Sáng tác: Lynh Nghy | Minh Nhật

Việt Nam quê hương tôi 
Dòng máu lệ tuôn rơi
Đang tiễn đưa từng người 

Bọc trong bịch đen thui
Từng xác người oan ức 
Chẳng biết đưa về đâu

Vành tang chưa kịp chít lên đầu
Lửa thiêu chưa kịp tiếng kinh cầu
Bàng hoàng ngập ngụa trong đớn đau

Chiều qua nghe đâu đây 
Mẹ đã vội phân ly
Cha cũng theo mẹ liền

Cả gia đình ra đi
Nào đâu người đưa tiễn
Im ắng không cờ xí 

Chiều nay tiếng còi hú kinh động 
Vực đen quăng đầy nỗi vô vọng
Ôi Việt Nam ơi!
Những phận người long đong

Mẹ ơi! Mẹ Quan Thế Âm Bồ tát
Nguyện xin mẹ thương lấy đàn con Việt
Xin mẹ từ bi cứu chúng con
Dân Việt khổ đau đang chết mòn
Xin giao vào tay mẹ vận mệnh quê hương 

Mẹ ơi! Mẹ Quan Thế Âm Bồ tát
Từ bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn 
Dắt dìu đàn con qua biến loạn
Cơn dịch tràn giang lớp sóng thần 
Xin nương nhờ ân điển Mẹ hiền Quan Âm

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.