Mô Phật, Bảo Thành kính chào các bạn đồng tu trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn. Kính chào Bảo Nghy và Bảo Thy. Chúng ta đã tới giờ đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng thân tâm ngữ ý về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.  

Bảo Thành kính chào các bạn. Hơi thở của Thất Bảo Huyền Môn luôn luôn đi vào từ mũi xuống tới đan điền khí hải, và khi đó chúng ta phình bụng. Rồi khi chúng ta thở ra các bạn nên nhớ phải vận dụng được tính thấy. Ta theo dõi hơi thở ra bằng tánh thấy, nghĩa là ta phải thấy từ giây phút đầu, hơi thở bắt đầu từ đan điền khí hải đi ra. Và chúng ta phải nhận biết lúc hơi thở ra đó, bụng chúng ta hóp vào từ từ. Với sự hít vào ta thấy hít vào biết bụng phình ra, thở ra thấy thở ra biết bụng hóp vào, giữ tâm ngay chỗ đó để thấy hơi thở và biết bụng phình và hóp, giữ cho tâm của chúng ta thường trú trong hơi thở chánh niệm. Và đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa sẽ làm cho chúng ta tiếp cận được với tha lực Phật điển vào thân tâm của mình.

Các bạn nên nhớ, một con thuyền đi ra khơi cần phải có phương hướng minh định và xác minh thật rõ được hướng nào chúng ta đang hướng tới và nơi nào chúng ta cần tới. Trong pháp thiền thiền mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta cần phải minh định rõ ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng thường trụ trong cuộc đời của chúng ta. Ta phải quy y Phật Pháp Tăng, ta phải tin sâu vào nhân quả, giữ 5 giới cấm của nhà Phật, thực hành 10 pháp thiện. Đó là bốn điều nền tảng vững chắc trên con đường tu thiền mật Thất Bảo Huyền Môn, nằm gọn trong sáu chữ: tín nguyện hạnh giới định huệ. Các bạn, hơi thở này thật là dễ dàng, nếu các bạn cứ vận dụng hàng ngày nó tạo thành một thói quen, và tâm an trú ở trong đó như một mạch sống cần có trong cuộc đời người của chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng tay trái là bàn tay từ bi, để chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu đề mục hôm nay “Ma nhập xác,” mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trị phật lực, tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để chúng con liễu thông ý nghĩa ma nhập xác. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô phật, Bảo Thành và các bạn đồng tu vừa trì 7 biến Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Mu A Mu Sa trong hơi thở chánh niệm vào ra an trú ở trong ở đó. Mỗi người chúng ta đón nhận được thật nhiều tha lực phật điển, năng lượng từ bi, từ trường yêu thương, từ mười phương chư Phật tràn ngập vào thân tâm của chúng ta. Người tu Thất Bảo Huyền Môn luôn lấy từ trường yêu thương này dung thông với cuộc sống, để từ đó lan tỏa trong tư tưởng, lời nói, việc làm, mang lại hạnh phúc bình an cho chính ta, và cho muôn chúng sanh đang kề cận trong cuộc sống hiện tại bây giờ.

Các bạn, chủ đề chúng ta đi thẳng vào ngày hôm tôi nói về ma nhập xác. Đây là một hiện tượng tản mạn trong văn chương, trong kinh điển, trong phim ảnh, và trong ngay đời thường vẫn nghe hoặc đã chứng kiến ma nhập xác ma nhập những con người này, ma nhập vô con người kia. Có nhiều người họ có duyên học, nghe qua từ những câu chuyện của ông bà cha mẹ kể lại, hoặc trên sách vở, hoặc ngày nay trên youtube, trên facebook, trên các phương tiện truyền thông. Lại có những người thích quay những tài liệu ma nhập, hoặc về thế giới tâm linh đây đó ở vùng miền khác biệt, để cho chúng ta theo dõi và coi qua.

Những chủ đề về ma nhập xác trên phim ảnh, hoặc là kể chuyện trong màn đêm thường có nhiều người thích. có những người thích kể chuyện ma vào ban đêm để cho người ta nghe và đi vào giấc ngủ mộng mị, ma quái, sợ hãi vô cùng. Thấy vậy mà những chủ đề về ma nhập xác, hay những hiện tượng về ma vẫn như là chuyện nóng bỏng, lôi kéo mọi người tò mò nghe. Nghe thấy sợ, coi phim ma thấy rùng, thấy ớn hồn, vậy mà cứ tò mò nghe riết, nghe đến mức mà người ta cũng có thể đầu tư thời gian để kể chuyện ma kiếm tiền. Họ kiếm được tiền khi kể chuyện ma, còn ta sợ hãi nhưng vẫn thích nghe để rồi những người khác kể chuyện ma vào ban đêm họ có được tiền. Cái lạ trong cuộc đời: rất sợ nhưng vẫn tò mò, rồi người ta kinh doanh đầu tư vào đó những phim ảnh ma, những chuyện ma. Đó là chuyện chúng ta thường nghe, chúng ta vẫn đọc được trên sách, trên kinh, hoặc nghe được các bậc thượng tọa đại đức tăng ni hòa thượng, các thầy là thầy pháp trị ma nhập xác.

Một người mới mất người ta gọi là đám ma. Giả sử như người đó chết, nghiệp ác bị đầy đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ta có thể gọi là đám ma, nhưng nếu người đó đầy đủ phước báu lên cõi chư thiên, đâu gọi là đám thiên, ta chỉ gọi là đám ma, hoặc là người đó chết lên cảnh giới an lành, ta đâu có gọi là đám tịnh độ, hoặc là đám thần, hoặc là đám người, mà người ta gọi là đám ma. Chữ ma trong tiếng hán tạm dịch là sự chướng ngại. Nói rõ hơn ma là những thần thức còn chướng ngại chưa thể siêu thoát. Ma là những thần thức còn có vướng mắt, còn nhiều chướng ngại trong bất thiện nghiệp chưa thể siêu thoát, nên mới thường nhập vào thân xác của của loài người. Để làm gì? để giải tỏa, để thị hiện, để mong cầu, nương nhờ, hoặc có một điều gì đó cần giúp đỡ cho sự chướng ngại của thần thức đó. Nhất định trong chúng ta có người có duyên chứng kiến tới cảnh ma nhập, ma nhập xác. Ma nhập người nghe nó dễ thương một chút, nhưng nói nhập xác thì chúng ta thấy sợ. Nhưng nếu chúng ta cho thêm một chữ ma nhập xác người thì nó nhẹ, cái nhẹ và cái nặng nó không quan trọng. Người Tây Tạng, các bậc chân tu thường quán chiếu sự chết trên cái xác ma. Có nghĩa nếu có ai chết, họ ngồi ngay bên xác chết đó nhìn từ lúc người đó chết cho tới lúc bị phân hủy chỉ còn xương trắng mà thôi, để quán chiếu sự chết, quán chiếu thây ma và nhìn qua thây ma của sự chết mà thấy được giá trị của sự sống, vẫn còn hơi thở để tu tập. Vượt qua thây ma, nghĩa là vượt qua mọi chướng ngại, đi tới an lạc và hạnh phúc. Bờ an lạc và hạnh phúc đó, ngay trong giây phút này còn thở vào ra, chúng ta mới có chủ động để vượt qua. Còn không, khi chết như thây ma, chướng ngại nằm ngay trước mặt không thể siêu thoát.

Như vậy chủ đề ma nhập xác hôm nay, đối với Thất Bảo Huyền môn, trên một phương diện nào đó để chúng ta nói cho dễ hiểu đây. Các hiện tượng ma nhập xác không có nhiều, rất ít, bởi nghiệp tương ưng trên thế gian để cho một thần thức còn chướng ngại nhập vào thân xác của người này hay của người kia, số đó không có đông, thật là nhỏ, nhưng vẫn có. Nếu chung ta hỏi các bậc thầy, thì các đấng xuất gia vẫn thường đương đầu với chuyện đó. Hoặc là ở trên đời ta vẫn còn nghe được những vị thầy pháp, hoặc những vị thầy có đạo lực vẫn có thể chuyển hóa những hiện tượng ma nhập để cho họ được siêu thoát. Và chúng ta vẫn thấy đâu đó nơi này nơi kia, vẫn có những con người bị ma nhập.

Số lượng đó rất là ít, nhưng thực ra ma nhập xác nó tràn lan trong xã hội, nó đầy ắp hết chỗ nào cũng có, không phải chỉ là một phần trăm, hai phần phần trăm mà theo như Bảo Thành được biết, chính xác dưới con mắt trí tuệ và con mắt quán chiếu, thì ma nhập xác đến một trăm phần trăm, không phải một phần trăm trong xã hội hoặc 0.001% chỉ thấy được hiện tượng người này bị ma nhập mà nó là 100%. Tất cả chúng ta đều bị ma nhập vào xác phàm 100%. Thần thức còn có chương ngại, chưa thể siêu thoát, cho nên vẫn mượn xác phàm để nhập vào.

Các bạn, 100% con người sinh ra trên thế giới đều bị ma nhập vào xác phàm, không phải là một số nhỏ. Có điều ta không có con mắt trí tuệ để nhìn ra ma nhập xác vào ta, mà ta chỉ thấy được hiện tượng đó qua phim ảnh, qua lời kể, hoặc chứng kiến một vài người nào đó bị ma bị vong nó nhập vô. Vong và ma cũng tương ưng một chữ không khác biệt. Các bạn, thần thức của chính chúng ta đây khi chết đi, khi còn có dính mắc chưa siêu thoát. Đó là dạng thần thức mất đi phương tiện là thân, nhưng khi còn thân xác trong sự sống này ta vẫn còn thần thức, thật là rõ thì thần thức của chính ta đang nhập vào xác này. Các bạn nhớ nghe cho kịp, nghe cho kịp lời Bảo Thành nói, các thần thức nhập vào người này người kia đó là hiện tượng hiếm thấy nhưng thần thức nhập vào xác của chính ta là hiện tượng bình thường có gì đâu mà đáng sợ.

Các bạn nhìn kĩ nếu một con người không có thần thức, chết rồi, mà nhờ thần thức nhập vào bào thai mới sinh ra kiếp làm người, khi thần thức không còn ở trong, nương vào thân xác, ta chết. Vậy khi ta đang sống ta đang có thần thức còn chướng ngại trong nghiệp chướng, gá và nhập vào thân xác này đây để tu pháp thiện để đi tới sự giải thoát. Các bạn có nghe kỹ lời giải thích của Bảo Thành chưa. Các bạn đã thấy hết sợ chưa. Ma có nghĩa là thần thức còn có chướng ngại chưa thể siêu thoát để đi tái sanh, hoặc là phải tái sinh với thần thức còn có vướng mắc chưa siêu thoát, mang thân kiếp, mang thân tướng của từng nẻo luân hồi, nương vào các phương tiện của những nẻo luân hồi đó tu, để đi tới sự giải thoát.

Vậy thì mỗi người chúng ta đều có một thần thức gá vào. Thần thức đó gá vào thân xác, thân xác này không có thần thức là thân xác chết. Như vậy thì ta có một thần thức nhập xác của ta, đó là thần thức vào xác này đây. Có phải chăng là 100% chúng sanh sinh ra trên đời đều có ma nhập xác. Ma định nghĩa thật rõ, ma là thần thức còn có chướng ngại. Thần thức của ta còn có chướng ngại bởi vô lượng kiếp qua đã tạo ra bất thiện nghiệp chưa thể siêu thoát về cảnh thiện lành, do đó vẫn phải mượn xác phàm, vẫn phải nhập vào xác này trong bào thai của mẹ, để sinh ra đời, mượn phương tiện làm người vi diệu đó, để tu pháp thiện đưa đến sự giải thoát. Khi chúng ta hiểu được điều này ba chữ ma nhập xác không còn đáng sợ, không còn đáng sợ như bạn nam kia lúc đầu nói chủ đề ghê sợ. Không có gì ghê sợ nếu thấu được ý nghĩa của vạn pháp vô thường sanh diệt trong chướng ngại. Gọi là ma nghĩa là thần thức còn chướng ngại, chẳng có gì sợ. Còn chướng ngại thì học để vượt qua chướng ngại.

Các bạn nhớ trong tâm kinh Bát Nhã nói tới bồ tát Quán Thế Âm đạt tới mức tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly được điên đảo mộng tưởng, và đi tới niết bàn là cứu cánh. Chúng ta, thần thức trong thân xác này đây còn có chướng ngại được gọi là ma, âm của tiếng hán gọi là chướng ngại. Thần thức còn chướng ngại đã gá, đã nhập vào thân xác được phước báo nhân duyên hiện thân kiếp người. Ta còn chướng ngại, ta phải tu như ngài Quán Thế Âm vượt qua chướng ngại. Tâm không còn quái ngại, tâm vô quái ngại đó sẽ giúp cho chúng ta đi tới sự an lạc và bình an. Như vậy, các bạn nhớ ma nhập vô xác người được các thầy pháp, hoặc các bậc tôn túc nương vào giáo lý của Phật để khai thị cho thần thức đó hiểu được để rồi buông, tái sanh. Còn thần thức của chúng ta gá vào xác này đây, chúng ta cũng phải nương vào hùng lực của chư Phật, để không phải nhờ thầy pháp, để không phải nhờ vào các bậc tôn túc, mà nhờ chính trí tuệ của mỗi người chúng ta khai thị cho thần thức của ta rời bỏ sự chấp trượt mê muội, tham sân si để vượt qua chướng ngại nhiều kiếp đó, truyền kiếp đó, để được thanh thản nhẹ nhàng. Làm sao ta có trí tuệ để có thể hướng dẫn khai thị cho thần thức của ta không còn bám víu vào xác này, và không coi thân xác này là chủ thể tồn tại muôn đời? Để khi thân xác ra đi nó đau khổ, nó lần quần, nó vướng mắc không thể tái sanh. Mà chúng ta phải dùng lời của đức phật để khai thị. Thân xác này như con thuyền vượt sóng qua sông hết rồi, tới bờ, lên, bỏ thuyền mà đi. Thân xác chỉ là con thuyền, chỉ là bến trọ của cuộc đời, chỉ là bến đò giữa hư không tới đi như một phương tiện.

Hiểu được ý nghĩa đó, khi nhắm mắt xuôi tay ta mỉm cười nơi chín suối, theo ông bà duỗi cánh hạc bay về trời Tây. Còn nếu không, chúng ta sẽ khổ vô cùng, vướng mắc, ôm ấp thân xác là chủ thể của cuộc đời. Để rồi khi nó tan rã theo phước duyên không còn nữa, thần thức đứng ở bên ngoài khóc lóc chẳng có được siêu thoát. Các bạn phải hiểu rõ chân lý và lý lẽ ma nhập xác ngay chỗ này để chúng ta thấy thật là nhẹ nhàng. Một ngôn ngữ được định nghĩa thật rõ: ma là thần thức còn chướng ngại, nương nhờ vào thân xác phương tiện, mà Phật nói là người thân người phương tiện vi diệu. Vậy thần thức còn chướng ngại của ta đã nương vào một phương tiện vi diệu, thì phương tiện vi diệu này phát huy đến mức tối thượng thần thông để cho thần thức kia vượt qua sự chướng ngại mà tới được sự an lạc và bình an.

Các bạn nghe Bảo Thành vừa nói xong các bạn chắc hết hoang mang, các bạn chắc hết sợ hãi chữ ma nhập xác, bởi ma nhập xác đâu có gì là xa lạ không thấy, không biết, chính là ta đây. Thần thức của ta, thần thức còn chướng ngại của ta đang gá vào và đang nhập vào thân xác này, nương vào phương tiện diệu dụng này thần thông này, để vượt qua chướng ngại. Hãy phối hợp nhịp nhàng, phối hợp nhịp nhàng trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm, dùng tánh thấy và biết nhìn cho thấu được ma nhập xác, thần thức chướng ngại đang ở trong thân tâm của ta và dùng pháp thiện của Như Lai, nương nhờ vào hùng lực từ bi, năng lượng yêu thương của chư Phật, từ trường từ bi yêu thương. Đó là sức mạnh để chuyển hóa cho chúng ta thắp đuốc tuệ nhìn thấu mọi pháp bất thiện trong cuộc đời, để buông và hành pháp thiện, giúp cho thần thức còn chướng ngại của chính chúng ta vượt qua trùng trùng duyên khởi chướng ngại từ vô lượng kiếp qua, để tới sự bình an và hạnh phúc. Ma nhập xác không có gì là sợ bởi chính chúng ta nếu làm việc bất thiện, nếu chúng ta tích trữ năng lượng tiêu cực bất thiện, đắm chìm trong tham dục tham ái, tham sân si thì chúng ta nhất định sẽ thành ma nhập xác.

Ma nhập xác có nghĩa là các thần thức gặp vô trùng chướng ngại trong kiếp này. Còn nếu chúng ta tu pháp thiện, tin sâu vào phật pháp tăng nhân quả, giữ được năm giới hành thập thiện, an trú trong hơi thở chánh niệm vào ra với tánh thấy biết, nương vào từ trường yêu thương, tha lực phật điển từ bi của Phật, ta đang tu đó, thì chúng ta không còn gọi là ma nhập xác, mà thần thức đang ẩn nấu ở trong thân kiếp làm người, là phương tiện vi diệu như chư Phật đã khai thị, để chúng ta để vượt qua chướng ngại, giúp cho thần thức của chúng ta trở về với cứu cánh cuối cùng là niết bàn, chứ không phải đi vào chốn địa ngục tối tăm.

Các bạn, chẳng đáng sợ khi gọi là ma nhập xác, mà chỉ sợ chúng ta không vận dụng được phương tiện vi diệu này, mà cứ đắm chìm trong lục dục ngũ dục tham dục, trong tham ái, trong những pháp bất thiện nghiệp mà thôi. Nếu các bạn làm được việc thiện, thu được pháp thiện, nương nhờ vào từ bi của Phật để vượt qua, các bạn đã giúp cho thần thức của chính các bạn, đã không còn mang tiếng là ma nhập xác, như một tiếng thơm là thần thức ngồi trên thuyền bát nhã, vượt sóng thử thách của cuộc đời để không còn chướng ngại tới bờ giác ngộ.

Chúng ta hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, an trú trong hơi thở chánh niệm để chúng ta vượt qua muôn trùng thử thách chướng ngại của cuộc đời, để thần thức của chúng ta không còn chướng ngại nữa, liễu nghĩa được ma nhập xác, xác phàm của chúng ta, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con hiểu từ ý nghĩa ma nhập xác phàm của chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú. Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn đã không còn sợ hãi khi nghe tới chữ ma nhập xác. Các bạn phải mỉm cười và hạnh phúc, bởi bây giờ các bạn đã hiểu thấu ý nghĩa của ma nhập xác phạm. Các bạn, các bạn phải trở thành những thầy pháp, các bạn phải trở thành những bậc tu có giới đức, có giới hạnh đủ để bắt con ma đang nhập vào thân xác của các bạn. Nói đúng hơn, các bạn đủ giới lực, đạo lực và đức hạnh trong công phu tu tập của pháp Phật, an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, để đón tiếp năng lượng từ ái tràn đầy vào trong cuộc đời, để chúng ta chuyển hóa thần thức còn chướng ngại của chính ta. Để không còn phải nương náu nuối tiếc, chìm đắm tham ái trong thân xác này nữa, mà sẵn sàng vượt lên trên chướng ngại của thân tứ đại, để đi tới bờ giác ngộ là niết bạn an vui.

Ngược lại, các bạn hỏi thưa Thầy Bảo Thành, nếu như ở trên đời này thật sự ngoài con ma là thần thức của chúng tôi đang gá vào thân này thì tu theo pháp thiện để chuyển hóa và được siêu thoát, vậy những thần thức còn chướng ngại nhập vào người này, nhập vào người kia, nhập vào thân xác, nhập vào xác của người này người kia, thì phải làm sao để bắt được con ma đó. Dùng từ thuật ngữ giang hồ là như vậy, còn đúng theo nhà đạo thì chúng ta nói rằng: phải làm sao để cho những thần thức đó được siêu thoát, không còn gá vào, không còn nhập vào thân xác nữa. Thưa các bạn y như những gì ta tu tập, ta tu luyện pháp thiện, an trú trong chánh niệm hơi thở thấy biết đó, nhìn rõ và vạn pháp hư không, đồng thời với hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, tiếp năng lượng từ bi nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta, để thần thức của chúng ta không còn đen tối vô minh, mà có trí tuệ để vượt qua. Thì cũng nhờ vào phương tiện này, ta tích lũy năng lượng từ bi, nhớ chỉ có từ bi mới có thể giúp được thần thức vượt qua được chướng ngại. Nếu chúng ta tích trữ năng lượng từ bi, nếu chúng ta tu và quán chiếu, quán chiếu pháp thở từ bi như ta thường tu tập hơi thở chánh niệm từ bi, nếu quán chiếu pháp thở chánh niệm từ bi Mu A Mu Sa trong người, ta phát triển được tình thương lòng từ bi, và năng lượng từ bi đó của chúng ta sẽ chuyển hóa được thần thức còn chướng ngại của ta được giải thoát. Và cũng với điều đó, nếu ở trên đời phước duyên các bạn gặp được những hiện tượng mà thần thức ai chưa siêu thoát, tạm gọi là ma nhập vào thân xác của ai, thì các bạn chỉ cần định tâm hồi hướng, trì mật chú Mu A Mu Sa và chuyển năng lượng từ bi của Phật mà các bạn tiếp được. Đó là tha lực Phật điển đó, tới con người kia và tới thần thức đang gá hoặc nhập vào thân xác kia, thật nhẹ nhàng nói buông mà đi tái sanh, thì nếu đủ năng lượng từ bi và định lực, sẽ điều ngự được sự chướng ngại mà thần thức kia chưa thể vượt qua, để rồi thần thức đó liễu ngộ được, vượt qua để đi tái sanh.

Điều đó ta phải làm cho chính ta trước, đừng vội vàng đi ra ngoài tìm ma nhập để đi bắt ma, để làm chuyện mà gọi là ta là thầy pháp, ta là thầy trừ ma trừ quỷ. Hãy trở thành vị thầy của chính mình, trừ con ma thần thức còn đang đắm chìm trong nghiệp chướng của chính ta, bắt con ma thần thức, bắt con ma thần thức chướng ngại của ta đây. Khi ta bắt được con ma mà còn đang gá vào thân xác này, thì chúng ta điều ngự được thần thức còn đang đắm chìm trong tham sân si hỉ nộ ái ố của chính ta, thì chính lúc đó tất cả các loài ma thần thức còn chướng ngại gá vào ai đi nữa, chúng ta chỉ cần nhìn và mỉm cười, an trú trong chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, hồi hướng năng lượng từ bi cho họ, họ liền được siêu thoát. Bởi ta đã làm cho thần thức của ta được siêu thoát, thì ta dư tha lực của chư Phật để hồi hướng cho những thần thức khác cũng được siêu thoát. Đây là pháp bắt ma nhập xác thật là linh kỳ huyền diệu. Các bạn thực tập cho đúng, điều ngự được thần thức của các bạn để giúp cho thần thức của các bạn vượt qua chướng ngại, thì chuyện mà bắt ma hoặc là giải, chuyển hóa những thần thức còn gá, còn nhập vào xác của người khác thật dễ dàng, thật là dễ, dễ như một hơi thở vào ra trong chánh niệm thấy biết với vi diệu âm Mu A Mu Sa không có gì là khó hết các bạn.

Các bạn, nếu các bạn còn thấy những con người sống chung quanh các bạn thần thức của họ đang còn có chướng ngại, cố gắng công phu tu tập, hồi hướng cho họ để họ vượt qua chướng ngại mà tới được sự hạnh phúc và bình an. Và thực sự nếu trong đời nếu có nhân duyên các bạn gặp được những hiện tượng ma nhập vào ai đó, với công phu tu tập hơi thở chánh niệm Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Mu A Mu Sa, nhất định các bạn sẽ trở thành một người bạn khai thị cho thần thức nhập vào con người kia hiểu được qua năng lượng từ bi và họ được siêu thoát. Nhưng trước khi chúng ta đi tìm những chuyện đó để làm, hãy tìm về với chính mình vào trong con người của mình, hiểu thấu được ý nghĩa ma nhập xác, đó là thần thức của chính ta. Ma là thần thức còn chướng ngại. Ma nhập xác có nghĩa là thần thức của chúng ta còn có chướng ngại đang nhập vào thân xác này. Như sự khai thị của Phật, thân xác làm người, kiếp người là phương tiện vi diệu, thì chúng ta hãy vận dụng vi diệu này, công phu tu tập thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở chánh niệm vào ra, để chúng và đón nhận Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa, các bạn phải nhớ Mu A Mu Sa tha lực Phật điển vi diệu, từ trường yêu thương của Phật, để giúp cho thần thức của chúng ta vượt qua được chướng ngại. Nếu chúng ta làm được điều đó, tất cả các loại ma thần thức của chướng ngại gá vào người khác, nếu có nhân duyên gặp được, các bạn đều có thể giúp cho họ được siêu thoát nhập xác người khác. Các bạn nhớ, nhưng trước khi đó chúng ta hãy hỗ trợ và chuyển hóa con ma đang nhập xác của chúng ta, đó là thần thức của chính ta.

Cảm ơn các bạn đã nghe và hiểu được điều này các bạn sẽ vui thôi. Các bạn, ba chữ ma nhập xác không còn đáng sợ, hiểu được rồi mới thấy được giá trị của năng lượng từ bi. Do đó chúng ta mới tán tụng Nam Mô Đại Từ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả những đấng Phật, Bồ Tát đều là những đấng đại từ đại bi, và chỉ có năng lượng từ bi mới có thể giúp được cho ma được siêu thoát, ma của chính ta, thần thức chướng ngại của chính ta được siêu thoát mà thôi. Ma chẳng nhập xác ở bên ngoài mà thần thức là con ma còn có chướng ngại đang nhập xác vào các cuộc đời của ta đây, hãy giải thoát thần thức của chúng ta bằng pháp tu chánh niệm hơi thở vi diệu Mu A Mu Sa.

Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi, chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm, để điều ngự được thần thức ma chướng thân tâm này, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ, để chúng con hiểu thấu được ý nghĩa ma nhập xác phàm. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ hóp bụng vào trì mật chú. Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, chúng ta vừa hoàn thành 21 biến vi diệu âm chánh niệm mật chú Mu A Mu Sa, tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Hiện thời ba chữ ma nhập xác thật là nhẹ. Mỗi người chúng ta nghe và mỉm cười nụ cười vi tiếu, vượt qua chướng ngại như một búp sen đang nở giữa sình lầy của cuộc đời mình. Bảo Thành và các bạn đã trở thành thực sự một thầy pháp bắt ma. Bảo Thành và các bạn đã trở thành một vị thầy, thầy pháp điều ngự được thần thức ma chướng của chính chúng ta. Hãy trở thành một vị thầy pháp bắt con ma thần thức của ta làm pháp thiện, hành pháp thiện, tu pháp thiện, để nó không còn để nhập vào thân xác này đời đời kiếp kiếp, mà hãy buông bỏ tất cả trở về với niết bàn an vui. Thầy pháp của chính chúng ta, bắt con ma chướng ngại thần thức của chính chúng ta, và điều ngự được con ma chướng ngại thần thức của ta, đang nhập vào thân xác này. Ma nhập xác không ở đâu xa, mà chính là con ma thần thức chướng ngại của chính chúng ta đang gá vào thân xác tứ đại này đây. Hãy siêu độ và dẫn độ ma thần thức chướng ngại này về với cửa Phật, bình an và hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã sẵn sàng để trở thành thầy pháp của chính mình bắt con ma thần thức chướng ngại của chính mình. Cảm ơn các bạn đã đồng tu, chúng ta hãy chắp tay vào hồi hướng công đức này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí huệ để tất cả mọi chúng sanh đều điều ngự được con ma thần thức chướng ngại đang nhập vào xác phàm của chúng con. Chúng con hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia vượt qua sự chướng ngại của thần thức tăm tối, vươn tới bờ giác ngộ niết bàn an vui, thành lập được chính sách hòa bình trên thế giới. Nguyện cầu các nhà khoa học gia ngành y ngành dược chế ra được thuốc và vắc xin và chữa bệnh ôn dịch. Cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới cũng vượt qua được mọi chướng ngại, chữa lành bệnh tật của bệnh nhân. Cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sanh và những con người đang sống trong những lầm than đau khổ uất hận và hận thù hiểu được, tự giải thoát con ma thần thức chướng ngại bằng pháp thiện, tìm về với sự hỷ lạc niết bàn an vui. Nguyện cầu cho tất cả những phong linh vừa tử vong được siêu thoát miền lạc cảnh. Con nguyện mười phương chư phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.