Bài 1114: Nhân Duyên Gặp Phật – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới mọi loài chúng sanh. Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn!

Các bạn thân mến hôm nay chúng ta đồng tu, chúng ta nói về chủ đề Nhân Duyên Gặp Phật, một đề mục quán chiếu rất đặc biệt, nhất là thân phận người của chúng ta. Thiền Mật Song Tu Pháp Môn đưa con người chúng ta liên kết mật thiết với Chư Phật mười phương, có sự gắn bó miên mật qua Tha Lực Phật Điển ban rải vào thân tâm chúng ta. Sự liên hệ mật thiết và tương thông trong sự tịch tĩnh, nghe theo giáo pháp của Đức Phật, tin sâu vào 3 ngôi Tam Bảo, quy y với Phật Pháp Tăng, hiểu thấu được nhân quả Thiện Ác. Chúng ta giữ 5 giới, hành Thập Thiện, và an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, sẽ giúp cho mỗi người chúng ta có được sự liên hệ trực tiếp rõ ràng qua Tha Lực Phật Điển, sự gia trì của Phật Lực, để chúng ta tăng trưởng niềm tin vào chánh pháp, mà tu hành Pháp Thiện, quán chiếu trong từng giây phút của cuộc đời, để từ đó chúng ta lượt bỏ tất cả những sự bất thiện từ vô lượng kiếp, cũng như trong kiếp này, mà huân tu cuộc đời mình trong những Pháp Thiện, mà chúng ta thăng tiến cuộc đời, được sự bình an và hạnh phúc ngay trong kiếp này, ngay bây giờ.

Các bạn, Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn lấy hơi thở vào ra để chúng ta an trú trong tánh thấy biết. Hơi thở này sẽ luôn luôn được nhắc lại mỗi khi chúng ta đồng tu, để cho các bạn có nhân duyên bắt đầu tu từ lúc đầu, hay bắt đầu bước vào Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn ngày hôm nay, chúng ta đều được nghe lại thực hành cho rõ. Khi chúng ta hít vào, chúng ta hít vào bằng mũi. Nhớ rằng khi bạn hít vào, bạn phải thấy được bạn đang hít vào và hít vào như vậy đưa xuống bụng dưới và các bạn phình ra. Hít vào thấy hơi thở vào, biết bụng phình ra. Các bạn có thể lẩm bẩm ở trong miệng hoặc thì thầm trong tâm để nhớ được cách vận hành khí như vậy. Hít vào thấy hít vào, phình bụng biết phình bụng, trong hơi hơi thở vào ta thấy ta hít vào và ta biết bụng phình ra. Đó là tánh thấy biết, đồng hành với hơi thở đi vào thấy vào, phình bụng biết phình bụng. Khi chúng ta thở ra, ta thấy ta thở ra, ta biết ta hóp bụng vào và trì mật chú cùng một lúc. Khi bạn thở ra như vậy, nó còn tác động đến nhĩ căn, bởi vì bạn phải trì mật chú Mu A Mu Sa. Nhĩ căn của bạn phải nghe rõ từng âm điệu của Mu A Mu Sa, đồng hành nhịp nhàng cùng với hơi thở và tánh biết được bụng mình hóp vô. Chỉ cần tu luyện một cách đơn giản như vậy, chú tâm vào hơi thở vào thấy hơi thở vào, biết bụng phình ra. Hơi thở ra bạn thấy hơi thở ra, biết bụng hóp vào, và nghe được vi diệu âm Mu A Mu Sa khi chúng ta trì niệm cùng một lúc. Một chu kỳ vận hành khí và trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa là chúng ta đón nhận được Tha Lực Phật Điển sự gia trì của Phật Lực, năng lượng từ bi của Phật ban rải đổ tràn vào thân tâm của chúng ta. Và với sự thấy biết như vậy, chúng ta quán chiếu tất cả sự tương tác giữa Tha Lực Phật Điển và tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta, để tự lực và Tha Lực dung thông với nhau trong trí tuệ và từ bi. Chỉ có trí tuệ và từ bi, để buông ác làm thiện và chúng ta hoàn hảo bản thân của mình từng giây phút trong cuộc sống.

Mời các bạn bắt đầu, đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay từ bi là tay trái. Hãy cùng với Bảo Thành lấy từ bi và trí tuệ cùng quán chiếu hơi thở để nhìn rõ Nhân Duyên Gặp Phật trong kiếp này, mời các bạn!

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con hiểu rõ Nhân Duyên Gặp Phật trong kiếp này. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành hiện tại bây giờ cảm ứng được tràn đầy Tha Lực Phật Điển, sự gia trì của Mười Phương Chư Phật qua từ trường yêu thương tràn ngập trong thân tâm của Bảo Thành. Niềm hỉ lạc đang khơi lên và trong lòng, hạnh phúc vô cùng, bởi mỗi một ngày đồng tu đều đón nhận được thật nhiều Tha Lực Phật Điển tràn đầy vào thân tâm. Và trong suốt 24 tiếng đồng hồ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, Bảo Thành đều cảm ứng được sự gần gũi của Chư Phật trong cuộc đời nhỏ bé của Bảo Thành. Phật đã tới với cuộc đời của Bảo Thành và Nhân Duyên Gặp Phật của Bảo Thành và của các bạn là điều kỳ diệu, chúng ta khó có thể nghĩ bàn được.

Hôm nay đề mục Nhân Duyên Gặp Phật, Bảo Thành xin lược qua lịch sử của Đức Phật khi Ngài còn đương thời sống trên thế gian này. Nhân duyên vô số của mọi chúng sanh gặp được Phật và mỗi một chúng sanh gặp Phật theo nhân duyên đó có một sự lợi lạc khác biệt, tùy theo căn cơ. Ví dụ Ông A Nan là người anh em họ của Phật, nhân duyên gặp Phật ngay lúc đầu, bởi vì đồng hành cùng với Chư Phật vượt thành để đi tu. Khi Phật chứng đắc, Anan đã cùng Phật đồng hành trên suốt con đường đó. Anan cũng là dòng dõi của vua, cũng thuộc dòng tộc quan quyền, cũng là một trong những thái tử của cung điện thời nhà vua Tịnh Phạn. Chúng ta cũng đi theo một dấu tích của lịch sử 5 anh em Kiều Trần Như nhân duyên gặp được Phật là bởi vì 5 người của họ đã cùng đồng tu. Các bạn nhớ chữ “đồng tu.” Đã từng đồng tu với Phật, với hạnh nguyện khổ hạnh. Lúc đó Phật chưa chứng đắc quả Phật, mới chỉ là xuất gia và rồi Ngài đã tìm vào khu rừng tìm gặp 5 anh em Kiều Trần Như. Họ tu theo Pháp khổ hạnh, sống với thiên nhiên. Và rồi có người không ăn không uống, không ngủ, không nghỉ, dùng mọi phương thức miễn là hành cho thân xác khổ để làm sao có sự chứng đắc. Nhưng rồi chẳng chứng đắc, nên Phật đã từ bỏ ra đi. Khi Ngài thành Phật, Ngài nghĩ đến 5 người bạn đồng tu đó, Phật nghĩ tới 5 người đồng tu đó bởi nhân duyên đã đồng tu khổ hạnh trong rừng, cho nên Ngài tới đó và Ngài đã hóa độ cho họ và trở thành 5 người đệ tử đầu tiên chứng đắc. Nhưng theo những câu chuyện của tiền kiếp thì 5 người anh em Kiều Trần Như này cũng là 5 người từ vô lượng kiếp xưa cũng đã từng gặp Phật trong nhiều trường hợp khác nhau. Nhân duyên cứ nối dài từ kiếp xưa cho tới khi thành Phật và họ trở thành đồ đệ của Chư Phật. Chúng ta lại nói đến một người mà có nhân duyên thật là lớn như Ngài Ca Diếp, được Phật truyền Tâm Pháp thành vị tổ sau Phật, thì cũng là một vị giáo chủ của một tông phái hồi đó. Ngài đã lớn tuổi có đạo hạnh là một Bà La Môn kiến thức, dưới trướng của Ngài có biết bao nhiêu đệ tử kính phục. Nhưng khi gặp được Phật, những lời khai thị của Phật đã làm cho Ông Ca Diếp tỉnh ngộ và buông bỏ tất cả những chức vị, những phẩm vị trong tôn giáo mà Ông ta đi theo, để xin Chư Phật nhận Ông làm đệ tử của Phật. Đó là Nhân Duyên Gặp Phật của Ông Ca Diếp. Còn đối với Ngài Mục Kiền Liên mà mỗi khi Vu Lan về, sắp sửa một vài tháng nữa kỷ niệm Vu Lan chúng ta sẽ hiểu rõ. Ông Mục Kiền Liên cũng đến với Phật trong một tình huống thật là đặc biệt. Ông ta và Ông Xá Lợi Phất là 2 huynh đệ, là những bậc đạo học và có kiến thức thật là cao trong giáo phái Bà La Môn thời đó. Nhưng 2 ông ta đều phát nguyện rằng: nếu ai một trong 2 người gặp được cao nhân chứng đắc thì phải nói cho nhau biết để tới đảnh lễ và xin học. Một hôm Ông Mục Kiền Liên thấy một trong 5 anh em Kiều Trần Như, người anh em trẻ nhất đang đi ở trên đường với tướng hảo quang minh thanh tịnh, hào quang tỏa ra, từng bước chân an lạc, đang từ từ nhẹ nhàng bước đi. Ngài Mục Kiền Liên mới thấy kiêu hãnh ở trong đời, bởi cho tới hôm nay mới gặp được một đấng sao thanh thoát nhẹ nhàng như vậy. Thì mới đảnh lễ và hỏi: Thầy của Ông là ai mà sao Ông có được Giáo Pháp chứng đắc như thế? Người anh em của Kiều Trần Như mới nói rằng: Thầy của tôi là Đức Phật, và giới thiệu cho Mục Kiền Kiên. Ngài Mục Kiền Liên đảnh lễ Phật và được Phật khai thị, liền đi theo Phật và trở về rủ Ông Xá Lợi Phất cùng đi theo. Từ đó trong giáo đoàn của Chư Phật có Ông Xá Lợi Phất và thánh tăng Mục Kiền Liên.

Các bạn! Mỗi người điểm qua trong lịch sử, có một Nhân Duyên Gặp Phật trong những tình huống khác biệt. Các bạn, hãy nghe thêm một tình huống đặc biệt. Bởi vì những tình huống vừa rồi chúng ta nghe là những con người danh giá trong xã hội ngày đó như Ông Ca Diếp là một bậc thầy cao cả Bà La Môn, Như Ông Xá Lợi Phất, Như Ông Mục Kiền Liên là bậc trưởng giả, những bậc có kiến thức của Bà La Môn, hoặc Ông A Nan những người có nhân duyên lớn anh em họ với Phật, hoặc anh em em Kiều Trần Như nhân duyên đồng tu với Phật. Còn như Ông Vô Não, Ông ta gặp Phật như thế nào? Ông ta chỉ là một kẻ sát nhân, giết người, ai cũng ghét và sợ. Bởi Ông ta rất ác, gặp Người giết Người, gặp Ma giết Ma, gặp Phật giết Phật, chẳng sợ. Thế mà gặp Phật trong một nhân duyên khi Ngài đi kinh hành trong rừng, Ngài đã hóa độ được kẻ sát nhân Vô Não kia hàng phục và trở thành đệ tử của Phật. Đó là một hạng người cực ác, cho tới hạng người cực ác nữa, đó là người anh em họ của Phật là Ông Đề Bà Đạt Đa, là người theo suốt Phật từ đầu đến cuối cùng để giết hại Phật nhưng không giết được, cũng là nhân duyên. Cũng là nhân duyên như nhân duyên của anh em Kiều Trần Như chứng đắc quả A La Hán, nhân duyên của Ông Ca Diếp trở thành Tổ sau Phật, nhân duyên của Ông Xá Lợi Phất, của thánh tăng Mục Kiền Liên đều là tốt. Nhân duyên của Ông Vô Não kẻ cướp cũng thành đệ tử, tỳ kheo chứng đắc, nhưng nhân duyên của Ông Đề Bà Đạt Đa thì trở thành kẻ thù của Phật. Một con người nữa điểm qua trước khi chúng ta nói, đó là một con người rất bình thường trong tầm lớp xã hội thời đó của tầng lớp hạ đẳng khinh thường, không ai muốn lại gần. Đó là Ông Ni Đề. Ông ta ta chỉ là người có công việc bình thường và bị xã hội thời đó chê là đi gánh phân. Phong tục thời đó, người ta không có nhà cầu và người ta chỉ đi đại tiểu tiện trong thùng và nhờ người ở, người làm đi hốt. Ông Ni Đề làm công việc đó, hạ đẳng trong xã hội. Thế mà Đức Phật đã tới, mời gọi một người trong tầng lớp hạng hạ đẳng vào tầng lớp tỳ Kheo của Phật và được Phật khai thị đi đến sự chứng đắc.

Các bạn thân mến! Điểm qua lịch sử của Đức Phật, nhân duyên từng con người gặp được Phật quá khác biệt, kẻ thì cao sang, quyền lực, kiến thức đầy hết như Ông Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, kẻ thì tu ở trong rừng như 5 anh em Kiều Trần Như, kẻ thì sống trong cung đình của vua như Ông A Nan hay Ông Đề Bà Đạt Đa, kẻ thì cực ác như Ông Vô Não, và kẻ rất bình thường, tầm thường, hạ đẳng như Ông Ni Đề hốt phân. Còn rất nhiều, rất nhiều những nhân duyên đặc biệt mà mỗi một con người chúng sanh gặp được Phật trong từng kiếp người. Hôm nay trở lại với chúng ta, trở lại với chúng ta trong cuộc sống này chúng ta cư bình tĩnh lắng nghe hơi thở và chúng ta tư duy trở lại nhân duyên các bạn gặp được Phật từ chỗ nào? Mỗi một người trong chúng ta đều có một nhân duyên gặp được Phật, nói đến sự gần gũi hơn, đơn giản dễ hiểu, nhân duyên các bạn gặp được Bảo Thành cũng là một nhân duyên khác biệt. Chúng ta có thể gặp nhau trong những sinh hoạt từ thiện qua trung gian một người nào đó, chúng ta cũng có thể gặp nhau qua những sinh hoạt Phật giáo qua trung gian một sự sinh hoạt lễ hội, hay gặp gỡ nhau trên con đường ở cuộc đời này, hay chúng ta gặp nhau trên Youtube, trên facebook, trên mạng, mà chưa bao giờ mặt đối mặt tương giao. Nhân duyên gặp gỡ này đã đưa chúng ta hợp cùng với nhau trong vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa và đồng tu, để từ đó mỗi người chúng ta hội ngộ được với Chư Phật Mười Phương qua Tha Lực Phật Điển truyền ban vào cuộc đời của chúng ta. Gần gũi làm sao, gần gũi tới mức mà trong từng hơi thở, từng giây, từng phút, chúng ta đều cảm ứng được với Tha Lực Phật Điển, năng lượng từ bi, tình yêu thương của Chư Phật hiển lộ trong cuộc đời rất bình thường của chúng ta. Chúng ta có thể là những người xuất gia như Bảo Thành, hay những cư sỹ tại gia làm những ngành nghề công việc khác nhau, như đệ tử Chư Phật thời xưa cũng có những chức vị trong xã hội khác biệt. Người là kẻ cướp, kẻ là người hốt phân, kẻ là hoàng tử, thái tử, vua chúa, công chúa… là những kẻ có quyền cao chức trọng, tiền tài đầy đủ, kẻ là những bậc học giả của nền tôn giáo này, tôn giáo nọ. Nói như Ông Cấp Cô Độc, là một người giàu có vô cùng. Nhân duyên của Ông được gặp Phật trong sự giàu sang và được khai thị, để rồi cả cuộc đời của Ông ta phụng hiến cho Phật. Thái tử Kỳ Đà cũng do nhân duyên bởi quen biết với Ông Cấp Cô Độc, từ đó biết qua Phật và 2 ông ta đã hiến dâng cho Phật một khu rừng trong kinh thành để làm nên ngôi chùa đầu tiên. Đó là ngôi chùa Kỳ Viên để Đức Phật ngự ở đó mà giảng dạy giáo lý giác ngộ của Ngài cho những người dân kinh thành ở phía Nam. Còn ở phía tận xa trong cuộc đời này của chúng ta, chúng ta có nhân duyên gặp được Phật từ những câu kinh tiếng kệ, từ những lời giảng của những đấng giáo thọ tôn kính bậc nhất của chúng ta, đó là Chư Tôn, Hòa Thượng,Thượng Tọa, Đại Đức, tăng ni ở trong những ngôi chùa, ở trong những Phật đường ta gặp gỡ tu học, hoặc những bậc Giáo Thọ Sư, những lời kinh tiếng kệ giáo pháp của Ngài trên mạng, trên Youtube, trên kinh sách lược dịch đạo của Chư Phật ngày nay được truyền bá khắp nơi.Và cũng có thể ta gặp cuộc đời này chỉ qua những câu chuyện tìm hiểu về đời sống tâm linh, đa dạng và rất phong phú, bởi mỗi người chúng ta đều có nhân duyên gặp Phật khác biệt, kể sao cho hết. Nhưng nói về chính của bản thân của các bạn và Bảo Thành, những người mà trên 3 tháng qua đã miên mật tu tập Thiền Mật Sông Tu, lần đầu tiên của cuộc đời chúng ta có cơ hội đồng hành với nhau, đồng tu với nhau. Các bạn nhớ đồng tu Thiền Mật Thất Bảo, chúng ta đồng tu cùng với hơi thở chánh niệm, Bảo Thành là người xuất gia, các bạn là người tại gia không phân biệt giai cấp, đẳng cấp, địa vị, là người ở trong chùa hay người trong đời, là người ở trong thiền đường hay người ở trong gia đình tại gia. Chúng ta tới với nhau trong sự bình đẳng tánh và trí, ngồi với nhau đồng tâm, đồng tu trong hơi thở chánh niệm, vận dụng tánh thấy trong hơi thở vào ra và tánh biết bụng phình xẹp, an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa, tiếp được Tha Lực Phật điển, gần gũi với Chư Phật. Và nhân duyên chúng ta gặp Phật thật nhiều khác biệt, nhưng đồng nhân duyên để chúng ta tiếp được Tha Lực Phật Điển, để thấu rõ được sự hiển ngự của Chư Phật còn trong cuộc đời hiện tại của mỗi người chúng ta. Một thể loại nhân duyên phước báu vô cùng, bởi biết trên lời kinh tiếng kệ, biết trong trí tuệ, hiểu biết những lời Đức Phật dạy từ giáo lý hay nghe trực tiếp, gián tiếp sự giảng dạy của các bậc Đạo Sư, các bậc Tôn Sư thì điều đó là quá cao quý rồi. Nhưng Nhân Duyên Gặp Phật qua Tha Lực Phật Điển thật là một nhân duyên hiếm hoi trong cuộc đời làm người. Nếu các bạn suy niệm và tư duy các bạn sẽ thấy được nhân duyên đặc biệt này và bởi vì nhân duyên này mà mỗi người chúng ta được liên kết vơi Chư Phật trong một hơi thở chánh niệm và Tha Lực Phật Điển, từ trường yêu thương lan tỏa trong trong trái tim nhỏ bé của kiếp người tầm thường của chúng ta. Ta là ai? Ta chỉ là những con người bình thường, rất bình thường trong xã hội. Chúng ta đã được Phật tới. Phật tới với ông Vô Não là một kẻ cực ác, kẻ sát nhân, mời gọi ông ta trở thành đệ tử của Người. Phật tới với 5 anh em Kiều Trần Như để mời họ học giáo lý giác ngộ. Phật tới với ông Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất hoặc như bạn thấy đó, hoặc như Phật tới với Ông Ca Diếp, với ông Cấp Cô Độc, rồi với thái tử Kỳ Đà, với ông Ni Đề là người hốt phân, hoặc với mỗi người chúng ta trong cuộc đời này. Phật đã tới thực sự, và nhân duyên gặp được Phật đó là một nhân duyên quý báu vô cùng. Nhưng khi gặp Phật, câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì? Phật trên mọi nẻo đường của cuộc đời, trong mọi hoàn cảnh, ai cũng có nhân duyên gặp được Ngài. Nhưng gặp được Phật chúng ta làm gì đây? Đây là câu hỏi mỗi người phải tự trả lời, nhưng ít nhất đối với các bạn đồng tu Thất Bảo Huyền Môn thì chúng ta đã hiểu rõ được. Chúng ta gặp Phật để đồng tu trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta đồng hành với Tha Lực Phật Điển, năng lượng từ bi, thắp sáng đuốc tuệ để vượt qua màn đêm đen tối của nghiệp chướng, tội lỗi của bất thiện nghiệp để đi tới bến bờ giác ngộ của Thiện Pháp, của sự an lạc và hạnh phúc, nhưng chẳng phải chờ đợi đến kiếp sau, khi chết rồi mới tới mà chúng ta thực sự đang đi trong từng giây, từng phút, từng ngày của kiếp này trong chánh niệm, trong hiện tại. Ngay trong hiện tại, mỗi người chúng ta đã nương vào đại hùng, đại lực của 3 ngôi Tam Bảo, và nhờ vào tín tâm đó, chúng ta có trí tuệ nhìn rõ nhân quả thiện ác, và chúng ta hoan hỉ giữ 5 giới hành thập thiện, để rồi thắp sáng đuốc tuệ, để ánh minh tuệ giác của Chư Phật bừng sáng trong trí tuệ phàm phu của chúng ta, soi đường dẫn lối để mỗi người chúng ta từng ngày từng ngày vượt qua vô minh và tự chuyển hóa những phiền não, đau khổ, bất thiện nghiệp của  cuộc đời, để không còn sợ hãi, để luôn luôn an lạc và có lòng dõng mãnh, hướng thượng, vượt qua để đi tới sự bình an hạnh phúc ở trong cuộc đời này, ngay tại gia đình và tại giây phút này của chúng ta.

Các bạn, Nhân Duyên Gặp Phật đối với chúng ta rất đặc biệt, bởi chúng ta gặp Phật ngoài vấn đề kinh điển giáo ngữ của Chư Phật để lại, ngoài những lời giáo truyền của các bậc Tổ và những lời khai thị của những bậc Đại Đức, Tăng ni, và những lời rao giảng của những bậc Giáo Thọ Sư ở ngoài trực tiếp nhìn, hay gián tiếp qua Youtube hoặc qua những băng tầng của xã hội đã là đặc biệt rồi, nhưng chúng ta Nhân Duyên Gặp được Phật trong hơi thở chánh niệm, trong sự được tiếp ứng Tha Lực Phật Điển, trong ân điển từ bi mà Phật ban rải vào cuộc đời nhỏ bé của chúng ta, từng giây từng phút, từng giọt nước cam lồ, từng hạt Phật Điển, Tha Lực Phật Điển tuôn chảy vào cuộc đời của chúng ta, để rửa sạch mọi ô nhiễm cấu trượt của cuộc đời, để sang bằng tất cả mọi đau khổ, hầm hố đau khổ phiền não, những chông gai thử thách của cuộc đời để làm cho chúng ta được an lạc, tỉnh ngộ.

Các bạn! Còn gì hạnh phúc hơn đối với Nhân Duyên Gặp Phật của chúng ta. Gặp Phật qua Tha Lực Phật Điển là một nhân duyên vi diệu. Tha Lực Phật Điển có sức thần thông siêu thế, đánh thức chúng ta sống trở lại và hãnh diện là người con Phật, thực sự và luôn được gần gũi với hơi thở của Phật, với Tha Lực Phật Điển trong từng hơi thở, đã mang vào trong từng tế bào của chúng ta và tế bào của chúng ta, được nuôi dưỡng bởi từng giọt máu Cam Lồ, chứa đựng toàn bộ năng lượng từ bi của Phật. Một nhân duyên gặp Phật Phật đặc biệt, nhân duyên đặc biệt này chỉ có thể chiêm nghiệm ở trong lòng. Mời các bạn đặt bàn tay phải, bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái để chúng ta cùng chiêm nghiệm Nhân Duyên Gặp Phật của chúng ta qua Tha lực Phật Điển, bởi đồng tu qua Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn. Mời các bạn:

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con hiểu rõ Nhân Duyên Gặp Phật trong kiếp này. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra từ từ hóp bụng vào, trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Các bạn, Nhân Duyên Gặp Phật của chúng ta là một sự hội ngộ trong sự đồng tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn! Ta gặp Phật, trở về với lịch sử tất cả các đệ tử Phật hoặc những con người gặp Phật thủa xưa, khi gặp Phật rồi, được Phật khai thị, họ hiểu và họ hành theo lời khai thị của Phật, nên họ chứng đắc, có được sự hạnh phúc và bình an trong cuộc đời. Chúng ta có Nhân Duyên Gặp Phật qua Tha Lực Phật Điển bởi Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta hãy cố găng lắng nghe trong từng hơi thở, tánh thấy biết cảm nhận Tha Lực Phật Điển tuôn tràn vào cuộc đời của chúng ta để sống, sống trong sự thấm nhuần năng lượng của Phật, sống trong sự thấm nhuần Tha Lực Phật Điển vào từng tế bào, từng suy nghĩ, từng hơi thở của chúng ta. Để tế bào của chúng ta đập cùng một nhịp với sự sống giác ngộ của Phật. Để hơi thở của chúng ta cùng đồng điệu với Tha Lực Của Phật Điển, và sự quán chiếu của chúng ta được nhìn thấu mọi Pháp vô thường trong suộc sống sanh diệt này, để chúng ta hướng tới một đời sống thoát khỏi sanh tử mà không còn lâm vào cảnh trầm luân, đen tối.

Các bạn thân mến! Nhân Duyên Gặp Phật của chúng ta là một nhân duyên đáng ghi nhớ trong đời của chúng ta. Và chúng ta thường tưởng niệm nhân duyên này để chúng ta tinh tấn siêng năng vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống hiện tại để chúng ta thực hành giáp lý của nhà Phật, lời dạy của Phật, sự khai thị của Phật, để đi đến sự chứng đắc hạnh phúc, bình an ngay tại gia đình của chúng ta, nơi chúng ta đang cư trú, sống với ông bà cha mẹ, sống với tình nghĩa vợ chồng con cái thân bằng quyến thuộc, anh chị em. Rất cần. Nếu các bạn các bạn đã gặp Phật, các bạn đã tu mà các bạn không thể hạnh phúc trong gia đình với cha mẹ, với vợ chồng, với con cái, với anh chị em, người thân trong gia đình, thì đó chỉ là tiếng dế nó gáy ở đồng vắng để dẫn đường cho con sáo nó tới nó xé xác con dế ra mà thôi. Có nghĩa cách tu mà như vậy là cách tu để cho thần chết gõ cửa đưa ta về địa ngục muôn đời trong lửa đỏ thiêu đốt. Các bạn nhớ, người tu Phật và người theo Phật khi đã có nhân duyên gặp được Phật phải là người phát huy được tình thương, lòng từ bi, sống hạnh phúc và bình an ngay tự gia đình. Nếu trong gia đình mà không có bình an hạnh phúc thì dù các bạn có ở trong chùa, có là đệ tử của bậc hòa thượng  cao trọng đáng kính, và tu các  pháp môn cao quý được gọi là đệ nhất trong thiên hạ cũng chẳng có ích lợi gì. Cho nên hãy trở thành một người bình thường như Ông Ni Đề, một kẻ hốt phân. Khi Phật mời gọi ông ta sợ hãi, nhưng Phật đã sách tấn để Ông ta bước lên, vượt qua tầng lớp hạ đẳng trong xã hội thời đó, để lãnh nhận quy y với Phật Pháp Tăng, để từ đó chứng đắc được đạo mầu, có được sự hạnh phúc và bình an. Chúng ta phải vượt qua mọi chướng ngại khi đã có nhân duyên gặp được Phật, để chúng ta bước lên trở thành đệ tử của Ngài. Và rồi hòa nhập với chân lý của Ngài, để rồi làm sao cho gia đình của chúng ta, nơi hội tụ của cha mẹ, của ông bà của vợ chồng con cái anh chị em, phải tràn ngập yêu thương, phải tràn ngập hương hoa từ ái của cõi lòng người đã thấm nhuần và có nhân duyên gặp được Phật. Tự ngay trong gia đình của chúng ta, hương đức hạnh đó sẽ ngược chiều gió mà tung bay, lan tỏa tới các tình bạn trong thôn xóm, những người ta quan hệ trong xã hội. Họ sẽ nhận biết ra ta là người đã có Nhân Duyên Gặp Phật, bởi đời sống gia đình hạnh phúc êm ấm giữa tình cha nghĩa mẹ, vợ chồng con cái, chứ chẳng cần ra ngoài gõ mõ tụng kinh, rêu rao ầm ĩ chứng tỏ rằng ta là Phật tử. Phật ở đâu? Phật ở trong đời sống của mỗi một gia đình. Phật ở trong con tim biết yêu thương, trong hơi thở, hơi thở từ bi, trong những nghĩa cử mà chúng ta tôn kính, đối xử. Các bạn! Phật không ở đâu xa, nhân duyên chúng ta gặp Phật trong hơi thở niệm, nhân duyên chúng ta gặp được Phật trong Tha Lực Phật Điển thì hãy mang mầm mống yêu thương, thì hãy mang vào trong gia đình, để không những ta mà tất cả những người trong gia đình của ta đều nương vào nhân duyên này gặp được Phật theo căn duyên của họ. Để họ và ta luôn đồng hành trên con đường giác ngộ, tràn đầy năng lượng từ bi, yêu thương, bác ái, bình an, có sự bao dung tha thứ ở trong đó.

Hãy sống trọn vẹn với tư duy như vậy là các bạn đang nuôi dưỡng Nhân Duyên Gặp Phật cho mình, cho muôn người và chúng sanh. Bởi không ai cao quý bằng Phật mà khi đã có nhân duyên gặp Phật rồi, các bạn hãy tôn trọng nhân duyên này, giữ gìn nó trong chánh niệm hơi thở, tăng cường pháp thiện, từ bỏ pháp ác, tinh tấn tu học, giữ 5 giới cấm, hành 10 điều Thiện, và quy y với Phật Pháp Tăng. Các bạn, Phật đã tới, nhân duyên thiện hảo đã tới. Hãy trọn niềm tin theo Phật vì Phật đã gõ cửa tâm thức tới với bạn, và hãy trải lòng ra đón nhận vào trong đời sống gia đình để gia đình luôn êm ấm và hạnh phúc.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi. Một lần nữa Bảo Thành lấy từ bi và trí tuệ an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận Tha Lực Phật Điển, hiểu rõ được Nhân Duyên Gặp Phật trong kiếp này của mỗi người chúng ta. Mời các bạn!

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con hiểu rõ Nhân Duyên Gặp Phật trong kiếp này. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Các bạn, cám ơn các bạn đã đồng tu cùng với Bảo Thành trong 21 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, và rồi mỗi chúng ta đã hiểu thấu được Nhân Duyên Gập Phật trong kiếp này. Nhân duyên rất bình thường ta gặp được Phật trong hơi thở chánh niệm. Hãy tạo nhân duyên trong gia đình để họ gặp Phật, tùy theo căn cơ của họ một cách nhẹ nhàng để hương thơm đức hạnh của Chư Phật lan tỏa vào cuộc đời, để toàn gia đình của chúng ta sống hạnh phúc. Cám ơn các bạn đã đồng tu. Giờ đây mời các bạn chắp tay vào và hồi hướng công đức đồng tu Thất Bảo Huyền Môn hôm nay. Mời các bạn:

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải Tha Lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con hiểu rõ Nhân Duyên Gặp Phật trong kiếp này. Công đức đồng tu nguyện hồi hướng tới các bậc nguyên thủ các quốc gia có được phước lành nhân duyên gặp Phật và cùng nhau thành lập được chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược, các bác sỹ y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới cũng có đủ Nhân Duyên Gặp Phật để khai mở lòng từ bi, chế tạo ra thuốc chữa bệnh dịch, chữa lành bệnh tật cho những con người đang lâm bệnh ngoài kia. Nguyện cầu cho những ai còn đau khổ bởi sự bất bình đẳng hay khác biệt trong thế giới này tìm về với Phật và có nhân duyên đón nhận được từ bi, năng lượng này vào trong cuộc đời để sống bình an, để ngồi xuống đàm thoại, để sống trong một xã hội tràn ngập yêu thương. Nguyện cầu cho các vong linh trong những ngày tháng qua được siêu sinh tịnh độ. Chúng con nguyện xin Chư Phật Mười Phương chứng minh!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về