Bài 1125: Bị Ma Giấu – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Tịnh Ý đánh máy, Bảo Lạc biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào Bảo Thy, Bảo Nghy cùng các bạn đồng tu đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn.

Đã tới giờ, Bảo Thành mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta cùng đồng tu với nhau hôm nay để nương vào đạo hùng, đại lực hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển nuôi dưỡng tánh thấy biết của chúng ta để chúng ta quán chiếu cuộc đời của mình, phát huy được tánh lành thiện giúp cho chúng ta có một đời sóng an bình hạnh phúc và lan tỏa tình yêu thương tới muôn loài chúng đang sống chúng với chúng ta trên hành tinh này, gần nhất là trong gia đình của chúng ta rồi từ đó ra tới bên ngoài xã hội.

 Các bạn thân mến! Như mọi ngày chúng ta vẫn tiếp tục đi vào với hơi thở Chánh Niệm qua mũi, xuống dưới đan điền khí hải, phình bụng ra. Các bạn nhớ rằng khi hơi thở đi vào các bạn nên thấy được hơi thở đi vào từ mũi và các bạn phải nhận biết được bụng của chúng ta phình ra khi hơi thở đi vào, khi các bạn thở ra ta phải thấy được hơi thở đi ra từ đan điền khí hải bụng dưới đây, đi ra và khi thấy nó đi ra như vậy ta phải nhận biết được bụng hóp vào, hơi thở vào thấy vào, biết bụng phình ra, hơi thở ra thấy ra biết bụng hóp vào. Trong cái thấy biết đó ta nương vào vi diệu âm Mu A Mu Sa, để bụng phình ra hóp vào, hơi thở vào hơi thở ra trong Chánh Niệm đó ta đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển.

Mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta lấy Từ Bi và Trí Tuệ an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, ta quán chiếu đề mục hôm nay là “Bị Ma Giấu”. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con không còn Bị Ma Giấu nữa.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Cuộc sống của chúng ta rất hạnh phúc nếu như chúng ta sống từ bên trong và luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương của Chư Phật với tất cả mọi người ở gần gũi chúng ta, san sẻ cho chúng ta. Con người sẽ rất đau khổ nếu như không cảm nhận được tình yêu thương của nhau. Hôm nay chúng ta nói tới một đề mục rất quan trọng mà chỉ có tình yêu thương năng lượng từ bi mới có thể giải hóa hiện tượng như vậy trong cuộc đời của chúng ta.

 Các bạn! Hiện tượng bị ma giấu thường xảy ra trong cuộc đời và nhất định chúng ta một lần hoặc nhiều lần nghe qua những câu chuyện như vậy. Ma giấu người này ở gốc cây, ma giấu người kia ở trong bụi rậm, ma giấu em kia đang chơi rồi ở đâu không biết nữa, đến khi cả nhóm và mọi người phát hiện ra không biết người đó đã ở đâu, tìm hoài không thấy, kêu gọi tên của người đó và người đó có thể nghe được tiếng kêu gọi của bạn bè nhưng không thể nhúc nhích và cũng chẳng thể đi ra khỏi chỗ bị giấu cho tới một thời gian thật dài bạn bè tìm thấy mới có thể kéo bạn mình ra hỏi chỗ ma giấu. Những câu chuyện đó vẫn tản mạn trong cuộc đời và nhất định ai trong chúng ta cũng đã từng nghe về chuyện Bị Ma Giấu, thậm chí còn có người chứng kiến, thuở nhỏ Bảo Thành cũng từng nghe và chứng kiến, cả một đám bạn chơi với nhau chơi 5, 10 tức là chơi trốn tìm, trò chơi trốn và tìm. Có một bạn bị ma giấu ở trong một gốc cây, bạn đó nghe được mọi người kêu gọi, bạn đó biết được mọi người đang tìm nhưng không thể thoát ra được. Cả thân như bị cột chặt cứng ngắc ở gốc cây. Cả một tiếng sau sau biết bao nhiêu người tìm kiếm cuối cùng nhìn thấy em ở gốc cây đó, kéo em ra lúc đó em mới tỉnh, em nói em nghe được, em thấy được, em biết tất cả nhưng em không thể hòa nhập vào, bởi vì toàn thân như bị cột, bị giữ ở trong đó. Những hiện tượng như vậy ta nghe thấy và người đời thường nói rằng đó là bị ma giấu.

Có lẽ các bạn chưa bị ma giấu nhưng đã nghe được những câu chuyện như vậy, chúng ta suy nghĩ như thế nào? Có những người tìm đủ mọi phương thức để giải thích nhưng chữ Bị Ma giấu vẫn tồn tại trong dân gian, và hình như nó hợp lý bởi vì có những con người bình thường cuối cùng chui vào bụi gai không biết từ lúc nào, bà con kêu hoài không thấy cũng chẳng biết, nghe nhưng không thể ra cuối cùng mới phát hiện nằm trong bụi gai hoặc trong bụi tre, mà khi muốn ra thì không thể ra được nữa, chẳng hiểu tại sao có thể chui trong bụi gai bụi tre như vậy, bà con phải phá bụi tre, bụi gai đó, người đó mới thoát ra được. Những hiện tượng đó gọi là bị ma giấu.

Hiện tượng ma giấu là một hiện tượng có thật trong cuộc sống dưới góc độ của khoa học hay dưới góc độ của tâm linh ai cũng giải thích theo những chiều hướng họ suy nghĩ và rồi chẳng bên nào chịu bên nào để cuối cùng ba chữ Bị Ma Giấu vẫn là một câu chuyện hấp dẫn kể cho nhau nghe và ai nghe cũng thích thú. Hôm nay Bảo Thành cũng nói về đề mục, chủ đề Bị Ma Giấu nhưng không phải các bạn nghe mà chính các bạn và Bảo Thành đã bị ma giấu, thậm chí có những con người đang bị ma giấu. Con Ma gì? Con ma nào? Đã giấu chúng ta đi, để chúng ta có thể nghe mà không thể thoát ra được, có thể nghe mà không hiểu, có thể nghe tiếng gọi mà không làm chủ được.

Các bạn! Chúng ta thực sự đang sống ở trên đời dường như không có gì khác biệt, nhưng nhìn cho thật rõ thì hình như chúng ta đang bị ma giấu. Chúng ta đang bị ma giấu, giấu vào trong chốn si mê của cuộc đời. Là một trong những loại ma nó làm cho chúng ta nghe được tiếng gọi mời của chân lý nhưng không thể hòa nhập vào chân lý đó để tự chủ cuộc sống. Con ma si mê nó nhốt chúng ta vào trong những đam mê, đắm chìm của cuộc đời, để chúng ta thấy được chân lý mà không thể thực hành được. Con ma si mê đã giấu chúng ta vào tất cả những điều không tưởng để rồi thấy đó, biết đó, hiểu đó, nhưng không thể làm chủ được bản thân. Toàn thân của chúng ta bị con ma si mê nó cột chặt, nó kiềm hãm, nó nhốt vào trong vùng vô minh đen tối, để rồi chúng ta thấy, ta biết, ta nghe cũng như muôn người nhưng chẳng thể tự chủ. Do đó ta vẫn phiền não đau khổ, ta vẫn không có hạnh phúc, dù sâu thẳm trong tâm hồn ta vẫn khao khát tìm cầu hạnh phúc và bình an, ta vẫn khao khát tu học chân lý của nhà Phật. Nhưng bao nhiêu kiếp qua, đó là nói về chiều dài của luân hồi, ngắn gọn trong kiếp này, bao nhiêu năm qua, ta cũng chưa gặp được ai đó như những người bạn thân tìm kiếm ta, kêu gọi ta, kêu gọi tên của ta, đi khắp nơi để làm sao tìm được một người bạn Bị Ma Giấu trong một góc đen của cuộc đời. Những chuyện ma giấu phải nhờ đến bạn bè đi tìm, bởi vì bạn bè cùng chơi với nhau, thiếu một người và tìm mãi, tìm mãi bạn của mình bị ma giấu trong một góc tối. Từ vô lượng kiếp qua Bảo Thành và tất cả chúng ta là một nhóm, một nhóm bạn thật là thân đã chơi từ vô lượng kiếp trong những cuộc chơi của trẻ thơ, chỉ tới để vui, chỉ tới để cười, chỉ tới để nhộn nhịp, nhưng để rồi một trong chúng ta bị ma giấu vào một góc tối của vô minh, của si mê và thêm một bạn nữa, thêm một bạn nữa, thật là nhiều bạn trong nhóm chúng ta bị ma giấu vào trong góc vô minh đen tối. Con ma si mê này đã kìm hãm, nhốt chúng ta vào trong đó và tất cả trong nhóm chúng ta đang bị nhốt nên chẳng còn ai có thể tìm được ai.

Các bạn nhớ, nếu một bạn bị ma giấu, còn có nhiều bạn đi tìm chúng ta để rồi cuối cùng phát hiện ra chúng ta, để kéo chúng ta trở về với thực tại, tỉnh thức. Nhưng nếu cả nhóm đều bị ma giấu vào trong góc tối vô minh của cuộc đời, con ma si mê đó kìm hãm tất cả các bạn, thì còn có ai tỉnh ở ngoài kia để đi tìm chúng ta. Thế đấy trong vô lượng kiếp qua các bạn và Bảo Thành chẳng thể gặp được nhau, vốn chung là một nhóm, cùng chơi trong tuổi thơ thật đẹp nhưng bị con ma si mê của cuộc đời trà trộn trong nhóm bạn, giấu từng người, từng người vào trong màn đêm u tối của u minh. Phước báu thay chúng ta đã có một người bạn thật cao tay ấn đó là Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã tới trong cuộc đời của mỗi người chúng ta và rồi gắn kết, dẫn dắt chúng ta trở lại từ trong sự che giấu của ma si mê, hòa nhập trở thành một nhóm bạn đồng tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Ngày xưa chúng ta là một nhóm vui chơi trong tuổi thơ, ngày nay chúng ta là một nhóm an vui trong tuổi đồng tu và có một bậc Thầy luôn luôn nhìn chúng ta. Có một người bạn rất thân đó là Đức Phật luôn luôn ở đó chăm sóc và nhìn chúng ta chơi và rồi ai đó trong chúng ta bị thất lạc bởi bàn tay con ma si mê dấu vào trong vô minh thì Đức Phật liền đi vào đó rải tâm từ năng lượng từ bi để kéo chúng ta ra khỏi sự kiềm tỏa của con ma si mê đó.

