Bảo Tịnh Hương đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành Kính chào các bạn đang theo dõi Bảo Thành trên kênh YouTube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn.  Nếu các bạn có thể đăng nhập vào trên YouTube để giao lưu là điều tốt. Còn nếu như các bạn nào muốn tìm kênh YouTube này chúng ta chỉ cần lên trên mạng bấm vào Thất Bảo Huyền Môn thì kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn liền hiện ra để các bạn có thể theo dõi, chúng ta làm quen.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống mỗi một con người chúng ta, ai cũng có những Phước báu khác biệt. Có người sinh ra thì trong nhà quan quyền giàu có. Sinh ra trên hũ vàng. Có những con người sinh ra trong cảnh vua chúa. Có những con người sinh ra trong gia đình tổng thống, nhà giàu mà cũng có những người sinh ra trong gia đình bình thường, trung lưu. Thậm chí còn có những kẻ sinh ra trong gia đình nghèo còn hơn thế nữa. Có những con người sinh ra không có cha không có mẹ, bị quăng ở sọt rác, bị quăng ở bên lề đường cuộc đời, trở thành mồ côi. Hay có những kẻ sinh ra mang thân bệnh tật phong cùi. Có những kẻ sinh ra với thân tướng đẹp, với thân tướng cao sang phú quý. Nhưng cũng có những kẻ sinh ra với thân tướng lầm than. Hoặc có những kẻ sinh ra xấu xí bệnh hoạn. Mà mỗi người chúng ta suy nghĩ về cảnh sinh ra trong đời khi chưa được hưởng giáo lý khai thị nhân quả của Phật thường hay oán trách sao ông trời sinh ra ta trong cảnh này? Sao người đó, sao kẻ đó lại sinh ra trong môi trường tốt đẹp hơn ta.

Hôm nay, Bảo Thành muốn nói đến một chủ đề nhỏ thôi để ta tư duy và suy nghĩ. Phật dạy khi sám hối sẽ thay đổi được tướng hảo của chúng ta, sẽ làm cho tướng hảo của chúng ta thanh tịnh đẹp hơn nếu biết sám hối.

Sám hối là gì ? Tức là nhìn lại những lầm lỗi những chấp trước, những sai trái, những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta nguyện từ bỏ nó và làm những việc tốt thì từ đó chúng ta đang chuyển thân tướng của chúng ta từ xấu thành đẹp, thành hảo tướng, thành đẹp hơn, bởi có câu nói tướng tự tâm sinh. Nếu sám hối để tâm thanh thản, thanh tịnh thì tướng sẽ thay đổi đẹp đẽ hiền hậu thanh tịnh mà ai khi gặp cũng thương mến chúng ta.

Có câu chuyện kể rằng có một anh chàng sinh ra tướng thật là xấu, xấu đến mức mà ai gặp cũng chê, ai gặp cũng không thích gần gũi, xấu mà đến mức thú vật gặp nó cũng còn sợ, nó chạy. Anh ta cô đơn với con người, anh ta cô đơn với súc vật. Anh ta xấu đến mức mà cỏ cây nó cũng không muốn gần gũi nữa. Trời ơi! nếu mà nghĩ đến cái xấu đó chắc có lẽ là nó xấu tệ dữ lắm, không hiểu sao anh ta sinh ra xấu như vậy. Anh ta buồn vô cùng, có chăng để sống là những đồ ăn mà người ta quăng bên đường để anh ta mang về ăn uống mà sống, có chăng để sống là bởi vì chết cũng không được, thôi sống cho qua ngày. Anh ta sống ở đây ở đó ăn nhờ bá tánh, chui lủi chỗ này, trốn chỗ kia, giấu mặt mũi, che kín toàn thân anh sống buồn lắm bởi vì xấu. Đức Thế Tôn thấy tội nghiệp cho người này sinh ra với tướng hảo xấu và người này mặc cảm tự ti trong xã hội trốn chui trốn nhủi ở đời, thì Đức Thế tôn thấy mọi người tiếp cận anh ta không chấp nhận, bởi vì thấy người ta đẹp anh ta sợ anh ta trốn. Đức Phật mới hóa thân thành một người xấu tệ như anh ta để đồng hành với kẻ xấu tướng này. Từ khi anh xấu trai này xấu quá gặp được một người xấu như vậy cùng đồng hành, anh ta vui mừng. Hóa ra trên đời này cũng có kẻ xấu tướng kết bạn với ta. Anh ta bắt đầu gần gũi và trò chuyện và chia sẻ những cảm giác nỗi niềm ở trong lòng. Đức Phật lắng nghe hết. Đức Phật hóa thân thành người xấu mà. Đức Phật hóa thân thành người xấu để đồng hành với anh ta và anh ta thổ lộ tất cả những lỗi lầm. Anh ta cảm thấy nhẹ nhàng sống yêu đời, thoải mái hơn, sống tự tin hơn. Bởi ít nhất trên đời này cũng có người xấu như ta. Bởi ít nhất trên đời ta cũng có bạn. Với mọi người anh ta vui anh ta sống. Anh ta tìm lại nguồn sống trong cuộc đời. Lúc đó Đức Thế Tôn mới dùng thần thông hóa ra pháp thân của Ngài oai nghi thanh tịnh, tướng hảo hào quang thật là đẹp, anh xấu xí kia nhìn thấy mới hỏi Đức Phật rằng: “Thưa ông, ông làm sao mà có tướng hảo đẹp như vậy, hồi xưa ông xấu dữ lắm mà, xấu thật là xấu xấu như tôi, mà tại sao giờ ông lại có tướng hảo đẹp quang minh thanh tịnh. Ôi cha đẹp quá, tôi rất ngưỡng mộ ông. Như vậy thì ông chỉ cho tôi cách làm sao để chuyển hóa tướng xấu của tôi thành tướng đẹp như ông.

Đức Phật lúc đó mới dùng phương tiện và dạy cho anh xấu xí này: này anh, cách để thay đổi tướng hảo là do tâm. Dùng tâm ta sám hối tất cả những tội lỗi những nghiệp chướng ta đã tạo ra trong nhiều đời trong kiếp này, thì từ trong tâm siêu thoát biết tội lỗi đó hướng thiện, thì nhất định sẽ thay đổi được tướng hảo. Dù có xấu xa tới đâu đi nữa, tướng xấu đó dần cũng được chuyển hóa và đẹp hơn.

Anh xấu xí này bắt đầu thực tập theo lời của Phật dạy, dần dần tướng hảo của anh ta được chuyển hóa đẹp đẽ thanh tịnh, phát quang như một người sống Chánh Niệm và thực hành những pháp thiện.

Các bạn thân mến, ở đời thường nói tướng do tâm sanh. Và mỗi người chúng ta sinh ra do nghiệp. Mỗi người chúng ta sinh ra là do nghiệp kiếp trước, nên khi sinh ra có người tướng này hoặc tướng kia. Không cần biết các bạn là nghiệp như thế nào, thì điều Đức Thế tôn muốn dạy cho chúng ta là mỗi một chúng ta đều có thể thay đổi được tất cả vận mạng của mình bằng đức độ, bằng hành Thiện, và đặc biệt bằng cách đón nhận tất cả những gì ta đang có. Sám hối để nhìn nhận tội lỗi trong tư tưởng, tội lỗi trong thân xác ta tạo ra, tội lỗi do miệng của chúng ta. Chính vì chúng ta khi sám hối, nhìn rõ những tạo tác tạo thành tội gây đau khổ phiền não cho ta tạo thành nghiệp để mà muôn người đau khổ, chúng ta ngưng nó, ngừng nó và thực hiện lời khai thị của Phật là hành pháp thiện, thì chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời và tướng hảo.

Các bạn thân mến. Điều đó nghĩ có thể đơn giản, nhưng nếu các vị không tư duy, không chiêm nghiệm cho nó rõ, khó có thể biến lý thuyết đó thành sự thực hành mà thành tựu được nó. Thế tôn không bao giờ nói sai. Thế tôn không bao giờ nói dối, người đã hóa thân và ứng hóa thân của người của Đức Phật, đã đồng hành với chúng ta và những người bên cạnh chúng ta biết đều là hóa thân của Phật dưới một hình thức nào đó, để nhắc nhở cho chúng ta biết sám hối, biết từ bỏ, biết làm thiện để tu.

Nếu chúng ta biết nhìn lại, quan sát những người đang sống chung, nhất định chúng ta sẽ nhìn thấy hóa thân của Phật trong những người đó. Bởi trong những người ta đang tương tác và sống chung họ có những tâm tuyệt đẹp, họ có những tánh thật là Thiện, họ có những hành vi đáng ngưỡng mộ để ta sống và thực hành. Chúng ta hãy học từ những người đó, người gần gũi với ta nhất là bồ tát đồng hành, người sát cận với chúng ta nhất đều là hóa thân của Phật. Nếu chúng ta có một cái nhìn tốt đẹp hơn, biết đón nhận, biết nhìn thấy những đức tính tốt nơi người đó, phải noi theo những tánh tốt nơi người đó. Và chúng ta biết sám hối từ bỏ những điều sai trái của chính mình, thực hành những điều thiện Phật dạy, chúng ta sẽ thay đổi được tướng hảo. Những ai cảm giác rằng ta không có đẹp, sám hối đi sẽ đẹp. Nếu những ai có cảm giác rằng ta không được mọi người ưa thích, sám hối đi sẽ được muôn người ưa thích. Nếu ai có cảm giác rằng lời nói của ta không được người khác đưa người khác thương, sám hối đi lời nói đó sẽ được mọi người yêu mến. Nếu ai cảm giác rằng hành động của chúng ta tương tác không được ai đón nhận, sám hối đi các bạn sẽ được đón nhận. Sám hối thay đổi tướng mạo của mình, sám hối làm cho ngôn ngữ của mình thơm nồng sự thanh tịnh mọi người yêu mến, Sám hối làm cho những hành động của ta gây được thiện cảm cho muôn người, ai cũng thương. Sám hối làm cho tư tưởng của ta siêu thoát để hòa nhập với Đấng cao ở trên trời, với bạn thân và những người trong cuộc sống này. Sám hối để thay đổi cuộc đời từ xấu thành tốt, từ các ác thành thiện từ mê trầm thành thanh tịnh. Sám hối là phép nhiệm màu thay đổi tất cả mà người xưa cũng như ngày hôm nay nói đức năng thắng số, sám hối lập được đức lập được công hạnh. Cái đức của sám hối, công đức của sám hối, phước báu của sám hối lớn lắm các bạn ơi, nó có thể thắng được tất cả những số mệnh từ nghèo thành giàu từ khổ thành hạnh phúc, từ xấu thành đẹp, từ ác hành thiện, từ mê thành Giác.

Đó các bạn thấy không, sám hối có công dụng đặc biệt mà Thế Tôn đã trao truyền cho chúng ta đặc biệt nhất của mỗi người chúng ta phải nhận ra rằng Đức Phật luôn hóa hiện trong cuộc đời để dạy dỗ qua thân xác có thể là ông bà cha mẹ người thân hay những người ta gặp gỡ hay những bậc thầy đã tới trong cuộc đời của chúng ta, thậm chí có thể là những đứa trẻ thơ đang chơi ở ngoài đường, Ứng hóa thân của chư Phật vô biên, hằng hà sa, luôn kề cận với chúng ta để dạy cho chúng ta hãy sám hối. Hãy sám hối để được đẹp, sám hối để đẹp về thân tướng, sám hối để được đẹp từ trong tâm, sám hối để thân tâm đều đẹp để cuộc đời sẽ đẹp và xã hội luôn đẹp.

Sám hối là phép nhiệm màu, hãy sám hối nha các bạn!

Các bạn cùng với Bảo Thành, ai cũng lầm lỗi hết, nhưng Bảo Thành và các bạn hôm nay ngay trong giây phút này nghe được câu chuyện như vậy chúng ta phát tâm sám hối, Bảo Thành và các bạn sẽ đẹp hơn mỗi ngày, thân tướng sẽ đẹp hơn, tâm sẽ thanh tịnh và đẹp hơn.

Cầu chúc cho mọi người và các bạn thân tướng thêm đẹp mỗi ngày bởi pháp sám hối!

Cám ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn.

Cám ơn các bạn thật nhiều.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.