Search

Một Lời Ác Bị Đọa Làm Khỉ 500 Kiếp

Các bạn thân mến, nhân duyên và phước báu vô cùng khi chúng ta còn hiện hữu trong cuộc đời, để giao tiếp với nhau trên kênh youtube này. Xin Chư Phật chúc phúc cho các bạn.

Các bạn nghe câu chuyện kể lại như vầy:

Có một anh chàng ở trong thôn xóm đó, anh ta đã 40 tuổi rồi mà chưa có con. Anh ta đi coi bói, những vị thầy bói thầy tướng, những người có cái ngành nghề như vậy, bói toán đó mà, tướng số tử vi. Trông qua coi lại thì anh ta sẽ không bao giờ có con. Anh ta rất là buồn, buồn vô cùng. Một hôm, anh ta gặp Đức Phật, và hỏi Đức Phật rằng anh ta có con hay không? Đức Phật nhìn qua tướng hảo và nói rằng anh ta sẽ có con, nhưng nhớ rằng, khi nó được 10 tuổi, nó sẽ đi tu với ta. Anh hãy chuẩn bị hoan hỷ làm việc đó. Anh ta vui mừng vô cùng.

Rồi Đức Phật đi vào trong rừng, ngồi dưới gốc cây. Có một con khỉ đã chạy tới thỉnh cái bát – bình bát của Chư Phật, chạy đi vào trong rừng một hồi thật là lâu. Mãi lát sau nó trở về, lâu sau đó, nó trở về thì trong cái bình bát của Phật đầy ắp mật ong, nó cúng dường cho Phật. Phật hoan hỷ như vậy, rồi Phật thỉnh sự cúng dường của bát mật ong con khỉ cúng cho Phật. Con khỉ đó hoan hỷ vô cùng, nhưng thọ mạng lại tới. Và khi thọ mạng nó tới, nó được tái sanh làm con của anh chàng mà chư Phật đã chúc phúc rằng anh ta sẽ có được một đứa con. Anh ta sanh được đứa con và đứa con thực sự lớn lên đúng 10 tuổi, nó lại thích đi tu. Nó đi theo Phật để tu, Chư Phật đã nhận nó làm đệ tử và anh chàng kia chấp nhận sự thọ ký của Phật, sự chúc phúc của Phật, giao con mình cho Phật.

Đứa con đó đã theo Phật để đi tu, được gọi là tỳ kheo Mật Thắng. Sau này các hàng tỳ kheo khác mới hỏi Phật là tại sao lại có cái vị tỳ kheo như vậy? Đức Phật mới nhắc lại cho họ rằng, thuở xưa chúng ta có còn nhớ khi khất thực, cũng có con khỉ làm việc đó hay không? Và rồi Đức Phật nhắc nhở rằng cái con khỉ này trong tiền kiếp cũng là một vị tỳ kheo. Nhung vị tỳ kheo này vào một lúc, khi thấy một vị tỳ kheo khác đi khất thực, tướng hảo đi khập khiễng như con khỉ, đã nói một lời thật là ác rằng: “NGƯỜI NHƯ CON KHỈ”. Chỉ một lời ác chê bai vậy thôi, thô ác như vậy thôi, vậy mà từ kiếp đó phải đọa làm khỉ, đến 500 kiếp khỉ. Hôm nay nhờ vào sự cúng dường mật cho Phật mà được tái sanh làm người, trở thành tỳ kheo Mật Thắng.

Các bạn thân mến, đây là câu chuyện cổ Phật giáo, kể về tiền thân của vị tỳ kheo Mật Thắng, trong một kiếp cũng đã là người – là tỳ kheo, nhưng vì nói một lời ác với một vị tỳ kheo khác mà phải hóa thân, đọa vào luân hồi trong cảnh thú, thành khỉ đến 500 kiếp. Chúng ta ghi nhớ ở trong lòng câu này, một lời nói ác với người khác sẽ tạo ra nghiệp nhiều lắm. Đã là tỳ kheo thôi mà còn nói ác đấy mà bị đọa thành khỉ đến 500 kiếp. Người thường như chúng ta, trong cuộc đời chưa phải là tỳ kheo, có giới hạnh giới đức để tu, nếu chúng ta buông tuồng nói ác, dùng những ngôn ngữ thô ác ám chỉ, để nói về người khác, chúng ta sẽ bị tội lỗi thật nhiều, chúng ta sẽ tạo ra nghiệp thật là nhiều. Và như vậy, vị tỳ kheo Mật Thắng kia, một lời nói ác bị đọa thành thân khỉ 500 kiếp. Nếu ta một lời nói ác, không biết phải đọa vào cái thân kiếp gì nữa đây? Hỏa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh đây? 500 kiếp ư? Có thể hơn đấy, cả ngàn kiếp, vô lượng kiếp. Các bạn nhớ, nói ác sẽ tổn phước báu vô cùng, nói ác sẽ tạo ra nghiệp thật là nhiều, nói ác không tốt cho chính ta. Nó làm cho tâm chúng ta mất thanh tịnh, nó làm cho người khác bị tổn thương, nó sát hại người khác qua cái ngôn từ thô ác đó. Một lời nói ác có thể giết chết người đấy. Nhớ lại đi, có những lúc chúng ta lầm lẫn, rồi chúng ta lầm lỗi, chúng ta có những ngôn từ chưa phải là ác, chỉ hơi thô thôi là chúng ta đã tạo ra khổ đối với vợ, đối với chồng, đối với cha mẹ, đối với bà con cô bác, đối với con cháu, đối với những người chúng ta tương tác trong cuộc sống.

Các bạn thấy không, lời thô đã đau lòng, lời thô cũng có thể gây ra chết người. Huống chi là những lời thô ác, tạo nghiệp thật là nhiều. Phật đã dùng câu chuyện để nói rằng tỳ kheo Mật Thắng, cũng một thời là con người, cũng là tỳ kheo, nói một lời thô ác với một vị tỳ kheo khác, đọa làm khỉ 500 kiếp. Ta là người, nếu chúng ta không biết giữ cái ngôn ngữ dễ thương, ái ngữ để tăng trưởng phước báu, thì chúng ta nên giữ im lặng. Chứ còn chúng ta để tuôn ra những lời thô và ác, chúng ta sẽ tổn phước cho ta và cho con cháu của chúng ta. Các bạn nhớ, nhớ rằng tại sao không những tổn phước cho ta mà còn cho con cháu của chúng ta? Là bởi vì chúng ta thường xuyên sử dụng ngôn ngữ thô ác, con cháu ở trong nhà sẽ noi gương cái ác đó, cái thô đó, nó bắt chước. Tại vì nó cứ tưởng rằng, những lời thô ác đó là chuyện bình thường. Nó không hiểu được cái giá của lời thô ác sẽ gây ra nghiệp chướng. Do đó chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải cận thận trong lời ăn tiếng nói, chúng ta phải biết chọn ngôn ngữ để ứng dụng trong cuộc đời. Lời nói, như ông bà thường. thường khuyên chúng ta: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sống trong cuộc sống, chúng ta phải biết lựa ngôn từ sử dụng cho đúng, tránh tuyệt đối không sử dụng ngôn ngữ thô ác, tạo nghiệp, tổn phước báu, rồi còn bị đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tỳ kheo Mật Thắng là một cái gương để chúng ta thấy rõ rang. Không thể sử dụng ngôn ngữ thô ác. Ngài chỉ vì một lần sử dụng thôi, đọa thành kiếp khỉ đến 500 kiếp, khổ lắm các bạn. Nhưng vẫn còn có chút phước báu, là tiền thân đã là tỳ kheo, do đó biết cúng dường Phật, một cái bình bát đầy ắp mật. Chúng ta nhớ rằng, khi đã nghĩ lại và sám hối cho những lời thô ác đã tạo, chúng ta cũng nên kèm theo sự cúng dường Phật Pháp Tăng. Cúng dường để có thêm phước báu, cộng thêm sám hối về những lời thô ác chúng ta đã tạo, mới có đủ phước báu để tái sanh lại cuộc đời, để làm lại cuộc đời. để lập lại cuộc đời, để đứng dậy một cách bền vững trong sự an tịnh.

Các bạn nhớ chưa, hôm nay trong bài này, câu gợi ý cho chúng ta, ai trong chúng ta, Bảo Thành cũng vậy cũng từng có những lời thô ác đối xử với những người khi tương tác. Chúng ta nhìn lại, biết sám hối, phải biết sám hối điều đó và phải biết cúng dường để đền bù cho những tội lỗi do những ngôn ngữ thô ác ta đã sử dụng, để tăng trưởng phước báu trở lại và được tái sanh trong hiện kiếp này, để được chuyển hóa ngay trong kiếp này, để chúng ta tăng trưởng phước báu, tiếp tục trên con đường mật hạnh tu tập như người tỳ kheo có tên là Mật Thắng.

Các bạn, 500 kiếp là khỉ, cúng dường Phật một bình bát mật, đã đủ phước báu tái sanh làm người. Chúng ta cũng vậy, nếu phạm vào những lời thô ác trong cuộc đời, đối nhân xử thế với bạn bè người thân hoặc với người trên kẻ dưới. Chúng ta hãy thành tâm sám hối, sám hối và chúng ta hãy ngừng ngay những lời thô ác như vậy khi ám chỉ, khi nói đến những người ta thương yêu hoặc những người ta chung sống trong cuộc đời. Và cũng hãy tăng trưởng phước báu, cúng dường tam bảo Phật Pháp Tăng, để chúng ta có thêm phước báu mà tái tạo lại cuộc đời này trong sự thanh tịnh, hiểu đúng pháp, làm đúng việc, để chúng ta có được một đời sống an vui và để con cháu chúng ta thừa hưởng được phước báu đó. Noi gương, noi gương người biết sử dụng ái ngữ, ngôn từ dễ thương, biết sám hối, biết cúng dường để chúng sau này thành tựu được phước báu cho chúng. Khi chúng ta biết sám hối và cúng dường, chúng ta không những như vậy mà còn tăng trưởng phước báu để hồi hướng cho cha mẹ. Khi chúng ta hồi hướng công đức, biết giữ giới, không nói dối, không nói những lời thô ác và biết cúng dường, thì phước báu đó sẽ giúp cho cha mẹ tăng trưởng tuổi thọ. 

Sắc đẹp và sự thanh tịnh trong tâm hốn cao quý lắm, cho nên chúng ta hãy cùng nhau sám hối về những cái lỗi lầm đã sử dụng những ngôn từ thô ác đối với nhau. Và chúng ta hãy cùng nhau biết dâng cuộc đời của mình cúng dường cho Phật bằng cách làm việc thiện hoặc hãy tới những nơi thờ tự, nơi chùa chiền, am thất có chư Tăng Ni tu tập. Hãy học cách biết cúng dường tam bảo Phật Pháp Tăng, để sám hối cho những lầm lỗi mà ta đã sử dụng những ngôn ngữ thô ác ở trong đời, tổn hại đến phước báu của chúng ta. Nếu chúng ta không biết sám hối và cúng dường ngay bây giờ, mà cứ phạm những ngôn ngữ thô ác, ám chỉ đến những người khác, chúng ta sẽ bị tổn phước báu và coi chừng bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải lăn trôi hằng biết bao nhiêu kiếp trong những cảnh giới đau khổ như vậy. Chỉ một lần nói ác, nói thô mà tỳ kheo Mật Thắng đã phải đọa vào kiếp là thú-làm khỉ 500 kiếp. Các bạn nhớ 500 kiếp.

Nhất định chúng ta, khi nghe câu chuyện này rồi, khi Đức Phật kể như vậy là muốn dạy cho chúng ta đừng nói những lời thô ác. Nghe câu chuyện này xong, chúng ta đừng bao giờ có những ngôn ngữ thô ác đối với bất cứ một ai. Nhất là đối với các bậc tỳ kheo ni hoặc là những bậc tỳ kheo. Tỳ kheo Mật Thắng đã có lời thô ác với một vị tỳ kheo, đọa làm khỉ thành 500 kiếp. Chúng ta khi đã có những lời thô ác với các bậc tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta sẽ tổn phước báu thật là nhiều. Các bạn, nhớ, nếu đã có phạm rồi thì sám hối, sám hối xong rồi hãy học pháp cúng dường để tăng trưởng phước báu nghe các bạn. Để cho các bạn tăng trưởng phước báu, sống an bình trong cuộc sống và cho con cháu của chúng ta biết noi gương tốt đó mà làm việc. Sám hối với những lỗi lầm, ngôn ngữ bất thiện đã tạo ra và biết cúng dường Phật Pháp Tăng.

Cám ơn các bạn đã nghe Bảo Thành gợi ý qua câu chuyện này. Chúc cho các bạn luôn bình an.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn