Bảo Diệu Tâm đánh máy

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn!

Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn!

Các bạn thân mến! Đối với người Phật tử chúng ta, đặc biệt khi mùa Vu Lan vẫn còn đây, lời Phật dậy vẫn còn vang vọng dậy tâm thức, niềm tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng vẫn là mẫu chốt căn bản và vững chắc. Nếu như ai rời xa niềm tin vào Tam Bảo là Phật – Pháp – Tăng, chúng ta khó thành tựu được sự An Lạc của cuộc sống.

Nhưng phải hiểu theo nghĩa rằng quy y và nương vào, tin vào Phật là bậc thầy Đại giác Đại ngộ, có nghĩa chúng ta thấu được rằng đúng ngài là bậc Đại giác Đại ngộ, tự giác ngộ, nghiên cứu, tìm hiểu và đón nhận ngài là bậc Thầy ta phải có niềm tin vào ngài. Ta phải tin vào ngài, rồi thì những giáo pháp của ngài dạy là giáo pháp đưa chúng ta thoát khổ tới bình an cần phải tin. Thứ ba rất quan trọng: Phải tin vào tăng đoàn. Nhớ! tin vào tăng đoàn là niềm tin vào tinh thần hòa hợp, lấy tinh thần hòa hợp làm đầu. Nhiều người khi chúng ta thấy các vị Tăng, Ni làm những chuyện không như ý, không đạt theo chuẩn mực của mình đặt ra, hoặc có khi theo phàm tánh, các vị đó vẫn có phạm lỗi thì ta mất đi niềm tin vào Tăng Bảo. Đó là cách nhìn sai. Tăng Bảo là tượng trưng cho sự hoà hợp. Niềm tin vào Tăng Bảo là tin vào sự hoà hợp. Sống hoà hợp dung thông, đưa chúng ta liễu nghĩa được lời của Phật và đi tới niết bàn như bậc Thầy dạy. Hiểu được ba điều đó không cần biết chùa chiền, không cần biết Thầy hoặc Cô có làm điều gì sai. Sư, Ni có làm điều gì sai thì chúng ta chỉ nhớ rằng: Chỉ có tính thần hòa hợp đó là sự quy y với Tăng Bảo. Còn hai Pháp Bảo và Phật Bảo là những điều bất biến không thể thay đổi. Ngoại trừ Tăng Bảo đôi khi trong lòng người Phật tử có sự lung lay, bởi chúng ta chỉ soi vào góc độ sai trái của Tăng Ni. Các bạn khi hiểu được điều này, dù Tăng Ni có làm điều gì, họ vẫn là người phàm. Ta giữ tinh thần hòa hợp. Hoà hợp với gì? Hoà hợp với đời sống thiên nhiên tự tại. Hoà hợp với gì? Với các đấng bậc sinh thành cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, với nhân quần xã hội. Hoà hợp và dung thông với Phật tánh, với Pháp của ngài, và với Chư Phật hiện tiền mười phương. Nhớ, tinh thần đó ta có một niềm tin bất thối với ba ngôi Tam Bảo. Để từ đó ta liễu nghĩa được nhân quả thiện, ác hành đúng năm giới, tiến tới sự hành thiện trong cuộc đời. Tu Pháp thiện, từ từ tăng tiến, chứng đắc sự an lạc tại thế, niết bàn tại gia.

Mời các bạn, chúng ta đi vào hơi thở. Hơi thở của Thiền Mật Song Tu là hơi thở Chánh niệm đi vào từ mũi, rồi đi xuống phổi, đi xuống đan điền khí hải ở dưới rốn của chúng ta một phân, và ngay đó chúng ta giữ hơi thở ở đó, phình bụng ra. Khi hít vào các bạn cố gắng nhận thấy hơi thở đi vào từ mũi, xuống phổi, xuống dưới đan điền khi hải dùng tâm thấy điều đó rất tốt. Khi các bạn nuôi dưỡng tánh thấy, sẽ giúp cho các bạn tỉnh thức. Rồi khi hơi thở xuống bụng các bạn phải biết bụng phình ra như bong bóng. Tánh thấy và biết giúp cho chúng ta luôn luôn có sự tỉnh giác từng giây phút. Khi thở ra bạn thấy hơi thở từ bụng hóp vào đi ra và biết bụng hóp vào. Cứ giữ tốc độ và cách hành thiền quen thuộc như thế, nó tạo thành một thói quen có điều kiện cộng hưởng do sự cộng tu. Các bạn sẽ thuần thục thật là nhanh và Mu A Mu Sa mật chú Từ Bi đó sẽ đón nhận các bạn, sẽ tiếp nhận các bạn và sẽ gắn kết các bạn với năng lượng đại Từ đại Bi.

Các bạn! Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta bắt đầu vận hành lấy Từ Bi và Trí Tuệ vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở trí tuệ, để chúng con dùng tánh thấy biết Chánh niệm hơi thở, truy tìm tội ác nghiệp chướng của chính chúng con.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Bảo Thành chào các bạn!

Chúng ta vừa đón nhận thật nhiều Tha lực Phật điển, lòng từ bi, năng lượng của Phật vào cơ thể chúng ta. Đối với các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta lãnh nhận được tha lực này trong lòng vui sướng xiết bao, bởi hiểu được ý nghĩa không có gì cao quý hơn khi chúng ta cảm nhận được năng lượng từ bi của Phật tiếp cận vào thân tâm của mình. Và chắc chắn mỗi người sẽ có một suy nghĩ xuyên suốt qua tất cả những cảm xúc của đời người, thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Bảo Thành có một đứa đệ tử nó là Bảo Không ngồi đằng sau đây đã gần một tháng rồi Bảo Thành nói: Con à! Cố gắng mỗi khi thầy tu Thất Bảo Huyền Môn như hôm nay, con ngồi ở đằng sau Thầy để Thầy chú nguyện và tích lũy năng lượng từ từ, để một mai trong những tuần tới, khi nhân duyên phù hợp, con sẽ được Thầy khai mở đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng để mà hỗ trợ trí tuệ, tinh thần và đặc biệt là hỗ trợ trên con đường tầm cầu đạo Pháp qua võ thuật. Mới đầu Bảo Không lười lắm, hẹn mười giờ thì mười giờ gần rưỡi mới tới, mà lại rời trước thật là sớm. Nhưng rồi cố gắng thức thêm một chút xíu, sớm hơn, tới sớm hơn rồi đi ra trễ hơn và cuối cùng đã bắt đầu có thể tới đúng giờ ngồi đúng giờ. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay, khi Bảo Thành, Bảo Không đi lên chùa Xá Lợi ở tiểu bang Pennsylvania, có hai Thầy trò thôi, và có đệ tử ngồi đằng sau, tới cũng đúng giờ, ngừng cũng đúng giờ. Như vậy Thầy thấy vui rồi và chắc chắn câu nói như vậy: Ai có sự chuẩn bị và sẵn sàng, thì tức khắc có đủ nhân duyên diện kiến được những điều kỳ diệu mầu nhiệm trong cuộc đời.

Các bạn! Bảo Thành sẽ đi về câu chuyện của người đệ tử Bảo không lần tới đề mục mà các bạn gởi tới ngày hôm nay: Truy Tìm Tội Ác. Không biết đề mục này của ai gửi tới nhưng mà có lẽ Bảo Thành là Thầy tu, là Thầy chùa, đệ tử đằng sau nó cũng là đệ tử của Phật, không phải là hình sự, mà câu Truy Tìm Tội Ác hình như giống phim hình sự ở đời. Hình sự đó tức là FBI hoặc là CIA hoặc những nhà theo dõi hình sự – Thám Tử tư để truy tìm tội ác. Nói đến tội ác của người thì vô số. Nhưng mà bây giờ để Bảo Thành nói về Bảo Thành cũng có năng khiếu về truy tìm. Nhưng mà không truy tìm tội ác đâu, truy tìm tánh tốt. Tại sao ta lại bỏ công đi truy tìm tội ác? Thám tử truy tìm tội ác đó gọi là thám tử. Thám tử truy tìm tội ác khi tội ác hình thành để bắt người ta. Các bạn nhớ câu này: Thám tử truy tìm tội ác để tìm ra những con người gây tội ác để bắt người ta. Còn là Phật tử như Bảo Thành hoặc là như đứa đệ tử Bảo Không đây và các bạn, chúng ta là Phật tử không phải là thám tử. Cho nên không cần truy tìm tội ác để tìm ra ai là người tạo ra, mà chúng ta truy tìm tánh tốt thiện lành có trong Bảo Thành, có trong các bạn, có trong Bảo Không. Để chúng ta làm gì? Xiển dương, tác động tiếp tục đi lên. Thám tử tìm tội ác, Phật tử tìm tánh thiện. Các bạn muốn làm Phật tử hay muốn làm thám tử đây? Các bạn! đó là sự lựa chọn của các bạn. Hôm nay Bảo Thành ngồi nương bóng Đức đại Từ đại Bi Quan Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay. Để chúng ta nương vào ngàn mắt ngàn tay, ứng hóa thân vi diệu màu nhiệm của lòng đại Từ đại Bi truy tìm tội ác đi.

Bây giờ đi tới tội ác một chút xíu, những thám tử hiện đại nhất và từ cổ xưa, người ta luôn nhận ra rằng những kẻ tạo ra tội ác thường để lại những dấu tích. Dấu tích đó trên vân tay. Dấu tích đó trên những hành động, hoặc những dụng cụ họ tạo ra còn lại. Từ đó lần mò tìm ra kẻ tạo ra tội ác đó. Nhưng cao hơn nữa là trong xã hội văn minh hiện tại, họ không truy tìm tội ác để tiêu diệt, nhốt tù kẻ đó. Nhưng họ truy tìm kẻ tạo ra tội ác đó, để làm gì? Để hiểu được nguyên nhân tại sao người này đi hại người, đi cướp của, đi hại sự sống, đi hãm hiếp người này, người kia. Hoặc là dùng quyền lực làm này, kia, hoặc truy tìm ra gốc. Gốc có thể là người tạo ra tội ác này theo tâm lý học và nhớ nói đến tâm lý thì người đệ tử Bảo Không này đang học về ngành tâm lý học nên Bảo Không rất giỏi về vấn đề này. Các bạn nhớ về tâm lý học, người ta thấy rằng: Kẻ hay ăn cắp là người có tiền sử thuở nhỏ thiếu thốn, sống trong gia đình không đầy đủ, bị xâm hại. Cho nên, những sự thèm muốn đó nó khơi dậy. Từ thuở nhỏ có những điều muốn mà không được, sanh ra tánh ăn cắp. Nói trong kiếp này không nói trong kiếp trước, các bạn thấy tánh ăn cắp nó là sự thiếu thốn, hoặc do chính tâm tham của chúng ta. Nó không loại trừ những người nghèo hèn đâu. Có những con người là người mẫu đẹp lắm, đẹp từ hình thức. Người mẫu mà nổi tiếng vậy mà khi đi tới những chợ bán đồ, cũng tại lòng tham dâng lên, cũng lấy món này món kia để rồi bị bắt, chuyện đó có thật.

Đó là nói về tâm tham. Cũng có người tu đó, như những vị linh mục, những vị sư, như Bảo Thành hoặc những Sư Cô đạo mạo vô cùng, thế vậy mà khi đụng chuyện cũng sân. Bởi vậy ta mới thấy, ở trên những trang mạng vẫn đăng những hình ảnh của những vị xuất gia hoặc những vị tu có tâm sân vẫn còn tàng ẩn. Cho nên tâm tham không loại trừ người đẹp, tâm sân cũng chẳng thoát khỏi lòng của người đã xuất gia đâu. Còn nói đến si thì thiếu gì. Không phân biệt đạo mạo, cao thấp, sang giàu ai cũng có. Cho nên tham, sân, si vẫn thể hiện trong cuộc đời, để từ đó sân, ta tạo ra tội ác. Tham, ta tạo ra tội ăn cắp. Si, ta mụ mẫm trong biết bao nhiêu điều khổ.

Những người thám tử và ngành hình sự, ngoài vấn đề bắt bớ những người gây ra tội ác, họ còn tìm hiểu nguyên nhân để mà giúp đỡ thế hệ trẻ tương lai không phạm tội. Đó là một góc độ tuyệt vời, bởi vì họ tìm hiểu nguyên nhân. Họ phỏng vấn bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần khi người ta tới chẩn bệnh và tìm ra tại sao người này lại đi giết người, người này lại đi trộm cắp, người này lại đi hãm hiếp. Tìm ra nguyên nhân, để mà giáo dục nhân sinh, giáo dục tuổi trẻ, nâng đỡ để thế hệ sau lớn lên không lầm lạc vào những con đường đó. Giáo dục như thế nào? họ sẽ tiếp cận với những người đó và giúp cho họ nhìn thấy những khía cạnh tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Để họ có một lựa chọn, từ bỏ phương án này, để đi theo phương án tốt đẹp. Cho nên ngành giáo dục hình sự của nước ngoài rất cao, họ tái tạo con người lại và sẵn sàng bồi dưỡng, đầu tư thời gian, tiền tài để mà giáo dục thế hệ sau đi vào con đường thiện sớm hơn. Để cho các trẻ nhỏ không bị rơi vào những tình cảnh tội phạm sau này trong cuộc sống. Ngành tâm lý học, phân tâm học, thần học và giáo dục, đức hạnh tôn giáo, cập nhật rất sớm ở những lứa tuổi còn trẻ. Bởi vậy tránh được thật nhiều những người gây ra tội ác sau này.

Đức Phật hiểu được nguyên nhân đó cho nên trong thiện, với tánh thấy biết, ta dung thông được với chính ta. Ta không đi truy tìm tội ác của người khác, nhưng ta truy tìm những nhân tạo ra tội ác, nghiệp bất thiện của chính ta. Bằng dùng tánh thấy biết, trú trong hơi thở chánh niệm vào ra, quán chiếu sâu sắc những tư tưởng ác, tư tưởng tham, sân, si, của chúng ta. Để rồi từ đó, ta đi lần ngược lại những lời Phật dạy, tìm về cõi thiện mỹ trong lòng. Tâm thiện lành tăng trưởng. Chúng ta sẽ tốt hơn. Điều này có thật như chính Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn có ngàn mắt ngàn tay, không phân biệt chúng sanh, chẳng chê bai người nghèo, cũng chẳng chê bai kẻ tốt hoặc là thương yêu kẻ lành. Đã gọi là chúng sanh chỉ khi nỗi thống khổ vang lên, ngài liền tầm thinh cứu khổ, hóa hiện ngàn mắt ngàn tay nâng đỡ để chỉ dẫn cho chúng sanh đó thấy được con đường an lạc qua nhân duyên họ vốn có.

Nói xa nói gần một chút, như Bảo Không đây ngồi đằng sau Bảo Thành. Khi Bảo Không tới, đây là một đối tượng hình sự của Bảo Thành. Bảo Không là đối tượng hình sự, nhưng Bảo Thành không phải nhìn Bảo Không như một đối tượng hình sự để truy tìm tội ác của Bảo Không. Nhưng là một đối tượng nhìn hình tức là dung nhan. Hình sự ở đây Bảo Thành phân tích khác, ngược chút xíu nha các bạn. Hình tức là hình ảnh tướng mạo, Và sự lý tương tác hằng ngày. Bảo Thành truy tìm hình sự của Bảo Không, là truy tìm những hình ảnh trên khuôn mặt, hình ảnh trên động tác, hình ảnh trong ngôn ngữ, hình ảnh trong tất cả những gì giao thoa. Và sự lý khi tương thông với nhau, để tìm ra được tánh, tánh khí. Tìm ra được tâm hiền lương. Từ đó thúc đẩy, mới có cơ hội tiếp cận, bạn thân với nhau. Cho nên đối với Bảo Thành trong tình thâm là Thầy, nhưng cao hơn nữa thì Bảo Thành vẫn đối xử với bảo không như hai người bạn. Bởi vì ngay thuở đầu gặp một năm trước Bảo Không đã là đối tượng hình sự. Nhưng nhớ Bảo Thành nhắc lại để chúng ta hiểu, Bảo Thành không truy tìm tội ác của Bảo Không. Bởi không phải như một người hình sự bình thường đâu. Bảo Thành là người hình sự cao cấp rồi, cho nên không truy tìm tội ác, mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt, tướng hảo, thân xác, hành xử ở trong mối tương tác, để tìm ra tâm thiện ẩn tàng.

Người xưa nói là tàng Long ngoạ Hổ, hoặc là ngọc ở trong đá, hoặc là sen ở trong lửa, thì ta phải nhìn thấy được đóa sen trong lửa sân hận của con người. Thấy Ngọc ở trong tảng đá thô của cuộc đời. Thấy Thiện trong thân kiếp làm người. Đó là một người hình sự, một người hình sự xuất thân từ một Phật tử. Ta là Phật tử, ta truy tìm gì? Thánh thiện, nhân phẩm tốt của con người. Do đó, tháng ngày trôi qua Bảo Thành hiểu được Bảo Không, và chắc chắn trong sự giao tiếp Bảo Không đã hiểu được Bảo Thành.

Các bạn, chúng ta nhớ ta không phải là hình sự của cuộc đời truy tìm tội ác của người khác. Nhưng ta là Phật tử truy tìm gốc, nhân, duyên tương tác hằng ngày mà ta tạo ra nghiệp ác bất thiện nghiệp. Để từ đó ta thấy rằng tại sao ta cứ tạo ra…, là bởi nguyên nhân gì, nhà Phật gọi là nhân quả. Hình sự ở đời là tìm ra nguyên nhân, tâm lý, tâm thần. Tác động của tâm thần hay tác động của tâm lý thúc đẩy để người này tạo ra tội ác. Phật tử chúng ta tu thiền là chúng ta cũng nghiêng về phần là tìm ra nguyên nhân, nhân gì? nghiệp gì? đã dẫn đẩy chúng ta tạo ra những nghiệp ác kia. Từ đó hiểu thấu thêm nữa rằng ở đời, xã hội, người ta nâng cao giáo dục về tâm lý, về tâm thần, về xã hội học để tạo làm sao cho các thế hệ sau có một môi trường lành mạnh, sống tốt. Thì trong ngành giáo dục Phật Đà, Chư Phật cũng dạy cho chúng ta, mỗi người tìm ra nguyên nhân, truy tìm tội ác ta đã tạo ra để tự giáo dục bản thân của mình bằng nền giáo dục Phật Đà vi diệu của Đức Bổn Sư. Để tự giáo dục thân tâm của chúng ta, hoàn lương trở về với cội tâm thiện lành.

Các bạn! Trong hơi thở Chánh niệm của mỗi một người, với vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tình yêu thương của Chư Phật, năng lượng Từ Bi của Phật gửi gắm ban rải cho chúng ta, sưởi ấm trái tim cô quạnh trong nỗi niềm đau khổ, sẽ giúp cho chúng ta vui. Chính tình yêu sẽ cảm hóa tất cả. Chính năng lượng Từ Bi của Phật sẽ thay đổi tâm sân hận tham si của chúng ta.

Câu chuyện này xảy ra ở Mỹ: có một anh học trò. Anh học trò này vác súng đi lên một thang máy. Đây là chuyện sự thực xảy ra ở Mỹ khoảng chừng sáu tháng trước. Anh ta vác súng đi lên thang máy vào trường học, với ý rằng, sẽ giết chết hết tất cả học trò với súng máy đó. Khi anh ta mở thang máy ra, người đầu tiên gặp anh ta là một thầy giáo. Chỉ trong tích tắc, người thầy giáo thấy học trò này vác súng, hiểu ngay sự nguy hiểm đang rình rập biết bao nhiêu người khác, và chính thân mình. Họng súng quá gần, khoảng cách thật gần, thì tử thần cũng cận kề, sự chết cũng đã tới với bản thân, nhưng chẳng làm cho vị thầy giáo này hoảng sợ. Vị thầy giáo này bước tới thật là nhanh, ôm người học trò vào lòng vỗ vào vai, thương yêu nhất mực, quan tâm tới người học trò, ôm anh ta, vỗ anh ta. Cây súng nằm ở giữa người học trò và thầy giáo, nhưng ở giữa cây súng, giữa họng súng, giữa sự sanh tử chết chóc đó là tình yêu, là tình thương và sự quan tâm. Thầy giáo đã vượt qua sự chết, sự sanh tử, để ôm người học trò vào trong lòng vỗ về chút xíu. Người học trò khóc, anh chàng đó khóc, buồn và vui quá, lãnh nhận được sự quan tâm của ông thầy, yêu thương của ông thầy, liền để rớt khẩu súng xuống. Và rồi người thầy đã cầm súng đồng hành với người học trò đi xuống cầu thang. Sau đó các nhà hình sự FBI, CIA mới tìm ra nguyên nhân. Đưa trẻ này bị cô đơn, cha mẹ bỏ rơi không quan tâm. Cho nên, tâm sân hận, thiếu tình thương, đã mang súng vào trường để tính hại các bạn của mình. Nhưng người thầy có lẽ do nhân duyên, đây không phải là sự thông minh, mà đây là đúng nhân duyên. Gặp được một người thầy có tình yêu, trước họng súng và tử thần không run sợ, sẵn sàng ôm người học trò này vào lòng. Và thế cảm hóa được bằng tình yêu, họng súng đã rớt xuống, tử thần đã rời xa, sự chết đã không tới. Chiến thắng sự hận thù bằng tình yêu sự thật đã xảy ra tại Mỹ. Đức Phật đã nói: “ Oán với oán hà thời oán” chỉ có lòng từ, chỉ có sự tha thứ mới xóa tan đi hận thù. Gương này thật sự tỏ lộ trong lòng của những người học Phật. Khi chúng ta truy tìm tội ác, chúng ta đừng truy tìm ác, tội của người để tiêu để diệt, để hại họ. Mà truy tìm tội ác đúng theo tinh thần của Phật tử, là chúng ta phải truy tìm gốc tạo ra ác đó. Để từ đó cảm hóa người ta và bản thân của mình bằng Pháp Thiện.

Bảo Thành nhắc lại: Đối với hình sự người ta truy tìm kẻ gây ra tội ác, để tìm hiểu nguyên nhân về tâm lý. Bị xâm hại, xâm hại về thân xác, xâm hại về tình cảm, xâm hại về tinh thần, xâm hại về tâm linh, để rồi tạo ra sự ức chế. Cho nên người đó lớn lên trong lòng sân hận, thấy cuộc đời toàn là đen đủi, thấy cuộc đời đều là những kẻ đáng ghét cho nên tạo ra tội ác. Từ đó dùng các bác sĩ tâm lý, các bác sĩ tâm thần vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu, xã hội trị liệu giáo dục thế hệ sau và chữa trị cho người đó để hướng thiện. Người Phật tử là một nhà hình sự tâm linh đối với chính mình, không tìm tội ác của người mà chỉ tìm tội ác của chính ta gây ra. Để nâng cao giáo dục Phật Đà cho bản thân hướng thiện. Và với sự tu tập chánh niệm hơi thở, chúng ta đón nhận được năng lượng Từ Bi của Phật vào lòng của chúng ta. Và bao nhiêu nghiệp ác, bao nhiêu tội ác ta tạo ra, nó sẽ hết, nó sẽ rơi xuống. Để chúng ta được rung động với năng lượng từ bi chân thật của Phật gửi vào trong lòng của chúng ta. Như người học trò kia mang súng giết bạn, nhưng chính tình yêu của người thầy, tình yêu, năng lượng yêu thương đó đã làm cho ta phải làm sao? Quy phục trước năng lượng yêu thương chân thật của người thầy mà để cây súng rớt xuống, để xả lăn vào lòng của thầy được yêu thương.

Các bạn! Chúng ta những người Phật tử nhớ rằng:

Chúng con đã vào ra sanh tử bao lần,

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đời ác trược.

Vì đâu ?

Vì tham, sân, si, mạn gây lên

Hôm nay con khẩn thiết thề nguyền

Xin sám hối để lòng thanh thản

Con nhất tâm nguyện sống đời lành

Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa

Vườn tâm tuệ giác nở thảm hoa.

Cùng tăng thân xin nguyện ở lại

Nơi cõi đời làm việc độ sanh

Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ

Đó là truy tìm tội ác hướng thiện sám hối. Người Phật tử chân chính là người biết trở thành một thám tử tư của chính mình. Truy tìm nguyên nhân của những bất thiện nghiệp, của những tội ác ta tạo ra. Và rồi với thói quen đó, ta luôn luôn ngưỡng cầu lên ba ngôi Tam Bảo, như người học trò kia được ông thầy ôm, truyền trao năng lượng yêu thương cho nên phục hồi nhân cách, không còn ác nữa. Chúng ta đã được Phật ôm vào lòng. Chúng ta đã được Đức Phật Tổ ôm vào lòng và ban rải năng lượng Từ Bi, không những của ngài mà từ mười phương Chư Phật vào cuộc đời. Khi tu Thất Bảo Huyền Môn, năng lượng đó cao quý vô cùng. Dù chúng ta có gây bao nhiêu tội ác, biết bao nhiêu bất thiện nghiệp chất chồng, thì năng lượng Từ Bi của Phật khi ôm ta vào lòng, đã làm cho những năng lượng tiêu cực, bất tịnh, nghiệp ác, tội lỗi của chúng ta rụng rơi xuống. Để làm gì? Để tâm thiện lành của chúng ta được nâng lên.

Mấy ngày nay Bảo Thành rất vui khi cận kề với Bảo Không. Bởi vì theo nhiều tháng ngày gần với nhau cuối cùng hiểu ý rằng: Chúng ta sống quan trọng nhất là nhìn thấy mặt tích cực, mặt tốt, mặt đẹp, mặt thiện lành của nhau. Để nâng đỡ nhau, đạt tới những điều chúng ta mong muốn. Còn nếu như chúng ta cứ dìm hàng chê bai những cái xấu, người ta sẽ buồn lắm. Kẻ đã gây ra tội rồi mà còn bị nhốt tù, còn bị chê, còn bị đánh bị đập, thì cả cuộc đời coi như xong. Nếu như kẻ đã gây ra tội ác được giam giữ ở trong tinh thần giáo dục, nâng cao phẩm cách, nhân cách. Hiểu được và được chữa trị những chứng bệnh tổn hại bởi tâm lí và tinh thần, thì người đó dần dần phục hồi nhân cách cao hơn.

Chúng ta khi truy tìm tội ác của mình, sửa mình, giáo dục bản thân bằng giáo lý của Chư Phật. Ta sẽ trở thành người tốt. Và từ đó trong mối giao hảo với cuộc đời, ta luôn luôn nhìn người bằng mắt thương nhìn đời, nói bằng ái ngữ, nghe bằng tai của nhà Phật. Không còn chướng tai, không còn gai con mắt, vòng tay sẽ rộng và dài để ôm biết bao nhiều những kẻ khác vào lòng bằng tình thương. Ông thầy ôm học trò mang súng vào trường và họng súng kia đã rớt xuống, tử thần đã phải chạy trốn. Chúng ta đã biết ôm muôn người vào lòng bằng tình yêu như Phật Tổ đã ôm cuộc đời của chúng ta vào lòng của ngài bằng năng lượng Từ Bi.

Hôm nay ngồi kề cận bên tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn trong Đại Bi Chú, Bảo Thành ngưỡng nguyện như vầy: Lạy Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn! Chúng con là những phận đời lang bạt trong cuộc đời trầm luân muôn kiếp, tội nhiều đếm không hết, ác nghiệp nhiều kể không có xuể. Nhưng với Ngàn mắt Ngàn tay của đấng đại Từ đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn. Phật Tổ đã tới đời của chúng con, ôm chúng con vào lòng, ban rải Từ Bi, thì xin Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng thường năng ban rải năng lượng Từ Bi vào cuộc đời của chúng con. Để chúng con có khả năng như ngài, quán chiếu bản thân của mình, nhìn rõ những tội ác, những trầm nghiệp của ta đã tạo ra. Để con nương vào hóa thân của ngài, tự giáo dục bản thân của mình theo giáo lý Phật Đà, giáo lý của bậc giác ngộ. Để nhìn thấy nhân thiện hảo trong cuộc đời và gieo mầm yêu thương vào lòng đời. Không những thế, con cũng nguyện Đức đại Từ đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn kề cận với chúng con, ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn luôn luôn hộ mạng cho chúng con, bảo hộ cho chúng con, dẫn đường cho chúng con, khai tâm cho chúng con. Để chúng con có được ánh mắt yêu thương vào chính mình, cải sửa những tội ác, sám hối, nhìn rõ, truy tìm nguyên nhân gốc gác đã tạo ra những lầm lỗi kia . Xiển dương tánh thiện theo như Phật dạy, làm điều thiện, bỏ việc ác để tâm thanh tịnh theo ngài Phật Tổ. Và nương vào bóng đại Từ đại Bi của Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn để có được ngàn mắt ngàn tay, dõng mãnh yên vui trong cuộc đời trầm luân khổ ải này.

Các bạn thân mến! Các bạn đã trở thành thám tử tư rồi. Nhưng nhớ rằng, thám tử tư ở đời truy tìm kẻ tạo ra ác. Còn ta là thám tử tư của nhà Phật. Chúng ta là Phật tử. Phật tử thám tử tư nên đi tìm từ riêng mình, đừng có thám tử chung nha, đi tìm của người ta không có được đâu. Chúng ta chỉ là thám tử tư. Người Phật tử là thám tử của mình, tư vấn cho chính mình, tìm tòi ác nghiệp của mình để thay đổi, để chuyển hoá. Các bạn! Hãy trở vào trong chánh định, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa để Bảo Thành và các bạn trở thành Phật tử chính thống, và trở thành một thám tử tư của bản thân. Tìm được tội ác của chính mình đã tạo ra, bất thiện nghiệp của mình đã gây ra và quay về nương bóng Tư Bi của Phật Tổ, năng lượng tha lực Phật điển yêu thương của Phật. Và úp cuộc đời của mình vào vòng tay của Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn, để có những bước đi vững chãi trong lòng đời tràn đầy thử thách và bão tố.

Các bạn! Đặt bàn tay Trí Tuệ vào Từ Bi chúng ta bắt đầu 7 biến vì diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ rằng hãy trì niệm Mu A Mu Sa lớn cùng với Bảo Thành để lấy năng lượng Từ Bi.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ, để chúng con là Phật tử trở thành thám tử tư truy tìm những nguyên nhân tội ác bất thiện nghiệp của chúng con, Để sống hướng thiện hơn.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Chúng ta truy tìm tội ác của mình để cảm niệm ân đức. Ta là kẻ ác. Ta đã gieo biết bao nhiêu bất thiện nghiệp, sai lầm vô cùng, nhưng Phật vẫn kề cận, vẫn ban rải năng lượng Tha Phật điển Từ Bi tới với chúng ta. Ta còn tri ân công đức của những đấng bậc sinh thành, của những bạn bè, của huynh đệ kề cận. Ta cũng tạo biết bao nhiêu sai trái mà cha mẹ vẫn yêu thương, mà huynh đệ vẫn mến mộ, muôn người vẫn còn đó. Nhìn rõ được góc cạnh đó, nhìn rõ được ưu điểm rằng trong con người vốn luôn luôn tồn tại tình thương. Và tình yêu thương là năng lượng vi diệu siêu thế cảm hóa tánh tham sân si của chúng ta. Tâm tham sân si không loại trừ ai. Nó có và vốn có trong lòng của tất cả mọi người. Nếu chúng ta chỉ nhìn về mặt xấu, để rồi chà đạp lên nhân phẩm của nhau, thì chẳng khác gì chúng ta là kẻ mù mà rồi đi sờ con voi, đoán, nói tùm lum, sai hết rồi. Hãy trở thành người có con mắt trí tuệ, truy tìm những nghiệp bất thiện của ta, truy tìm tội ác ta đã tạo ra. Để hiểu rõ điều đó và tự giáo dục bản thân bằng giáo lý Phật Đà do chính Phật Tổ đã dạy cho chúng ta. Bình minh sẽ lên, hoàng hôn sẽ xuống, sống giữa ngày và đêm với tâm hoan hỉ như vậy, ai mà không hạnh phúc.

Nhớ cậu học trò mang súng vào trường tính giết bạn của mình mà chỉ cần một vòng tay yêu thương, chân thật của người thầy giáo, cây súng đã rớt xuống. Nếu trong chúng ta thật sự có những tâm sân trỗi dậy, hãy mang ngay tình yêu, tha lực Phật điển để chạy tới với ngài đón nhận ngay, thì nhất định tâm sân đó sẽ không còn. Khi các bạn sân giận, khi các bạn tham si. Các bạn hãy ngả cuộc đời vào vòng tay của Đức Phật để tình yêu thương của Phật che chở cho các bạn. Khi các bạn sân hận tham si, các bạn hãy chạy tới Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngả cuộc đời vào vòng tay của mẹ. Mẹ đã có ngàn vòng tay, ngàn con mắt, ngàn cái đầu, cho nên, tâm rộng lớn. Ứng hóa của ngài đủ để ôm ấp chúng sanh vào lòng, để làm cho bao nhiêu phiền muộn đau khổ, giận hờn, sân si đều rơi rụng.

Rất cần hiểu được chân lý này, ta sống sẽ bình an. Truy tìm tội ác, đề mục tuyệt vời của các bạn đã gửi tới. Nhưng theo cách nhìn của các bạn là một góc độ khác. Cách nhìn của Bảo Thành, ta phải trở thành một nhà hình sự. Nhưng hình sự của Phật tử, không phải hình sự ở đời là đi tìm tội ác, kẻ giết người, hại người đâu. Đúng! Đi tìm những người đó để giáo dục. Nhưng ta là Phật tử hình sự. Phật tử là gì ? Là luôn luôn phải nhìn hình tướng chân thật của con người ta, và chân thật của người đối diện. Và sự phải có lý, có tình, chân lý nhân quả của Phật, chứ đừng lý tình theo chân lý của phàm phu chấp trược. Hình sự được giải nghĩa theo tinh thần của Bảo Thành là như vậy. Hy vọng các bạn nghe hợp lỗ tai, để chúng ta trở thành một thám tử tư. Một nhà hình sự lỗi lạc trong cuộc đời, để tự tìm bản thân của mình, dùng con mắt hình sự đó, hình sự với tâm Phật tử để tiếp cận gắn kết với tất cả những người ta yêu thương trong cuộc đời.

Các bạn! Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi ta vận hành bảy biến nữa để tiếp tha lực tình yêu thương của Phật vào trong tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và con xin Đức Phật luôn ban rải năng lượng Từ Bi, xin Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn luôn che chở cuộc đời của chúng con. Để chúng con chuyển hóa những tội ác đã lầm chấp, và nhìn đời bằng mắt yêu thương.

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật!

Chúng ta vừa đồng tu xong. Mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Thưa Phật! Mùa Vu Lan hôm nay, ngay chỗ này, lúc này. Chúng con, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn nguyện xin Phật ban rải năng lượng Từ Bi, cứu vớt hương linh của Cửu Huyền Thất Tổ và cha mẹ chúng con về với cõi Tây Phương Cực Lạc.

Thưa Mẹ Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn! Chúng con đồng tu, quyết một lòng tu theo Pháp Phật để thoát khỏi sanh tử. Và nhận rõ, đã bao lần nghiệp chướng trong sanh tử này rồi. Nay con lạy Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn xin hãy trì, gia trì, bảo bọc cho tất cả đệ tử, những người đang đồng tu trên kênh YouTube này. Và xin Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng che chở hỗ trợ khai tâm trí cho đệ tử của con là Bảo Không. Để tất cả mọi người chúng con sống trong tình yêu thương nhìn thấy lầm lỗi và biết sửa, biết sống an vui mỗi ngày.

Công đức hôm nay tu tập được, chúng con cũng đồng hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, biết nhìn ra lầm lỗi tội ác của mình, trở về với Pháp Thiện, thành lập nên những chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế ra được vắcxin thuốc trị bệnh đại dịch cho nhân loại. Cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới, luôn luôn tìm ra được những thuốc chữa lành cho tất cả bệnh nhân. Nguyện cầu cho những ai đau khổ, đặc biệt quê hương của chúng con thoát hẳn cảnh đại dịch sống bình an hạnh phúc. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả các chư hương linh Hương linh ký tự nơi chùa Xá Lợi, những hương linh ở các nơi nương bóng từ bi của Phật trở về cõi thiện lành.

Con nguyện xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.