Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn, tới giờ chúng ta đồng tu với nhau rồi, mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Các bạn, chúng ta hãy trở về với đức hạnh khiêm cung, hạ mình xuống để sẵn sàng đón nhận tha lực, năng lượng tình thương của Chư Phật. Buông bỏ mọi sự dị biệt ở trong tâm, hãy đẩy lùi những sự ích kỷ, ghen ghét và hãy trụ vào tâm chân thành, chân thật. Để chúng ta bắt đầu đi vào 07 biến vi diệu âm, từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa đón nhận năng lượng tình thương của mười phương Chư Phật vào cuộc đời của chúng ta và những người chúng ta yêu thương.

Hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Lấy trí tuệ và từ bi đi vào từ bi quán.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển xuống mọi loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành chào tất cả các bạn. Hôm nay ngày thứ 2, mở đầu cho một tuần mới. Tại nơi đây mùa xuân đang về, chỉ còn vài ngày nữa hoa sẽ nở và tại trung tâm thủ đô Washington sẽ có lễ hội hoa anh đào. Ở trên vùng thủ đô vào mỗi năm, khoảng chừng giữa tháng 03 cho tới cuối tháng 03, hoa anh đào ở thủ đô nở thật là đẹp cho muôn người như tắm gội cái lạnh lùng, băng giá của mùa đông. Đắp lên chiếc áo mới của mùa xuân, du xuân cùng muôn loài, hớn hở, hạnh phúc. Điều này rất cần trong đời sống của con người. Bốn mùa thay đổi liên tục, từ mùa hè nóng bức tới mùa thu lá rụng, mùa đông băng giá, mùa xuân tươi mát. Con người có sự trải nghiệm qua bốn mùa để thấy được ý nghĩa cao trọng của cuộc đời. Nhất là khi mang thân làm người với phương tiện tuyệt hảo mà Đức Thế Tôn đã truyền ký cho chúng ta.

Các bạn, với chủ đề thật tuyệt vời trong ngày đầu tuần hôm nay, khi các bạn gửi về để chúng ta chia sẻ đó là “Pháp Chuyển Di Thần Thức”. Đọc ngôn ngữ này ai cũng hiểu, là phương pháp chuyển di thần thức của chúng ta. Các bạn, hai chữ “thần thức” trong Phật giáo có lẽ ai trong chúng ta cũng nên biết thật rõ. Thần thức là một Phật ngữ để diễn tả về phần còn lại bằng năng lượng của con người – tạng thức của chúng ta khi chết. Khi chết đi gọi là thần thức, bởi chết rồi thân xác không còn thì chỉ còn thần thức tái sanh mà thôi. Còn khi còn sống ta có thần thức hay không – có! Tuy nhiên ta gọi dưới một từ ngữ khác để phân biệt còn sống và đã chết. Thần thức là ám chỉ cho chúng ta đã chết, đang chết và đã chết. Còn đang sống như Bảo Thành và các bạn, phần gọi là thần thức đó gọi là tâm thức. Cũng là một cái thức, thức còn sống gọi là tâm thức, thức mà thân đã mất thì gọi là thần thức.

Trở về với lời giáo huấn của Đức Phật, Ngài là bậc đại giác đại ngộ, đa phương tiện và phương tiện diệu dụng đó giúp cho mọi chúng sanh có cơ hội tiếp xúc với nền giáo lý. Để chuyển hóa mọi khổ đau khi còn sống, cũng như chuyển hóa và tiếp bước cho sự khổ đau không tồn tại khi ra đi, tức là khi chết. Mục đích của Đức Phật ra đời là giúp cho chúng sanh hết khổ, hết phiền não. Nói thật rõ trong tinh thần Tứ Diệu Đế, con đường để đoạn diệt khổ, để đi tới cảnh giới Niết Bàn là con đường Bát Chánh Đạo – tám phương thức quán chiếu để chuyển hóa mọi đau khổ, đạt tới sự hạnh phúc. Mà một trong tám phương thức từ Chánh Kiến, Chánh Ngữ, Chánh Tư Duy cho đến Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Định, rồi ta đi tới Chánh Niệm và Chánh Tinh Tấn, tám cách gọi là “tám con đường Thánh” để giải thoát đau khổ và phiền não. Thì Chánh Niệm, tức là quán ngay trong hiện tại, nghĩ ngay tới hiện tại, sống ngay trong hiện tại. Bây giờ nói đến chữ “chuyển di thần thức” là một cách nói rất thuần thục, nổi tiếng, và rất phù hợp. Đây là một phương tiện rất phù hợp với người Tây Tạng thuở xưa.

Chúng ta đi một chút xíu về lịch sử của pháp này được truyền vào Tây Tạng như thế nào. Và tình cảnh như thế nào, chúng ta sẽ chuyển ý theo phù hợp với lời của Đức Phật dạy, chúng ta quan tâm đến điều gì. Vào khoảng thế kỷ thứ VIII (thế kỷ thứ 8), có một vị đạo sư nổi tiếng của Ấn Độ đó là Ngài Liên Hoa Sanh, ngài quán chiếu nhân duyên và đi tới Tây Tạng. Chúng ta nhớ, Tây Tạng thuở xưa toàn là phù thủy, toàn là thờ ma thờ Thần, và họ có những thuật phù thủy để ám hại nhau, nơi đó quỷ ma rất nhiều. Theo tương truyền thì quỷ La Sát hiện hình nơi những vị thầy phù thủy để dương oai sức mạnh. Ta biết Tây Tạng là một vùng đất trên đỉnh núi của Hy Mã Lạp Sơn rất lạnh, ai có sức khỏe thì người đó tồn tại, bởi vì có thể đàn áp những người khác, cho nên từ đó xuất hiện những pháp phù thủy. Biết bao nhiêu những vị đạo sư từ Ấn Độ đến Tây Tạng để chuyển hóa, để truyền đạo, truyền giáo, nhưng ít ai có thể thắng được sức mạnh của phù thủy đương thời của Tây Tạng lúc đó. Riêng ngài Liên Hoa Sanh, ngài đã tới Tây Tạng và với đạo hạnh cao của ngài, ngài có thần thông cho nên khi tới Tây Tạng, thần thông chứng đắc của ngài Liên Hoa Sanh đã chinh phục được miền đất dữ của phù thủy Tây Tạng. Và một trong những pháp môn ngài dạy để giúp cho những thần thức từng bị sát hại ở vùng đất Tây Tạng do phù thủy ma quỷ đó, đó là pháp P’Howa (có nghĩa là chuyển di thần thức – P’Howa là tiếng Tây Tạng).

Chuyển di thần thức tức là cầu siêu theo pháp môn Tịnh Độ, cầu siêu cho các thần thức chưa được siêu. Bởi những vị đạo sư đã chứng đắc, ngài Liên Hoa Sanh học pháp môn chuyển di thần thức này ở đâu? Ngài có thần thông, ngài đã đi tới Tây Phương Cực Lạc, thỉnh giáo Ngài A-Di-Đà (Đức Phật A-Di-Đà) và được truyền dạy pháp môn này trong thế kỷ thứ VIII. Và ngài đã dạy lại cho người Tây Tạng để cứu và chuyển hóa những thần thức, cũng như giúp cho người Tây Tạng thuở đó phù hợp với nhân duyên này khi còn sống có một bước chuẩn bị thật kỹ. Để khi giây phút lâm chung, khi thần thức ở trong thân trung ấm, trung chuyển đi vào cõi giải thoát Di Đà; hoặc thiện lành, biết cách để đưa thần thức tái sanh về cảnh giới Phật A-Di-Đà. Ngài Liên Hoa Sanh đã truyền dạy thật nhiều pháp môn, ngài có thần thông ngài dạy thật là nhiều pháp ở vùng đất Tây Tạng này. Nhưng pháp môn chuyển di thần thức là một trong những pháp môn được truyền bá rộng lớn ở vùng đất này. Cho tới thế kỷ thứ X (thế kỷ thứ 10) một vị cư sĩ Bạch Y giác ngộ gọi là đạo sư MoPa, mới lại phát triển pháp chuyển di thần thức trong dòng truyền của ngài. Để rồi đi tới ngài Mio-Napa là một vị đạo sư chứng đắc được gọi tương ưng như một vị Phật.

Mỗi một dân tộc, mỗi một con người, mỗi một vùng miền, các bậc tổ ngày xưa mang lời của Phật ứng dụng chuyển hóa thành phương tiện phù hợp căn cơ, phước báu của dân tộc, vùng miền đó. Để cho người dân tộc, vùng miền, phong tục, trường hợp trong giai đoạn lịch sử đó có thể tiếp nhận giáo pháp của Phật để đi tới sự an lạc và hạnh phúc. Pháp chuyển di thần thức này là một sự tu tập miên mật khi còn sống. Và người thực hành cần phải được thọ bởi một vị Du Già tức là một vị thầy chứng đắc. Dịch nghĩa đơn giản cho ta hiểu được, bậc Du Già chứng đắc tức là vị đã nhìn rõ được con đường đi từ cuộc sống này về với Đức Phật, nói đúng hơn là người thông thạo đường. Chúng ta đi du lịch muốn dự định đi đâu gặp người tài xế thông thạo đường, vị đó không những chở mà còn hướng dẫn cho ta tới nơi an toàn. Truyền thống của ngài Liên Hoa Sanh truyền vào Tây Tạng với pháp môn P’Howa (tức là chuyển di thần thức). Những vị chứng đắc là những vị tu luyện thông thạo, thấu rõ được là người đắc pháp rồi, thấu rõ được con đường để đi về cõi Cực Lạc Di Đà. Và chỉ có những vị đó ấn chứng cho các đồ môn, các đệ tử, tức là người nắm rõ bản đồ, ấn chứng hướng dẫn, thì các đệ tử sẽ có cơ hội thuần thục tâm thức khi còn sống trong cách tu thanh tịnh hóa thân tâm. Để khi cận tử nghiệp tới tức là sắp chết, họ có định lực viên mãn làm chủ tâm thức và chuyển di tâm thức đó ở trạng thái đang sống đi vào cõi chết thành thần thức đi về cõi Di Đà. Hoặc những vị chứng đắc đó có khả năng cầu siêu, hướng dẫn cho những thần thức tức là những vong linh đã chết chưa được siêu thoát, đang mụ mẫm trong dòng nghiệp thức đen tối. Tiếp dẫn tức là dẫn họ đi trên con đường để trở về Tây Phương hoặc tái sanh vào cảnh thiện lành. Lịch sử thời đó của Tây Tạng chiến tranh liên miên, người mạnh thắng người yếu, người có cơ bắp hà hiếp dân thường. Các vị thầy pháp, phù thủy luôn luôn dùng những pháp ác để tác hại vào. Cho nên rất phù hợp bởi biết bao nhiêu sinh linh và vong linh vất vưởng dưới những pháp thuật thật ác kia. Nên, pháp chuyển di thần thức đó được ứng dụng trong thời đó phù hợp để chuyển di những thần thức chưa tái sanh đi về những cảnh giới thiện lành.

Ngày nay trong Tịnh Độ Tông vẫn ứng dụng phương pháp này, đặt biệt vẫn được dòng truyền mật điển của Tây Tạng dạy phương pháp chuyển di thần thức. Để tất cả những ai thấy rằng nhân quả khi tái sanh bị rớt vào những cảnh khổ, cảnh tỉnh thân tâm khi còn sống tu luyện, thuần hóa, thuần thục tâm thức của mình. Một con đường từ cõi trần về cực lạc tái sanh để không bị khổ, đây là một cách tuyệt diệu mà. Chúng ta đi đâu nếu tu học để thuần thục được con đường đi, ta sẽ an tâm và có nhiều hạnh phúc. Cho nên, đạo Phật không hẳn là chỉ chuẩn bị cho ta cuộc sống hiện tại mà còn sẵn sàng hành trang đi vào tương lai tốt đẹp hơn. Đó là cách chuyển di thần thức – pháp chuyển di thần thức, quán chiếu thâm sâu ấn chứng của những bậc Du Già chứng đắc, đắc pháp.

Tuy nhiên, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi tâm, mỗi người mỗi phước, mỗi một dân tộc, mỗi một con người đều khác biệt lắm. Đức Phật ngày xưa, khi Ngài dạy đa phương tiện cũng không phải rằng ai cũng chứng đắc. Và mục đích Ngài dạy phương tiện thật rộng rãi, bởi Ngài quán chiếu thấy chúng sanh nhân duyên khác biệt. Cho nên, Ngài truyền dạy thật nhiều phương tiện đưa tới sự giải thoát, giải thoát cái gì? Đau khổ và phiền não! Tất cả các pháp ngày nay được các bậc tổ như ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỷ thứ VIII qua Tây Tạng dạy và cho tới thế kỷ thức X – vị đạo sư, cư sĩ áo trắng Mopa giác ngộ. Ngài là cư sĩ, lập gia đình có bảy người con, ngài chứng đạo ngài mới phát huy được pháp môn chuyển di thần thức này thật mạnh vào thời đó. Thì chúng ta thấy rằng dựa theo lịch sử Phật truyền vào Việt Nam, các bậc thầy tổ từ Ấn Độ, Trung Hoa, từ các nước lân bang cũng tới. Hầu hết tất cả các nước Phật giáo Á-Đông chúng ta, đều là nhờ các bậc tổ ngày xưa sau khi Đức Phật đã tịnh diệt nhập Niết Bàn, thì từ thế kỷ đó cho đến những thế kỷ của Tây lịch sau này, biết bao nhiêu con người đã từ bỏ quê hương dấn thân vào miền đất lạ để mang giáo pháp của Như Lai truyền dạy cho những dân tộc khác. Khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, khác biệt về nghiệp chướng và ý thức, tuy nhiên các ngài toàn là những đấng đã chứng đắc. Tới đâu các ngài đều phải nhận rõ nhân duyên từng vùng miền để truyền trao những pháp phù hợp.

Chúng ta nếu nghiên cứu về pháp chuyển di thần thức là điều rất tốt, giúp cho mỗi người chúng ta có thể tiếp xúc được năng lượng tinh khôi tuyệt đối để chuyển di tâm thức qua thần thức vãng sanh còn ở lại. Nhưng dù sao đi nữa, để chuẩn bị cho giây phút cuối cùng của cuộc đời, đi từ cõi người về cõi Di Đà, để thần thức được tái sanh tốt đẹp. Chúng ta vẫn phải luôn luôn, miên mật thực hiện theo lời dạy của Đức Phật trong Tứ Thánh Đế, mà ở đó có Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, và đi đến Đạo đế. Trong Đạo đế tức là con đường Chánh Đạo, con đường Chánh Đạo Đức Phật – Ngài nói thật rõ, đây là tám con đường để chuyển hóa khổ đau, phiền não ngay trong hiện tại và mãi mãi về sau. Cho nên, đây là một pháp tu toàn diện, còn chuyển di thần thức là chuẩn bị cho cái chết, nhưng cũng phải trở lại chuẩn bị cho tâm thức. Ai có sự chuẩn bị, tu luyện tâm thức thật thanh tịnh khi còn sống ngay trong hiện tại, giây phút lâm chung họ có khả năng làm chủ. Bởi ai đã làm chủ cuộc sống hiện tại trong tâm thức thanh tịnh dưới con đường Bát Chánh Đạo của Đức Phật dạy, họ có khả năng nhìn thấy đoạn đường kế tiếp đi về đâu. Và có khả năng chuyển di tâm thức tái sanh theo thần thức về cảnh giới thiện lành hơn. Nên chúng ta, theo như lời giáo dưỡng của Phật, đừng quá lo lắng về tương lai của sự chết và đừng moi mãi vào quá khứ của chuyện đã qua. Bởi vậy chánh niệm từ bi quán, hơi thở trong Thiền Mật song tu rất quan trọng, là cách chuyển di tâm thức của ta ngay trong hiện tại này, chuyển di tâm thức là gì? Là ta trở về ngay ngôi nhà tự thân của mình đây, ngôi nhà tự tâm của ta đây, nhìn cho thật kỹ, quán chiếu thật kỹ những rác rưởi, những tâm bất thiện nhiều đời còn tồn đọng trong tâm thức của ta. Và lấy gì để lau chùi, để chuyển di tức là di chuyển và để làm sao ta di chuyển những ác nghiệp nhiều đời ta đã tạo ra khỏi căn nhà tâm thức của ta? Hãy lo ngay tại đây, hãy sạch ngay tại chỗ này, ngay trong hiện tại đó gọi là chánh niệm từ bi quán.

Các bạn thấy không? Nếu bạn đang đói mà không ăn cứ lo cho ngày mai bạn sẽ chết. Nhưng chúng ta ăn no tại chỗ nay, bây giờ, tâm thanh tịnh thì những giây phút tiếp tục tới ta đã có sự chuẩn bị khỏe về thân, tịnh về tâm. Cho nên, di chuyển tâm thức từ ác thành thiện, từ dơ bẩn, cấu trượt thành thanh tịnh là điều rất cần thiết trong chánh niệm từ bi quán. Ta gạt bỏ những lo lắng, sợ hãi của quá khứ, ta không mông lung, mường tượng chuyện sẽ tới trong tương lai. Mà ta sống để di chuyển những tâm ác, bất thiện khỏi tâm thức của ta ngay trong hiện tại, chánh niệm bằng từ bi quán.

Các bạn nghe rõ không? Nghe rõ chúng ta mới thấy thật dễ và hiểu. Bởi trách nhiệm của ta là tại đây, chỗ này, hiện tại di chuyển tất cả những chuyện ngại bởi những ác nghiệp, ác tâm, bởi những điều ta đã và đang tạo tác ra trong quá khứ và ngay trong hiện tại từ thân-ngữ-ý cho nó chuẩn mực, sạch sẽ. Ta di chuyển tâm thức của ta cũng như người di chuyển vào một cảnh giới thiện lành hơn. Ta không rời bỏ, chờ đến ngày rời bỏ cái nhà này để đi vào nhà mới sạch sẽ hơn. Mà ngay trong kiếp này, ngay trong ngôi nhà của tự tâm, tự thân của kiếp này ta phải có trách nhiệm và bổn phận di chuyển rác rưởi, sự dơ bẩn được lau chùi. Để sống ngay bây giờ tại đây, hạnh phúc, bình an không đau khổ. Cho nên cách chuyển di tâm thức trong Bát Chánh Đạo của chánh niệm hơi thở từ bi quán rất tuyệt vời và phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi kiếp người, mọi kiếp chúng sanh trong mọi thời đại. Bởi khi còn sống, Phật đã dạy bất cứ chúng sanh nào cũng mong cầu hạnh phúc và bình an. Và cách chuyển di tâm thức tức là di chuyển rác rưởi, bất thiện nghiệp rời khỏi tâm thức mình ngay trong hiện tại thì chúng sanh đó sẽ có được sự trải nghiệm bình an và hạnh phúc ngay nơi đây, chỗ này. Mà ai trải nghiệm được sự bình an, hạnh phúc bởi pháp di chuyển ác nghiệp, bất thiện nghiệp khỏi tâm thức của mình trong hiện tại thì dần dần tiến tới tương lai sẽ được tái sanh cảnh thiện lành. Thần thức sẽ không bị đọa vào cảnh giới thấp và đau khổ, đó là hiển nhiên. Bởi vậy trong suốt chiều dài của Đức Phật tại thế 45 năm, Ngài luôn dạy đệ tử của ngài sống trong chánh niệm, di chuyển tâm thức, tức là chuyển di tâm thức cho sạch, cho tốt, cho thanh tinh ngay trong hiện tại.

Các tổ khi đi tới từng vùng miền khác biệt dân chúng, quốc độ, ngôn ngữ, phong tục, hoàn cảnh như Tây Tạng lúc đó là phù thủy nhiều, cho nên ngài Liên Hoa Sanh mới dạy pháp P’Howa (tức là pháp chuyển di thần thức) để giúp đỡ cho những vong linh đã chết được siêu thoát. Và giúp đỡ cho người dân Tây Tạng có một sự chuẩn bị cặn kẽ, tốt đẹp để khi chết họ làm chủ được tâm thức và chuyển di thần thức đi vào cõi Di Đà, đó là một công hạnh tu thật là cao. Còn chúng ta, cũng một công hạnh tu thật là cao nhưng không đợi đến phút cuối của cuộc đời mới có được hạnh phúc khi về cõi Di Đà Cực Lạc, mà ngay trong kiếp người này, chúng ta có sự trải nghiệm và chứng đắc được sự hạnh phúc, bình an bằng chuyển di tâm thức bất thiện, khỏi ngay trong hiện tại khi có sự trải nghiệm hạnh phúc.

Các bạn tu là gia đình các bạn đang đau khổ, bản thân các bạn đang đau khổ, gặp chướng ngại và mọi người chúng ta đang gặp chướng ngại trong hiện tại. Và chúng ta đi theo lời của Phật, học theo lời của Phật, tu theo lời của Phật là để giải quyết chuyện ngay trong hiện tại, chứ không giải quyết chuyện của tương lai. Mà chuyện trong hiện tại nó tới bởi quá khứ, cách lìa khỏi quá khứ, hiện tại quán chiếu từ bi chánh niệm để di chuyển những ác nghiệp của quá khứ ra khỏi bằng chất liệu của pháp thiện, của sự quán chiếu thiền định thâm sâu, thấy biết thật rõ nhân quả thiện ác. Ngừng ác làm thiện và rồi đưa ta thẩm nhập vào cảnh giới của tâm thanh tịnh tuyệt đối, bằng con đường Đạo đế – Bát Chánh Đạo, chúng ta thực sự đã chuyển di được tâm thức của chúng ta, rời khỏi những rác rưởi của ác nghiệp. Hạnh phúc, bình an ngay bây giờ và tại đây. Cho nên, chúng ta nếu có nhân duyên học pháp chuyển di thần thức để làm chủ khi chết tái sanh về cảnh giới Di Đà là điều tốt. Đó là một trong những pháp phương tiện thích ứng với căn cơ phước báu của từng người. Chúng ta hãy quan tâm hơn để chuyển di tâm thức của mình ngay trong hiện tại này, không chờ đến chết, ngay trong hiện tại nơi đây, thì khi còn sống bạn sẽ hưởng được sự bình an, hạnh phúc ngay chỗ này. Không cần đợi đến cảnh giới của Đức Phật Di Đà. Cho nên, nhớ rằng khi Đức Phật giác ngộ, tất cả các pháp Ngài dạy với mục đích giải quyết đau khổ và phiền não ngay chỗ này, tại đây để chúng sanh chứng đắc được hạnh phúc và bình an ngay trong kiếp người.  

Do đó, pháp chuyển di thần thức tối ưu trong nhiều hoàn cảnh, phù hợp nhiều căn cơ, nhưng pháp chuyển di tâm thức trong Thiền Mật song tu từ bi quán – chánh niệm hơi thở tối quan trọng. Trong cuộc đời mà mỗi người chúng ta bận rộn, các bạn bận rộn đến mức không còn thời gian quan tâm đến đời sống của tâm linh, của đạo đức. Mà hầu hết được rập khuôn trong sự làm việc hàng ngày để cung phụng cho đời sống sinh tồn của ta, của vợ chồng, cha mẹ, con cái, xã hội. Có chăng vẫn còn là cốt lõi đạo đức được cha mẹ mới vào cuộc đời nên mới giữ được đức hạnh tốt đẹp. Chứ còn nói như đời sống hiện tại, một số đông không nói đến tất cả, rất bận rộn, ít có cơ hội thăng tiến đời sống tâm linh. Cho nên pháp chuyển di tâm thức trong Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn rất phù hợp với căn cơ của những ai bận rộn trong cuộc đời, chưa thể đi vào chiều sâu, miền sâu của kinh điển, của mật điển mà Phật dạy. Thì chúng ta cũng có thể nương vào sự chứng đắc của thanh điển từ bi, năng lượng yêu thương của Phật qua Phật ngôn Mu A Mu Sa, trải nghiệm trong hơi thở từ bi quán. Để ta di chuyển rác rưởi và ác nghiệp khỏi tâm thức ngay trong lúc này. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, ngôi nhà của tâm thức được di chuyển rác rưởi ra sạch sẽ thì cuộc đời của bạn sẽ tươi mát ngay bây giờ. Có phải chăng bạn rất cần sự trải nghiệm hạnh phúc, bình an nơi gia đình không? Để cho con của ta, gia đình, cuộc sống của ta trải nghiệm hạnh phúc ngay bây giờ. Điều này cần mà, điều này phù hợp phải không các bạn? Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải lo cho sự chết để tái sanh, nhưng nếu làm sạch tâm thức ngay bây giờ thì có gì để lo khi ngày cuối cuộc đời tới với ta?

Căn cơ của các bạn có phải chăng là không cần phải lo ngày cuối khi tới với mình bằng cách tu tập Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn để chuyển di tâm thức ngay bây giờ, tại đây. Bằng năng lượng từ bi quán, chánh niệm hơi thở để đón nhận siêu năng lượng từ mười phương Chư Phật gội rửa mọi phiền ai, tục lụy, đau khổ của cuộc đời. Chúng ta làm được điều đó, cho nên hãy bắt đầu ngay bây giờ tại cuộc sống này, bởi ai biết được kiếp sau như thế nào, nhưng chúng ta sẽ làm chủ được kiếp sau nếu chuyển di được tâm thức của mình. Hai chữ “tâm thức” và “thần thức” khác biệt ở chỗ còn thân và hết thân. Nếu bạn là người có thể làm sạch được tâm thức, chuyển di rác rưởi khỏi tâm thức thì những vong linh, những thần thức chưa siêu thoát thấy được đời sống thanh tịnh, sạch sẽ của bạn vẫn noi gương, vẫn hưởng được năng lượng thanh tịnh của bạn đó. Để phản chiếu tâm thức của họ, để từ đó họ hướng đến con đường giải thoát.

Chúng ta nhớ, Phật dạy thật rõ không ai cứu được mình ngoài chính mình, chỉ có ta mà thôi. Cho nên, pháp chuyển di thần thức là pháp của những bậc Du Già chứng đắc, chẳng phải là các ngài cứu vớt thần thức về cõi cực lạc được đâu. Như trong truyền thống thường nói đó là cách nói diễn giải của những người theo. Còn những bậc tổ thì các ngài, những bậc chứng đắc Du Già đó chỉ là mặt trời trí tuệ tỏa sáng trong màn đen tối của thần thức, để thần thức thấy rõ đường mà đi. Các ngài không thể dẫn, các ngài sáng, các ngài chỉ đường, nhưng các thần thức đó vẫn phải tự lực tu tập. Chúng ta nhớ, có hai sự suy nghĩ. Thần thức là thân đã mất mà Đức Phật nói thân người là phương tiện cao quý, cho nên đừng chờ đến chết để nhờ vào các bậc Du Già chứng đắc dắt ta đi. Lúc đó đâu còn phương tiện cao tột nữa đâu. Cho nên kho còn thân phương tiện này, ta hãy nương nhờ vào bậc đạo sư, bậc Bổn Tôn, bậc chứng đắc cao cả nhất chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài dạy trong con đường Bát Chánh Đạo, chánh niệm hơi thở từ bi quán để chuyển di tâm thức cho sạch, ta nương vào để học, để trở thành người thắp đuốc mà đi, tự thắp đuốc mà đi. Đuốc Phật đã truyền đăng cho chúng ta qua pháp từ bi quán chánh niệm hơi thở nằm ở trong Bát Chánh Đạo. Để ngay cuộc sống này khi còn thân phương tiện vi diệu ta chuyển di tâm thức, ta di chuyển rác rưởi khỏi tâm thức của ta. Ác nghiệp khó tấn công vào tâm thức của ta, ta hạnh phúc, ta trải nghiệm được bình an ngay, không đợi đến ngày sau, không đợi đến phút cuối. Ông bà thường nói, nước tới chân rồi mới chạy sẽ bị chết đuối, không thế lấy nước xa mà chữa lửa gần. Hiện tại, ngay chỗ này ta không nghĩ về tương lai của sự chết mà phải nghĩ ngay bây giờ bằng pháp môn chuyển di tâm thức từ bi, chánh niệm hơi thở của Thiền Mật song tu.

Là người được chuẩn bị thật cặn kẽ, rõ ràng, khi còn thân xác là phương tiện tuyệt kỹ để tu, còn đời mất thân này trở thành thần thức. Chúng ta không còn phương tiện thật khó và rồi dễ bị lăn trôi vào ác nghiệp để tái sanh. Chứ có đâu để một vị nào đó cầu nguyện, dùng sự chứng đắc dắt ta về cảnh giới Niết Bàn. Nếu làm được điều đó thì Đức Phật đã hứa khả điều đó, đã làm rồi, nhưng Ngài không bao giờ nói đến chuyện dắt thần thức của những ai đã chết đi về cảnh giới nào hết. Cho nên, Ngài khai thị tức là Ngài giới thiệu cho ta, Ngài chỉ cho ta một con đường để tự đứng dậy thắp đuốc mà đi. Không ai nhốt ta vào địa ngục, chẳng ai mang ta đến Niết Bàn, chỉ có ta mà thôi. Và trong ngay thân này, nơi đây, hiện thân với phước báu có đủ các giác quan rất lành mạnh để học hỏi, chúng ta hãy chuẩn bị ngay bây giờ bằng pháp chuyển di tâm thức bằng từ bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Để rửa sạch ngôi nhà tự tâm, ngôi nhà của thân cho sạch, để tâm không tạo ra nghiệp, miệng không tạo ra nghiệp, thân không tạo ra nghiệp, đón nhận năng lượng từ bi, kích hoạt lòng từ bi vốn có. Để hai chất liệu đó dung thông với nhau trong chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa, rửa sạch tất cả mọi phiền ưu, uế trược của cuộc đời. Chúng ta sẽ hạnh phúc và bình an.

Các bạn, đừng đợi đến phút cuối. Nó tới thật nhanh như một tia chớp, nếu không làm chủ được hiện tại tâm thức, nếu không thể chuyển di tâm thức trong hiện tại thì không thể chuyển di thần thức ngay giây phút trung chuyển hoặc là ở trong thân trung ấm rời đi đâu – không thể! Các bạn cứ nhớ, tuổi trẻ chúng ta thả diều, những cánh diều đang bay còn trong tầm tay ta điều khiển được, nhưng sợi dây vừa đứt rồi dù có một trăm người bạn đứng đó, hoặc có một bậc thầy cao siêu điều khiển diều ở đó cũng không thể điều khiển được cánh diều đã bị đứt dây. Bởi lúc đó nó lệ thuộc vào những cơn gió, thổi bay nó đi. Gió nhẹ, gió mạnh, cuồng phong, bão tố, nó rớt lên ngọn cây, nó rớt xuống đồng xa, nó xa khỏi tầm tay không với tới. Nhất định các bạn thời tuổi thơ, nếu ai đã trải nghiệm về những cánh diều mình tự chế, và rồi thả bị đứt dây các bạn thấy đều biết hết.

Thần thức của ta không khác gì cánh diều được thả lên bầu trời này, nếu bị đứt dây rồi, thần Phật cũng không thể kéo cánh diều đó lại cho chúng ta. Cho nên, đừng đợi đến khi dây đã đứt, diều đã rời, bay thật xa mới nghĩ điều khiển nó về cõi cực lạc thì hóa ra hơi muộn. Nhưng bao nhiêu lâu tâm thức còn gắn liền với sợi dây là thân này, còn gắn liền với sợi dây là chánh niệm hơi thở từ bi quá, ta hãy điều khiển cánh diều của tâm thức bay đúng hướng. Để đáp xuống đúng chỗ khi hoàng hôn đã lặn, ta lại mang cánh diều vào cuộc đời đi vào một ngày mới, tức là lại tái sanh vào cảnh giới thiện lành để tiếp tục tu tới thời chứng đắc Phật quả mà thôi.

Các bạn nghe tỏ tường không? Mặc dù nói đến chuyển di thần thức, chúng ta cũng luôn luôn phải lệ thuộc vào một bậc Du Già chứng đắc để dẫn đưa thần thức khi lâm chung, khi sắp chết có vị Du Già chứng đắc đó (phải chứng đắc mới được). Họ có năng lượng để chi đường cho thần thức ta đi, nhưng nhớ nếu tâm thức mù lòa khi còn sống không tu, thì khi chết dù ai có chỉ đường cũng chẳng biết. Điều này thật rõ mà các bạn, đúng không? Dĩ nhiên trong phương pháp chuyển di thần thức, các bậc đạo sự khi ta được thọ lễ quán đảnh, vẫn luôn luôn phải miên mật tu tập khi còn sống – điều đó đúng. Các ngài vẫn luôn luôn quan tâm đến điều còn sống phải tu, tu cho đến giây phút đó làm chủ được. Nhưng đối với Đức Phật Thích Ca, thì trong Bát Chánh Đạo chánh niệm hơi thở là pháp chuyển di tâm thức ngay trong hiện tại. Cũng có công hiệu tuyệt đối bởi những pháp kia chỉ là biến thể của chánh niệm ngay hiện tại thành chánh niệm khi đang chết nên gọi là chuyển di thần thức. Còn chánh niệm trong hiện tại gọi là chuyển di tâm thức, biến thể của các vị tổ tùy theo căn cơ từng vùng miền, để nâng cao sự nhận thức dễ dàng khi dân tộc phù hợp với căn cơ, phước báu của từng vùng. Nếu ta trong thời đại này đây, không bị sự che chắn bởi những chướng nghiệp thì ta nhất định hãy nên đi theo sự chuyển di tâm thức bằng chánh niệm hơi thở qua pháp thiền quán chiếu từ bi Mu A Mu Sa. Để mỗi ngày ta quét, ta chùi, ta rửa sạch tâm thức của mình, khi tâm thức đã sạch trong phương tiện diệu dụng thân người. Thì khi thân này tan rã, tâm thức đó chuyển thành thần thức vẫn định được hướng, vẫn thuần thục con đường tái sanh theo đúng tinh thần của Bát Chánh Đạo. Để đi vào cảnh giới thiện lành tái sanh theo thiện nghiệp mình đã tạo ở kiếp này.

Các bạn, hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi ta đi vào 07 biến vi diệu âm. Để chúng ta chuyển di tâm thức của mình lên thanh tịnh hơn ngay trong chánh niệm hơi thở của từ bi quán.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con biết chuyển di tâm thức ngay trong hiện tại. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở ra từ từ hóp bụng lại quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, khi ta tu luyện pháp chuyển di thần thức ta cần phải có phước báu, nhân duyên gặp được một vị Du Già chứng đắc, tức là một bậc Guru Rinpoche hay là một bậc đạo sư chứng đắc. Thử hỏi trong hoàn cảnh ngày nay, có bao nhiêu vị chứng đắc và có bao nhiêu người trong chúng ta có cơ hội tiếp cận với những bậc chứng đắc như thế để thọ lễ quán đảnh đón nhận pháp chuyển di thần thức, để tu? Hiếm! Dĩ nhiên vẫn có những con người có đại phước hoặc có phước báu khác biệt với ta, có nhân duyên gặp được những bậc đạo sư đó, những bậc chứng đắc đó, để rồi họ được thọ lễ quán đảnh tu luyện pháp chuyển di thần thức. Đức Phật thực ra rất quan tâm đến mọi chúng sanh một cách bình đẳng, chứ không chiếu cố tới những người có phước báu lớn để gặp được bậc đạo sư giác ngộ. Ngài giác ngộ ngay trong bài học đầu tiên dạy về Tứ Thánh Đế, Ngài đã thấy rằng thật nhiều những chúng sanh về sau không có cơ hội được gặp Phật. Cho nên, bài học đầu tiên Ngài đã dạy là quan tâm một cách bình đẳng tới muôn loài, muôn chúng sanh đời sau khi Phật đã nhập Niết Bàn. Một phương pháp giản tiện mà chẳng cần phải tìm một bậc chứng đắc bởi ta không có nhân duyên, nếu có là điều tuyệt vời. Ta khó có phước duyên gặp được bậc thầy chứng đắc thực sự liễu ngộ như ngài Liên Hoa Sanh; hoặc như bậc đạo sư mà chỉ gặp được những vị được phong là chứng đắc, được gọi là chứng đắc. Chúng ta phải nghe kỹ điều này để hiểu.

Đức Phật quan tâm đến chúng ta, chúng sanh đời sau khó có nhân duyên gặp được bậc chứng đắc, bậc đạo sư như Đức Phật. Nên Ngài đã truyền dạy một phương thức đơn giản ai cũng có thể thực hành được. Phù hợp của những bậc chứng đắc hiện tại trong thời ta sinh ra, để được truyền dòng tu chuyển di thần thức. Mà Ngài dạy trên giáo lý của Ngài được truyền lưu trong kinh điển hiện thời và mãi mãi, trong bài học đầu tiên Ngài truyền dạy cho năm anh em Kiều Trần Như – Tứ Thánh Đế; mà trong đó có Đạo đế tức là Bát Chánh Đạo. Một trong Bát Chánh Đạo đó gọi là Chánh Nghiệp. Nếu chúng ta biết từ bi quán, chánh niệm hơi thở, nương vào năng lượng tình thương của Chư Phật hiện hữu trong cuộc đời, dùng tánh thấy biết tự mình thắp đuốc lên soi và chiếu rọi vào thân tâm của ta, quét sạch những ác nghiệp từ ba chỗ thân-ngữ-ý. Ý của ta, miệng của ta và thân của ta tạo ra nghiệp bởi do ba điều quán chiếu thật thông suốt từ tham-sân-si, từ vô thủy vô chung ta đã tạo nghiệp. Nay vào với chánh niệm hơi thở từ bi quán, nương vào năng lượng tình thương Mu A Mu Sa, chúng ta chuyển di tâm thức của ta. Không để cho ba tên cướp tham-sân-si lợi dụng thân-ngữ-ý để chuyển những thứ rác rưởi vào trong nữa. Mà ta dùng ba thứ trí tuệ , Phật tuệ, Pháp tuệ và Tăng tuệ. Nương vào Phật-Pháp-Tăng và ngũ giới để tự mình quán chiếu bằng tâm từ bi, rửa sạch, lau sạch, di dời rác rưởi khỏi tâm thức. Đây là pháp môn phù hợp với tất cả mọi chúng sanh, mọi thời, mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt, bình đẳng. Còn pháp chuyển di thần thức chỉ có ai có phước báu gặp được bậc đạo sư chứng đắc.

Thế kỷ thứ VIII (thế kỷ thứ 8) có vị đạo sư chứng đắc là ngài Liên Hoa Sanh, ở bên Ấn Độ qua Tây Tạng dạy. Thế kỷ thứ X (thế kỷ thứ 10) có vị cư sĩ Bạch Y chứng đắc đó là ngài đạo sư Mopa. Chiều dài sau này cho đến hiện tại thế kỷ thứ XXI (thế kỷ 21), nhìn quanh trên thế giới mênh mông vô tận của hàng tỷ con người đang sống, một tốc độ di chuyển từ thành phố này đến thành phố kia, quốc độ này đến quốc độ kia bằng xe hơi, bằng máy bay nhanh lắm. Nhưng ai trong chúng ta có cơ hội diện kiến được bậc đạo sư chứng đắc đương thời như ngài Liên Hoa Sanh hoặc ngài Mopa. Nhưng ta nhớ rằng, ta vẫn gặp được Phật trong hơi thở chánh niệm từ bi quán. Để không chuyển di thần thức, nương vào một bậc chứng đắc đạo sư dẫn chúng ta, mà ta nương vào một bậc Minh Tuệ đại giác là Đức Bổn Sư. Học theo lời Ngài đã truyền còn trong kinh, tinh thần Bát Chánh Đạo trong Tứ Diệu Đế, quán chiếu thân tâm bằng từ bi quán, di dời rác rưởi bất thiện nghiệp khỏi tâm thức. Đây là pháp chuyển di tâm thức phù hợp với mọi người, mọi nơi mà bậc Bổn Tôn đạo sư duy nhất của ta nương vào giáo lý của Ngài còn ghi chép lại tức là Đức Bổn Sư Thích Ca. Ta sẽ trở thành y như ngài đã dạy tự thắp đuốc mà đi, tự đứng dậy và tự làm ốc đảo riêng của mình để thành tựu một pháp môn vi diệu chuyển di tâm thức, chánh niệm hơi thở từ bi quán Mu A Mu Sa, Thiền Mật song tu. Nếu các bạn thẩm nhập được những gì Bảo Thành nói ngày hôm nay, các bạn mang vào sự tu tập quán chiếu bằng tánh thấy biết trong từ bi quán hơi thở Mu A Mu Sa, để di chuyển rác rưởi trong tư tưởng của mình, trong ngôn ngữ sử dụng ta tạo ra là các bạn đang thực tập chuyển di tâm thức rác rưởi khỏi tâm thức. Và mang vào đó những điều thiện lành của các pháp thiện từ thân-ngữ-ý, từ vô tham, vô sân, vô si. Còn nếu như ta không làm được thì điều đó chẳng còn gì để nói, mà nếu như ta học chuyển di thần thức về cõi Di Lạc; hoặc cõi Di Đà, cõi Phật, cõi Thánh, cõi Trời, cõi gì đi nữa, mà ngay trong cuộc sống này chưa thể chuyển di tâm thức cho sạch trong thì ngày sau rác rưởi đầy ở trong tâm. Còn di chuyển vào cõi này thì cõi đó cũng là cõi uế trược của ma thuật. Cho nên quan trọng trong hiện tại hãy thực tập ngay pháp chuyển di tâm thức trong từ bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Để hãy trở thành người lao công minh tuệ, dọn dẹp, gội rửa căn nhà tâm thức của ta từ thân-ngữ-ý, để biến ba tên giặc tham-sân-si thành bạn hiền vô tham, vô sân, vô si.

Ngay trong hiện tại, Bảo Thành và các bạn, nhất định khi thực tập pháp môn này sẽ có một sự trải nghiệm chứng đắc được niềm an lạc, hạnh phúc và bình an.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Thưa Phật, sinh trong thời mạt pháp chúng con không có phước báu để diện kiến những bậc Minh Sư, những bậc đạo sư chứng đắc thọ quán đảnh để hành trì pháp môn chuyển di thần thức. Nhưng chúng con vẫn còn giáo lý của Ngài để tu tập, xin trợ lực để chúng con miên mật mà hành. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. 

Thưa Phật, chúng con đã nhận ra Ngài đã nhìn thấy thân phận của kiếp người chúng con thời này, nên đã trao truyền pháp môn chuyển di tâm thức bằng chánh niệm hơi thở từ bi quán. Nguyện một lòng ngay đây di chuyển rác rưởi khỏi tâm, để có được sự an lạc và hạnh phúc. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. 

Phật đã dạy chúng con trong bài học đầu tiên Ngài giảng cho năm anh em Kiều Trần Như ở Vườn Nai. Bát Chánh Đạo – Tám con đường Thánh chuyển hóa đau khổ và phiền não thành hạnh phúc và bình an. Chúng con nguyện một lòng thực hành theo để chuyển di tâm thức của chúng con ngay trong hiện tại. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. 

Thưa Phật, chúng con không chờ tới khi chết để nương vào bậc đạo sư hay những bậc chứng đắc chuyển di thần thức của chúng con. Chúng con nương vào giáo pháp của Ngài truyền lại qua chánh niệm từ bi quán, quán chiếu thập thâm để di chuyển rác rưởi bất thiện trong tư tưởng, lời nói, hành động, ngay trong lúc này, tại nơi đây, để trải nghiệm hạnh phúc và bình an. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Lời Đức Thế Tôn truyền dạy thuở đầu vẫn mãi mãi sống động, Bát Chánh Đạo là con đường chuyển hóa khổ đau, phiền não, chánh niệm là pháp tu chuyển di tâm thức, từ bi quán gội rửa phiền ưu và đau khổ. Chúng con nguyện một lòng tinh tấn. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con không có phước báu để diện kiến bậc đạo sư chứng đắc thời đại, nhưng đủ phước báu để Ngài đã tới, Đức Phật đã tới điểm hóa chúng con theo con đường Bát Chánh Đạo. Chúng con nguyện một lòng tinh tấn tu học, chuyển di tâm thức bằng từ bi quán chánh niệm hơi thở, quán chiếu thâm sâu, di dời rác rưởi, trải nghiệm hạnh phúc và bình an. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện bậc đạo sư chứng đắc, Đức Bổn Tôn vĩ đại Thích Ca Mâu Ni, gia trì Phật lực để chúng con nương vào từ bi quán chánh niệm, chuyển di tâm thức thanh tịnh mỗi ngày. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Chúng ta tu xong rồi, các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và xin gia trì cho chúng con dõng mãnh, thực tập từ bi quán chánh niệm hơi thở, pháp chuyển di tâm thức di dời rác rưởi khỏi thân-ngữ-ý, chánh niệm một lòng, tích phước cầu đạo, phát nguyện giải thoát. Nguyện hồi hướng cho tất cả các lãnh tụ trên thế giới thành lập chính sách hòa bình. Hồi hướng cho những nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu chữa nhiều chúng sanh. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, phiền não tìm được hạnh phúc, bình an. Nguyện cho những hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành.

Xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.