Tham Vấn

Tham Vấn Phật Pháp 11

Câu 1: Thưa Thầy, có những người đau khổ, cùng quẩn đến quyên sinh để mong được giải thoát, có cuộc sống hạnh phúc? Như vậy có đúng không ạ?…