Các bạn thân mến! Bị Ma giấu là một hiện tượng thật nhưng mỗi người chúng ta cũng đang bị con ma si mê giấu mãi trong vùng đen tối đó. Khác ở chỗ một nhóm bạn đang chơi năm xưa bị ma giấu tự đi tìm nhau nhưng trong cuộc đời này ta bị ma giấu, con ma si mê giấu nhưng được Đức Phật người bạn rất chân thành, người bạn rất hiền, người bạn rất thân, đã đi vào trong nơi chốn mà ma giấu chúng ta, con ma si mê giấu chúng ta, để dắt cho chúng ta ra, để cởi trói sự ràng buộc của con ma si mê, để rồi trong tâm của chúng ta tràn đầy năng lượng yêu thương. Ta chẳng còn sợ con ma si mê cột chặt chúng ta vào những vùng đen tối của cuộc đời. Mà ta lại trực diện vơi con ma si mê đó, để mang ân điển từ bi của Phật rải vào trong tâm của con ma si mê, để hóa độ cho con ma si mê đó được thấm tình thương năng lượng từ bi của Chư Phật, để con ma si mê đó không còn là những con ma ngỗ nghịch cột giấu chúng ta vào vùng đen nữa, mà trở thành một người bạn cùng đồng tu với chúng ta, dưới ánh sáng trí tuệ của Chư Phật, dưới ánh minh tuệ của đáng bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các bạn, trong tất cả những loài ma giấu chúng ta, thì bạn bè sẽ tìm ra được chẳng có gì đáng sợ. Không sớm thì sẽ tìm ra mà thôi, nhưng nếu chúng ta bị ma si mê giấu vào trong vùng đen tối của cuộc đời vô minh lầm chấp, nếu chẳng thể có năng lượng từ bi lan tỏa vào cuộc sống ta, chẳng có thể thoát ra được. Thuở xưa, ta là nhóm bạn cùng chơi tìm kiếm, ngày hôm nay chúng ta đồng tu, các bạn phải nhớ đồng tu, hay nói chung cho nó dễ và phù hợp với chúng ta còn rất thơ trong hiện tại, chúng ta ngày xưa cùng chơi thì hôm nay, nhớ hai chữ khác biệt. Ngày xưa chúng ta chơi trốn và tìm, có kẻ trốn kẻ tìm nhau. Còn ngày hôm nay chúng ta đã tìm gặp được nhau cũng là một nhóm, chúng ta cùng chơi, nhưng chúng ta không chơi một cuộc chơi trốn tìm, chúng ta chơi gì? Chúng ta chơi một cuộc chơi hòa mình vào với kẻ đối nghịch là chính con ma si mê, hòa mình với ta vào con ma si mê.

Các bạn đang hòa mình vào với con ma si mê. Các bạn đang hòa mình vào với con ma si mê hiện hữu trong cuộc đời Bảo Thành cũng đang hòa mình vào với con ma si mê hiện hữu trong cuộc đời của Bảo Thành và chúng ta sẽ bày trò cho con ma si mê đó chơi, một trò chơi từ bi không chơi trốn và tìm những trò chơi từ bi. Hãy gọi như vậy cho thật thơ, thật nên thơ như cái tuổi ta còn biết chơi. Khi xưa chơi trốn tìm nay chơi từ bi, chúng ta hãy chơi một cuộc chơi từ bi, một cuộc chơi biết mang niềm vui rải xuống cho mọi người, một cuộc chơi biết mang tâm từ bi an vui trao tặng hiến dâng gắn kết với muôn người, một cuộc chơi mà chúng ta sẵn sàng mang niềm vui để làm vui nỗi khổ của muôn người. Một trò chơi ban vui cứu khổ cho chính ta, chính con ma si mê hiện hữu trong cuộc đời của ta và chính tới những con người đang đau khổ, đang phiền muộn, đang bất an trong gia đình cũng như trong xã hội ta đang gặp.

Các bạn ta đã thoát ra được là bởi vì ta đã được một người bạn, một người bạn cao cả đó là Đức Phật tới với cuộc đời của chúng ta, đi vào hố sâu của cuộc đời chúng ta, nơi ta bị nhốt vào đó bởi con ma si mê và người bạn thân Đức Phật đưa bàn tay nhân ái từ bi ra mời gọi chúng ta hãy nắm vào bàn tay của Ngài đê Ngài kéo chúng ta ra khỏi vùng đen tối của vô minh, rồi lại còn ban tặng cho chúng ta một trò chơi mới đi tới sự giác ngộ đó là trò chơi hòa nhập vào với tâm từ bi ban vui cứu khổ để hóa độ chính con ma si mê đang tiềm tàng trong cuộc đời và dấu ta vào vùng đen tối đó.

 Các bạn thân mến ! Bị ma giấu là hiện tượng có thật nhưng chẳng đáng sợ bởi chính mỗi người chúng ta đang có một người bạn thật là thân và người bạn này có sức mạnh, có sức thần thông thoát ra từ ánh minh giác ngộ và Ngài là bạn thân của chúng ta Đức Bổn Sư đã lan tỏa năng lượng từ bi vào cuộc đời ta để từ đó đối với tất cả các loại ma thường hay dấu chúng ta vào vùng đen tối của vô minh, ta không còn sợ hãi bởi gắn kết với Phật, bởi luôn luôn hòa mình vào tình thương của Phật, bởi luôn luôn đồng hành với Phật từ những giây phút chúng ta đồng tu gặp mặt trong cuộc đời này, chúng ta đã tìm lại nhau, chúng ta đã hợp với nhau. chúng ta đã họp mặt nhau trong cuộc đời này, trong những buổi đồng tu, chúng ta đã từ bỏ trò chơi trốn tìm trong địa ngục, từ bỏ trò chơi trốn tìm trong ngạ quỷ súc sanh, 6 nẻo luân hồi mà bất đầu chơi một cuộc chơi lớn, một cuộc chơi thật lớn, đó là cuộc chơi từ bi, cuộc chơi giác ngộ. Chúng ta thuở xưa đã chơi thật là hay gắn kết với nhau rồi thì hôm nay chúng ta chơi phải hay hơn, gắn kết chặt chẽ hơn để cuộc chơi giác ngộ này, cai cuộc chơi mà chúng ta không trốn tìm trong vô minh để bị ma giấu, cuộc chơi dưới ánh sáng của giác ngộ, dưới ánh sáng của tuệ giác, của Chư Phật. Chúng ta cảm hóa và chuyển hóa những con ma năm xưa giấu chúng ta trở thành bạn thân đồng thoát khổ với chúng ta.

Các bạn! Một trò chơi giác ngộ để đi vào vùng tối nắm tay con ma si mê dắt ra khỏi màn đêm u tối để bước vào ánh sáng như Chư Phật đã đưa bàn tay tới để nắm gọn bàn tay của chúng ta, dìu dắt chúng ta vào trong sự tịnh giác hiện tại của Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn! Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái bàn tay Từ Bi, chúng ta hãy an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, tiếp được năng lượng từ bi của Chư Phật để không còn bị ma giấu. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con không còn Bị Ma Giấu nữa.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Chúng ta đã tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của Chư Phật vào trong cuộc đời của chúng ta. Các bạn chúng ta từ vô lượng kiếp qua đã bị ma giấu, ma giấu mãi vào trong vùng đen tối, ma giấu vào trong vùng sân giận, ma giấu vào trong vùng tham ái, tham dục, nhưng chúng ta không bị bỏ quên, chúng ta không bị bỏ rơi để đời đời kiếp kiếp bị loài ma như vậy giấu mãi ở vào trong tận sâu đáy của ngục tù tội lỗi lầm chấp, ta đã có một người bạn thật thân đó là Đức Phật tới với cuộc đời và kéo chúng ta thoát ra khỏi lực giấu đi của ma đó, chúng ta được như bao nhiêu con người tung tăng vui nhộn trong tình yêu thương của Chư Phật, chúng ta hãy đón nhận tha lực yêu thương của Phật, từ trường yêu thương của Phật, tha lực Phật điển từ trường yêu thương của Phật vào trong cuộc đời của chúng ta từng giây từng phút trong từng hơi thở và sự đồng tu rất quan trọng bởi vì nó giúp cho chúng ta cùng ngồi lại với nhau như một nhóm bạn thật thân từ vô lượng kiếp, chúng ta đã có nhân duyên để gặp nhau, chúng ta có nhân duyên chơi với nhau từ thuở kiếp trước và trong kiếp này lại chơi một trò chơi giác ngộ do chính người bạn thân là Đức Phật bày cho chúng ta chơi để thoát khổ để bình an để vui.

 Các bạn! Chúng ta hãy nghĩ tới những con người gần gũi với chúng ta và đang bị ma giấu, ma si mê dấu vào trong những vùng sân giận, dễ nổi nóng, dễ nổi quạu, dễ tức, dễ đập tay, đập chân, dễ la mắng chửi bới những người thương yêu, dễ làm tổn thương những người gần gũi đến với họ. Loài ma si mê, họ chẳng hiểu được giá trị của tình thương nơi gia đình, nơi người yêu, nơi cha mẹ vợ chồng con cái thân bằng, chúng ta hãy tới với cuộc đời của họ như Phật đã tới với chúng ta và chúng ta hãy mang năng lượng từ bi rải tới tâm hồn của họ để đưa họ từng bước, từng bước thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của các loài ma đang giấu họ vào trong sự sai lầm đó gây tác hại và tổn thương đến thân xác, tâm trí, tâm hồn và tâm linh của những người gần gũi yêu thương.

 Chúng ta tu là ngay chỗ đó, chúng ta chơi là ngay chỗ đó, chơi với bạn, chơi với người thân, chơi với tất cả những người chúng ta đang biết, hãy mời họ vào cuộc chơi mới, chẳng phải trò chơi trốn để tìm nhau trong vô minh nữa để bị ma giấu đời đời kiếp kiếp trong những chấp chược tham sân si của cuộc đời, mà chúng ta hãy chơi trò chơi giác ngộ, một trò chơi hòa tan bản ngã của mình vào trong năng lượng từ bi của Đức Phật. Để từ đó chúng ta đi tới mọi ngõ ngách của cuộc đời, thấy ai đó đang bị giấu bởi các loại ma, bị nhốt, bị cột, bị kìm hãm ở trong những sự mà chúng ta đang thấy rõ ràng là ở đó họ đang tác hại cho bản thân của họ và đã làm nguy hại đến những người họ yêu thương, Hãy nghĩ ngay về họ, hãy gửi đến họ một thông điệp tình thương qua năng lượng từ bi và hãy sẵn sàng dấn thân bước vào trong đó để chúng ta cùng với họ chơi một cuộc chơi mới, một cuộc chơi giác ngộ, một cuộc chơi lan tỏa hương giới định huệ, một trò chơi có đầy đủ tín, nguyện, hạnh, giới định huệ để mỗi người chúng ta thắp sáng ngọn đuốc tuệ đi vào vùng đen tối nơi các loài ma đang giấu những người yêu thương của ta vào đó để dắt dìu họ đi ra cùng đồng chơi với chúng ta một cuộc chơi mới trong thời hiện đại khi có Phật đã bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Phật là người bạn rất thân, Ngài có một trò chơi, trò chơi này giúp cho chúng ta hạnh phúc và bình an, trò chơi này giúp cho chúng ta vui, vui đầy với chất thơ của tuổi thiên thần vẫn còn ở trong lòng của chúng ta.

Các bạn chúng ta hãy đón nhận Phật như một người bạn thật là thân, hãy để cho người bạn thân này là Đức Bổn Sư đi vào cuộc đời và trở thành những người bạn thân song hành với chúng ta để Ngài cùng với ta rảo bước đi vào cuộc đời tới mọi ngõ ngách hang cùng ngõ hẻm, đẻ Ngài và ta cùng tìm kiếm những ai còn đang bị ma giấu, giúp cho họ thoát ra để họ không bị mờ mắt, không bị mời tâm trí, không bị lu mờ đời sống tâm linh, bước ra khỏi vùng đen tối ràng buộc của Ma dể rồi tự chủ không còn bị ma giấu nữa, không còn bị ma giấu đời đời kiếp kiếp. Và trong những bước chân ta đặt lên trên hành tinh hiện tại của kiếp này đều tràn đầy năng lượng từ ái của Phật tha lực Phật điển để ở đâu có dấu chân của ta ở đó có dấu chân của Đức Phật, ở đâu có dấu chân của ta và Phật ở đó tràn đầy yêu thương và nơi nào có yêu thương ma sẽ phải nhường bước và rồi những con người xưa nay đang bị ma giấu trong cuộc đời tối tăm lầm chấp tội lỗi, tham sân si sẽ nhận rõ và có đủ sức mạnh tự chủ bước ra khỏi sự ràng buộc đó để hòa mình cùng với nhóm của chúng ta để đồng chơi một cuộc chơi giác ngộ tràn đầy năng lượng từ bi yêu thương để được hạnh phúc bình an ngay trong lúc này, ngay tại nơi đây, kiếp hiện tại của chúng ta.

 Các bạn! các bạn không còn Bị Ma Giấu nữa bởi các bạn đã đã có một bậc Thầy, có một người bạn thân đi vào cuộc đời của chúng ta đó là Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 Các bạn chúng ta hãy nhìn lại những ai còn bị ma giấu chúng ta hãy mở rộng bàn tay yêu thương mang ánh sáng trí tuệ và đặc biệt mang cuộc chơi giác ngộ để bày cho họ cùng chơi với chúng ta, để không còn bị ma giấu đời đời kiếp kiếp trong vô minh lầm chấp đau khổ tội lỗi luân hồi.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta cùng lấy trí tuệ và từ bi an trú trong hơi thở Chánh Niệm tiếp thật nhiều năng lượng từ bi vào trong lòng chúng ta thắp sáng tuệ giác của chúng ta để chúng ta không còn Bị Ma Giấu nữa. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con không còn Bị Ma Giấu nữa.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn nhớ chưa? Bảo Thành và các bạn xưa kia là một nhóm bạn cùng chơi trò chơi trốn tìm rồi bị ma giấu, ngày hôm nay chúng ta tìm gặp nhau trong kiếp này, chúng ta vẫn là bạn như thuở kiếp xưa nhưng không còn chơi trò chơi ma giấu nữa, trốn tìm nữa để ma giấu mãi trong vô minh. Ta sẽ chơi một cuộc chơi lớn với Đức Phật đó là cuộc chơi giải thoát khỏi sanh tử, hãy chơi cho thật hay bởi trong trò chơi này chẳng trốn chẳng tìm trong vô minh, trong trò chơi này sẽ không bao giờ bị ma giấu nữa, hãy chơi cho thật hay các bạn, hãy chơi trò chơi thoát khỏi sanh tử cho thật hay, thoát khỏi sanh tử khó hơn là thoát khỏi ma giấu, nhưng ta không sợ bởi đã có Phật trong cuộc đời thì trò chơi thoát khỏi sanh tử này Bảo Thành và các bạn nhất định sẽ chơi thật hay.

Cám ơn các bạn đã đồng tu và tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển trong buổi đồng tu hôm nay. Mong rằng chúng ta hãy cùng chơi với nhau trò chơi thoát khỏi sanh tử và không bao giờ bị ma giấu vào những vùng đen tối của tham sân si, gây và tạo khổ cho nhau nữa.

Hồi hướng:

Mời các bạn hãy chắp tay vào và hồi hướng công đức đồng tu ngày hôm nay.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Xin Đức Phật tiếp năng lượng từ bi xuống cho chúng con để chúng con hòa mình với tất cả bạn bè đồng chơi một trò chơi lớn thoát khỏi sanh tử để trở về với Phật. Và sẽ không bao giờ chấp nhận ma giấu cuộc đời mình vào trong vô minh nữa.

Nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia tỉnh ngộ không nên chơi những trò chơi sanh tử vì danh vọng, địa vị và tiền tài, mà chơi một trò chơi mới, trò chơi lớn là cùng chơi mang lại sự thái bình cho thế giới.

Nguyện cầu cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược tìm ra vắc xin, thuốc chữa bệnh ôn dịch.

Nguyện cầu cho các bác sĩ, y tá, y sỹ nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới biết yêu thương và giúp mọi người thoát ra khỏi những cầu nguyện cho những ai còn đang đau khổ từ bỏ những trò chơi trốn tìm trong tham sân si, được thoát ra vòng tay kiềm tỏa của ma không để cho ma giấu nữa và cùng đồng hành với chúng con chơi một trò chơi giác ngộ khỏi sanh tử.

Nguyện cầu cho những ai vừa tử vong được sanh về cảnh giới thiện lành.

Con xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts