Duyên nào hẹn ước xa xăm
Bể dâu sóng nước thăng trầm về đâu
Chi bằng những phút còn nhau
Dốc lòng cho trọn thâm sâu nghĩa tình 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.