá Lợi liền hiện ra trên bàn thờ an vị Xá Lợi của Phật. Ngạc nhiên hơn, vào ngày Chủ Nhật sau đó, thêm hai ngọc Xá Lợi lại hiện ra trước sự chứng kiến của nhiều phật tử và đại diện phái đoàn cùa các nhà sư Tây Tạng. Như vậy, tổng cộng là sáu ngọc Xá Lợi đã hiện ra trong kỳ triển lãm này. Sau đó phái đoàn đã hoan hỷ cúng dường sáu Xá Lợi này lại cho chùa để tôn thờ. Sau đó Thầy Bảo Thành cúng dường một Xá Lợi cho Hoà Thượng Thích Kiến Như và một cho Sư Cô Thích Nữ Hiếu Đức ở Chùa Linh Sơn, tiểu Bang Pennsylvania USA.

800IMG_4759 800NewRelics_lrg 800DSC00161_0083 - Copy 800DSC00135_0059 - Copy 800NewRelics_placment_lrg Holy Relics Display Holy Relics on Display Holy Relics Third Display Case

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn