Search

Háo Sắc Hại Người

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Tâm Sĩ bút ký

Bảo Thành kính chào các Bạn,

Chúng ta cũng vẫn tiếp tục gặp nhau trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn. 

Bắt đầu là một câu chuyện để gợi ý cho chúng ta về những cái tâm mà luôn luôn hiện hữu. Ai cũng có tâm sáng như vậy, rồi tâm đen tối, làm sao đây để chuyển hoá chúng. Cốt lỏi Đức Phật dạy chúng ta không chạy trốn những tư tưởng xấu của bản thân, mà phải nhìn thẳng vào chúng để chuyển hoá chúng. Để đi thẳng vào câu chuyện cho chúng ta cùng suy nghĩ:

Các Bạn, có một cặp vợ chồng kia có chí tâm với Phật, luôn cúng dường cho Tam Bảo và Tăng Đoàn của Ngài. Ông chồng có một người vợ thật là đẹp, chính vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, nên người vợ không bao giờ đi ra ngoài, luôn phải ẩn ở trong nhà, chỉ đi ra ngoài để cúng dường Phật và Tăng Đoàn của Ngài mà thôi. Hai vợ chồng chăm sóc cho nhau, có một đời sống đức hạnh, thấy được sắc đẹp phước báu của vợ, vợ chồng thương nhau vô cùng. 

Mỗi khi Tăng Đoàn của Phật tới, thì hai vợ chồng luôn luôn cúng dường cho Phật và Tăng Đoàn. Sắc đẹp của người vợ đã lọt ra tới bên ngoài, tới tai của nhà vua, nhà vua thích thú vô cùng. Nhà vua là một người ham sắc, cho nên thấy những người đẹp là muốn cưới làm vợ. Nhà vua muốn gặp người đàn bà kia, nhưng không sao gặp được, có một vị quan thần đã vạch cho một kế rằng: Nhà Vua hãy giả làm một vị tỳ kheo khất thực, sẽ có cơ hội gặp người phụ nữ đó. Nhà Vua nghe theo giả làm một nhà tu, vị tỳ kheo khất thực tới nhà người phụ nữ. Hai vợ chồng cúng dường cho vị tỳ kheo giả này, đó chính là ông vua. Chính giây phút vừa gặp người phụ nữ này hồn tiêu phách tán, sắc đẹp của người phụ nữ, đã làm nghiêng ngã trái tim của ông.  

Khi trở về cung thành, ông ta quyết định phải lấy cho được người đàn bà đẹp này làm vợ, nhưng không có cách nào cho phù hợp, cuối cùng ông ta mới nghĩ ra một kế: làm sao bắt lỗi ông chồng để giết ông ta, thì mới cướp được vợ của ông ta. Nhà vua mới sai ông chồng phải đi vào trong rừng sâu núi thẳm, hái một loài hoa mà vua ưa thích, vì vua rất thích loài hoa này, mà vua biết chắc chắn, trong rừng sâu núi thẳm đó, ông này không thể có khả năng tới hái được loài hoa này, nên mới giao trách nhiệm khó khăn và biết chẳng thể làm, do đó ông ta sẽ phạm lỗi mà có cớ sát hại ông ta, chiếm đoạt người vợ đẹp.

Ông chồng cảm thấy thật là buồn, có phước báu có một người vợ đẹp, nhưng phước báu của người vợ đẹp đó cũng mang đến tai hoạ cho ông. Nhưng vì thương vơ, ông ta nhất định phải làm một chuyến ra đi để tìm loài bông mà ông vua muốn, để không mắc tội, khỏi bị chết mà vẫn có được vợ đẹp. 

Ông ta đi xuyên suốt trong rừng sâu núi thẳm, trên con đường đi ông ta gặp một bọn cướp, chúng muốn giết ông ta, nhưng thực sự ông ta chẳng có gì. Bởi tâm chân thật, ông ta kể vê chuyện xảy ra, ông ta phải đi lấy hoa vì vua cần, không vua sẽ giết chết. Nhưng rồi ông ta nghĩ rằng, nếu kể như vậy thì bọn cướp sẽ không giúp ông ta, bởi vì bọn cướp này rất ghét nhà vua, do đó ông ta nghĩ phải nói một cách khác. Ông ta hiểu ra rằng ông và vợ luôn biết cúng dường Phật, suy nghĩ về Phật, nên ông nói với bọn cướp rằng: “Ông ta muốn hái được hoa để về cúng dường cho Phật”. 

Thế là bọn cướp thứ nhất là ghét nhà vua, muốn giúp cho người vợ của ông này. Thứ hai mang tâm kính trọng Phật, lại biết rõ con đường trên núi trong rừng sâu có hoa, bọn cướp liền tới đây lấy hoa, tặng lại cho ông này mang về cúng Phật, với lời chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn.

Ông ta mang về, mà thật sự là để cúng dường cho Phật. Ông ta đang đi tới để cúng dường cho Phật, nhưng rồi lại nghe trong tâm khởi lên khái niệm rằng: việc cúng dường cho Phật, với cứu sinh mạng của một con người, cái gì quan trọng. Nhưng vì tâm hạnh cúng dường đó, suy nghĩ về sinh mạng một con người, Đức Phật đã khai thị cho ông ta, hãy làm những gì theo ông suy nghĩ, và ông ta đã mang bông hoa đó đưa về cho nhà vua, thế là ông vua sẽ không còn có cớ gì để giết ông ta chiếm lấy vợ, bởi vì điều khó nhất trong cuộc đời ông ta đã làm được.

Câu chuyện chỉ có vậy, nhà vua ham sắc muốn giết người đoạt vợ, nhưng ông chồng có tâm, lúc nào cũng nghĩ đến Phật, rồi nhờ trên đường đi đó, có đủ phước báu gặp bọn cướp, kể sự tình thật sự, nhưng trong lòng vẫn muốn cúng dường cho Phật, nhờ vậy có được bông hoa do bọn cướp vào rừng sâu lấy tặng cho. Ông ta đã về, thật sự đã đổi ý muốn cúng dường cho Phật, nhưng với tâm thiện đức Phật, cúng dường cho Phật đó, phước báu đã làm cho ông ta tỉnh ngộ, giá trị cao qúy trong cuộc đời là chúng ta nghĩ đến Phật, nhưng cũng phải nghĩ đến đời sống của người khác, không hẳn rằng chỉ tặng hoa cho Phật, để rồi làm cho sinh mạng của mình phải tổn hại, hoặc cho sinh mạng của vợ bị tổn hại. Chính vì thế ông ta đã mang hoa về nộp cho vua, cứu thoát bản thân và cứu thoát được vợ của mình.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều chuyện ngặt nghèo vì thất bại trong cuộc đời, như ông này hiền lương cúng dường cho Phật, nhưng vì phước báu có được vợ đẹp mà vua muốn giết ông ta, đây cũng là một hoạ đi tới bởi phước báu sắc dẹp của người vợ, nhưng ví có tâm luôn luôn nghĩ đến Phật, cúng dường cho Phật, nên ông ta được phước báu là bọn cướp hái hoa cho ông. Chư Phật không bao giờ nhận của cúng dường của chúng ta để làm tổn hại đến thân xác của chúng ta. Ông ta thật sự muốn cúng dường chư Phật đó, nhưng vì sự khai thị của Phật, ông ta đã liễu ngộ nên đã cứu bản thân và cứu vợ. Khi chúng ta biết tự cứu bản thân mình, tự cứu những con người thương yêu trong gia đình, đó là một Pháp cúng dường cao cả. Nếu chúng ta biết tự cứu bản thân mình và người thân trong gia đình mình bằng pháp thiện, bằng thiện pháp, bằng tâm chân thành, chính là Pháp cúng dường cao cả. Vợ chồng đã có tâm hạnh luôn luôn cúng dường Chư Phật và Tăng Đoàn của Ngài, nên trí tuệ đã khai mở. Phật đã nhận hàng ngày và Tỳ Kheo cũng đã nhận nhiều của cúng dường, vật thực ăn qua ngày. Sự thọ thực qua ngày do sự cúng dường của vợ chồng này đã qúa nhiều, cho nên vợ chồng này có phước báu thật sự và nhờ phước báu đó đã giúp chọ họ thoát qua nạn của nhà vua và cũng được sự trợ giúp của bọn cướp.

Cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ gặp nhiều rắc rối trong cuộc đời. Ai ai cũng nhiều lần vấp ngã, gặp những chuyện xui không như ý, nhưng nếu chúng ta không có phước báu thì thật là khổ, bởi vậy chúng ta hãy tinh tấn tu dưỡng phước báu của mình qua những pháp thiện cúng dường. Sự cúng dường Thế Tôn, cúng dường Pháp, Tăng sẽ mang lại phước báu vô cùng. Khi chúng ta có những ác nghiệp của đời trước trổ qủa, nhờ chúng ta biết cúng dường mà phước báu sẽ giúp chúng ta thoát khỏi.

Chúng ta nhớ rằng ở trong cuộc đời này, tâm tham, tâm ái, tâm đắm chìm trong sắc dục, luôn luôn tồn tại, nhất là những kẻ có quyền lực như vua. Bởi vậy trong cuộc sống, khi chúng ta giao tiếp với mọi người có quyền lực trong xã hội, chúng ta thường là những kẻ bé miệng thấp cổ, bị những kẻ quyền lực đàn áp, đời sống là như vậy khó tránh, cho nên chúng ta biết tu dưỡng phước báu thì dù nhà vua có hãm hại, cũng không thể làm được. 

Tăng trưởng phước báu cúng dường Chư Phật, Pháp và Tăng mười phương.  Cúng dường sẽ tăng trưởng phước báu để chúng ta vượt ra khỏi những cơn nguy biến trong đời. Chúng ta nhớ rằng pháp thiện rất cao qúy, pháp cúng dường cũng cao quý vô cùng. Sư cúng dường cao qúy nhất là chúng ta tự bảo vệ đời sống mình trong pháp thiện. 

Các bạn nhớ câu này: “Pháp cúng dường cao quý nhất là mỗi người chúng ta biết bảo vệ bản thân và đời sống của mình và gia đình trong pháp thiện. Nếu các bạn thực hành pháp thiện, đó là sự hộ mạng cao quý nhất. Sự hộ mạng cho thân mạng của các bạn, cho thân mạng của những người yêu thương trong gia đình”. Do đó hãy tinh tấn cúng dường và làm phước thiện, thì luôn luôn thoát ra mọi nguy biến trong cuộc đời, do ác nghiệp chúng ta đã tạo ra, chúng ta có thể chuyển hoá được những điều đó.

Các bạn, đời sống đạo hạnh khô khan chẳng biết cúng dường, chúng ta phải thay đổi. Hãy biết cúng dường Phật Pháp Tăng, hãy cúng dường chính mạng sống của mình bằng cách hành thiện, hãy cúng dường chính đời sống của mình bằng pháp thiện, đó là pháp cúng dường cao quý. Chúng ta cứ đi tìm tiền tài, vật chất để cúng dường, nhưng chẳng để ý đến chổ này.

Các bạn thân mến, cúng dường pháp thiện bằng cách thực hành chúng trong đời sống, là một pháp hộ mạng cao quý, cũng là pháp cúng dường cao quý nhất, bởi Chư Phật luôn nghĩ đến và khuyên bảo chúng ta phải thực hành pháp thiện để có tâm thiện, để tự thoát ra những cơn nguy biến trong cuộc đời chúng ta. Hành được pháp thiện đó, các bạn đã tự hộ mạng cho bản thân. Khi đã tự hộ mạng cho bản thân và gia đình của mình bằng pháp thiện, đó là pháp cúng dường cao quý, không có một cái gì cao quý hơn. 

Các bạn nên nhớ rằng, vua kia đã đòi hoa mà không mang về nhất định sẽ chết, ông này không thể lấy được loài hoa ở trong rừng sâu núi thẳm đó đâu. Nhưng trên đường đi, chính tai hoạ ập tới đó, ông ta đã được quý nhân giúp, bởi tâm thiện phước báu cúng dường Phật, mà bọn cướp hung hăng nhất khi nghe tới Phật, họ cũng mang tâm thiện ra hái hoa dâng Phật.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, hãy cố gắng hái những bông hoa đẹp nhất để dâng Phật, hoa đó là hoa tâm trong lòng thành pháp thiện. Nếu các bạn có được hoa tâm trong lòng thành pháp thiện, các bạn đã hộ mạng cho mình bền vững không bị nguy biến và các bạn còn bảo vệ được cho người thân yêu của bạn.

Các Bạn thân mến, chúng ta hãy cố gắng hành thiện, tích đức, tu học, cúng dường. Sư cúng dường cao quý nhất xin nhắc lại lần nữa, đó là pháp thiện chúng ta thực hành mỗi ngày, chính là sự cúng dường cao quý nhất lên ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

Cám ơn các Bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts