Search

Bài 1108: Gặp Thần Hộ Pháp – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Tuệ Minh bút ký

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu. Hôm nay đề mục chúng ta tu là “Gặp Thần Hộ Pháp” và để chuẩn bị với hơi thở, chúng ta được nhắc rằng hơi thở đi vào bằng mũi xuống dưới đan điền khí hải phình bụng ra, khi chúng ta thở ra bằng miệng chúng ta hóp bụng là và trì mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta ngồi với một tư thế thoải mái, vững chãi và buông lỏng toàn thân giữ cho ngay và thẳng, buông nhẹ với hơi thở và buông lỏng như vậy cùng với tư thế ngồi vững chãi ta sẽ tiếp được tha lực Phật điển sau mỗi một chu kỳ chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Các bạn cùng với Bảo Thành chúng ta hãy lấy Từ Bi và Trí Tuệ an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi cho chúng con để chúng con được gặp Thần Hộ Pháp. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn. Bảo Thành và các bạn vừa tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển của mười phương Chư Phật ban rải vào thân tâm của chúng ta. Hôm nay chủ đề quán chiếu một đề mục rằng “Gặp Thần Hộ Pháp.” Thần Hộ Pháp nếu ở trong đời mỗi người có một vị Thần Hộ Pháp hộ mạng cho chúng ta, bảo hộ cho chúng ta nghĩa rằng chúng ta có thật nhiều phước báu, huống hồ chi hôm nay Bảo Thành sẽ nhắc về chúng ta không phải chỉ có một vị Thần Hộ Pháp mà chúng ta có đến 5 vị Thần. Ngũ Thần hộ pháp mà Chư Phật gửi tới cho mỗi người chúng ta, chúng ta có đến 5 vị thần luôn luôn ngày đêm che chở và hộ mạng hộ pháp cho chúng ta trên con đường tu tập. Để nhìn thật là rõ và thấu được nghĩa này chính là chúng ta đã có được Trí Tuệ thật sự. Ở trên đời có biết bao nhiêu những kẻ phải bỏ tiền ra để đi tới Thầy bùa, Thầy ngải để mua bùa hộ mạng khi đi xa. Hoặc mua ngải để hộ mạng, họ tốn sức tốn tiền tốn của, và còn bị tổn phước báu để được gọi là mấy Thầy bùa Thầy ngải. Hoặc mấy Thầy bùa chú, gia trì hỗ trợ cho sự hộ mạng trên con đường làm ăn, trên con đường đi xa, rồi đủ thứ trong thế giới của bùa ngải, bùa chú có đủ tất cả để cung phụng nhu cầu mà chúng ta mong muốn. Chỉ cần chúng ta có tiền, chỉ cần chúng ta đi tới đó thỉnh và trả tiền nhất định chúng ta sẽ có. Đã bao nhiêu thế kỷ qua con người vẫn làm như vậy, nhưng họ đâu có được hộ mạng, họ đâu có được bảo vệ rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu thật rõ, là chính Đức Bổn Sư chúng ta không phải trả tiền cho Ngài các bạn ơi. Chính Đức Thầy Bổn Sư đã hứa khả và chư vị Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên cũng đã hứa khả rằng những ai thực hành như vậy sẽ có tới 5 vị Thần Hộ Pháp trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta còn sợ gì nữa các bạn, khi chúng ta thật sự hiểu rõ rằng ta có tới Ngũ Vị Thần hộ pháp, 5 vị Thần Hộ pháp ngày đêm từng giờ từng phút che chở cho chúng ta. Nhận rõ được điều này chúng ta luôn luôn bình an và hạnh phúc, nhận rõ được điều này chúng ta không bao giờ hoang mang và sợ hãi bởi chúng ta có 5 vị Thần hộ pháp kề cận, gia hộ, bảo mệnh cho chúng ta.

Vị thần thứ nhất sẽ hộ mệnh cho chúng ta được sống dài lâu thọ mạng viên dung với công đức của chúng ta. Vị thần này không những hộ mệnh cho chúng ta, che chở chúng ta để chúng ta không bị những người khác hại vào thân xác này. Không bị những người khác gây ra những tai nạn cho thân này bị đau. Không bị những chúng sanh khác hãm hại thân xác của chúng ta gây ra bị tổn thương và rồi có thể bị chết. Vị thần này hộ mệnh cho chúng ta và còn hộ thân cho chúng ta bớt bệnh và hết bệnh.Vị thần này rất cao quý trong cuộc đời, mỗi người Phật tử khi biết được vị Thần này chúng ta phải siêng năng tinh tấn để thỉnh vị thần này luôn luôn an trú trong cuộc đời của chúng ta để thân mạng của chúng ta được vị thần này bảo hộ. Và để thân mạng của chúng ta được vị Thần này che chở không còn bệnh tật, hết bệnh, giảm bệnh và không còn bệnh nữa. Vị Thần này rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, rất tốt cho sự trường thọ của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống trường thọ chúng ta phải luôn luôn giữ vị Thần này trong cuộc đời. Và nếu chúng ta muốn cha mẹ của mình, ông bà những người thương yêu, những Đấng Bậc sinh thành nên chúng ta được sống trường thọ, miên trường trong phước báu vốn có thì chúng ta phải luôn luôn, phải luôn luôn có vị thần hộ mạng này trong ta và trong gia đình của chúng ta, để chúng ta hồi hướng công đức cho vị Thần này luôn luôn bảo hộ cho ta và cha mẹ ông bà của ta.

Vị Thần thứ hai là vị Thần luôn luôn bảo hộ cho chúng ta bảo vệ được tài sản, tiền tài, của chúng ta. Vị Thần này sẽ giúp cho chúng ta không bị tán tài, không bị hao tài của, không bị mất mát, tất cả những của cải của chúng ta về vật chất như tiền tài, nhà cửa, xe cộ, về mọi phương tiện của cuộc sống. Nếu các bạn có được vị thần này, thì các bạn sẽ không bao giờ hao tổn tài sản vì những lý do người khác tới lấy mang đi, mà các bạn lại còn tăng trưởng được về tiền tài, về tài lộc, tấn tài tấn lộc trong cuộc sống. Vị Thần thứ hai này cũng rất quan trọng chúng ta nhớ trong cuộc đời của chúng ta thọ mạng tốt không bệnh hoạn đã là điều quan trọng lắm rồi mà ta có một Vị thần tới để bảo vệ làm nghĩa vụ đó thì còn có gì trong kiếp người này hạnh phúc hơn. Đó là sức khỏe, sức khỏe là trên hết, thọ mạng là trên hết giờ đến tài chánh tiền bạc, nhà cửa, những vật chất của chúng ta đang có không bị mất mát hư hao mà còn tăng trưởng nhiều hơn. Chúng ta có vị Thần thứ 2 này mang lại sự như vậy, một sự bảo vệ gia tài cho chúng ta, mà còn làm tăng trưởng gia tài cho chúng ta. Thì cuộc đời ngoài sức khỏe ngoài không bệnh tật còn có thêm tiền bạc, còn có không bao giờ mất tiền bã, gia tài thì không gì các bạn tìm kiếm nữa, hạnh phúc quá rồi. Hai vị Thần này là tuyệt vời, khi chúng ta có được hai điều đó, Chư Phật cũng chưa, chưa có ngừng, Ngài vẫn tặng cho chúng ta một vị Thần nữa để bảo vệ hạnh phúc trong gia đình.

Vị Thần thứ ba này bảo vệ hạnh phúc của vợ chồng, hạnh phúc của tình cảm trong gia đình để chồng vợ chung thủy suốt cuộc đời, để cho vợ luôn luôn sát cánh hỗ trợ lúc đau, lúc ốm, lúc mạnh, lúc khỏe, thăng trầm trong cuộc sống, luôn kề vai sát cánh, thông cảm chia sẻ, để tiếp lửa cho sự hạnh phúc của gia đình. Đấy ngoài thân mạng, tiền tài, chúng ta còn được hộ mạng cho gia đình hạnh phúc nữa mà. Các bạn có nhớ rằng biết bao nhiêu người đi mua bùa, mua ngải, để giữ được tình cảm của vợ chồng trong gia đình nhưng không có hiệu quả. Chúng ta có một vị Thần Phật trao cho chúng ta, để hộ mạng cho gia đình, tình nghĩa vợ chồng, keo sơn, gắn bó mãi mãi suốt cuộc đời, đó là ba vị Thần cao quý.

Rồi khi chúng ta có 3 vị Thần này rồi, chúng ta lại được, lại được một vị Thần thứ 4 nữa, vị Thần này giữ cho chúng ta có ngôn ngữ thanh cao, nói trên nghe, nói dưới hiểu, giúp cho ngôn ngữ của chúng ta hài hòa, tiếng thơm của chúng ta vang lừng khắp nơi, giúp cho chúng ta lợi khẩu, nhất là những người mà chúng ta thường phải ăn nói, thì khi có vị Thần hộ mạng thứ 4 này, giúp cho chúng ta lợi khẩu như vậy, trên công việc tương tác giữa người với người, lời nói của chúng ta sẽ mang lại sự gắn bó, mang lại gì, uy tín cho ta và mang lại sự hạnh phúc cho muôn người. Vị Thần thứ tư này rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Hoặc những ai hay sử dụng ngôn ngữ, ví dụ như những ca sĩ, mà có vị Thần thứ tư này vào nữa thì ta sẽ có sự rung cảm và ai nghe thấy cũng có hồn. Nhất là những ai thường sử dụng ngôn ngữ để tương tác hằng ngày, trong tình nghĩa của vợ chồng, hoặc trong sự tương tác của muôn người thì ngôn ngữ của họ sẽ đặt lên hàng uy tín cao nhất bởi có vị thần thứ tư hộ mạng cho họ, lợi khẩu, lợi những lời nói, chân thật.

Các bạn ơi, còn có một vị Thần thứ năm nữa, vị Thần này sẽ giúp bảo vệ cho chúng ta không bị sa ngã vào những con đường ăn chơi sa đọa của rượu chè, tửu sắc để không bị ma men nhập vào thân làm thân tàn hư dại. Các bạn, chúng ta có đến năm vị Thần cao quý như vậy, hộ mạng cho chúng ta, và dĩ nhiên khi có đủ năm vị Thần này hộ mạng về thọ mạng của ta được sống dài, sống thọ, cha mẹ được sống thọ với con cái và thân này hết bệnh. Rồi lại giúp cho chúng ta làm sao, giữ được tiền bạc, giữ được gia tài của chúng ta còn tăng trưởng phước báu về tiền tài cho thật nhiều. Rồi lại còn giúp cho chúng ta có cuộc sống gia đình, vợ chồng chung thủy hòa thuận, giúp cho chúng ta biết ăn biết nói lợi khẩu, nói đâu cũng thơm, nói đâu ai cũng nghe, cũng mến, cũng thương. Rồi lại còn giúp cho chúng ta không bị sa đọa vào những cuộc đời ăn chơi, đàng điếm, tạo ra nghiệp. Các bạn có thấy hạnh phúc không, thật là hạnh phúc, người có phúc duyên mới có đầy đủ được năm vị Thần này hộ mạng cho các bạn. Các bạn không cần tốn tiền, các bạn không cần tốn sức quỳ lạy các Thầy bùa, Thầy ngải, để mà năn nỉ cầu lụy họ cho những pháp hoặc cho những pháp bùa, phép ngải để hộ mạng để tấn tài tấn lộc làm ăn ra. Mà các bạn chỉ cần nghe theo lời của Phật, thực hành đúng, các bạn sẽ có năm vị Thần hộ mạng, ngũ Thần hộ pháp luôn luôn ở trong các bạn. Ngũ Thần hộ pháp này thật là tuyệt vời, rõ ràng mà ai cũng có được. Chẳng phân biệt là ai có tiền, hay không có tiền, chẳng phân biệt là kẻ có kiến thức hay không có kiến thức, kẻ có đức hạnh hay không có đức hạnh, chỉ cần chúng ta làm theo lời của Phật dạy, thì tức khắc ta sẽ có năm vị Thần hộ pháp tới trong cuộc đời của chúng ta. Không những thế khi năm vị Thần hộ pháp này hiện diện trong cuộc đời rồi, thì Thiên Long Bát Bộ, Long Thần hộ pháp mười phương đều quy về với năm vị Thần hộ pháp này để hộ mạng cho chúng ta ngày đêm.

Các bạn đã nhận ra năm vị Hộ pháp này chưa. Các bạn có cảm nhận được năm vị Hộ pháp này không. Các vị đang ở gần với chúng ta lắm, nhất là khi chúng ta tu thiền mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta được sáng Trí Tuệ chúng ta phải nhận ra được năm vị Thần hộ pháp này. Các bạn phải nhận ra và hiểu được, nói tới đây mà các bạn chưa nhận hiểu được rằng, các bạn đã có, các bạn đã có năm vị Thần hộ pháp. Thì các bạn cố gắng tư duy, chúng ta nhớ rằng, chúng ta đã có năm vị Thần hộ pháp, ngày đêm ở trong chúng ta rồi. Còn nếu các bạn không cảm nhận được điều đó có nghĩa là các bạn chưa tu đúng theo lời của Phật dạy, cũng như sự khai thị của Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, các bạn có nhận ra năm vị Thần hộ pháp trong cuộc đời của các bạn không, hay một câu hỏi rằng, các bạn có mong muốn các bạn sống với thân xác mạnh khỏe, không có bệnh và được trường thọ không, câu trả lời dĩ nhiên là có. Và các bạn có muốn cha mẹ, ông bà của mình được khỏe mạnh, hết bệnh, trường thọ với con cháu không? có. Chúng ta luôn luôn mơ ước điều đó, vậy thì chúng ta rất cần vị Thần hộ mạng này. Chúng ta có muốn tiền tài của chúng ta không bị hao tổn mà tăng trưởng không, thêm không, có, vậy thì rất cần vị Thần thứ 2. Và chúng ta cũng muốn tình cảm vợ chồng không bao giờ sứt mẻ sống biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, sống biết bảo bọc, chung thủy với nhau suốt cuộc đời không, có, chúng ta rất cần vị Thần thứ ba. Chúng ta cũng muốn vị Thần thứ tư tới sống trong chúng ta và để giúp cho chúng ta lợi khẩu biết ăn biết nói, lời của chúng ta thơm như hoa để nói tới đâu người nghe đều dễ mến, để nói tới đâu người nghe đều thông hiểu. Các bạn muốn không, chắc chắn chúng ta muốn và chúng ta có muốn vị Thần thứ năm nữa là vị Thần giúp và che chở chúng ta không bị sa đọa vào những cuộc sống ăn chơi trác táng rượu chè bê tha để rồi hủy hại đến phước báu và thân xác này.

Năm vị Thần này, các bạn nếu là Phật tử, các bạn nếu là những người tu tập thiền mật Thất Bảo Huyền Môn bắt buộc phải hiểu, và phải có được còn không chúng ta chưa thấu nghĩa được lời của Đức Thế Tôn dạy. Các bạn đã sẵn sàng để cho Bảo Thành nói về 5 vị Thần này chưa, để điểm cho các bạn thấy rằng, à hóa ra năm vị Thần đó quá gần gũi với chúng ta, chỉ có điều chúng ta quá vô tư, mà chúng ta không nhận ra hoặc chúng ta chưa thấm được lời của Đức Thế Tôn dạy, cứ mong cầu những chuyện hão huyền, để rồi quên rằng trong đời ta có năm vị Thần hộ pháp. Lắng đọng một giây để suy nghĩ, các bạn suy nghĩ coi, vị Thần thứ nhất hiện diện ở đâu, tới từ chỗ nào.

Các bạn, vị Thần thứ nhất hiện diện và tới từ giới thứ nhất. Giới thứ nhất nếu các bạn không sát sanh, Chư Phật đã khẳng định rằng nếu các bạn không sát sanh thì thọ mạng sẽ dài lâu, bệnh hoạn sẽ tiêu tan. Và nếu chúng ta giữ được giới không sát sanh này, chúng ta sẽ có một vị Thần hộ mạng cho chúng ta được sống trường thọ và không bao giờ bệnh hoạn. Thần hộ mạng tới từ giới thứ nhất, và giới thứ hai là không trộm cắp thì chúng ta sẽ không bị kẻ khác trộm cắp tiền tài của chúng ta. Và ngược lại nếu chúng ta không trộm cắp mà biết bố thí cho đi nữa, thì chúng ta sẽ có dư dả vàng bạc của cải trong cuộc đời, vị Thần này cần màn, chúng ta là con người rất cần. Còn vị Thần thứ 3, là vị Thần chúng ta không có tà dâm thì chúng ta sẽ giữ được hạnh phúc trong gia đình, sẽ có một vị thần hộ mạng cho tình nghĩa vợ chồng luôn luôn chung thủy, sống đời, ở đời với nhau. Vị Thần thứ tư nếu chúng ta không nói dối, thì lời của ta thơm như hoa, ngồi một chỗ, khởi lên một lời mười phương Chư Phật Thánh Hiền đều hay. Giới thứ năm đừng uống và sử dụng các chất say thì làm sao các bạn có thể sa đọa vào cuộc đời, đàn điếm ăn chơi nhậu nhẹt để ma men xâm nhập vào cuộc đời. Đây là nói về ý nghĩa, còn nói về sự chân thật của nó là đúng. Bởi ai giữ năm giới này chúng ta đã được năm vị Thần hộ mạng hộ cho chúng ta, mà chúng ta còn được Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp, Thiện thần tới để hộ pháp cho chúng ta. Khi người thọ năm giới, và giữ được năm giới, người đó ngày đêm từng giờ trong từng hơi thở, luôn được thiên long bát bộ, chư thiện thần hộ pháp, gia hộ bảo bọc. Và chúng ta có thể gọi năm giới đó như năm vị thần hộ pháp, gia hộ cho chúng ta về năm phương diện tất yếu trong cuộc đời ai cũng mong muốn mơ ước để có.

Các bạn không sát sanh thì các bạn được trường thọ hết bệnh và rồi công đức đó có thể hồi hướng cho cha mẹ. Chúng ta lại còn phóng sanh nữa thì tăng trưởng tuổi thọ hồi hướng cho cha mẹ ông bà thọ mạng viên dung ở đời với con cháu. Chúng ta không trộm cắp mà còn bố thì thì chúng ta không bao giờ tán tài, mất của mà còn tăng trưởng được tiền bạc phú quý trong cuộc đời. Chúng ta không bao giờ tà dâm ngoài vòng hôn phối thì chúng ta luôn luôn giữ được hạnh phúc giữa vợ và chồng dài lâu bền trong tình nghĩa tôn trọng bình đẳng hỗ trợ nhau giúp đỡ nhau trong lúc khỏe cũng như lúc yếu, trong lúc bệnh cũng như lúc vui, trong lúc buồn cũng như lúc khổ chúng ta luôn luôn có mặt với nhau trong sự thăng trầm của cuộc đời vợ chồng. Chúng ta không nói dối, thì miệng lưỡi của chúng ta sẽ thơm bởi lời chân thật luôn được tỏa hương tới muôn phương trời. Các bạn, chúng ta không ăn uống sử dụng các chất say nghĩa là chúng ta biết giữ thân xác của chúng ta tốt đẹp, thì chẳng bao giờ bị sa đọa vào và bị ma men thẩm nhập vào cuộc đời. Đó là năm vị Thần được khai thị hôm nay mà các bạn phải nhớ cho thật rõ ta không cầu ai tới để bảo hộ, ta không cầu cái ở bên ngoài tới để hộ mạng, chỉ cần các bạn giữ năm giới này thật rõ ràng, và làm được năm giới như vậy. Không sát sanh trì phóng sanh, không trộm cắp thì bố thí; không tà dâm thì sống chan hòa yêu thương với mọi người bình đẳng đối xử với nhau trong tình thương; không nói dối thì luôn luôn phải nói chân thật và ái ngữ; không sử dụng các chất say thì chúng ta phải luôn luôn, luôn luôn tiếp xúc với những môi trường sống lành mạnh và nâng đỡ những người khác tránh xa điều đó. Như vậy ta có đầy đủ phước báu để chư thiện thần, hộ pháp, long thiên luôn luôn tới hiện diện trong đời của chúng ta để bảo hộ cho chúng ta, để hộ pháp cho chúng ta tu tập.

Và thật sự những ai giữ được đúng năm giới này sẽ có được năm vị Thần hộ pháp luôn luôn hiện diện trong đời của các bạn. Và các bạn nhìn kĩ đi, nếu một đời sống bình thường của con người chúng ta có được sức khỏe, có đầy đủ tiền tài, để sử dụng như phương tiện sống và có tình nghĩa vợ chồng sống chung thủy với nhau, rồi lời ăn tiếng nói được mọi người yêu mến, chẳng sa đọa vào cuộc đời bê tha nhậu nhẹt, đắm chìm trong xì ke ma túy, thì còn có gì để tìm cầu, hạnh phúc hạnh phúc. Thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, dùng tánh thấy biết để quán chiếu giá trị, giá trị của giữ năm giới, và trong phẩm hạnh của người con Phật, giữ được năm giới này quán chiếu miên mật trong hơi thở Chánh Niệm, các bạn có được Chánh Định và rồi các bạn tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ trường yêu thương và sự gia trì của Phật lực này tác động này cho các vị long thần hộ pháp thiện thần luôn luôn hiện diện trong đời để bảo hộ, bảo mạng cho chúng ta. Các bạn nhớ giữ giới, giữ giới để luôn luôn gặp được thần hộ pháp trong cuộc đời. Các bạn mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, lấy Trí Tuệ và Từ Bi tư duy trong Chánh Pháp để nhận rõ rằng ta đã gặp Thần hộ pháp trong cuộc đời, bằng các giữ năm giới. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi cho chúng con, để chúng con nhận ra chúng con đã gặp Thần hộ pháp trong cuộc đời bằng giữ năm giới hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn thân mến các bạn vừa nhận định thật là rõ là mỗi người chúng ta khi tu thiền mật Thất Bảo Huyền Môn đều có năm vị Thần hộ pháp che chở ngày đêm. Bởi vì chúng ta đã được nhắc nhở rằng, để có đầy đủ phước duyên tinh tấn trong cuộc tu tập để tăng trưởng tha lực Phật điển tiếp vào thân xác này, mỗi một người tu thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn phải luôn luôn tin tưởng vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, phải quy y vào Phật Pháp Tăng và có niềm tin vững chắc, không có lay chuyển, và rồi phải có một sự hiểu biết thật rõ ràng và tin sâu vào định luật nhân quả thiện ác. Đó là hai điều kiện đầu tiên, điều kiện thứ ba luôn luôn được nhắc nhở là phải luôn giữ năm giới. Chúng ta đã được nhắc giữ năm giới, hành thập thiện thì chúng ta tu thiền mật song tu Thất Bảo mới có sự tăng trưởng, thấy rõ mỗi một ngày. Giá trị của năm giới Đức Phật truyền trao cho chúng ta như năm vị Thần hộ pháp. Các bạn, đây là sự thật, những ai tu tập mà biết giữ năm giới cấm này miên mật rõ ràng, không lay động, không lay chuyển, thì luôn tiếp được tha lực Phật điển thật nhiều vào thân tâm của chúng ta. Và tha lực Phật điển cùng với năm giới đó, giúp cho chúng ta vững chắc, vững chắc như kiềng ba chân, để phong ba bão tố của cuộc đời có dồn dập kéo tới, năm vị thần hộ pháp vẫn bảo hộ cho chúng ta. Chúng ta vững chắc, không hề lay động như tảng đá lớn, không bị giao động bởi phong ba bão tố của cuộc đời. Phật dạy như vậy, mà hữu dụng thật sự, bởi từ xưa tới giờ, những Phật tử nào dù là có tu Phật hay không tu Phật giáo, mà giữ được năm giới này đều có sự lợi ích thật rõ ràng. Đều có thọ mạng dài lâu, thân không có bị bệnh hoạn nhiều, tiền không bị tốn, không bị tán tiền, tác của mà còn có tăng trưởng tiền bạc rồi vợ chồng sống keo sơn, gắn bó yêu thương, đùm bọc, che chở và lời nói luôn được thuận hảo với tất cả mọi người. Và những người như vậy, không bao giờ sa đọa vào con đường ăn uống quá đáng, say sưa nhậu nhẹt hằng ngày mà luôn giữ được phẩm chất thanh cao.

Các bạn, trong cuộc sống hiện tại của gia đình, và cuộc sống hiện tại của kiếp người, chúng ta rất cần năm vị hộ pháp này, năm vị Thần hộ pháp này hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Bởi không có năm vị Thần hộ pháp này, cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu, chỉ về Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh đau khổ trong Vô Minh mà thôi. Các bạn cố gắng phải hiểu được điều này để vững tin vào ba ngôi Tam Bảo, để luôn luôn giữ được năm giới, để năm vị Thần hộ pháp luôn hiện diện trong cuộc đời của các bạn. Nếu các bạn là người đang bệnh hoạn những người yếu đuối đang bệnh hoạn, thọ mạng không có dài, các bạn nhớ giữ giới thứ nhất không sát sanh và rồi thực hiện pháp phóng sanh để tăng trưởng thọ mạng cho mình cho cha mẹ ông bà của mình. Và để cho bệnh hoạn của ta và của cha mẹ ông bà thuyên giảm chất dứt. Nếu các bạn là người đang bị người ta lừa gạt, tiền tài hoặc là bị trộm cắp hoặc bị hao tài tán của các bạn nhớ giữ giới thứ hai không trộm cắp và rồi tu hạnh bố thí, thì các bạn luôn có tiền tài dư dả, đủ sống trong phương tiện hữu dục tri túc của cuộc đời. Các bạn và nếu như cuộc đời của các bạn đang là một gia đình giữa vợ chồng bị xáo trộn, xào xáo và không có sự hợp tác để thông cảm chia sẻ, có thể người hướng ngoại, kẻ hướng kia, đông phương đủ mọi hướng cứ thế mà nhìn nhau bằng cái lưng chẳng biết diện kiến bằng tình thương thì các bạn giữ giới thứ ba, đừng tà dâm. Và rồi lại làm một việc nghĩa ái cao hơn nữa là biết yêu thương mọi người với tâm chân thành thì chồng chồng vợ vợ chung thủy sống đời với nhau, và sẽ bỏ qua tất cả, thông cảm bao dung, tha thứ để trường tồn trong tình yêu hiểu và thấu được nhau.

Các bạn còn như các bạn nói ra không ai tin, lời nói của các bạn không được nhiều người mến mộ, thì các bạn nhớ giữ giới thứ tư, không nói dối. Và rồi các bạn lại dùng ái ngữ, tâm chân thật mà nói ra, thì lời nói của các bạn sẽ thơm hơn tất cả mọi loài hoa ở trên đời này, Chư Thiên rất hoan hỷ được nghe theo lời của các bạn. Và các bạn ơi, nếu các bạn đừng có uống và sử dụng các chất say gây men, thì các bạn luôn luôn giữ được sự thanh cao, phẩm giá của con người các bạn, đi tới đâu ai cũng yêu mến, và các bạn luôn luôn là người gương mẫu để người khác noi theo. Năm giới này giữ cho đúng, thì các bạn luôn luôn có năm vị Thần hộ pháp hiện diện trong cuộc đời. Nhất là các bạn còn cha còn mẹ, ta hãy giữ giới thứ nhất, giữ giới thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, để tăng trưởng phước báu của ta, hồi hướng cho cha mẹ mình. Thân hết bệnh, tâm hết phiền não, sống thọ ở đời với ta và con cháu của ta. Chúng ta nếu chúng ta còn nghĩ đến tất cả những người xung quanh chúng ta từ trong gia đình ra ngoài xã hội là theo như lời Bảo Thành vừa khai thị, thấy họ còn bị này, bị kia, chúng ta cũng giữ giới và chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, tiếp tha lực Phật điển hồi hướng cho họ, để nương nhờ vào công đức và năng lượng Từ Bi của Phật tiếp tới cuộc đời của chúng ta, hồi hướng cho họ đó, để họ cũng được như ta, và soi sáng Trí Tuệ của họ để họ biết giữ năm giới, để họ có được năm vị Thần hộ pháp hộ mạng trong cuộc đời của họ, trong gia đình của họ, trong tất cả mọi cảnh của cuộc sống. Gặp thần hộ pháp, ngũ vị hộ pháp, thần linh luôn luôn hiện hữu trong tâm và cuộc đời của người biết giữ năm giới. Đã có được năm vị Thần hộ pháp rồi, các bạn phải trân trọng và trân quý. Các bạn phải luôn luôn gìn giữ giới hạnh của mình, giới đức của mình, phẩm hạnh của mình để năm vị Thần hộ pháp, để Chư Thiên Long Thần hộ pháp Thiện thần luôn luôn tới hộ pháp cho các bạn.

Các bạn không cần phải tốn tiền, tốn sức, tốn của để đi quỳ lạy thầy bùa thầy ngải rồi thầy bói, thầy đồng, thầy cốt để xin này xin kia, bởi vốn các bạn đã có tất cả chỉ cần các bạn biết rằng kho báu vốn có trong nhà đừng tìm bên ngoài, hãy về bên trong và tìm lại có năm vị Thần hộ pháp hướng dẫn che chở ngày đêm. Các bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc đời, mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Các bạn nhớ, trong chúng ta tu là phải dùng Trí Tuệ và Từ Bi. Trí Tuệ để quán chiếu, Từ Bi để tha thứ và để bao dung, để chúng ta luôn luôn vững chãi bằng Trí Tuệ và Từ Bi an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi xuống cho chúng con để chúng con có đủ phước duyên gặp Thần hộ pháp trong năm giới cấm chúng con đang giữ, hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn chúng ta vừa công phu, đồng tu với nhau thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, Bảo Thành và các bạn chúng ta đã tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, an trú trong Chánh Niệm hơi thở dùng tánh thấy biết để quán chiếu toàn thân của mình, tâm của mình và chúng ta đã miên mật giữ năm giới trong thời gian chúng ta tu. Và chúng ta phát nguyện thọ năm giới này và luôn luôn giữ nó. Như vậy hiện tại bây giờ chúng ta đã nhận rõ ràng, chúng ta có đến năm vị Thần hộ pháp kề cận trong cuộc đời của chúng ta, hộ pháp cho tuổi thọ được dài lâu, và thân hết bệnh. Chúng ta cũng phóng sanh để tăng trưởng phước báu, hồi hướng cho cha mẹ ông bà có mạng thọ dài lâu sống đời với con cháu. Và các Ngài, những Đấng Bậc sinh thành như vậy cũng bớt bệnh, hết bệnh và khỏe mạnh. Chúng ta cũng lại thực hành hạnh bố thí, để chúng ta tăng trưởng phước báu về tịnh tài đời sống như là một phương tiện để chúng ta ứng dụng vào cuộc đời của ta, của cha mẹ gia đình và để san sẻ tới những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống ta có duyên gặp được họ. Chúng ta cũng đừng đừng có nghĩ xa, nghĩ gần, hãy giữ giới thứ ba và chúng ta phải, phải thủ đắc cuộc sống của gia đình tình nghĩa vợ chồng trong lòng chung thủy, tôn kính để chúng ta luôn có vị Thần hộ pháp cho đời sống gia đình được bền vững, biết yêu thương kính trọng. Chúng ta luôn giữ giới thứ tư để có lời nói thanh cao, đúng phẩm hạnh là người con Phật. Chúng ta giữ giới thứ năm để đời sống của chúng ta là gương sáng cho muôn người noi theo, đi về sự an lạc và hạnh phúc. Các bạn chúng ta đã có đầy đủ năm vị Thần ngày đêm bảo hộ chúng ta rồi, không cần phải tìm kiếm sự bảo hộ ở đâu hết. Hãy trở về với lòng mình, an trú trong hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa giữ năm giới này chúng ta sẽ có đầy đủ những điều chúng ta mong muốn có trong cuộc đời của kiếp người để chúng ta sống mà sống để tu.

Mời các bạn chúng ta chắp tay vào hồi hướng công đức này.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực, tăng trưởng năng lượng Từ Bi xuống cho chúng con để cho chúng con và mọi loài chúng sanh luôn có đầy đủ phước báu gặp được thần hộ pháp trong năm giới cấm chúng con ngày đêm miên mật giữ. Nếu có được công đức tu tập ngày hôm nay nguyện hồi hướng tới cho các nguyên thủ các quốc gia, họ cũng gặp được những vị thần hộ pháp trong giới của Chư Phật, tỏ ngộ được tình thương và hợp thành những chính sách mang lại hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho tất cả các nhà khoa học gia ngành dược, ngành y, bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế luôn luôn có giới hạnh tình yêu thương và được bảo hộ của Chư Thần hộ pháp Long Thiên để họ có Trí Tuệ chế ra vắc xin thuống uống và chữa lành bệnh tật cho muôn người. Nguyện hồi hướng cho tất cả những con người đang đau khổ ngoài kia gặp được những vị Thần hộ pháp của Chánh Pháp Như Lai để họ luôn luôn được an ủi, che chở, không còn sợ hãi, và nguyện hồi hướng công đức tới các vong linh đã bị tử vong trong những ngày qua được siêu sanh tịnh độ, và sanh về cảnh giới thiện lành, nguyện xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts