Bài 2090. Đừng Tội Nghiệp Họ | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Diệu bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Tới giờ đồng tu, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin Chư Phật mười phương hãy gia hộ cho quê hương Việt Nam chúng con trong cơn đại dịch này, đón nhận được thật nhiều năng lượng tình thương, tha lực Phật điển để có trí tuệ nhìn xuyên suốt trong thời kỳ khó khăn hiện tại do nhân duyên bất thiện nghiệp cộng hưởng nhiều đời để tăng trưởng đời sống Chánh Niệm, chuyển hóa nghiệp chướng để đại dịch mau qua.

Nguyện xin Mẹ hiền Quan Thế Âm, Chư vị Bồ Tát, hiền Thánh Tăng gia trì.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Trong giây phút này, Chánh Niệm hơi thở đón nhận từ bi thắp sáng đuốc tuệ, chúng ta hãy cùng nhau hướng tới quê hương Việt Nam đại dịch lan tràn, sự giãn cách gây biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ tới các trung tâm dưỡng lão, các trung tâm mồ côi, các trung tâm tật nguyền, neo đơn, các trung tâm bệnh phong trên tất cả đất nước Việt Nam chúng ta vì giãn cách, hàng trăm những sinh mạng nhỏ bé hoặc những người tật nguyền, bệnh hoạn, người neo đơn cần đến sự trợ lực miếng ăn, miếng uống từng ngày. Chúng ta hướng tới các trung tâm đó và nguyện xin Chư Phật thắp sáng tình thương nơi mọi quý ân nhân, các mạnh thường quân và tất cả mọi người trên thế giới cũng như ở Việt Nam quan tâm, chiếu cố bằng tất cả mọi phương tiện, nâng đỡ một cách trực tiếp về với các trung tâm để giúp đỡ các trung tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, giãn cách hiện thời trong đại dịch.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Trong từng giây phút Chánh Niệm hơi thở thể nhập vào thể tánh chân như tĩnh lặng, tổng trì mật ngôn quán chiếu từ bi Mu A Mu Sa và mật ngôn quán chiếu trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là mỗi người chúng ta đã đi theo sự hướng dẫn của Chư Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ. Thiền từ bi là thiền tình thương và thiền trí tuệ. Với hai mật ngôn từ bi và trí tuệ, thiền trong từng giây phút, chúng ta đi trở về với trí tuệ bổn nguyên sẵn có nơi Phật tánh và đắm mình vào trong nước từ bi gội rửa mọi phiền não, rồi từ đó chúng ta đồng rải tới muôn loài muôn người để ta và muôn chúng sanh có được trí tuệ và có từ bi, yêu thương, phiền não, đau khổ đều được đoạn diệt từ từ.

Hôm nay, chúng ta đi thẳng vào chủ đề “Đừng Tội Nghiệp Họ”. Cuộc đời của con người có nhiều giai đoạn đi qua và mỗi một giai đoạn, chúng ta có nhân duyên nhìn thấy và tiếp cận với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc đời, có thể là một người già ngồi ở vệ đường trên một chuyến đi, chẳng biết có phải là neo đơn, con cái bỏ hay là vì một hoàn cảnh đơn độc nào đó nhưng khi nhìn thấy, tâm lý bình thường của Bảo Thành và các bạn là thốt lên những lời thật tội nghiệp cho bà cụ hoặc ông cụ hoặc một ai đó. Bất chợt nhìn thấy những hình ảnh tội nghiệp, đáng thương của các trẻ mồ côi, của những người đang đối diện với nghịch cảnh trong cuộc đời hoặc lâm những chứng bệnh ngặt nghèo, nguy hiểm khi sinh ra như bị tê liệt, bại não, phong cùi, bệnh tật, nằm tại chỗ, khiếm thị hoặc khiếm khuyết một phần trên chi thể, thân thể, khó có thể đi đứng, làm việc để tự nuôi thân, nhìn thấy những hình ảnh đó, trong lòng của chúng ta thấy tội nghiệp họ vô cùng. Nhưng các bạn, với chủ đề gửi về “Đừng Tội Nghiệp Họ” không phải rằng khi gặp những hình ảnh như thế hoặc những nghịch cảnh như vậy trong cuộc đời, ta không tội nghiệp họ. Nếu như có được cảm xúc tội nghiệp cho những cuộc đời như vậy và chỉ dừng lại tại đó để nói lên một câu: “Thật tội nghiệp” thì đúng là không nên. Bởi sự tội nghiệp chỉ nói bằng ngôn từ ở trên miệng khi gặp cảnh nghịch cảnh trong cuộc đời đối với một ai đó chẳng có tác dụng gì nếu như cái nghịch cảnh đó chẳng đưa chúng ta tư duy thật sâu để nhận rõ pháp vô thường, khổ để rồi chúng ta hiểu thật rõ rằng, tất cả những mảnh đời dù bất hạnh hay không bất hạnh, những con người gặp gỡ ta trên chuyến du hành trong kiếp nhân sanh này đều do nhân duyên để tới và gặp được ta, đều là một sự thị hiện để cho mỗi người chúng ta nhìn thấy cảnh đời, cảnh người đó mà có một bài học sâu sắc hơn từ cuộc sống trong luân hồi sanh tử.

Đừng tội nghiệp họ, hãy tội nghiệp cho chính mình. Bởi vì thấy những mảnh đời như vậy mà Bảo Thành, các bạn chẳng thể lắng đọng tâm hồn, nhìn thấu nhân quả rõ ràng trong kiếp người của mình, để rồi quá vội vàng than: “Ôi! Thật là tội nghiệp cho những cuộc đời đó, họ sinh ra có lẽ vì nghiệp quả nào đó mà nghèo, mà khổ, mà tật nguyền, mà bệnh hoạn”. Hình như đây là một lời kết tội thật vội vàng, dĩ nhiên đúng theo bề ngoài của nhân quả ta nhìn mà thôi. Cho nên vội vội vàng vàng, ai ai cũng nói: “Thật tội nghiệp, chắc có lẽ kiếp trước nghiệp nhiều nên sinh ra kiếp này như vậy”.

Có một mặt khác thật lý thú khi Bảo Thành đọc qua phẩm Phổ Môn của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi chiêm nghiệm những lời trong phẩm Phổ Môn mới thấy chột dạ rằng, ta đã nói lên những lời tội nghiệp cho những ai đó có nghiệp chướng bất thiện nhiều đời nên kiếp này sinh ra nghèo, khổ, tật nguyền, bệnh hoạn, neo đơn, phong cùi đã hoàn toàn không đúng với tinh thần Phổ Môn, Kinh Phổ Môn của Mẹ hiền Từ Bi Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn dạy cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì khi đọc đến đoạn Mẹ Quan Thế Âm vì lòng từ bi, vì lòng bi mẫn ban vui cứu khổ, thấy chúng sanh quá khổ bởi lầm lạc trong ba nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đắm chìm trong vô minh, chẳng khởi tâm từ bi khi còn sống cho nên Ngài đã dùng lực từ bi mà hóa thân mọi cảnh trong cuộc đời, vừa là trợ lực giúp đỡ nhưng vẫn luôn luôn đặt cái tâm hóa thân đó để dẫn dìu chúng sanh thắp sáng đuốc tuệ, khai mở lòng từ bi. Từ ý nghĩa này, có phải chăng tất cả những mảnh đời mà ta cho rằng thật tội nghiệp đó, họ là hình ảnh hóa hiện của Mẹ hiền Quan Âm để cho những người lành lặn chân tay, đầy đủ phước báu, tạm gọi là không bị tật nguyền về thân xác lẫn tinh thần, tâm linh có cơ hội phát triển lòng từ tâm và thắp sáng đuốc tuệ? Nếu nhìn thấy những mảnh đời như vậy mà chỉ tặc lưỡi tội nghiệp cho họ mà chẳng nhìn xuyên qua phẩm hóa thân Bồ Tát, Mẹ hiền Quan Âm trong phẩm Phổ Môn để từ đó hành Bồ Tát đạo, mang tâm từ bi dù rất nhỏ, biến thành hành động để biết giúp đỡ, tăng trưởng đời sống đạo hạnh, tâm từ và trí tuệ cho ta thì thật đã uổng hóa thân của Mẹ hiền hiện hữu trong cuộc đời, nhìn thấy lời khai thị của Đức Quan Thế Âm mà chúng ta nhắm mắt làm ngơ, hay bị tê liệt sự suy nghĩ và tư duy, chẳng nhìn thấu đó là hiện thân của Ngài Quan Âm mà quá vội vàng phán xét ngay: “À! Người này nghiệp chướng quá nhiều nên sinh ra trong kiếp này gặp những chuyện như thế”. Bảo Thành đã phạm lỗi này chắc có lẽ lâu lắm rồi, mà các bạn chắc chắn cũng đã từng phạm vào điều đó. Không ít thì nhiều chúng ta phán xét rằng: “Người này nghiệp chướng nhiều nên mới xảy ra như vậy”, “người này không đủ đức hạnh nên mới xảy ra như thế”, “người này tội quá, tội nhiều quá nên sinh ra rồi sống, rồi thế này thế kia, hoàn cảnh này hoàn cảnh kia đều do tội lỗi, nghiệp chướng của họ”. Không hẳn chỉ có các bạn là Phật tử đâu, mà cũng thật nhiều các bậc xuất gia cũng lấy thước đo của nhân quả để đi tìm cái sai của người nhưng chẳng lấy thước đo của trí tuệ và từ bi để nhận ra Mẹ hiền Quan Thế Âm, hóa thân của Ngài đang hiện tiền trước mặt để cho ta có cơ hội hành Bồ Tát đạo, mở lòng yêu thương, thắp sáng trí tuệ mà nâng đỡ muôn người dưới hình ảnh của Mẹ hiền Thiên Thủ Thiên Nhãn.

Các bạn ơi! Đừng tội nghiệp họ nữa, mà hãy nhắc nhở với bản thân rằng khi thấy những mảnh đời như vậy, chúng ta phải nhìn qua những mảnh đời tại những trung tâm tật nguyền, mồ côi, người cơ nhỡ, neo đơn, phong cùi, bệnh hoạn, những nơi đó đều có những vị Bồ Tát, Thánh Hiền hiện thân, đó là quý Thầy hy sinh cả cuộc đời thay vì ngồi một chỗ tu pháp môn này, pháp môn kia để chứng đắc đạo mầu cao siêu thì các Thầy đã hóa thân Bồ Tát như các phẩm hạnh, lời nguyện của Chư Phật, Bồ Tát vậy: “Chúng sanh chưa hết khổ, chẳng thể nhập vào Niết Bàn”. Các Ngài đã bỏ luôn sự tu tập cho chính mình nhưng mang cả cuộc đời như một phương tiện hiến dâng để nâng đỡ hàng trăm những em bé mồ côi, những người già neo đơn hoặc những người phong cùi, bệnh tật, cơ nhỡ chẳng ai muốn chăm sóc. Không hẳn quý Thầy, quý Sư cô cũng như vậy, là thân nữ mà hy sinh muôn trùng. Người ta thì tụng Kinh, đủ thứ làm việc, tu gọi là giải thoát, nhưng từ sáng sớm các em nhỏ đã khóc, những người già đã cần sự giúp đỡ, lo miếng cơm, miếng nước, manh áo, lo sự sống cho các trẻ thơ, người già, người bệnh, người tật quyền như kia, còn đâu thời gian công phu? Nhưng không! Thời gian công phu của quý Sư cô là sự tận hiến cả cuộc đời cho sứ mệnh yêu thương những con người hiện thân Bồ Tát tại trần thế. Không chỉ có quý Thầy, quý Sư cô đâu. Các vị Linh mục, các Thầy Sáu, các Ma sơ và chúng ta thấy nơi các trung tâm đó, tất cả mọi người, ngay cả những bậc xuất gia trong tôn giáo là Phật hay Thiên Chúa giáo, hoặc là những người Phật tử hay Giáo dân, họ cũng nhận diện ra, nhận diện ra rằng thương yêu và giúp đỡ tha nhân chính là phục vụ cho sứ mệnh giải thoát của chính mình, chính là tiếp cận được với trái tim của các vị Bồ Tát, Thánh Hiền đang tàng ẩn trong những kiếp thân tật nguyền đau khổ, cô đơn, bất hạnh như con người trần thế định nghĩa.

Các bạn! Đừng tội nghiệp họ, hãy mở trái tim Bồ Tát, hãy mở ánh mắt trí tuệ và đưa vòng tay bao dung, thương yêu, từ bi biến thành hành động cụ thể. Tội nghiệp cho chính mình khi nhìn thấy chính những người đó để chúng ta biết chuộc tội hay gội rửa phiền não bất thiện nghiệp của mình bằng những hành động cụ thể của pháp thiện lành, tức là bố thí. Bố thí cho những người tật nguyền, bố thí cho những trung tâm mồ côi, cho những trung tâm gọi là bại liệt, neo đơn, những trung tâm cơ nhỡ, phong cùi, những trung tâm nuôi dưỡng những người bị bỏ rơi, bố thí cho tất cả những vị như vậy là bố thí nhất thiết Chư Phật mười phương. Hạnh bố thí làm đầu!

Các bạn! Trong Lục Độ Ba La Mật, bố thí là hạnh cao tột của những người đang trên con đường tầm cầu sự giải thoát. Nếu bạn có tu pháp môn cao siêu, nhiệm mầu nào mà thiếu đi hạnh bố thí, nhất định bạn sẽ không bao giờ chứng được tâm hạnh thiện lành để bước vào thắp sáng đuốc tuệ và giải thoát cho mình đâu. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về quê hương Việt Nam, một quê hương nhỏ bé nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, dù hiện tại sinh sống ở nước ngoài hay trên toàn thế giới thì quê hương của chúng đang gặp đại nạn đại dịch, một ngày giãn cách dài bằng cả một thế kỷ, một tuần giãn cách thì như vô tận chờ đợi. Đã trên một tuần qua giãn cách, sự trợ lực, giúp đỡ thay vì là của nhà nước thì chúng ta có lẽ sẽ phải chờ đến muôn thuở, thế thì những mạng sống cô đơn, tật nguyền, nhỏ bé, mồ côi, bệnh hoạn nơi các trung tâm của các Linh mục, các Ma sơ, các vị Thầy, các Sư cô sẽ như thế nào đây? Vẫn biết trên toàn cầu khó khăn, trên toàn sự bình diện của đất nước đều khó khăn nhưng chính trong sự khó khăn này, dưới con mắt trí tuệ và từ bi, chúng ta sẽ nhận diện ra Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn hóa hiện khắp mọi nơi cho phận làm người như chúng ta nhìn rõ về nhân quả. Một lần nữa trong sự khó khăn này, mở rộng cuộc đời của mình, trái tim của mình, tâm trí của mình và hãy biến cuộc đời của mình thành hiển Thánh, thành linh nhiệm để chúng ta trở thành một như một cánh tay, một con mắt của Mẹ hiền Quan Âm mang năng lượng trí tuệ và tình thương cụ thể bằng hành động để giúp đời.

Trong những ngày qua, quý Thầy, quý Sư cô, quý Ma sơ, quý Linh mục cũng như quý Phật tử đây đó gửi những tin nhắn cũng như đăng lên Facebook kêu gọi chúng ta một cách khẩn thiết và tha thiết giúp đỡ cho các trung tâm như vậy. Chẳng phải tội nghiệp họ mà là tội nghiệp cho chính mình có phước báu đầy đủ, có khả năng mà chẳng nhân lúc này thực hành hạnh Bồ Tát đạo cứu vớt muôn người. Có biết bao nhiêu quý Phật tử đã kêu gọi thống thiết và đã xả thân mang rau củ quả, đồ ăn, nước uống tới các trung tâm hoặc những nơi giãn cách, hoặc những nơi cách ly, hoặc những bà con ở những vùng hoàn toàn không thể đi lại được. Cứu đói còn hơn cứu lửa! Chẳng phải chúng ta cúng dường tiền để những người đó có thể xài gì thì xài mà điều cần thiết ngày hôm nay là rau củ quả và gạo, thức ăn để chống đói. Mỗi một ngày trôi qua, chẳng ai ghé qua các trung tâm, những sinh mạng, cả trăm sinh mạng trong những trung tâm đó chờ đợi từng giây phút. Các vị đứng đầu như các Ma sơ, quý Thầy, quý Cô, tất cả mọi người lo lắng từng giờ bởi dưới mình có hàng trăm sinh mạng đang nương nhờ vào mình, đó là các bé mồ côi, những người già neo đơn, tật nguyền, bệnh tật không thể tự lo, tự chăm sóc.

Các bạn thân mến! Cứu đói như cứu lửa, chẳng thể gián tiếp được đâu. Các bạn xin hãy trực tiếp liên hệ với các cơ quan như vậy, với những người đứng đầu, đừng gián tiếp qua bất cứ một ai, hãy trực tiếp. Ngày nay sự hoạt động rộng rãi trên mạng, chúng đã được trang mạng Hội Từ Thiện và trang mạng của tất cả các bạn trong hội đồng tu Thất Bảo Huyền Môn cũng như tất cả các bạn trên toàn đất nước đăng lên những tên tuổi của các trung tâm, những vị đứng đầu, số phone và tài khoản để chúng ta thấy rằng một cú điện thoại, một cú nhắn tin, dù ở trong nước hay ở tỉnh ngoài, tỉnh xa hay ở ngoài nước, chúng ta có thể chuyển thẳng tịnh tài về những nơi cung cấp gạo lúa, rau củ quả để họ có thể chuyển những thứ đó tới các trung tâm, đó là chúng ta đã hóa hiện thành cánh tay của Bồ Tát Mẹ hiền Quan Âm. Đừng gián tiếp bởi gián tiếp quá xa, chúng ta chuyển tiền qua vị này vị kia, các bạn đừng chuyển cho Bảo Thành bởi Bảo Thành lại phải chuyển về cho các chư vị đó. Các bạn có những danh sách của những trung tâm, có số tài khoản, có tên tuổi của những vị đó, những trung tâm đó Bảo Thành và các bạn đồng tu đã từng đi tới làm từ thiện là những nơi chúng ta biết chắc chắn gửi về đó sẽ được đón nhận bằng tâm thành để nuôi dưỡng những người bất hạnh. Bởi vậy lời tha thiết trong chủ đề “Đừng Tội Nghiệp Họ” trong hoàn cảnh giãn cách này là hãy tội nghiệp chính mình nếu như ta thấy muôn cảnh như vậy mà cứ thờ ơ.

Có một số Phật tử, bạn trẻ mà Bảo Thành quen biết ở Sài Gòn bị giãn cách, có sinh hoạt thật khó khăn trong một khung cảnh hạn hẹp, nhỏ bé mà vẫn luôn luôn cung cấp rau củ quả cho những nơi cách ly hoặc những trung tâm. Quý hòa thượng, quý thượng tọa, đại đức, Tăng Ni, tất cả đã hiến thân và đi vào những trung tâm giãn cách, bệnh tật để nâng đỡ, giúp đỡ quý Phật tử, quý Giáo dân, quý Linh mục, quý Ma sơ. Đâu đâu tất cả các tôn giáo đều đồng lòng cho một hành động duy nhất là nhận rõ những mảnh đời bất hạnh, những con người đang ở những nơi bị giãn cách, túng thiếu mà vươn bàn tay rộng của lòng nhân ái che chở và giúp đỡ họ về miếng ăn, miếng uống trong lúc hiện thời giãn cách đại dịch ở quê hương.

Mong rằng chúng ta đừng nhìn những người như vậy bằng một sự tội nghiệp họ mà hãy tội nghiệp cho chính mình nếu như cứ thụ động ngồi ở đó mà chẳng biến thành hành động. Cho nên hôm nay, trong bài pháp này, dưới sự tu tập để thắp sáng trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát và lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ của mình, Bảo Thành tha thiết kêu gọi tất cả mọi người nếu có nhân duyên nghe qua, chúng ta hãy tiếp cận với các trang Facebook, đặc biệt là trang Facebook Hoi Tu Thien hoặc các bạn đồng tu cũng như của quý Thầy, quý chùa, quý giáo xứ, quý Cha, quý Ma sơ, quý Linh mục để chúng ta tiếp cận trực tiếp với các trung tâm hoặc các nơi đang cần sự giúp đỡ. Đưa cái phone lên, chúng ta tìm những thông tin của những nhà cung cấp gạo, nước, rau củ quả và họ nhất định sẽ được sự ủy thác của các bạn và đón nhận một cách trân trọng tịnh tài giúp đỡ của các bạn để mang gạo, nước, rau củ quả cung cấp cho những nơi đó. Và nếu như các bạn không thể trực tiếp thì gián tiếp có thể gửi về quý Thầy, quý Sư cô, quý Linh mục, quý Ma sơ ở Việt Nam, hoặc những người bạn làm từ thiện mà các bạn biết được, tin tưởng được. Hãy gửi trực tiếp như vậy bởi cứu đói như cứu hỏa, như cứu lửa, chẳng gián tiếp chờ đợi lâu.

Một lần nữa Bảo Thành tha thiết kêu gọi chúng ta hãy thực tập bài pháp hôm nay là đừng tội nghiệp cho họ trong hoàn cảnh giãn cách này mà hãy tội nghiệp cho chính mình nếu như ta cứ thờ ơ trước nghịch cảnh tang thương khốc liệt của quê hương khi đại dịch lan tràn mà những người có chức quyền lại không có tầm nhìn để hỗ trợ một cách tuyệt đối đối với những mảnh đời bất hạnh, cô đơn, neo đơn, nghèo khó hoặc của người dân mà chỉ lo giữ chính sách sao cho an toàn. Còn phần lương thực, thực phẩm cung cấp để nuôi dưỡng người dân thì hình như chưa kịp thời, vậy thì chúng ta, chúng ta đừng than trách gì ai hết, hãy là một Phật tử thuần thành, là một con người có tình thương, có lòng trắc ẩn, nhất định chúng ta dù xa hay gần, phương tiện hiện tại rất là hay, hãy ứng dụng phương tiện, đừng ngồi đó tội nghiệp mà hãy phát triển lòng từ tâm, con mắt trí tuệ nhìn xuyên suốt, đừng có chướng ngại phân biệt tôn giáo, xóm làng, thôn phường, tỉnh thành, quốc độ mà hãy đồng lòng để cho con tim của Bồ Tát nơi chúng ta được một lần nữa luân lưu dòng máu của nhà Phật để chuyển sự sống và những điều cần thiết tới cho những con người đang chờ đợi chúng ta. Hãy để cho ánh mắt trí tuệ của ta nhìn xuyên qua mọi chướng ngại để lòng từ được lan tỏa.

Các bạn hãy tiếp tục đăng tải những thông tin, những tên tuổi của những vị lãnh đạo nơi các trung tâm và số tài khoản của những trung tâm đó, số điện thoại của các trung tâm đó cũng như các nơi cần giúp đỡ trong thời kỳ giãn cách lên các trang mạng thông tin đại chúng như Facebook, Zalo, tất cả những trang mạng các bạn biết được, hãy đăng lên kêu gọi và kêu gọi các mạnh thường quân, quý ân nhân và tất cả mọi người đồng lòng giúp đỡ trực tiếp bằng cách liên hệ với các nơi cung cấp rau củ quả, thực phẩm, gạo hoặc là mì gói, rất cần thiết. Đây là lời kêu gọi tha thiết từ đáy lòng nơi Bảo Thành và tất cả mọi người đang hướng về quê hương, đặc biệt đang hướng về các trung tâm mà các Ma sơ chăm sóc, các Thầy đang chăm sóc, các Sư cô đang chăm sóc.

Hãy một lần nữa đồng lòng và đồng hành với bước chân an lạc, từ bi của Phật. Phải để cho cuộc đời của chúng ta trở thành hóa hiện thân Bồ Tát, Thánh Hiền, đừng ngồi đó tội nghiệp một cách thụ động mà hãy chủ động, chủ động biến hiện mình thành cánh tay, ánh mắt, lòng từ của Mẹ hiền Quan Âm để từ đó, qua điện thoại hoặc trực tiếp liên hệ với các nơi để giúp đỡ qua mọi phương tiện ngày nay. Mời gọi và một lời kêu gọi tới tất cả là đừng tội nghiệp, đặc biệt nói chung là dân Việt Nam hoặc những trung tâm mà hãy tội nghiệp cho chính mình nếu trong hoàn cảnh này mỗi người chúng ta vẫn cứ thụ động ngồi đó để nhìn xem sao. Hãy chủ động đứng dậy!

Mẹ hiền Quan Thế Âm tầm thinh cứu khổ, phẩm Phổ Môn ta tụng hằng ngày, Chú Đại Bi ta trì bao nhiêu biến mà không biến cuộc đời ngồi đó thành chủ động giúp đỡ muôn người với khả năng có được. Thay vì lướt trên Facebook, trên Zalo đọc những tin nhàm chán, ta có thể đăng tải và lan tỏa những trung tâm cần giúp đỡ, những hình ảnh những trung tâm đó và những tên tuổi của những vị đứng đầu, số phone, tài khoản và nguyện xin Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền soi dẫn đời sống tâm linh của các vị để chúng ta cùng hiểu rằng đừng tội nghiệp họ mà hãy tội nghiệp cho chính mình. Và ngay lúc này hãy hành động đi, chúng ta hãy cùng nhau làm. Dù là một bó rau, một cân gạo, một chai nước trong lúc này thật đáng quý, đáng quý vô cùng.

Câu người Việt nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, lúc khó khăn giãn cách như vậy, chẳng biết bao giờ mới hết mà ở ngoài đường thì những chốt ngăn chặn, rồi biết bao nhiêu cảnh sát chẳng để cho chúng ta đi lại dễ dàng, vậy hãy dùng phương tiện trên phone giúp đỡ. Mong rằng quý vị hãy lưu tâm và giúp đỡ. Mong rằng các bạn cũng hãy lưu tâm mà lan tỏa.

Bảo Thành đã nhìn thấy các bạn lan tỏa những hình ảnh và danh sách của những trung tâm đó và lòng nhiệt huyết đồng hành cùng với các vị Thầy, các vị Sư cô, các Ma sơ và các bạn đứng đầu trong nhóm tu mang từng bó rau tới các trung tâm, tích lũy từng chút tịnh tài cúng dường cho các trung tâm. Đó là những nghĩa cử thanh cao, những hành động của những vị Bồ Tát tại thế gian. Không ngồi đây để trông chờ Bồ Tát bay xuống từ cõi nào mà hãy nhìn đi, các bạn là Bồ Tát đang hành Bồ Tát đạo.

Chúng ta hãy đồng lòng hướng tới và chúng ta đừng tội nghiệp họ mà hãy tội nghiệp cho chính mình. Nhân lúc này, hãy hành Bồ Tát đạo bằng hành động cụ thể đó chính là quán chiếu từ bi, từ bi quán và trí tuệ quán. Giúp đỡ một cách trực tiếp là trí tuệ, giúp đỡ muôn người trong hoàn cảnh khó khăn là từ bi. Thiền từ bi và thiền trí tuệ là đây. Chẳng có gì huyền bí, cao siêu đâu các bạn! Bằng hành động cụ thể, thiền từ bi, thiền trí tuệ. Mu A Mu Sa là thiền từ bi bằng hành động cụ thể thương người như thể thương thân, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là thiền trí tuệ, phải nhìn thấy để biến từ bi thành hành động cụ thể. “Chị ngã em nâng” trong lúc này rất cần. “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, chúng ta chung một tâm hạnh cầu đạo giải thoát, những mảnh đời kia là hiện thân Bồ Tát. Một lần nữa Bảo Thành tha thiết kêu gọi nếu ai có nhân duyên nghe được bài pháp hôm nay, chúng ta hãy hành động một cách cụ thể để giúp đỡ các trung tâm tật nguyền, mồ côi, cơ nhỡ, trung tâm dưỡng lão, neo đơn, trung tâm bệnh phong và các nơi thôn xóm giãn cách mà người dân ở đó đang cần đến sự trợ giúp của mỗi người trên toàn cầu.

Mời các bạn hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta trì niệm mật chú.

“Thưa Phật! Mẹ hiền Quan Thế Âm vì thương chúng sanh mà hóa hiện mọi nơi. Nhìn qua ý nghĩa của phẩm Kinh Phổ Môn, chúng con đã nhận ra những mảnh đời bất hạnh, những nơi cần giúp đỡ trong thời gian giãn cách này là hiện thân của Mẹ hiền Quan Âm, chúng con sẽ không tội nghiệp họ mà tội nghiệp cho chính mình nếu như thụ động ngồi đó than trách.

Nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho chúng con có đầy dũng lực vượt qua mọi trở ngại, ứng dụng mọi phương tiện giúp đỡ trực tiếp những mảnh đời bất hạnh, những trung tâm, những thôn xóm, những nơi giãn cách cần sự giúp đỡ.

Nguyện xin Chư Phật gia hộ cho tất cả quý Cha, quý Ma sơ, quý Thầy, quý Sư cô và tất cả các bạn đang làm từ thiện giúp đỡ muôn nơi luôn có sức khỏe, luôn an vui để tiếp tục công việc, công việc và sứ mệnh của Bồ Tát hạnh trong cuộc đời nơi thời gian giãn cách hiện tại ở quê hương Việt Nam.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con đồng tâm hồi hướng công đức đồng tu nếu có hôm nay tới các chúng sanh đồng thành Phật đạo và tới tất cả các quý ân nhân cũng như mạnh thường quân và tất cả các chư vị đã mở rộng lòng từ tâm giúp đỡ cho các trung tâm trong thời gian giãn cách, đại dịch này.

Nguyện xin Chư Phật gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc.

Mô Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts