Bảo Lượng đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

(10:22) Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh và gia hộ thắp sáng đuốc tuệ để chúng con quán chiếu trong Thiền Mật Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ thấy rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Chúng con cũng thành kính nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ cho toàn thế giới và quê hương Việt Nam của chúng con nói riêng được mau thoát khỏi cảnh đại dịch này.

Xin Chư Phật chứng minh.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ, tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng, thắp sáng trí tuệ và lan tỏa yêu thương.

Nghĩ đến cha mẹ, gia đình, bạn bè, người thân, cộng đồng, xã hội, hồi hướng cho muôn người tiếp được tràn đầy năng lượng tình thương và trí tuệ, có đủ dũng lực để hành thiện pháp, tăng trưởng phước báu đẩy lùi đại dịch.

Cũng trong tháng 07 rằm Vu Lan, chúng ta hãy hồi hướng tâm hạnh của mình bằng việc thiện cụ thể lên Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, những người thương yêu, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nhiều đời nương bóng Từ Ân của Đức Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật mà tái sanh cảnh thiện lành.

Chúng ta bắt đầu hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu toàn thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

(16:15) Mô Phật!

Các bạn thân mến! Chúng ta đã khởi đầu cho công hạnh Pháp hành thực tu mỗi một ngày trên một năm rưỡi qua, khởi đầu từ những ngày tháng đầu tiên của kỷ nguyên mới năm 2020 khi đại dịch bùng nổ lan tràn trên toàn thế giới, an trú trong tâm của Đức Phật và tịnh dưỡng trong Chánh Niệm hơi thở, chúng ta đã nhìn thấy giá trị của sự thực tu trong mùa dịch từ thuở ấy và phát tâm tạo ra kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi với mục đích là sách tấn, giới thiệu để cho tất cả các bạn có đầy đủ phước báu, phù hợp nhân duyên, tiếp cận với pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu để chúng ta thực hành theo lời Phật, thiền quán hơi thở Chánh Niệm. Trong Thất Bảo Huyền Môn có bảy câu mật ngôn để dẫn đưa tâm của chúng ta như một đề mục an trú, quán chiếu. Chúng ta đã thực tập trên một năm rưỡi mật ngôn số 01 là quán chiếu tâm từ bi Mu A Mu Sa, mật ngôn số 02 là quán chiếu trí tuệ để thấu rõ được vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mỗi một mật ngôn như vậy đồng tu miên mật mỗi một ngày trong vòng một năm trời, dù trời mưa hay trời nắng, dù lễ lớn hay lễ nhỏ, dù cho sự ở đời có vui hay buồn, có thành công hay thất bại, có có hay có không, chúng ta vẫn không bao giờ bỏ sự đồng tu. Dù cho một ngày nhìn lại, Bảo Thành đã ra đi thì sự đồng tu vẫn còn ở nơi đây, nơi tâm của chúng ta.

Thất Bảo Huyền Môn là pháp môn Thiền Mật song tu có bảy mật ngôn, Bảo Thành lược sơ qua để chúng ta có khái niệm phát tâm nếu có nhân duyên khi nghe qua, dù bạn thực tập một năm rưỡi trước, xuyên suốt 07 năm hay mới vào ngày hôm nay, chỉ cần bạn bắt đầu thực tập vào tu và phát tâm với chí nguyện giải thoát, nhất định các bạn sẽ có được sự lợi lạc vô cùng.

Mật ngôn thứ nhất là quán chiếu tâm từ bi.

Mật ngôn thứ hai là quán chiếu trí tuệ.

Mật ngôn thứ ba là quán chiếu tâm tỉnh giác của Phật.

Mật ngôn thứ tư là quán chiếu Phật tánh.

Mật ngôn thứ năm là quán chiếu sự phiền não và đau khổ.

Mật ngôn thứ sáu là quán chiếu mọi sự sợ hãi.

Mật ngôn thứ bảy là quán chiếu lòng bao dung và tha thứ.

Bảy mật ngôn này là Tâm Pháp để dẫn đưa chúng ta gội rửa mọi nguồn nghiệp chướng từ vô thủy vô chung từ bất thiện nghiệp ta đã tạo thành và 07 mật ngôn này hướng chúng ta rời xa thất niệm, vọng niệm, vọng tâm, vọng thức để thể nhập vào với Chánh Niệm của hơi thở để đánh thức mình trong sự miên mật đồng tu. Rất tốt bởi vì sự đồng tu này giúp cho chúng ta y chang như lời trong câu tục ngữ: “Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen”. Ta gần đèn trí tuệ và từ bi của Phật qua mật ngôn số 01 và số 02, xuyên suốt 07 mật ngôn trong 07 năm trời thì nhất định ta đã gần đèn, đèn trí tuệ của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, tâm ta sẽ sáng thôi. Và bởi vì chúng ta phát nguyện gần đèn trí tuệ, gần pháp môn, thực hành mỗi ngày miên mật thật rõ, không buông bỏ, không giải đãi thì ta đã tránh xa được gần mực, tức là tránh xa, không tiếp cận vùng vô minh tăm tối của những bất thiện nghiệp từ Thân – Ngữ – Ý mà chúng ta đã từng bạo hành thân xác, tâm của mình, miệng của mình trong miền tăm tối đó nhiều kiếp qua.

Các bạn! Nhất định thời kỳ này chúng ta phải nhớ đến: “Phải tu!”. Bởi bao nhiêu năm qua, ta đã nghiên cứu, ta đã tìm hiểu lời Kinh, tiếng kệ, ta đã tiếp cận với các nguồn tôn giáo, ta đã đi sâu vào những triết lý của tâm lý học, của thần học, của Phật học, của mọi môn học trong thế sự bày ra vô chừng, Kinh sách đã nhiều, giấy vở cũng dày cộm, ngôn ngữ thì vô tận, nghiên cứu không bao giờ hết, nhưng nếu chúng ta không nhín thời gian thực sự trong những giây phút vô thường, sanh tử tới lui không thể ngờ để đầu tư vào vận hành thực tập mang lại lợi lạc thì chẳng khác gì như con mối ăn rụi hết sách vở và Kinh điển, và cuối cùng là nhà Chân Tâm bị sụp xuống, còn có gì gọi là công sức nghiên cứu nữa. Cho nên miệt mài cho sự nghiên cứu, tụng niệm cho đầy đầu, đầy óc thì chẳng khác gì biến chúng ta thành thư viện để chứa đựng Kinh điển, lời hay lẽ phải mà chẳng kết lại được những tinh chất diệu mầu thành mầm mống gieo vào lòng đời để trổ bông, kết trái khi rễ đã mọc ra.

Bảo Thành phát nguyện đồng tu với các bạn mỗi một ngày các bạn ơi!

Bảo Thành mời gọi các bạn hãy bước vào nếu như có duyên và đủ phước phù hợp với pháp môn này, hãy cho mình một cơ hội để vận hành thử để có sự chứng nghiệm qua chứng đắc hòa nhập vào hơi thở Chánh Niệm từ bi và trí tuệ!

Các bạn! Chủ đề “An Trú Và Tịnh Dưỡng”, chúng ta đã an trú trong Thiền Mật song tu, an trú trong thiền trí tuệ và từ bi một năm rưỡi qua để tịnh dưỡng thân tâm của mình, tịnh dưỡng thân tâm của mình cho mạnh, cho khỏe, cho sạch, cho trong suốt như kim cương. An trú trong hơi thở Chánh Niệm từ bi và trí tuệ là một sự tịnh dưỡng cao mầu nhất mà chính Đức Phật đã dạy như vậy trong Kinh quán hơi thở Chánh Niệm. Trong Kinh quán hơi thở Chánh Niệm, Chư Phật chia ra thật nhiều phần để hướng tâm của chúng ta, nhưng một trong nhiều phần đó, Đức Phật dạy rằng khi quán hơi thở Chánh Niệm: “Này các đệ tử, hãy nhớ rằng, hơi thở vào dù ngắn hay dài, ta biết hơi thở vào ngắn – dài và nhận thức thật rõ về lòng từ bi và trí tuệ. Hơi thở ra, dù ngắn hay dài, phải nhận thức thật rõ được trong hơi thở ngắn – dài ra đó, là từ bi và trí tuệ”. Đây chính là mấu chốt mà chúng ta thực tập một năm rưỡi qua trong Chánh Niệm hơi thở từng lúc vào – ra, chúng ta quán chiếu thân tâm và nhận thức thật rõ trong hơi thở ngắn – dài tùy theo cơ địa của mỗi một người, mỗi một bạn đồng tu, mỗi một hành giả, mỗi một người trong chúng ta và chúng ta quán chiếu nhận thức thật rõ từ bi và trí tuệ. Chúng ta quán chiếu từ bi là để lan tỏa yêu thương như trầm hương của Huệ, của Giới, của Định xông ướp vào thân xác này và rồi chúng ta cũng mượn hương trầm của Giới – Định – Huệ đó, của Mu A Mu Sa ấy, dâng lên mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền.

Tại sao chúng ta phải xông hương trầm của Giới – Định – Huệ qua Mu A Mu Sa, năng lượng từ bi vào thân xác? Ta xông để ướp vào thân xác của cuộc đời này để tẩy uế trược, để đẩy lùi đi mọi cấu nhiễm nhiều đời ta đã tiêm nhiễm, đặt để, cài đặt. Nó biến thành những chất độc dược nguy hại, ngủ ngầm như những mầm mống ung thư, giết chết chúng ta, vậy nên khi chúng ta Chánh Niệm hơi thở từ bi Mu A Mu Sa là chúng ta xông thân tâm của chúng ta vào hơi trầm hương của Giới – Định – Huệ, của Tín – Nguyện – Hạnh. Thật là tuyệt vời!

Hương trầm của Tín – Nguyện – Hạnh, Giới – Định – Huệ qua mật ngôn Mu A Mu Sa giúp cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh hóa trong từng giây, đẩy lùi đi mọi loại độc dược từ nhiều đời nhiều kiếp ta đã tẩm vào như một xác ướp của Ai Cập. Nay ta phục hồi chức năng sự sống của xác ướp đó thì phải khử đi những độc dược của Tham – Sân – Si bằng xông trầm hương của Tín – Nguyện – Hạnh, Giới – Định – Huệ qua mật ngôn Mu A Mu Sa. Và nếu như các bạn hiểu thấu được điều đó khi các bạn thực tập Chánh Niệm hơi thở từ bi Mu A Mu Sa mỗi một ngày, dù chỉ một giây, một sát na hay một tiếng, hay một phút thì bạn đã khử đi được thật nhiều độc tố của xác ướp ngàn năm ngàn kiếp trong độc dược của Tham – Sân – Si, độc tố của bất thiện từ Thân – Ngữ – Ý để khởi nguồn cho một sự sống mới trỗi dậy từ xác chết nơi luân hồi sanh tử. Thật là tuyệt vời, các bạn!

Và nếu chúng ta sống mà như chết thì ý nghĩa cuộc đời còn gì nữa? Tái sanh trở lại không phải đợi đến kiếp sau mà ngay trong kiếp này, chúng ta phải biết khử độc đi từng giây phút và xông ướp hương trầm của Tín – Nguyện – Hạnh, của Giới – Định – Huệ qua thiền Chánh Niệm từ bi Mu A Mu Sa. Đây là sự lợi lạc rất quan trọng, nếu các bạn thực tập được dù chỉ một giây, một phút, một lần trì vào mật chú trong Chánh Niệm hơi thở, bạn sẽ cảm nhận được năng lượng vi diệu của tình thương nơi Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên lan tỏa vào thân tâm của các bạn. Trong lòng của các bạn luôn luôn khởi lên sự hoan hỷ và rồi những phiền não, ưu tư, đau khổ chồng chất trong nhiều đời nhiều kiếp từ từ bị năng lượng từ bi đó xói mòn dần dần, gọi là nước chảy đá mòn. Nước từ bi, nước Chánh Niệm hơi thở càng chảy trong tâm thức từng giây phút thì càng xói mòn đi những ngọn núi cao chất chồng của bất thiện nghiệp cấu nhiễm, ô nhiễm nhiều đời do ta đã tạo từ Thân – Ngữ – Ý.

Có công mài sắt có ngày nên kim! Hãy khởi động ngay, hãy bắt đầu ngay, đừng ngồi đó chần chờ nữa, bởi đây là một Pháp tu an trú, tịnh dưỡng trong hiện tại, lạc trú trong hiện tại, một trong những phương tiện vi diệu Đức Phật đã truyền dạy mà Ngài đã mời gọi Mẹ hiền Quan Thế Âm truyền trao cho chúng sanh và sách tấn chúng sanh.

Lạc trú trong hiện tại hay an trú để tịnh dưỡng cuộc đời trong thời kỳ đại dịch này rất quan trọng! Bảo Thành phát nguyện thực tập 07 năm liên tục, không giãn cách dù cuộc đời có cách ly để chúng ta thực tập như vậy vì đạo Phật là đạo thực hành. Các bạn thật sự có kiến thức, có phước báu, có trí tuệ học hỏi thật nhiều rồi, nhưng môi trường thực hành miên mật thì có ngày có, có ngày không, có ngày thì kéo dài như kẹo kéo, có ngày thì gãy rụp như sương mù hiển lộ giữa bình minh, biến mất chẳng còn. Chúng ta phải nhớ rằng, có và không trong cuộc đời đều là pháp vô thường, tuy nhiên nếu chúng ta miên mật trong thường lạc ngã tịnh, an trú trong Chánh Niệm hơi thở để tịnh dưỡng thân tâm của mình thì đây là cách mà chúng ta khai quặng mỏ từ bi và trí tuệ. Để rồi trong mỏ từ bi và trí tuệ này, đời đời kiếp kiếp ta xài không hết, y như câu người xưa để lại: “Có đức mặc sức mà ăn”, bạn đang tạo công đức trong thiền Chánh Niệm hơi thở như lời Đức Phật dạy quán chiếu tâm từ bi. Và như thế, ta lại đồng hành trong sự quán chiếu của trí tuệ để tình yêu của ta lan tỏa thật sự bằng trí tuệ soi dẫn trong pháp quán chiếu tâm thức của mình từng giây phút. Đuốc tuệ của Như Lai, của các bậc Thánh Hiền, của Chư vị Bồ Tát, những bậc chứng đắc luôn chiếu rọi tận cùng nơi thâm sâu của tâm thức vô minh của kiếp người để chúng ta thấy rõ đường mà lan tỏa yêu thương.

Thiền Mật song tu, thiền tình thương và thiền trí tuệ là an trú trong Chánh Niệm của hơi thở để tịnh dưỡng. Các bạn có đau khổ trong đại dịch, có phiền não trong đại dịch, có gặp muôn trùng những sự trắc trở, khó khăn trong đại dịch thì đây chính là lúc bạn khởi đầu cho một bước mới để an trú tâm trong Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán để tịnh dưỡng tâm thức của mình. Còn nếu không, bạn chẳng khác gì đang tẩm độc, ướp xác, ướp tâm của bạn để biến thành xác ướp Ai Cập nằm trong Kim Tự Tháp được xây dựng bằng những khối đá vô tri của những điều bất thiện đúc kết lại, kìm hãm trong đó, sẽ biến thành những xác ướp, những thây ma mà thôi.

Các bạn! Từ chỗ an trú, tịnh dưỡng trong Thiền Mật song tu, trong sự quán chiếu hơi thở Chánh Niệm của từ bi và trí tuệ, chúng ta sẽ chuyển hóa được những dòng độc dược tuôn ra từ tư tưởng, từ lời nói và hành động của chúng ta. Lời Phật đúc kết, tất cả mọi nguyên nhân tạo ra sanh tử luân hồi, đày đọa trong ba nẻo ác là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh đều khởi nguồn từ Thân – Ngữ – Ý do Tham – Sân – Si. Vậy chúng ta gần đèn trí tuệ của Chư Phật, tiếp cận với nguồn nước thanh tịnh từ bi của Mu A Mu Sa thì nước đục đen của độc dược nhiều đời ngâm vào trong Thân – Ngữ – Ý của chúng ta sẽ được từ từ chuyển hóa và gội rửa, thanh lọc trong sự tịnh dưỡng, an trú trong hơi thở Chánh Niệm từ bi – trí tuệ. Để chúng ta từ tâm ý khởi lên những điều sai mà không biến thành hành động lỗ mãng hại người, gây tạo tác đau khổ, không chuyển ngữ thành những ngôn ngữ ác độc, vu khống, hàm oan, gây đau khổ cho muôn người.

Trong Kinh nói thật rõ, thời Đức Phật còn sống, Tăng thân của Ngài có đến 1250 Tăng chúng. Một Tăng thân đông như vậy, đông lắm! Và Ngài Xá Lợi Phất cùng với Ngài Mục Kiền Liên được Đức Phật trao phó để quán xuyến, chăm sóc cho Tăng thân 1250 người. Với số lượng lớn như vậy, một bậc gọi là Đại Giác Ngộ thời đó dưới hàng đệ tử của Phật là Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ tinh thông và một người có được thần thông như Ngài Mục Kiền Liên, hai Ngài phối hợp với nhau để chăm sóc cho Tăng thân rất tỉ mỉ, thế nhưng có những Tăng còn trẻ, trí tuệ tu chưa viên mãn, khởi lên những tư tưởng xấu xa, bất tịnh và tạo thành những ngôn ngữ gai góc, bất tịnh, gây chia rẽ Tăng đoàn, vu oan, vu khống, tạo dựng chuyện. Phật biết được, nghe thấy, liền mời gọi những người Tăng trẻ đó tới 35:12 và dạy bảo rằng: “Các con còn trẻ, sự quán chiếu và nhận thức chưa được tỏ, hãy nghe lời Thầy nhắc, cố gắng thiền định trong Chánh Niệm từ bi và trí tuệ, hơi thở Chánh Niệm đó để quán chiếu, để làm sao? Để ngõ hầu mọi lời chúng ta nói ra là những lời chân thật, không phải là lời rác rưởi, chuyển ngữ từ những tư tưởng hung ác. Bởi vì lời ác như con dao đâm vào tim, như búa bổ vào đầu, như thuốc độc đổ vào miệng, sẽ hại chết người và sẽ bị quả báo thật là nặng, cho nên các con cần phải chấm dứt ngay. Mà các con nhớ rằng, những lời độc ác, vu khống, dựng chuyện kia nó dữ như lửa thiêu đốt hết tất cả, như rắn độc cắn chết mọi người, nhưng các con phải nhớ rằng, lửa có thiêu đốt thì thiêu đốt một đời, rắn độc có cắn thì cắn chết một đời, nhưng những lời ác đó, sẽ tái đi tái lại nhiều đời và hậu quả, hệ quả của nghiệp báo đó là đời đời kiếp kiếp khó có thể thoát được nên cần phải chấm dứt”. Vậy nên, Phật khuyên hàng đệ tử trẻ đó hãy tới gặp Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên xin lỗi, sám hối để thanh tịnh hóa thân tâm. Các vị đó đã nghe lời Phật, sám hối thanh tịnh hóa thân tâm, nhưng cuối cùng vẫn bị đọa vào những cảnh giới đau khổ chỉ vì miệng lưỡi đã tuôn ra những lời ác độc, vu khống, hàm oan, chê bai, trách móc, dựng chuyện để phá rối.

Đây là Kinh Phật nói thật rõ, các bạn! Xin lỗi rồi, gặp trực tiếp xin lỗi, sám hối rồi mà vẫn còn nghiệp quả. Phật nói trong Kinh như vậy để thấy rằng tầm quan trọng tạo nghiệp bởi ngôn ngữ do tâm bất tịnh tuôn ra nguy hại vô cùng, bao nhiêu kiếp phải trả cũng khó hết. Vậy nên, chúng ta an trú, tịnh dưỡng trong sự thiền quán Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ là để chuyển hóa những độc dược từ ngôn ngữ. Bởi chúng ta tiếp xúc với nhau hằng ngày, ứng dụng ngôn ngữ mỗi một giây, mỗi một phút khi thức dậy thì cần phải tịnh dưỡng ngôn ngữ của mình trong sự an trú bởi Chánh Niệm và hơi thở để mọi ngôn ngữ của chúng ta được chảy qua năng lượng từ bi Mu A Mu Sa và chiếu sáng bằng ánh sáng của trí tuệ để nó tẩy độc, để nó tịnh hóa, để nó gạn lọc trong suốt thay vì những ngôn ngữ thêm bớt, dựng chuyện, vu khống, hàm oan thì chúng ta sẽ biến thành những vàng bạc, châu báu, lời châu ngọc tuôn ra trong đời như hoa, như hương để xông vào cuộc đời này tẩy uế cho nhau.

An trú, tịnh dưỡng trong Thiền Mật song tu rất quan trọng đối với những ai có duyên, có phước và nhận thức ra thì sự thực tập của các bạn sẽ mang lại kết quả vi diệu thậm thâm, cao siêu diệu vời, khó có thể nghĩ bàn. Không những cho bạn tẩy rửa được những nghiệp chướng vô lượng kiếp qua mà còn tăng trưởng hương thơm của Tín – Nguyện – Hạnh, của Giới – Định – Huệ để ướp và xông vào thân tâm cuộc đời của mình, đồng thời còn lan tỏa tới muôn người ta yêu thương. Ta sẽ thấy được sự đổi thay nơi tự thân và tâm, ta sẽ thấy được sự thay đổi nơi gia đình, nơi cha mẹ, nơi những người yêu thương khi chúng ta hồi hướng cho họ.

Một Pháp hành cao siêu nhưng cần phải phù hợp, phải có nhân duyên và phước báu, bởi chính lời Đức Phật dạy, Phật cũng không thể độ được những người không có duyên. Vậy nên Thiền Mật song tu dù cao siêu diệu vời, là một trong những pháp phương tiện Đức Phật dạy thiền quán hơi thở Chánh Niệm qua từ bi và trí tuệ cũng chẳng mang lại lợi ích cho những ai không có nhân duyên và phù hợp phước báu. Tuy nhiên, nếu các bạn nghe qua và thực tập, chứng tỏ bạn đã có phước báu và đủ nhân duyên. Chỉ cần vượt qua sự giải đãi, lười biếng và thấy được sự giá trị của nó, đặc biệt là thấy được vô thường sanh – diệt chớp nhoáng trong cuộc đời bởi đại dịch, các bạn nhất định sẽ vượt qua chướng ngại và thử thách để đặt mình vào trong một khuôn mẫu rõ ràng từng ngày đồng tu với Bảo Thành.

Các bạn! Đại dịch đã tới chính là lúc mọi người thấy cuộc đời vô thường sanh – diệt tới lui, không thể lường. Phật đã dạy trong Kinh, đời người chỉ bằng một hơi thở, nhưng nếu hơi thở đó vào – ra trong thất niệm, trong vọng niệm, trong vọng tâm, trong vọng thức thì hơi thở đó sẽ chuyển hóa chúng ta tái sanh trong luân hồi và đau khổ. Mạng sống của con người cũng chỉ bằng một hơi thở nhưng hơi thở đó là hơi thở của Chánh Niệm từ bi và trí tuệ thì năng lượng tình yêu của Tín – Nguyện – Hạnh, của Giới – Định – Huệ, của sự thanh tịnh hóa sẽ đẩy lùi mọi nghiệp thức đen tối, mọi nghiệp chướng bất thiện nhiều đời tích lũy trong tâm để chúng ta đẩy lùi đi khối u của quá khứ, giải phẫu toàn diện thân tâm của chúng ta khỏi khối u đó. Để được lành lặn, được vui, được hạnh phúc, được tận hưởng sự trải nghiệm của Niết Bàn tại thế gian.

Đời người chỉ bằng một hơi thở. Chúng ta đã thấy được trong cuộc đời này, dù có máy Oxy bơm vào mà ta không thể tiếp nhận được bằng tự thân thì coi như là một xác chết đang hô hấp bởi Oxy. Vậy nên hãy trân quý đời sống trong hơi thở hiện tại. Do đó, 2500 mấy chục năm, Đức Phật đã dạy cho chúng ta tầm quan trọng của sự quán chiếu hơi thở Chánh Niệm. Lạc trú trong Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ chính là an trú để tịnh dưỡng cuộc đời của chúng ta. Bạn đang nghĩ gì? Nghĩ về cuộc đời vô thường, thấu rõ được đau khổ và vô ngã. Bạn đang nghĩ gì? Nghĩ gì về những đấng sinh thành, vợ chồng, gia đình và người thân, cộng đồng và xã hội? Trong mùa Vu Lan bạn đang nghĩ gì? Có phải chăng là nghĩ về Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời đã ra đi? Bạn đang nghĩ gì? Có phải chăng bạn đang nghĩ đến trong thời gian giãn cách này bao giờ mới hết? Có phải chăng bạn đang nghĩ rằng dịch khi nào mới không còn? Có phải chăng bạn đang nghĩ khi nào đời sống mới trở lại bình thường, xã hội mới trở lại bình thường?

Đừng để những luồng tư tưởng đó tạo thành những sóng cồn dồn dập liên tục để rồi dìm các bạn xuống những dòng cảm xúc từ những tư tưởng đó. Mọi suy nghĩ của chúng ta trong sự tương tác với tâm hoặc cảnh hoặc người tạo nên 03 loại cảm xúc, cảm xúc của đau khổ, cảm xúc của an vui và hạnh phúc, và có một loại cảm xúc chẳng khổ, cũng chẳng hạnh phúc, cảm xúc trung lập, đứng ở giữa. Tất cả chỉ có 03 thể loại cảm xúc đó. Cho nên, mỗi khi bạn hoặc ai đó có quá nhiều tư tưởng kéo tới như giông bão tạo nên vô trùng những cảm xúc vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc, được mất, lúc thì cười hí hởn hahaha, lúc thì khóc thầm nước mắt rơi, lúc thì tuôn ra như dòng chảy của cuộc đời, lúc thì chẳng biết gì như vô thức, mọi cảm xúc đó, là con người ai mà tránh khỏi, phải thấu rằng là con người thì không thể tránh khỏi nhưng nếu chúng ta theo lời Phật để chuyển hóa kiếp người này thăng lên một cung bậc mới, đó là đi tới chỗ thấu được vô ngã thì chẳng còn là kiếp người để đắm chìm trong 03 thể loại cảm xúc kia.

Mật ngôn số 02 thiền trí tuệ thấu rõ được vô thường, vô ngã là chúng ta sẽ làm chủ được mọi dòng cảm xúc của vui buồn, sướng khổ và cảm xúc của vô thức lưỡng lự, lơ lửng. Hãy cố gắng an trú, tịnh dưỡng trong Chánh Niệm hơi thở của mật ngôn số 02 NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, nhất định mọi dòng cảm xúc tới lui khởi lên từ tư tưởng của bạn sẽ được chuyển hóa. Sẽ được chuyển hóa bởi bạn không nằm trong vùng đen để bị ảnh hưởng tăm tối của vô minh, vô thức mà bạn đã đặt để cuộc đời của bạn dưới ánh sáng của trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, trí tuệ của mười phương Chư Phật, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nay ta đặt ta dưới ánh sáng trí tuệ của Chư Phật, tâm ta sẽ được sáng và mọi thể loại cảm xúc đi qua khởi nên từ tư tưởng sẽ được ánh sáng trí tuệ chiếu vào thấy rõ, thấy rõ, hiểu rõ, buông và rồi thể nhập vào với Mu A Mu Sa lan tỏa từ bi, đó gọi là an trú và tịnh dưỡng trong Chánh Niệm, hơi thở từ bi và trí tuệ quán, một pháp môn siêu mầu lợi ích thật là thực tế, chẳng cần bạn phải quy y ngũ giới, hoặc giữ ngũ giới, quy y Phật – Pháp – Tăng hay là Phật tử hay là tôn giáo nào cả. Phật dạy, chẳng phải chỉ có người Phật tử mới thành Phật, chẳng phải những người quy y mới thành Phật, chẳng phải những người thọ ngũ giới mới thành Phật. Phật dạy tất cả mọi chúng sanh đều sẽ thành Phật, chẳng phân biệt tôn giáo, tông môn, pháp gì cả. Nếu như chúng ta gạt bỏ được những định chế mặc định của cuộc đời, ngay cả những giới luật trong Tăng thân, trong Tăng đoàn, trong Giáo đoàn, trong Giáo hội để thể nhập vào một cách rất tự nhiên, không màu mè, sắc tướng của những định kiến của loài người, đó là trở về với Chánh Niệm hơi thở của từ bi – trí tuệ, nơi đó không có phân biệt tông môn, pháp môn, tôn giáo, dân tộc, màu da, sắc tướng, con người, quốc độ. Hơi thở chẳng phân biệt, chẳng phân biệt ai, cho nên hơi thở Chánh Niệm là an trú và tịnh dưỡng cao siêu lắm! Bạn nghe qua sự sách tấn của Bảo Thành hôm nay, bạn mang vào thực tập, bạn sẽ thấy được lợi lạc vô cùng! Hãy thử, hãy thử một lần để biết, hãy thử một lần để chứng ngộ, hãy thử một lần để trải nghiệm hương vị giải thoát khỏi những tập quán, những truyền thống, những tôn giáo, những pháp môn mà bạn đã được cài đặt bởi vì nhân duyên sinh ra và tiếp cận để bạn thể nhập vào vi diệu pháp cao siêu nhất vẫn chỉ rất bình thường như hơi thở vào – ra mà thôi. Chính trong cái rất bình thường đó, nếu chúng ta Chánh Niệm được thì bạn đã an trú và tịnh dưỡng toàn thân tâm của mình trong từng giây phút, trong từng sát na của cuộc đời, dù cho bão tố điên cuồng của đại dịch, dù cho những cơn lốc nguy hại trong cuộc đời có kéo tới, bạn vẫn vững chãi như núi xanh và thong dong như mây trời, không có gì phải lo lắng. Vậy đừng sợ bạn ơi! Nếu có phước, tu đức, có đức mặc sức mà ăn. Bạn đang tìm gì? Có phải đang tìm đức từ những phước báu của mình tạo ra, khởi từ Thân – Ngữ – Ý do hành thiện hay không? Đó là câu hỏi bạn cần phải suy nghĩ trong kiếp làm người.

Trong thiền Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán, để thực sự thay đổi, hãy đồng hành với Bảo Thành, thử một lần để cho biết, đừng phân biệt. Tất cả mọi sắc tướng ta nhìn thấy mà không có chướng ngại, tất cả những điều cài đặt vào trong tâm do truyền thống, phong hóa hoặc do những kiến thức nhồi nhét, lượm khi lớn lên tìm hiểu, hãy đặt qua một bên để mình được thong dong tự tại như thuở chưa có gì để đặt bước chân an lạc qua tâm thiện của mình, bước lên miền Chân Tâm, in dấu từ bi và trí tuệ, sẽ thấy được cuộc đời thật vô giá qua chỉ một hơi thở Chánh Niệm mà thôi.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

Thưa Phật! Chúng con nhất định sẽ an trú và tịnh dưỡng trong sự quán chiếu hơi thở Chánh Niệm từ bi – trí tuệ quán để ướp cuộc đời và thân tâm của chúng con cùng những người thương yêu bằng hương trầm của Tín – Nguyện – Hạnh, của Giới – Định – Huệ. Nguyện xin Chư Phật gia hộ.

Chúng con cũng hồi hướng trầm hương Tín – Nguyện – Hạnh, Giới – Định – Huệ trong sự miên mật, Pháp hành đồng tu lên Chư Phật, Chư Bồ Tát chứng minh để hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, những người thương yêu quá vãng nhiều đời của chúng con nhân mùa Vu Lan, nương bóng từ bi của Phật Đà, tái sanh cảnh thiện lành, gặp được Phật – Pháp – Tăng.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay nếu có tới mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo và nguyện cho thế giới cũng như Việt Nam quê hương của chúng con mau thoát qua cảnh đại dịch.

Xin Chư Phật chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.