Bài 1128: Tiếng Than Từ Ngàn Xưa – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật, Bảo Thành kính chào Bảo Nghy, Bảo Thy cùng các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu mời các bạn các bạn chúng ta quy ngưỡng thân tâm ngữ ý về với ba ngôi tam bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu sa

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Các bạn, thiền mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta lấy hơi thở chánh niệm làm gốc để an trú tâm thấy biết của chúng ta và tiếp năng lượng từ bi qua mật chú Mu A Mu Sa để nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta trong từng giây phút, hay trong từng sát na. Chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm này và chúng ta vận dụng tánh thấy biết để quán chiếu thân tâm, tiếp năng lượng từ bi, khai mở lòng từ bi nhân ái vốn có trong phật tánh của chúng ta.

Và trên con đường tu luyện như vậy chúng ta luôn phải giữ tâm tin tưởng vào ba ngôi tam bảo phật pháp tăng, quy y với phật pháp tăng, và chúng ta phải hiểu thấu được nhân quả thiện ác. Tin sâu vào luật nhân quả mà đức Phật đã khai thị bỏ ác hành thiện. Năm giới là năm điều mà Đức Phật ngăn cấm chúng ta không được phạm để chúng ta nuôi dưỡng đức hạnh và tăng trưởng phước báu bảo hộ cho thân tâm của chúng ta.  Hành mười điều thiện là phương thức, là cách mà chúng ta tăng trưởng thêm phước báu. Có những người không tin vào tu để có được phước báu, đó là căn duyên của họ. Đứng trên bất cứ một cách lý luận nào, là kiếp nhân sinh con người hiện tại phước báu rất cần, ngoại trừ khi chúng ta thành tựu được bậc quả thánh.

Giữa phước và họa không còn là chuyện đáng nói, nhưng hàng cư sĩ hiện tại để củng cố cho nền tảng vững chắc cho đời sống đi tới sự giải thoát, phước báu vẫn là một nền tảng xây dựng. Cho tới khi chúng ta thành tựu qua tới bờ, thuyền còn bỏ huống hồ. Khi chứng ngộ thì phước báu và họa đâu còn là điều chúng ta quan tâm. Nhưng hiện tại chúng ta còn đang lênh đênh trên bể của cuộc đời và sóng gió giông tố kéo tới, chiếc thuyền kia cần phải được bảo vệ và chăm sóc để nó là phương tiện để nó đưa ta vào trong bờ.

Hơi thở chánh niệm của Thất Bảo Huyền Môn đi vào từ mũi, hơi thở đi vào đó là tánh thấy và hơi thở đi vào phình bụng ta biết bụng phình ra, hơi thở đi từ mũi xuống Đan Điền Khí Hải, hơi thở đi ra ta thấy hơi thở ra và biết được bụng hóp vào đồng thời trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Bảo Thành sẽ nhắc lại thường xuyên trong mỗi ngày đồng tu để chúng ta vẫn nắm được hơi thở vận hành và nhắc lại những điều trong sáu chữ tín nguyện hạnh giới định huệ. Đó là 6 chữ mà chúng ta suốt cả cuộc đời sẽ dựa trên nền tảng của sáu chữ này như gọi là mật khẩu đi vào tâm. Cho nên các bạn sẽ nghe thường xuyên, các bạn không cần phải nhớ, chỉ cần nghe Bảo Thành nhắc thì nó sẽ thẩm nhập vào rồi tự động nó vận hành.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi. Chúng ta bắt đầu hơi thở chánh niệm bằng từ bi và trí tuệ quán chiếu. Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “tiếng than từ ngàn xưa”

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trị Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí huệ, để chúng con biết lắng nghe và thấu hiểu được tiếng than từ ngàn xưa. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú. Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn thân mến, nhớ ở trong lòng và luôn luôn phải ghi nhớ rằng tha lực Phật điển có nghĩa là chúng ta đón nhận được năng lượng từ trường yêu thương của mười phương chư Phật qua phép thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, và chúng ta vừa trì niệm 7 biến cùng với hơi thở chánh niệm đó. Mỗi người chúng ta đều cảm nhận và cảm ứng, đón nhận được tha lực Phật điển. Không những thế mà tất cả những ai sau này nhìn qua, nghe qua hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa của chúng ta đồng tu với nhau, họ đều nhận được lãnh nhận được tha lực phật điển này, bởi vì tha lực Phật điển không lệ thuộc vào thời gian và không gian, có nhân duyên ghé qua một lần lắng nghe với tâm thành thì họ sẽ lãnh nhận được tha lực Phật điển. Đây là điều kỳ diệu.

Có những thứ chỉ sử dụng một lần rồi hết, nhưng tha lực Phật điển, pháp tu Thất Bảo Huyền Môn đời đời, đời đời vẫn còn đó, dù Bảo Thành và các bạn sau khi đồng tu đã chấm dứt. Nhưng những hình ảnh những âm thanh còn lưu lại cho những ai có nhân duyên một lần nhìn thấy nghe qua, nghe qua với tâm lắng nghe sâu sắc, căn duyên hội đủ thì họ sẽ lãnh nhận được tha lực Phật điển. Phật không chọn thời gian hoặc một khung thời gian nào gọi là phù hợp gọi là tốt đẹp. Phật không lựa chọn một thời điểm, một chỗ, và đúng thời kỳ phù hợp, mà Phật sẵn sàng rải tâm từ xuống mọi loại chúng sanh khi họ đã sẵn sàng với tâm thành kính đón nhận. Do vậy mà tất cả những sự đồng tu của chúng ta ngày hôm nay rõ ràng như vậy nhưng được lưu truyền, và ai đó lắng nghe một lần đều đón nhận được tha lực Phật điển.

Tiếng than từ ngàn năm xưa đó vang vọng, dù là tiếng than từ ngàn xưa, huống hồ chi là tha lực Phật điển vi diệu từ ngày hôm nay đón nhận được, nó còn vang vọng mãi, vang vọng mãi từ đời đời kiếp kiếp cho tất cả những ai có những có nhân duyên. Tiếng than từ ngàn xưa mà bây giờ còn vọng về trong tâm thức như tiếng vọng của tâm thức, như tiếng vọng của cô hồn, tiếng vọng của nỗi niềm đau khổ còn vẫn vang vọng ở trong tâm của chúng ta. Một điều xấu như vậy, một điều khổ như vậy, phiền não như vậy đã xảy ra, mà còn cứ vang vọng mãi trong thềm tâm thức để hằng đêm, hàng ngày, hàng giờ nó vẫn còn thì thầm để lôi kéo ta trở về với nỗi niềm khổ đau đó, thì tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật sẽ không bao giờ lệ thuộc vào vòng sanh diệt, luôn luôn tồn tại ở đó, hiển lộ ở đó, cho những ai có nhân duyên đón nhận. Sự đồng tu của chúng ta là một sự hoàn hảo tuyệt vời trong nhân duyên phù hợp tương tác trong tâm chân thành, thành kính, để rồi từ đó tha lực Phật điển tràn vào thân tâm của Bảo Thành và các bạn, sẽ lan tỏa mãi mãi không bao giờ ngừng.

Tiếng than từ ngàn xưa là gì và hiểu như thế nào đây? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm về viên dạ minh châu, có một người bạn ghé thăm người bạn của mình. Trong lúc bạn của mình đang say sưa và nghèo khổ vô cùng, vừa nghèo, vừa khổ, lại đang say mèm trong những chất say của cuộc đời, mê man chẳng biết gì, người bạn thân kia thấy thương và tội cho bạn, nên mới nhét vào vào cạp quần của người bạn đang bị say, đắm chìm trong những chất say của cuộc đời nghèo và khổ kia một viên dạ minh châu, rồi anh ta ra đi. Mấy mươi năm sau trở về, nhìn thấy người bạn vẫn say mèm trong chất say của cuộc đời, vẫn nghèo, nghèo tận cùng bằng số khổ, khổ không thể nói được, anh ta thấy ngạc nhiên vô cùng và tự hỏi xưa kia, trước khi ta ra đi ta đã trao tặng cho bạn của ta một viên dạ minh châu, nếu bạn biết và lấy ra sử dụng, viên minh châu đó sẽ đổi được tiền và sẽ thay đổi cuộc sống hết khổ, và rồi chẳng phải đắm chìm trong chất say của cuộc đời như quên đi khổ đau kia thế mà sao bạn của ta vẫn khổ đau.

Hỏi ra mới biết người bạn đó chẳng biết viên dạ minh châu ở đâu. Người bạn thân mới sờ vào cạp quần và nói với bạn rằng anh không thấy anh không thấy viên này nó nằm ở đây hay sao, lúc đó người bạn khổ kia mới sờ tay vào cạp quần, nhận ra một viên gì tròn tròn ở trong đó, lận ra nhìn trước mặt hóa ra là một viên dạ minh châu mà người bạn thân thương yêu của ta đã tặng cho ta mấy mươi năm trời. Trong lúc say mê đắm chìm, ta không thể nhận ra cho tới khi bạn đi, vẫn phải khổ trong mấy mươi năm cho tới khi bạn trở lại, nhắc nhở mới nhận ra được để thay đổi cuộc sống.

Các bạn, tiếng than từ ngàn xưa, hai mươi mấy năm bạn trao cho minh châu ra đi vẫn còn đó. Dù người đó đã được tăng minh châu, nhưng vì không biết, cứ đắm chìm trong say sưa, nên kiếp nghèo khổ vẫn còn hành hạ anh ta cho tới mấy mươi năm sau nữa, bạn trở về nhắc nhở mới mở ra thấy, anh ta mới bắt đầu thoát khổ như vậy. Trong hai mươi mấy năm trời anh ta sống trong sự nghe và khổ trong tiếng than của chính lương tâm dằn vặt trong đắm đuối của say mê của nghèo khổ.

Chúng ta bao nhiêu năm trời sống ở đời, vẫn bị đồn đời là bể khổ. Và rồi khi gặp nhau, hỏi qua dăm ba câu thì chúng ta bắt đầu nghe những tiếng than thở của cuộc đời lặp đi lặp lại, bởi vì cứ mặc định, cứ khẳng định một chân lý thật rõ đời là bể khổ. Nên kết tiếng khổ được chuyển thành âm là tiếng than, để ai cũng than, than riết nó thành như một cái câu niệm niệm hàng ngày lúc nào cũng than. Và cứ niệm than hoài, niệm khổ hoài, riết rồi ta than khổ với mọi người, thâm nhập vô thân tâm tiều tụy và đau khổ thật sự. Có viên dạ minh châu đã được hiến tặng mà cứ đắm chìm trong than của khổ, của não phiền, cho nên chẳng bao giờ một lần sờ vào cạp quần để nhận ra viên dạ minh châu.

Đức Phật đã tới trong cuộc đời. Ngài còn thân hơn người bạn kia đặt để vào trong trí tuệ của chúng ta biết rằng khổ khổ mà cuộc đời đặt để đó, nó không thật. Mà Ngài đã khai mở cho chúng ta một viên dạ minh châu đó là phật tánh. Viên dạ minh châu của cuộc đời có thể đổi để lấy tiền, lấy bạc, lấy quần áo, lấy đồ ăn, xây nhà cửa, thay đổi cuộc sống vật chất để có được một chút gọi là niềm hạnh phúc kiêu hãnh trong cuộc đời. Nhưng viên dạ minh châu của phật tánh mà chư phật đặt để vào trong trong cuộc đời của chúng ta và Ngài khai thị thật là rõ, Ngài mở ra để chúng ta nhìn thật rõ, nếu chúng ta đón nhận viên dạ minh châu phật tánh, chúng ta thay đổi cả sinh tử trong vòng sáu nẻo luân hồi, đi vào đi ra trong sáu nẻo luân hồi chẳng hề đau khổ.

Viên dạ minh châu phật tánh cao quý như vậy, thế nhưng chúng ta cứ say mèm ở trong say sưa của cuộc đời, để cho cuộc đời như một cuộc chơi chúng ta cứ lăn lộn mãi, chẳng bao giờ lần vào bên trong, mở gói phật tánh dạ minh châu kia ra một lần để nó tỏa sáng làm cho ta hết khổ, mà cứ vùi đầu vào trong say mèm của ngũ dục than thở suốt kiếp này qua kiếp kia. Chúng ta phải ý niệm được điều này, đời không phải là khổ mà đời là phật tánh có ở trong ta. Ta không khổ bởi vì ta có Phật tánh không bao giờ khổ, nhưng chúng ta chẳng mở được phật tánh ra, chẳng mang được phật tánh ra, chạm vào được phật tánh, bởi ngủ dục làm cho chúng ta say mèm.

Như người bạn kia trở về và gỡ viên minh châu từ cạp quần đưa cho, anh bạn mới nhìn thấy. Đức phật đã giáng trần. Ngài đã đi vào cuộc đời của chúng ta, làm mở tâm mở trí, khai thị cho chúng ta một viên dạ minh châu có tên là phật tánh đang ở trong cuộc đời này. Đời không khổ, khái niệm của khổ là của những người đang bị say, đang bị mê. Còn chúng ta đâu có say, đâu có mê, ta vẫn nghe được từng lời của thế tôn dạy, ta vẫn hiểu từng lời của thế tôn khai thị, ta không say, không mê, ít nhất là ngay trong giây phút này, ngay trong giây phút này ta không say không mê, mà phật mở ra cho chúng ta thấy thật là rõ viên dạ minh châu phật tánh. Và nó sáng ở trong lòng chúng ta qua năng lượng từ ái, từ bi, từ trường yêu thương của Phật, thẩm nhập từ viên dạ minh châu phật tánh đó, hòa vào trong thân trong tâm của chúng ta, thì khổ đau thật sự là không có.

Bởi chính chúng ta không hòa nhập vào với năng lượng từ bi thì chúng ta thấy chơi vơi nên gọi là khổ, chứ chúng ta ngồi bên trên năng lượng từ bi đó như ngồi trên một con thuyền để du thuyền trên sông sóng gió thì chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Bởi vậy cổ nhân thánh đức mới dạy rằng: nhìn kỹ trong phiền não và đau khổ sẽ thấy được hạnh phúc và bình an. Chúng ta nhìn thấu qua những đau khổ cuộc đời, sẽ thấy được thật sự chẳng có đau khổ. Bởi chính nơi nào có đau khổ, ở đó có bình an và hạnh phúc. Nơi nào có bùn lầy, ở đó có hoa sen được trỗi dậy trong dơ dáy bẩn thỉu, có bùn lầy nhơ nhớp nhưng vươn lên trên một đóa sen thơm ngát.

Có một người kia sống bên cạnh một con suối, người ta cứ thảy chất dơ ra con suối đó làm con suối đen thối, muỗi mòng thật là nhiều. Trải qua bao nhiêu năm trời, cả xóm đó, cả thôn đó, cả thành phố đó, những chất dơ dáy nhất người ta cứ thảy ra cho con suối đó. Mà ông ta nghèo, nghèo đến mức không có tiền, chiếm đại miếng đất ở ven bờ suối hôi thôi đó, cắm một cái lều để ở, khổ đến mức mà không có đất để ở, khổ đến mức mà nơi không ai muốn ở, ông ta phải đến ở, bên cạnh bờ suối. Dòng nước đen ngịt và hôi thối chất dơ dáy của cuộc đời trong thành phố đổ dồn ra đó. Và ai cũng thấy tội nghiệp cho cái khổ của ông ta. Ông ta đi tới đâu cũng than khổ, tôi thật khổ bởi sống bên bờ suối nước đen ngịt dơ dáy, muỗi mòng. Ông ta than đến mấy mươi năm trời như là thương hiệu của cuộc đời, ai thấy ông ta ở chưa mở miệng là thấy khổ rồi.

Thế nhưng có một ngày, nhà nước người ta bắt đầu khai thác xây bờ kè, mở con đường ngay bờ kè đó, và rồi sẽ cấm tất cả mọi người không được thải chất dơ xuống dưới đó. Hai bên bờ suối có bờ kè đẹp, lại có hai con đường lưu thông sạch sẽ, nước suối trong dần, thanh mát, trở thành nơi người ta thích ngồi để nghỉ. Và rồi vùng đất năm xưa đó được khai thông một cái lộ trước mặt và dòng suối dơ đen tối kia, hôi thối muỗi mòng, trở thành trong suốt tươi mát. Nhà có mặt tiền, có con đường nhẹ có bờ kè đẹp suối trong sáng. Bỗng chốc người than khổ năm xưa nay trở thành giàu có, miệng lúc nào cũng mỉm cười. Nhìn trên khuôn mặt chẳng thấy nét sầu bi ai oán. Chỉ cần con suối dơ được chăm sóc, được dọn dẹp và xây dựng một bờ một bờ kè, khai thông một con lộ, thì khu đất tưởng rằng như chết tới nơi, những con người cùng khổ sống đã thay đổi hoàn toàn, có mặt tiền con lộ thông suối mát bờ kè vững chắc.

Bờ kè chúng ta đang hướng về một con suối đen hôi thối, con suối của nghiệp chướng, rác rưởi từ muôn đời đổ xuống dưới đó, chảy qua mũi của chúng ta hôi thối vô cùng, rồi nó có muỗi mòng, những chất độc dược từ tham sân si giết mòn giết dần, giết chết chúng ta. Các bạn cứ nhớ các người nghèo kia đi, nếu các bạn hiểu được và áp dụng chân lý của Phật vào cuộc đời, các bạn sẽ làm một con lộ, một con đường thông qua, chạy dọc theo bờ suối của cuộc đời đen tối ô nhiễm tham sân si rác rưởi của những bất thiện nghiệp cuộc đời. Rồi các bạn lại xây dựng một bờ kè, một bờ kè thật đẹp bằng năm giới của nhà Phật. Rồi các bạn lại không xả rác, không xả độc, lượm hết rác rưởi, thanh lọc nước của dòng suối đó bằng tha lực Phật điển, nước ân điển từ bi, dòng suối nghiệp chướng do ô nhiễm tham-sân-si rác rưởi bất thiện nghiệp của các bạn từ muôn đời trải qua trong tiền kiếp này được xây một bờ kè ngũ giới, một con đường chánh đạo, một con đường bát chánh đạo. Và nước được thanh lọc bởi ân điển từ bi, các bạn sẽ trở thành người giàu. Cuộc đời của các bạn hướng ra mặt tiền, tiền thủy đằng trước bờ tiền có bờ kè 5 giới, có con đường thông bát chánh đạo, có dòng sông, có dòng nước trong xanh. Bạn trở thành người giàu, bạn chẳng còn khổ, chẳng còn than nữa.

Năm xưa lầm lũi ở nơi chỗ gọi là bãi tha ma, dòng suối đen ngịt hôi thối. Nhưng nay có một con đường đi qua, đường đó là đường bát chánh đạo, có một bờ kè ngăn chặn cho khỏi sạt lở, đó là 5 giới của nhà Phật. Dòng suối được thanh lọc, thanh tịnh, ngăn chặn rác rưởi của những bất thiện nghiệp, và sự ô nhiễm của tam độc được lọc thật là tinh khiết trở lại bằng năng lượng từ bi của Phật, cuộc đời của các bạn thật vững chắc. Tiền thủy hậu sơn, đằng trước là nước, bờ kè ngũ giới, con đường bát chánh đạo, đằng sau là chư Phật hiện tiền, long thần hộ pháp gia hộ cho các bạn. Cuộc đời của các bạn đã đổi thay. Tiếng than từ ngàn xưa đã không còn, mà chỉ còn những sự hoan hỉ, nhà Phật gọi là hoan hỉ tạng Bồ Tát.

Hỷ lạc đã hiện lộ trong cuộc đời, chính vì các bạn đã biết khai thông một con đường, đó là bát chánh đạo. Bạn nhớ trên lộ trình thông thương giữa dòng suối đen là con đường bát chánh đạo, bờ kè 5 giới, nước sạch từ bi, cảnh giới thiên nhiên thật là tự tại. Trong phong thủy nói: tiền thủy hậu sơn là con đường như rồng bay phượng múa. Đằng sau là núi vững chắc, dựa vào đó, nhìn ra sông suối. Đời đã thay đổi, tiếng than của cuộc đời năm xưa nó chẳng còn gì nữa, mà thay vào đó là âm vang của lòng hoan hỉ, của sự hỉ lạc, khởi lên từ tâm thanh tịnh, biết áp dụng phật đạo vào cuộc đời hiện tại, để thay đổi số mệnh của mình.

Giá như người bạn kia năm xưa tỉnh mà sờ vào cạp quần một lần, thấy được viên dạ minh châu, sẽ thay đổi được cuộc đời, đâu phải khổ hai mươi mấy năm trời. Và giá như chúng ta nhìn ra được, là một mai thông được con đường bên dòng suối đen, và có bờ kè nước được lọc, thì chúng ta sẽ muốn có thật nhiều đất bên ngay dòng suối đen tối đó. Chúng ta không nhìn ra, và các bạn thân mến, tiếng than từ ngàn năm xưa nếu nhận ra rằng khai thông một lộ bát chánh đạo, bờ kè 5 giới, nước chảy từ bi, thì dù rằng cuộc đời có đau khổ tới đâu, có phiền não tới đâu, như sống bên cạnh hố rác và dòng suối đen hôi thối kia, chúng ta vẫn vui. Bởi chúng ta nhìn thấy được rằng chúng ta có thể cảm hóa thay đổi cuộc đời chúng ta bằng chính những phương thức mà phật đã dạy.

Nếu cuộc đời của các bạn đang sống trên đống rác cạnh một bờ suối hôi thối dơ dáy không ai thèm đến, thì chúng ta hãy đón mời đức Phật vào cuộc đời của chúng ta. Để Ngài dạy cho chúng ta thông một con đường ngay bên bờ suối đó, dọc các con suối đó, và đặt bờ kè 5 giới tinh luyện nước cho sạch bằng lòng từ bi ân điển của Phật. Ta đã hướng tới một dòng suối tươi mát với bờ kè 5 giới thông lộ bát chánh đạo, đằng sau là chư Phật, long thần hộ pháp. Nói cho nó hay hơn là tiền thủy hậu sơn. 5 giới vững chắc, bát chánh đạo hiển lộ con đường của cuộc đời. Còn có gì khổ phiền não để mà chúng ta than.

Các bạn, từ ngàn ngàn xưa, tự nhắc nhở cho chúng ta phải làm gì trong ngày hôm nay để thông bờ kè, thông con đường làm nước suối trong, chứ không phải tiếng than từ ngàn xưa cứ ai oán văng vẳng bên tai để cho chúng ta khổ. Đạo phật đã phải nhận ra giá trị của tất cả những gì ta đang có, dù là rác rưởi hay nước ô nhiễm trong tam độc cũng không sao. Đó là thuộc về của ta, chỉ cần hiểu được lời của đức Phật dạy, ta sẽ chuyển hóa thành một nơi địa lý phong thủy tuyệt đúng vời tinh thần của nhà Phật. Nước cam lồ tịnh thủy từ bi chảy trong dòng suối đó, cạnh đó có bờ kè 5 giới, có thông lộ bát chánh đạo, đằng sau có chư Phật, long thần hộ pháp gia hộ. Tiền thủy hậu sơn, rừng núi vững chắc, có gì để sợ. Tiếng than từ ngàn xưa trở thành tiếng khải hoàn cho chúng ta sống trở lại không hạnh phúc và bình an.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ và lòng bàn tay từ bi, chúng ta lấy trí tuệ và từ bi an trú trong hơi thở chánh niệm, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi để chúng con biết khai mở trí tuệ để chúng con biết lắng nghe và hiểu thấu được tiếng than từ ngàn xưa. Hít vào bằng mũi phần bụng từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật. Các bạn, tha lực Phật điển tràn đầy trong Bảo Thành, chắc chắn các bạn cũng đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng từ bi này.

Ai trong chúng ta là những con người phải trốn phải tránh, phải lần mò về bên đống rác rưởi, dòng suối ô nhiễm tham sân của cuộc đời, dòng suối của thất tình, dòng suối của thất bại về kinh tế, dòng suối là bởi vì công danh sự nghiệp những tàn lụi, dòng suối từ nghĩa vợ chồng tan vỡ, dòng suối của cơ thể bệnh hoạn, dòng suối của tinh thần không còn sức sống, suối của biết bao nhiêu thị phi, của những sự đổ vỡ, những sự đau khổ thầm kín chẳng thể nói ra, để rồi chúng ta phải lầm lũi quay về sống bên đống rác rưởi của cuộc đời hôi tanh kia.

Chúng ta khổ nhưng đừng sợ. Chúng ta đã có một bậc thầy sẵn sàng tới với cuộc đời như một người bạn thân, đó là đức thầy Bổn Sư Thích Ca. Ngài đã trao cho chúng ta những viên đá thật là lớn để xây dựng bờ kè bên dòng suối của cuộc đời đó.

Các bạn nhớ, bờ kè xây dựng bên dòng suối, với dòng sông ngày nay có thể bị cuốn trôi bởi nước lũ lớn, nhưng những viên đá, 5 thể loại đá và xi măng, chất liệu cứng cáp của nhà Phật trao cho chúng ta xây dựng thành bờ kè, dù cho sóng thần cuốn tới nó cũng không thể cuốn trôi được. Bờ kè đó nó được xây dựng bằng 5 giới gọi là bờ kè ngũ giới. Nếu chúng ta xây dựng được bờ kè ngũ giới giữa ta và dòng suối hôi tanh của cuộc đời, dù bão tố có xảy ra thì nước vẫn sạch với tràn đầy năng lượng từ bi, suối ân điển từ bi, bờ kè vững chắc và con đường lộ sát bên dòng suối. Và cuộc đời của ta là thông lộ của bát chánh đạo, sẽ luôn mở rộng thênh thang để chúng ta có một mặt tiền thật là thoáng, thật là đẹp. Đẹp là vì dòng suối ân điển từ bi chảy qua trong cuộc đời. Đẹp là vì bờ kè vững chắc cho ta trụ bên bờ suối của cuộc đời. Đẹp vì thông lộ bát chánh đạo rộng lớn, để dẫn chúng ta tới miền đất an lạc. Đẹp vì chúng ta dựa vào các tảng núi lớn vững chắc và vững chãi. Đó là Phật. Đó là long thần hộ pháp, chư thiên gia hộ cho chúng ta. Đẹp là bởi vì chúng ta đã vận dụng được những gì người bạn thân là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trao tặng cho chúng ta. Ta không bỏ quên như người bạn kia đã được tặng dạ minh châu, đắm chìm trong say sưa của ngũ dục, quên đi mấy mươi năm sau mới tìm hiểu được. Cũng còn hên là mấy mươi năm sau trở về nhắc nhở, chúng ta vẫn còn hên, nói cho đúng chúng ta vẫn còn phần phước báu. Đức phật đã trở lại cuộc đời của chúng ta. Ngài như một người bạn thân thân đến mức Ngài gần gũi mà ta không nhận ra, rồi mở gói tặng phẩm của chúng ta ra, đó là phật tánh, và trao cho chúng ta nước ân điển từ bi chảy vào trong cuộc đời. Tặng cho chúng ta năm giới để xây bờ kè và gửi gấm chúng ta một con đường lộ bằng bát chánh đạo thông suốt từ địa ngục tới niết bàn. Ta chỉ cần làm theo lời của Phật. Nơi định cư, cư trú hiện tại, nơi căn nhà nhỏ của cuộc đời trong kiếp này phải tủi hổ than thở mãi bởi vì miền đất lạc loài trong dòng suối đen. Các bạn nhớ, nơi hoang địa hoang vắng rác rưởi kia, không ai thèm tới, đã trở thành nơi trù phú có phong thủy tuyệt vời nằm ở ngay long mạch, Phật điển từ bi, bờ kè năm giới, thông lộ đạo bát chánh đạo. Các bạn thấy chưa? đằng sau có Phật sơn, có Phật ngự, có long thần hộ pháp hiển lộ hai bên, có gì để sợ nữa đâu các bạn.

Ta lắng nghe và thấu hiểu được tiếng than từ ngàn xưa của chính ta, và rồi thấu hiểu được pháp phương tiện của Phật truyền trao để biến chính mảnh đất của cuộc đời này trở thành nơi có long mạch, trở thành nơi có địa lý phong thủy tuyệt vời không ai có thể kiến tạo được, chỉ có chúng ta mà thôi. Hãy kiến tạo cuộc đời của mình thành miền đất Phật có phong thủy tuyệt vời bằng suối ân điển từ bi chảy đằng trước, bờ kè 5 giới, thông lộ bát chánh đạo. Đó là đằng trước mặt tiền. Tiền thủy, đằng trước là thủy, thủy từ bi, kè 5 giới lộ bát chánh đạo, đằng sau là Phật sơn, núi lớn của chư Phật hiển ngự, long thần hộ pháp trợ lực hai bên, ta vững chãi như thái sơn sừng sững giữa đời phong ba bão tố, có gì để sợ?

Hiểu được chân lý này chúng ta không bị đầy đọa trong tiếng than từ ngàn xưa quấn vào, văng vẳng trong tâm thức để chúng ta say mèm trong ngũ dục, nằm vất vưởng bên lề đường như kẻ ăn xin nghèo khổ, đắm chìm trong rượu bia. Như người bạn chẳng thể biết được viên dạ minh châu trong cạp quần bạn đã tặng cho ta. Các bạn nhớ ở Việt Nam ngày nay có biết bao nhiêu con người khổ, thế mà chỉ trong chốc lát họ đã trở thành triệu phú, tỷ phú, giàu có bởi vì nhà bên bờ kè, bên bờ suối, dòng suối trong. Có bao nhiêu những kẻ nghèo không thể mua đất ở mặt tiền, sống lầm lũi bên những bờ sông đen hôi thối Sài Gòn, nhưng nay được xây bờ kè, có con đường chạy ngang qua trở thành công viên bờ sông. Từng tấc đất là tấc vàng, một tấc đất trở thành biết bao nhiêu vàng. Người nghèo phải lẩn trốn bên dòng sông ô nhiễm nay trở thành có giàu có.

Các bạn, dù các bạn là gì đi nữa, sống đau khổ khi người đời miệt thị, trốn tránh vào trong miền đất hôi thối của dòng suối cuộc đời, trong những tâm trạng khác biệt như thân bị bệnh thân, bị mệt mỏi không còn tinh thần, như bị tuyệt vọng trong tình, bị mất mát tiền bạc, bị thất bại trong danh vọng, bị người đời cười chê trở thành những kẻ ăn xin bên lề đường vất vưởng chẳng ai dòm ngó. Bởi chung quanh các bạn là dòng nước hôi thối của dòng đời ngược xuôi. Đừng sợ nữa. Ngày hôm nay các bạn đã được Phật ghé vào nhà thăm, trao cho các bạn một dòng suối tươi mát từ tận nguồn mười phương chư Phật chảy vào trong cuộc đời. Đó là tha lực Phật điển, nước từ bi. Và rồi còn hiến tặng cho bạn bờ kè 5 giới để ngăn chặn sự sạt lở của cuộc đời, lại còn mở một con đường rộng lớn để đi từ địa ngục trần gian tới niết bàn chư Phật, đó là con đường của bát chánh đạo. Sau đó ta còn một chỗ dựa thật lớn đó là Phật sơn cao ngất, tảng núi vững chải đằng sau, có chư Phật hiển ngự, long thần hộ pháp. Quá đẹp quá đẹp, một cuộc đời bị rơi vào quên lãng, một cuộc đời bị chính chúng ta từ bỏ, nay đã trở thành nơi đất Phật tuyệt đẹp, tiền thủy hậu sơn, lộ trình bát chánh đạo năm giới vững chãi.

Còn gì để sợ, hãy tiến lên các bạn. Tiến lên từ vực sâu u tối. Tiến lên từ địa ngục tăm tối để trở về với con đường bát chánh đạo, bờ kè năm giới, dòng suối ân điển từ bi. Hãy hoan hỉ và cười lên. Dù tiếng than từ ngàn xưa có vọng lại thì đó cũng là tiếng của ngàn xưa, còn hiện tại ta đang sống trong chánh niệm của hơi thở. Quá khứ là tiếng than hiện tại là hỉ lạc. Các bạn chúng ta đặt bàn tay trí tuệ vào bàn tay từ bi, để chúng ta hòa nhập với niềm hỷ lạc, để chúng ta sống và vẫn lắng nghe thật rõ tiếng than từ ngàn xưa, để hiểu rõ quá khứ và hiện tại trong cuộc đời này. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con biết lắng nghe và hiểu thấu tiếng than từng ngàn xưa. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn thân mến, các bạn và Bảo Thành không chạy trốn chốn hôi tanh rác rưởi, văng vẳng tiếng than từ ngàn xưa đau khổ của cuộc đời. Các bạn và Bảo Thành đã được đức Phật ghé ngang cuộc đời, thanh lọc dòng suối ô nhiễm tham sân si trở nên trong suốt, với nước đại từ đại bi từ cội nguồn mười phương chư phật chảy vào. Và rồi Bảo Thành cùng các bạn đã xây dựng một bờ kè 5 giới vững chắc ở đằng trước, tạo thành một con đường bát chánh đạo thông từ địa ngục trần gian của cuộc đời đi thẳng tới niết bàn. Ta thực sự cải hóa và thay đổi địa giới cuộc đời của chúng ta trên đống rác rưởi lầm than, thành một nơi có phong thủy, thổ nhưỡng tốt đẹp, có long mạch, tiền thủy hậu sơn vững chãi vô cùng. Tiếng than từ ngàn xưa chỉ là quá khứ. Hiện tại là cuộc sống an nhiên và bình an. Hãy sống trong từng giây phút của hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Và hãy thanh lọc dòng suối ô nhiễm của cuộc đời bằng nước từ cội nguồn mười phương chư Phật, nước ân điển từ bi. Xây dựng bờ kè bằng năm giới. Xây một con đường rộng đằng trước bằng bát chánh đạo, dựa vào chân núi của Phật tổ, long thần hộ pháp chúng ta. Cuộc đời này là nơi địa lý phong thủy tuyệt vời vô giá bởi chính đức phật đã khai thị cho chính chúng ta. Đừng sống như kẻ nghèo kia, sống say xưa trong ngũ dục, không biết sử dụng dạ minh châu. Đừng như kẻ nghèo kia sống bên dòng suối đen tối. Chúng ta là những người giàu có, bởi có đức Phật ghé vào cuộc đời, khai thị thay đổi.

Các bạn hãy hoan hỉ và hãy chắp tay lại để hồi hướng công đức đồng tu ngày hôm nay. Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở để chúng con biết lắng nghe và hiểu thấu tiếng than từ ngàn xưa. Với pháp phương tiện Phật truyền trao, chúng con sẽ thay đổi dòng nước ô nhiễm của cuộc đời thành nước từ bi ân điển từ cội nguồn từ mười phương chư Phật. Và chúng con sẽ xây dựng bờ kè năm giới vững chãi, khai mở một con đường bát chánh đạo thênh thang đi từ địa ngục trần gian về với niết bàn. Chúng con sẽ dựa vào ngọn núi của chư Phật có long thần hộ pháp, có chư thiên hộ mạng để sống với miền đất tâm hiện hữu đời này. Công đức tu luyện đồng tu hôm nay nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ quốc gia biết mở con đường bát chánh đạo, giữ bờ kè 5 giới, thanh tịnh những dòng suối dơ bẩn của tư tưởng, thành lập nên chính sách hòa bình trên thế gian. Nguyện cầu cho các nhà khoa học ngành y ngành dược chế ra được vắc xin thuốc chữa bệnh dịch. Nguyện cầu các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ có tâm lành bao dung mở được con đường trí tuệ để chữa bệnh tật cho muôn người. Nguyện cầu cho những ai đau khổ lầm than trong cuộc đời đón nhận được nước ân điển từ bi, thay đổi cuộc đời, sống hạnh phúc. Cho những linh hồn bị tử vong trong những ngày tháng qua được tái sanh về tái sanh về cảnh giới thiện lành. Nguyện xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau